Akademik Unvanlar

 • 2015

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 2017

  Sulu çözeltiden modifiyeli kayısı çekirdeği kabuğu ile metilen mavisi boyasının giderimi  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2012

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

Filtrele:

Removal of Cr(VI) Using A Novel Adsorbent Modification Ultrasonic Method With Apricot Kernel Shells

KALIPCI ERKAN,NAMAL OSMAN ÖNDER, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Environment Protection Engineering Cilt: 44 Sayı: 3 DOI: 10.5277/epe180306 ISSN: 0324-8828

Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörler

NAMAL OSMAN ÖNDER, 2017

Ulusal Hakemli Derleme MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.17100/nevbiltek.271047 ISSN: 2148-466X

Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Proseslerin Araştırılması

NAMAL OSMAN ÖNDER, 2017

Ulusal Hakemli Derleme MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 6 Sayı: - DOI: 10.17100/nevbiltek.322169 ISSN: 2148-466X

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUKLARI İLE SULU ÇÖZELTİDEN METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONUNA PARTİKÜL BOYUTUNUN ETKİSİ

NAMAL OSMAN ÖNDER, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: 10.28948/ngumuh.443199 ISSN: 2564-6605

‘Removal Of Cobalt Ions From Aqueous Solutions By Using Ultrasonic-Acid Modified Pumice’,

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN,NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2.Material Science and Technology in Capadocia (IMSTEC-2017), Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Boron Sources in the Soils, Effects and Removal Methods

Yazar: NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

‘Removal Of Methylene Blue By Using Potassium Hydroxide (KOH) Modified Apricot Kernel Shells’,

Yazarlar: NAMAL OSMAN ÖNDER,KALIPCI ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia), Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

‘Agricultural-Industries Waste Materials As an Eco-Friendly Adsorbent For Treatment of Metal Plating Effluents: Pumpkin Seed Hull And Potato Peel’,

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,KALIPCI ERKAN,NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia) , Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

‘Ecological Sanitation: Management Of Domestic Wastewater And Its Recycling With Ecological Methods’

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN,NAMAL OSMAN ÖNDER,PARER GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

Investigation of Processes Used in the Treatment of Textile Industry Wastewaters

Yazar: NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörlerde Kullanılan Taşıyıcı Malzemeler

Yazar: NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1.Material Science and Technology in Capadocia Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-09.06.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ultrases İle Modifiye Edilmiş Kayısı Çekirdeği Kullanılarak Krom VI nın Giderimi

  Konusu: Sulu çözeltiden Cr VI iyonlarının ultrases modfikasyonu kullanılarak adsorpsiyon yöntemi ile giderimi çalışılacaktır Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___