Akademik Unvanlar

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 2002

    OKUTMAN

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  PİYANO DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜZİK BİLİMLERİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2009

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 1999

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2015-2016 Lisans Piyano 3
2015-2016 Lisans Bireysel Çalgı 6
2015-2016 Lisans Bireysel Çalgı 5
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma Ve Yöntemleri 2
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma Ve Yöntemleri 1
2015-2016 Lisans Piyano 4
2014-2015 Lisans PİYANO
2014-2015 Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEMLERİ
2005-2006 Lisans Piyano
2013-2014 Lisans Piyano
2002-2003 Lisans Piyano
2003-2004 Lisans Piyano
2004-2005 Lisans Piyano
2012-2013 Lisans Piyano
2011-2012 Lisans Piyano
2010-2011 Lisans Piyano
2009-2010 Lisans Piyano
2008-2009 Lisans Piyano
2007-2008 Lisans Piyano
2006-2007 Lisans Piyano

Filtrele:

Educational Research and Practice

AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.. | ISBN: 978-954-07-4271-7

Piyano Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kılınçer Özlem, Aydıner Uygun Mehtap, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Piyano Repertuvarlarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Örneği

Aydıner Uygun Mehtap, Kılınçer Özlem, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Piyano Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Düzeyleri ile Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Örneği

Aydıner Uygun Mehtap, Kılınçer Özlem, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: New World Sciences Academy Uluslar arası Hakemli E-Dergi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Bölümlerinde Piyano Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma

Kılınçer Özlem, Karkın A Metin, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: NWSA - New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Çalgı Eğitiminde Deşifre Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Study On Developıng An Attıtude Scale Towards Deciphering In Instrument Training

KILINÇER ÖZLEM,TOPTAŞ BARIŞ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences Cilt: 8 Sayı: 8 DOI: - ISSN: -

Amatör ile Profosyonel Müzisyenlerin Enstrümanlarındaki Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Srtatejilerin İncelenmesiThe Examınatıon Of Strategıes Of Amateur And Professıonal Musıcıans’ Use Whıle Practıcıng And Learnıng Musıc In The Instruments 1

KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Cilt: 8 Sayı: 8 DOI: - ISSN: -

Examination of Strategies Fine Arts High School Students Use during the Practice and Learning of Instrumental Music

AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: journal of education and training studies Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Developing a scale for strategies used during the practice and learning of instrumental music

AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 12 Sayı: 8 DOI: - ISSN: -

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Yazarlar: KILINÇER ÖZLEM,AFACAN ŞENOL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Scientific and Vocational Studies Congress Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Güzel Sanatlar Lisesi ve Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yazarlar: KILINÇER ÖZLEM,KALELİ YAVUZ SELİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 26. International Conference on Educational Sciences Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.07.2017 Ülke: -

Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullanılan Stratejiler Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi

Yazarlar: AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress) Etkinklik Tarihi: 18.05.2017-20.05.2017 Ülke: -

Müzik Öğretmenlği Öğrencilerinin Enstrümental Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi

Yazarlar: KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: -

Orkestra Sanatçılarının Enstrümanlarındaki Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi.

Yazarlar: AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Piyano Şarkısının Pasif Haptik Öğrenilmesi

Yazarlar: KILINÇER ÖZLEM,PALA FERHAT KADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress of Eurasian Social Sciences ICOESS Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

PİYANO EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAPTİK

Yazarlar: PALA FERHAT KADİR,KILINÇER ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslarası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 31.05.2016-03.06.2016 Ülke: -

ÇALGI EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILAN ÇALIŞMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ

Yazarlar: Aydıner Uygun Mehtap,KILINÇER ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Müzed Uluslarası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı Etkinklik Tarihi: 06.05.2016-08.05.2016 Ülke: -

Türkiye Azerbaycan Özbekistan veTacikistan daki Lisansüstü Çalgı Eğitimine Genel Bir Bakış

Yazarlar: KILINÇER ÖZLEM,ECE AHMET SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: MUZED BÖLGE KONFERANSI Etkinklik Tarihi: 17.04.2014-19.04.2014 Ülke: -

Agssl Öğrencilerinin Piyano Repertuvarını Öğrenmede Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi

Yazarlar: Kılınçer Özlem, Aydıner Uygun Mehtap

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Niğde Üniversitesi 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (Niğde) Etkinklik Tarihi: 25.02.2012-27.02.2012 Ülke: -

 • 18.05.2017-21.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Cappadox Festival

  Yer: keyiş deresi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 18.05.2017-21.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Cappadox 2017

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 29.11.2017-29.11.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Kadına Şiddete Yönelik Dur

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 24.10.2017-24.10.2017 FONETİK SANATLAR/

  Akademik Açılış Töreni

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 17.05.2004-23.05.2004 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Uluslar arası Taş Heykel Sempozyumu, Açılış Konseri,

  Yer: Cumhuriyet Üniversitesi, Mayıs, 2004. saat. 15.00, Sivas Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 22.12.2014-22.12.2014 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Atatük’xxün Hacıbektaş’xxa Gelişi Anma Töreni

  Yer: Nevşehir/Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu , 2014 Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 18.05.2015-18.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen panelde açılış konseri 2015

  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Düzenleyenler: Özlem Kılınçer, Erdem Kaya, Sevda Toker, Aslı Selman pakoğlu, Anıl Çelik

 • 12.10.2016-12.10.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  AKADEMİK AÇILIŞ

  Yer: Nevşehir Hacıbektaş Veli Ünv. Kongre ve Kültür Merkezi i Düzenleyenler: Özlem Kılınçer, Erdem Kaya, Emre Üstün, Anıl Çelik, Burcu Özer, Sevda Toker

 • 19.05.2016-22.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Uluslarası Cappadox Festivali

  Yer: KAPADOKYA Düzenleyenler: Özlem Kılınçer, Erdem Kaya, Emre Üstün, Burcu Özer, Sevda Toker

 • 18.11.2015-20.11.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Akademik Açılış Töreni

  Yer: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Düzenleyenler: Özlem Kılınçer, Anıl Çelik, Erdem Kaya, Emre Üstün, Emre Küçükgök

 • 28.05.2015-30.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu

  Yer: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Düzenleyenler: Özlem Kılınçer, Sevda Toker, Anıl Çelik, Erdem Kaya, Emre Üstün

 • 20.05.2015-23.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  International Conference On Civil and Environmental Engineering

  Yer: Dedeman hotel/Nevşehir- Cappadoica 2015 Düzenleyenler: Özlem Kılınçer, Erdem Kaya, Sevda Toker, Emre Üstün, Anıl Çelik, Aslı Selmanpakoğlu

 • 05.05.2014-08.05.2014 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Uluslararası Suluboya Bienali

  Yer: Nevsehir Hacıbektaş Veli Ünv. Konser Salonu Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 24.05.2004-24.05.2004 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Akademik Oda Orkestrası Konseri

  Yer: İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, 24 Mayıs 2004, Malatya. Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Piyano Çalmanın El Tercihleri ve Lateralizasyona Etkisi

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Avrupa Birliği 01.08.2013-01.08.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Song in Europe

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___