Akademik Unvanlar

 • 2017

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans Devam Ediyor

  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS AKTARIMI AİLE KATILIMININ ROLÜ  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK HALK BİLİMİ PR. 

 • Lisans 2010

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK HALKBİLİMİ BÖLÜMÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

Filtrele:

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde Geleneğin Aktarımı: “Karagöz" Örneği”

Yazar: ÖZDEMİR YÜCEL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Hacettepe II. ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 18.10.2014-19.03.2018 Ülke: -

Osmanlı Eğlence Kültüründe Tulumbacılar “Kızıl Bayram”

Yazar: ÖZDEMİR YÜCEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: ODTÜ THB Topluluğu "Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu" Etkinklik Tarihi: 08.04.2017-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Karagöz Müziğinin Anonimleşme Süreci

Yazar: ÖZDEMİR YÜCEL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.11.2017-23.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

KENTSEL İMGE OLARAK GELENEKSEL KUTLAMALAR “KUŞADASI HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ” ÖRNEĞİ

Yazar: ÖZDEMİR YÜCEL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kazan IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 29.09.2016-01.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

 • 05.08.2015-05.08.2015 WORKSHOP /

  Workshop of Traditional Turkish Folk Theatre: Shadow Game ‘Karagöz

  Yer: Nova Petropolis Düzenleyen: the Internatıonal Organızatıon Of Folk Art The Fourth IOV World Youth Congress

 • Avrupa Birliği 17.01.2016-01.01.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras ve Eğitim

  Konusu: Türkiye’deki okul öncesi eğitimindeki uygulanan klasik yöntem ile bugün küçüğü yarının büyüğü çocuklara geleneksel halk kültürü aktarımının yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu neden ile okul öncesi kurumlarda somut olmayan kültürel miras eğitiminin temellerini atmak, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras’ının Korunması Sözleşmesine dayanarak, ortak ülkelerin Somut Olmayan Kültürel Miras konusundaki farkındalıklarını arttırmak, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miraslarını yeniden canlandırmalarını sağlayarak başka uluslara tanıtımını yaptırmak projenin konusu teşkil etmektedir. Görevi: Danışman

___ Bağlantılar ___