Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Experimental and CFD Analysis of Circular Labyrinth Weirs

Omer Bilhan;M.Emin Emiroglu;Cihan Aydin;Carol Miller, ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering , Sayı:1, Sayfalar:1-1, 2017

2 Experimental Investigation of Discharge Capacity of Labyrinth Weirs with and without Nappe Breakers http://dx.doi.org/10.4236/wjm.2016.67017

Omer Bilhan, M Emin Emiroglu, Carol J Miller, World Journal of Mechanics , Sayı:6, Sayfalar:207-221, 2016

3 Discharge Coefficient of Sharp-Crested Trapezoidal Labyrinth Weirs

OMER BILHAN, M.EMIN EMIROGLU, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) , Sayı:6, Sayfalar:1305-1316, 2016

4 Experimental Studies on Determination of Discharge Capacity of Circular Labyrinth Weirs Located on a Straight Channel

OMER BILHAN, M.EMIN EMIROGLU, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) ACCEPTED , Sayı:6, Sayfalar:1227-1239, 2016

5 ANFIS to estimate discharge capacity of rectangular side weir

Ozgur KISI, Omer BİLHAN, M. Emin EMIROGLU, PROCEEDINGS of ICE - Water Management , Sayı:127, Sayfalar:1-2, 2012

6 Prediction of lateral outflow over triangular labyrinth side weirs under subcritical conditions using soft computing approaches

Ozgur KISI, M. Emin EMIROGLU, Omer BİLHAN, Aytac GUVEN, Expert System With Applications , Sayı:39, Sayfalar:3454-3460, 2012

7 Use of Artificial Neural Networks for Prediction of Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Side Weir in Curved Channels

Omer BİLHAN, Ozgur KISI, and M. Emin EMIROGLU , Journal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE , Sayı:42, Sayfalar:208-214, 2011

8 Neural networks for estimation of discharge capacity of triangular labyrinth side-weir located on a straight channel

M. Emin EMIROGLU, Omer BİLHAN, Ozgur KISI , Expert System With Applications , Sayı:38, Sayfalar:867-874, 2011

9 Predicting discharge capacity of triangular labyrinth side weir located on a straight channel by using an adaptive neuro-fuzzy technique

M. Emin EMIROGLU, Ozgur KISI, Omer BILHAN , Journal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE , Sayı:41, Sayfalar:154-160, 2010

10 Application of two different neural network techniques to lateral outflow over rectangular side weirs located on a straight channel

Omer BILHAN, M. Emin EMIROGLU, Ozgur KISI , Journal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE , Sayı:41, Sayfalar:831-837, 2010


Bilimsel Bildiriler
1 "IAGLR's 60th annual Conference on Great Lakes Research" Impacts of land use change and dam construction on sediment delivery to the Laurentian Great Lakes.

ALIGHALEHBABAKHANI, F., MILLER, C.J., SELEGEAN, J.P. and BILHAN, Omer , 2017

2 Application Of Artİfıcial Intelligence Methods For The Forecast Of Discharge Capacity Of Side Weirs

Omer BILHAN, M. Emin EMIROGLU, Ozgür Kisi , 2010

3 'Barajlarda Dolusavakların Deşarj Kapasitelerinin Arttırılması İçin Uygulanan Yöntemler

Ömer BİLHAN , 2008

4 Hydraulic Characterictics of Sharp Crested Labyrinth Weirs Having Different Crest Shapes

Ömer BİLHAN, M. EMİN EMİROĞLU , 2006


Bilimsel Toplantı Görevleri
1 ICC2018 International Construction Congress /Scientific Committee Member

ICC2018 International Construction Congress , 2017

2 Scientific Committee

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) 2017 , 2016

3 International Conference on Energy and Smart Grid in Cappadocia, Turkey, 5-7 October, 2016

The SmartEnergy 2016 is the first of International Conference on Energy and Smart Grid that is aimed to be an annual conference covering the energy and smart grid researches , 2016

4 Mühendislik Günleri-6

Kızılırmak Havzası , 2014


Editörlük / Hakemlik / Yayın Kurulu Üyeliği
1 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

2017

2 Journal of Irrigation and Drainage Engineering ASCE

2016

3 Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics

2014

4 Journal of Proceedings of the ICE - WATER MANAGEMENT

2012

5 African Journal of Agricultural Research

2011

6 Journal of Hydrology

2011

7 Journal of WATER RESOURCES MANAGEMENT

2010

8 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

2010

9 CLEAN-SOIL AIR WATER Journal

2009


Ödüller
1 TUBITAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ

TUBITAK , 2012

2 TUBITAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ

TUBITAK , 2011

3 TUBITAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ

TUBITAK , 2010

4 2005 Yılı En Başarılı Yüksek Lisans Tezi Ödülü

Baraj Güvenliği Derneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.M.O Eskişehir Şubesi , 2006


Projeler
1 Saha Çalışmaları ve Nümerik Modeller Kullanılarak Kızılırmak Havzasında Sediment Taşınımı ve Birikiminin Analizi

Nevşehir Haci Bektaş Veli Universitesi , Proje Kodu: NEÜBAP14F4 , 2014

2 Labirent Savakların Debi Katsayılarının Araştırılması Ve Nap Ayırıcıların Bu Tip Savaklarda Kullanımı

Fırat Üniversitesi , Proje Kodu: 1610 , 2009


Verilen Dersler
1 Akışkanlar Mekaniği

Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Çevre Mühendisliği , Lisans , 2015-2016

2 Sulama ve Drenaj

Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Jeoloji Mühendisliği , Yüksek Lisans , 2015-2016

3 Barajların Hidrolik Karakteristikleri

Mühendislik VE Mimarlık Fakültesi , Jeoloji Mühendisliği , Yüksek Lisans , 2015-2016

4 Hidrolik

Mühendislik Mimarlık , Çevre Mühendisliği , Lisans , 2014-2015

5 Akışkanlar Mekaniği

Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Çevre Mühendisliği , Lisans , 2012-2013


Atıflar
1 Alıntı Sayısı : 53 (Citation by 53): "Neural networks for estimation of discharge capacity of triangular labyrinth side-weir located on a straight channel", Expert System With Applications, 2011
2 Alıntı Sayısı : 45 (Citation by 45): "Prediction of lateral outflow over triangular labyrinth side weirs under subcritical conditions using soft computing approaches", Expert System With Applications, 2012
3 Alıntı Sayısı : 12 (Citation by 12): "ANFIS to estimate discharge capacity of rectangular side weir", PROCEEDINGS of ICE - Water Management, 2013
4 Alıntı Sayısı : 60 (Citation by 60): "Application of two different neural network techniques to lateral outflow over rectangular side weirs located on a straight channel", Journal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2010
5 Alıntı Sayısı : 53 (Citation by 53): "Predicting discharge capacity of triangular labyrinth side weir located on a straight channel by using an adaptive neuro-fuzzy technique", Journal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2010
6 Alıntı Sayısı : 34 (Citation by 34): "Use of Artificial Neural Networks for Prediction of Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Side Weir in Curved Channels", Journal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2011