Akademik Unvanlar

 • 2014

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2010

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2017-2018 Önlisans Ticari Matematik
2017-2018 Önlisans Ulusrarası Finansman
2017-2018 Önlisans Temel Matematik
2017-2018 Önlisans Mali Tablolar Anailizi
2016-2017 Önlisans Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
2016-2017 Önlisans Ticaret Hukuku
2016-2017 Önlisans Bankacılığa Giriş
2016-2017 Önlisans Sigortacılığa Giriş

Filtrele:

Entelektüel Sermayenin İşletmelerde Bir Bütün Olarak Ölçülmesi: BIST 30 Uygulaması

TOPALOĞLU EMRE ESAT,KARAKOZAK ÖZLEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus, Cabell’xxs, DRJI, Crossref, International Scientific Indexing, DAIJ, OAJI, ASOS, ESJI Yayın Yeri: AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 16 DOI: - ISSN: 2149-1585

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARININ PAY SENEDİ GETİRİLERİ VE PAY SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ BİLİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPALOĞLU EMRE ESAT,YIKILMAZ ERKOL ASLI,KARAKOZAK ÖZLEM, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, Sindex, OAJI, INFOBASE, SPARC, İ2OR, JOURNAL FACTOR Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’xxdeki Mevduat Bankaları Üzerine Amprik Bir Uygulama

EGE İLHAN,TOPALOĞLU EMRE ESAT,KARAKOZAK ÖZLEM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicu, EBSCO, ASOS Index, Sobiad Index, ProQuest, DOAJ,Akademic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Factor, Sinec Library Index Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İKtisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 13084216

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BANKACILIKSEKTÖRLERİNİN BASEL KRİTERLERİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ

EGE İLHAN,KARAKOZAK ÖZLEM,TOPALOĞLU EMRE ESAT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Akademia Sosyal Bilimler Indeksi(ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services(SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing(DRJI), Akademic Resource İndex(ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor,Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR) ve DergiPark Yayın Yeri: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1305-7774

Nakit Dönüşüm Süresi Analiz Bist 50 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Amprik Bir Uygulama

EGE İLHAN,TOPALOĞLU EMRE ESAT,KARAKOZAK ÖZLEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos, Indexcopernicus, NewJour, CAB Absracts, ProQest, EBSCOhost Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-4216

Emeklilik Yatırım Fonlarının ELECTRE Yöntemi ile Performans Analizi

EGE İLHAN,KARAKOZAK ÖZLEM,TOPALOĞLU EMRE ESAT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim, Proquest,Asos Yayın Yeri: Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Cilt: 53 Sayı: 614 DOI: - ISSN: 1307-7112

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME YATIRIMLARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ve HİSSE SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BIST TEKNOLOJİ BİLİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yazarlar: YIKILMAZ ERKOL ASLI,TOPALOĞLU EMRE ESAT,KARAKOZAK ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

FİRMA DEĞERİNE ETKİ EDEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN TESPİT EDİLMESİ: MALİ SEKTÖR ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Yazarlar: TOPALOĞLU EMRE ESAT,KARAKOZAK ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

KAR PAYI DAĞITIM KARARLARININ FİNANSALPERFORMANSA ETKİSİ BORSA İSTANBULDA BİRARAŞTIRMA

Yazarlar: YIKILMAZ ERKOL ASLI,TOPALOĞLU EMRE ESAT,KARAKOZAK ÖZLEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ICOMEP,ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİBİLDİRİLER KİTABI Etkinklik Tarihi: 26.11.2016-27.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞINÖNGÖRÜLMESİ ALTMAN SPRINGATE ve FULMERMODELLERİ ile BİST 100 UYGULAMASI

Yazarlar: KARAKOZAK ÖZLEM,TOPALOĞLU EMRE ESAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ICOMEP,ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİBİLDİRİLER KİTABI Etkinklik Tarihi: 26.11.2016-27.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___