Akademik Unvanlar

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2004

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütü yöneticilerinin tükenmişlik düzeylerinin iş doyum düzeylerine etkisi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2000

  Fenerbahçe futbol seyircisinin sosyo-ekonomik profili  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ   

 • Lisans 1997

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ   

2016-2017 Lisans Sınıf Yönetimi
2015-2016 Lisans EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
2014-2015 Lisans EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
2013-2014 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2013-2014 Lisans Eğitim Bilimlerine Giriş

Filtrele:

Observation of Physical Education Teacher Candidates Life Satisfaction Levels

Taşğın Özden,TAŞĞIN ÖZDEN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educationonal Studies Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Examining Problem Solving Skills of Physical Education and Sport Students from Several Factors

TAŞĞIN ÖZDEN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Collegium Antropologicum Cilt: 35 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

A Comparison Study of University Students Knowledge Levels about During Who are Interested in Individual and Team Sport

TAŞĞIN ÖZDEN, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Cilt: 12 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Psychological situations of Turkish female athletes in premenstrual period

Taşğın Özden,TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Archıves of Budo Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Özel Eğitim Sınıflarında Uygulanan Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Cilt: 6 Sayı: - DOI: - ISSN: -

The Types of Bullying in Turkish Primary Schools

TAŞĞIN ÖZDEN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Education Sciences and Psycholog Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

The Surveying of the Social Comparison and Hopelessness Levels of Students Who Study at the Physical Education Academy

TAŞĞIN ÖZDEN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Science, Movement and Health Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

The Relationship Between Reaction Time and Decision Making in Elite Kickboxing Athletes

TAŞĞIN ÖZDEN, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: World Applied Sciences Journal Cilt: 12 Sayı: 10 DOI: - ISSN: -

Analysis of the Creativity Level of the Gifted Students

TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Procedia Social and Behavioral Sciences Cilt: 1 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Farklı Bölüm Öğrencilerinin Anatomi Dersine Olan Öz Yeterlilik Durumlarının Karşılaştırılması

TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 21 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Çeşitli Değişkenlere Göre İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum ve Görüşler

TAŞĞIN ÖZDEN,TEKİN MURAT, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Examining the Physical Self Perception Level of Elite Sportsman in Accordance with Different Variables

LÖK SEFA,TAŞĞIN ÖZDEN,TEKİN MURAT,YILDIZ MUSTAFA,TEMEL VEYSEL, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Scıence, Movement and Health Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Analysis of the Effect of Educational Games on Primary School Students Audacity Level

TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Procedia social and Behavioral sciences Cilt: 1 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Sporda Psikolojik Motivasyon Faktörü Olarak Ödül ve Cezanın Cinsiyet ve Spora Başlama Yaşı Değişkenine Göre İncelenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2006

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Cilt: 6 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri

TAŞĞIN ÖZDEN, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Bilim Eğitim Toplum Cilt: 4 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Örgütü Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Selçuk İletişim Cilt: 3 Sayı: - DOI: - ISSN: -

21 Dönem Milletvekillerinin Türkiye nin Spor Politikaları Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Selçuk Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 16 Sayı: 18 DOI: - ISSN: -

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Örgütü Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyum Düzeylerine Etkisi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 16 Sayı: 18 DOI: - ISSN: -

Yerel Yönetimler ve Konya Büyükşehir Belediyesinde Spora Kaynak Aktarımı ile İlgili Kanunun Gerçekleşme Düzeyi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Ekonomik ve Teknik Dergi-Standard Cilt: 43 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Yerel Yönetimlerden Belediyelerin Spor Tesisleşmesindeki Rolleri

TAŞĞIN ÖZDEN, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Ekonomik ve Teknik Dergi-Standart Cilt: 487 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Futbol Maçında Futbolcu ve Seyircilerin Öfke Düzeylerinin Belirlenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Performans Cilt: 8 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Bir Şiddet Ortamı Olarak Stadyum

TAŞĞIN ÖZDEN, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Futbol Plus Cilt: 20 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerininİncelenmesi

TOPRAK EMRE,TAŞĞIN ÖZDEN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 7 Sayı: 13 DOI: 10.26466/opus.370680 ISSN: -2528-9535

The relationship between body composition and diataryhabits in the university faculty members

ARSLAN FATMA,TAŞĞIN ÖZDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZBOY ÖZBAŞ ÖZEN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim,Doaj Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise Cilt: 19 Sayı: 3 DOI: DOI: 10.15314/tsed.317011 ISSN: 2147-5652

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN İŞSİZLİK KAYGILARI İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TAŞĞIN ÖZDEN,BOZGEYİKLİ HASAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos,sobiad Yayın Yeri: HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi Cilt: 6 Sayı: 15 DOI: - ISSN: -2587103X

The RelatıonshıpBetween Health College Students Physical Activity Status and Life Satisfaction

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,TAŞĞIN ÖZDEN,ARSLAN FATMA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Master Journal List ,CAB Abstracts Yayın Yeri: International Journal of Academic Research Part B Cilt: - Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2075-4124

Bedensel Engelli Sporcularda Kendine Güven Duygusu ile Yaşam Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DUMAN SAVAŞ,BAŞTUĞ GÜLSÜM,TAŞĞIN ÖZDEN,AKANDERE MEHİBE, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim, Ebsco, Doaj Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt: 8 Sayı: - DOI: - ISSN: 1303-5134

The Relationship Between Reaction Time And Decision Making İn Elite Kickboxing Athletes

ÇETİN MEHMET ÇAĞRI,TAŞĞIN ÖZDEN,ARSLAN FATMA, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Thomson Reuters, Yayın Yeri: World Applied Sciences Journal. Cilt: - Sayı: 12 DOI: - ISSN: 1818-4952

EVALUATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

ÇAĞLAYAN HAKAN SALİM,TAŞĞIN ÖZDEN,ÇETİN MEHMET ÇAĞRI, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl University Journal Of Education Faculty Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Öğretmen Adaylarının Stresle Başaçıkma Stillerinin BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi

AVŞAROĞLU SELAHATTİN,TAŞĞIN ÖZDEN, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiDergisi Cilt: - Sayı: 32 DOI: - ISSN: -

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

TAŞKIN ALİ KEMAL,TAŞĞIN ÖZDEN,başaran M Hakan, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Doaj, Ulakbim Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli değişkenlere göre demokratik tutum düzeylerinin incelenmesi

TEKİN MURAT,YILDIZ MUSTAFA,LÖK SEFA,TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Başvuran Aday Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerinin İncelenmesi

ÇAĞLAYAN HAKAN SALİM,TAŞĞIN ÖZDEN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: alan endeksi Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 20 DOI: - ISSN: 1302-1796

Comparison of multiple intelligence areas of students who do anddo not play in Secondary Education.

TEKİN MURAT,FİLİZ KEMAL,TAŞĞIN ÖZDEN,ÖZMUTLU İLKER, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Kafkas Üniversity Journal of Social Sciences Institute Cilt: 1 Sayı: 10 DOI: - ISSN: -

Futbol Taraftarlarının Marka Değeri yaratmaları üzerine bir araştırma

TAŞĞIN ÖZDEN,TEKİN MURAT, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulusalararası Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 18 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının Meslekî Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2006

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI,Asos,Ulakbim,Ebsco Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN,TEKİN MURAT, 2015

Ulusal Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: İnfoBase Yayın Yeri: Sportif Bakış Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Examining problem solving skills of the students practising dance for 12 weeks in terms of gender variable.

AKANDERE MEHİBE,BAŞTUĞ GÜLSÜM,DEMİR HAYRİ,TAŞĞIN ÖZDEN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: uluslarası Yayın Yeri: Movement and Healty, Cilt: 2 Sayı: - DOI: - ISSN: -

BESYO Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Premenstrüel Sendrom Düzeyleri

KIVRAK ALİ OSMAN,TAŞĞIN ÖZDEN, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco,Doaj, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 15 Sayı: - DOI: - ISSN: 1305-0060

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli değişkenlere göre demokratik tutum düzeylerinin incelenmesi

TEKİN MURAT,YILDIZ MUSTAFA,LÖK SEFA,TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim, Ebsco,AJD Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1307-6477

Kick boks antrenörlerinin karar verme ve düsünme stillerinin incelenmesi

TEKİN MURAT,TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Çeşitli Değişkenlere Göre Taekwando HakemlerininTükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

TEKİN MURAT,TAŞĞIN ÖZDEN,BAYDİL BİLGEHAN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 3 Sayı: 17 DOI: - ISSN: -

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi

DUMAN SAVAŞ,TAŞĞIN ÖZDEN,özdağ selçuk, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Cilt: - Sayı: 11 DOI: - ISSN: 2147-5652

Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Başaran Hakan Mehmet,TAŞĞIN ÖZDEN,SANİOĞLU AHMET,TAŞKIN ALİ KEMAL, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cilt: - Sayı: 21 DOI: - ISSN: 1302-1796

Öğretmen adaylarının stresle başaçıkma stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

AVŞAROĞLU SELAHATTİN,TAŞĞIN ÖZDEN, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Journal of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty Cilt: - Sayı: 32 DOI: - ISSN: 1303-8125

Futbol Seyircisinin Sosyo Ekonomik Profili Fenerbahçe Futbol Takımı Seyircisi Örneği

TAŞĞIN ÖZDEN, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 8 Sayı: - DOI: - ISSN: -

The Determination of The Physical Education and Sports Academy Students Information Opinions and Thoughts about Using Doping Who are Interested in Football and Sports Divition

TAŞĞIN ÖZDEN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health Cilt: 10 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı

TAŞĞIN ÖZDEN, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Cilt: 13 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Premenstrüel Sendrom Düzeyleri

TAŞĞIN ÖZDEN, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Examining Problem Solving Skills of the Students Practising Dance For 12

TAŞĞIN ÖZDEN, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Scıence, Movement And Health Cilt: 2 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Premenstrual Syndrome in Physical Education Students

TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: New World Sciences Academy Cilt: 4 Sayı: - DOI: - ISSN: -

A Comparison Study of University Students Knowledge Levels about Doping Who are Interested in Individual and Group Sport

TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Journal of Sports Science and Medicine Cilt: 8 Sayı: 11 DOI: - ISSN: -

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği

TAŞĞIN ÖZDEN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Cilt: 11 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Yaratıcılık ve Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Batman Örneği

TAŞĞIN ÖZDEN, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Atatürk Journal of Physical Education and Sport Sciences Cilt: 9 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İlgilendikleri Spor Dalı ve Kültürel Farklılıklara Dayalı Atılganlıklarının İncelenmesi

TAŞĞIN ÖZDEN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Çeşitli Değişkenlere Göre Çocuklarda Oyun Ve Oyuncak Kavramı

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Eğitiminin Ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu 8-9 Nisan 2005 Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Özel Yetenek Sınavı Kazanan Öğrencilerin Sınavlarda Aldıkları Puanların Mezun Oldukları Lise Alanlarına Göre Değerlendirilmesi

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: .Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Stajyer Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Bir Çalışma

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Özel Eğitim Sınıflarında Uygulanan Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Çeşitli Değişkenlere Göre İlköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Tutum Ve Görüşleri

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 2-3 Kasım 2007 Adana konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Bayan Ve Erkek Minik Badmintoncuların Solunum Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Raket Sporları Sempozyumu konferansı dahilinde "Raket Sporları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Karşı Göstermiş Oldukları Tutum Ve Görüşlere Etkisi

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uludağ Üniversitesi 4. Ulusal Beden Eğitimi Ve Öğretmenliği Sempozyumu 10-11 Haziran 2005 As Kültür Merkezi Bursa konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Raket Sporları Sempozyumu bildiri kitapçığındaki Tenis Hakemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Raket Sporları Sempozyumu 14-15 Aralık 2007 Kocaeli Üniversitesi konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Taraftar Psikolojik Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,BOZGEYİKLİ HASAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.11.2017-26.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,BOZGEYİKLİ HASAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.11.2017-26.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversiteli Gençlerin İşsizlik Kaygılarının Demografik Özellikler Açısındanİncelenmesi

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,BOZGEYİKLİ HASAN,Boğazlıyan Emre Emrullah

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.10.2017-29.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversiteli Gençlerin Psikolojik Dayanıklılıklarının Demografik Özellikler Açısındanİncelenmesi

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,BOĞAZLIYAN Emre Emrullah

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARIKONGRESİ Etkinklik Tarihi: 25.10.2017-29.10.2017 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET VE BEKLENTİLERİ:AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,SENA SELCEN TAŞĞIN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-28.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Mentor-Mentiİlişkisine Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,DAĞ NİLGÜN,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye’de Pedagojik Formasyon

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Pedagojik Eğitimi Moderneştirmek Etkinklik Tarihi: 16.03.2017-17.03.2017 Ülke: KAZAKİSTAN

The Effect of Pilates Excersise Program on Postural Deformities Quality of Life in Sedantery Women

Yazarlar: ARSLAN FATMA,ÇAKMAKÇI EVRİM,TAŞKIN HALİL,TAŞĞIN ÖZDEN,ÇAKMAKÇI OKTAY,ERKMEN NURTEKİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2.İnternational Scientific Conference Etkinklik Tarihi: 03.06.2016-05.06.2016 Ülke: MAKEDONYA

Uluslarası İlişkiler Bağlamında Spor Türk Milletler Topluluğu Oyunları

Yazar: TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-27.05.2016 Ülke: -

The Effect of Exercise Reflexology and Chrome on Metabolic Syndrome

Yazarlar: ARSLAN FATMA,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,VATANSEV HÜSAMETTİN,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICSS 2015 : 17th International Conference on Sport Science Etkinklik Tarihi: 05.10.2015-06.10.2015 Ülke: -

Study on the occupational burnout levels of the physical training and sports teachers

Yazarlar: Pepe Şirin,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15th İnt. Academic Conference Etkinklik Tarihi: 14.04.2015-16.04.2015 Ülke: İTALYA

THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY COMPOSITION AND DIETARY HABITS IN THE UNIVERSITY FACULTY MEMBERS AND OTHER EMPLOYEES

Yazarlar: ARSLAN FATMA,TAŞĞIN ÖZDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZBOY ÖZBAŞ ÖZEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12th International Scientifi c Conference onTransformation Processes in SportSPORT PERFORMANCE Etkinklik Tarihi: 02.04.2015-05.04.2015 Ülke: -

Badminton Antrenörlerinin Çeşitli Değişknenler Göre Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,Bozdam Ahmet,TEKİN MURAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Raket Sporları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 14.12.2007-15.12.2007 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar: AVŞAROĞLU SELAHATTİN,TAŞĞIN ÖZDEN,DENİZ METİN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Etkinklik Tarihi: 05.09.2007-07.09.2007 Ülke: TÜRKİYE

Özel İlköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre beden eğitimi dersi hakkındaki tutum ve görüşleri

Yazarlar: Erkmen Gaye,TEKİN MURAT,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.11.2006-05.11.2006 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.02.2013-12.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ÇALIŞAN SEDANTER BİREYLERDE EGZERSİZ REFLEKSOLOJİ KROM PİKOLİNATIN METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİTHE EFFECT OF EXERCISE REFLEXOLOGY CHROME PICOLINAT ON METABOLIC SYNDROME COMPONENTS IN WORKING SEDENTARY INDIVIDUALSProje No NEÜBAP13S18ÇALIŞAN SEDANTER BİREYLERDE EGZERSİZ REFLEKSOLOJİ KROM PİKOLİNATIN METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİTHE EFFECT OF EXERCISE REFLEXOLOGY CHROME PICOLINAT ON METABOLIC SYNDROME COMPONENTS IN WORKING SEDENTARY INDIVIDUALSProje No NEÜBAP13S18

  Konusu: Bu çalışma çalışan sedanter bireylerde egzersiz refleksoloji krom pikolinatın metabolik sendrom bileşenleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır  Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2011-21.04.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Pilates Egzersiz Programının Obez Fazla Kilolu ve Normal Kilolu Sedanter Bayanlarda Postural Deformiteler Yaşam Kalitesi Osteoprotegerin Opg ve Rankl Seviyelerine Üzerine Etkisi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    MEHMET HAKAN BAŞARAN


  Tez Adı: Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    ALİ KEMAL TAŞKIN


  Tez Adı: Beden eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka düzeylerinin bazı degişkenlere göre incelenmesi


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    ŞİRİN PEPE


  Tez Adı: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    DENİZHAN EKEN


  Tez Adı: İlköğretim ıı. kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersi hakkındaki düşünceleri ve beklentileri (Konya örneği)


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    REFİK EMRE


  Tez Adı: Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Konya Şubesine üye antrenörlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarının tespiti ve değerlendirilmesi


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    AHMET BOZDAM


  Tez Adı: Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı

    KEMAL KABASAKAL


  Tez Adı: Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi


  Yer: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___