Akademik Unvanlar

 • 1994

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2016 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Ayakkabı tasarımı ve üretimi lisans programına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Filtrele:

Değerler Eğitimi Öğretmen klavuz kitabı

TUNÇ PERİHAN, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-140-6

Konya Ansiklopedisi

TUNÇ PERİHAN, 2016.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-024-9

Değerler Eğitimi Öğretmen klavuz kitabı

TUNÇ PERİHAN, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-140-6

Değerler Eğitimi Öğretmen klavuz kitabı

TUNÇ PERİHAN, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-142-0

Değerler Eğitimi Öğretmen klavuz kitabı

TUNÇ PERİHAN, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-142-0

Konya Ansiklopedisi

TUNÇ PERİHAN, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-107-9

Konya Ansiklopedisi

TUNÇ PERİHAN, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-389-107-9

Öze Doğru

TUNÇ PERİHAN, 2000.

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Yayın Bilgisi: Özel Basım 2 baskı. | ISBN: 975-973350-1

Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi Lisans Programına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

TUNÇ PERİHAN,ERİŞEN YAVUZ, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulusal ve uluslarası Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: 10 Sayı: Summer II DOI: Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2366 ISSN: 2147-2971

Derbent Halıcılığı Ve Geliştirilmesi İçin Öneriler

TUNÇ PERİHAN, 2003

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Lonca Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Derbent Küçük Muhsine ve Başarakavak Yörelerinde Geçmişten Günümüze Halıcılık

Yazar: TUNÇ PERİHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve sorunları Sempozyumu, Etkinklik Tarihi: 12.05.1998-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Analysis Of Pre-School Children's Pictures In Terms Of Parents Attitude.

Yazarlar: ÖNGÖREN SEMA,TUNÇ PERİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th AGP International Humanities and Social Sciences Conference Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: MACARİSTAN

Evaluation Of Early Childhood Education Teachers’ Qualifications: Mothers’ Perspectives With Ministry Of National Education Standards

Yazarlar: TUNÇ PERİHAN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th AGP International Humanities and Social Sciences Conference22-25 September 2016, Budapest Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: MACARİSTAN

Reflections On The Enhancement Of The Learning Experience Through Variation Of The Medium Used In The Teaching Of Leather Working Techniques

Yazar: TUNÇ PERİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: The Asian Conference on Education Official Conferance Proceedings Etkinklik Tarihi: 02.12.2010-05.08.2016 Ülke: JAPONYA

Türk Eğitim Sisteminde Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Atanması ve Yer Değiştirmesi Hakkında Okul Yönetici Görüşleri

Yazar: TUNÇ PERİHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: YICER Yıldız International Conferance on Educational Research and Social Sciences, Etkinklik Tarihi: 01.09.2014-03.09.2014 Ülke: TÜRKİYE

Değerler Eğitiminde İyi Örnek Uygulamaları

Yazar: TUNÇ PERİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşaası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.06.2014-21.06.2014 Ülke: TÜRKİYE

Dünya da ve Türkiye de Ayakkabı Lisans Eğitimi ve İngiltere Örneği

Yazarlar: TUNÇ PERİHAN,ERİŞEN YAVUZ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Internatıonal Symposıum On Changes And New Trends In Educatıon Etkinklik Tarihi: 22.11.2013-24.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

S Ü Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Mezunlarının Bölümlerine İlişkin Görüşleri

Yazar: TUNÇ PERİHAN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı-Kıbrıs Etkinklik Tarihi: 19.09.2010-21.09.2010 Ülke: TÜRKİYE

Nuzumla Yaylacık Kilimleri

Yazar: TUNÇ PERİHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve sorunları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 17.05.2000-18.05.2000 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer (Ulusal) 15.02.2015-15.02.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Bugünün Gençleri Yarının Liderleri Projesi

  Konusu: Konyada bulunan lise ve dengi okullardan geleceğin lideri olacağı düşünülen gençlere liderlik eğitimlerinin verilmesi Görevi: Eğitmen

 • Diğer (Ulusal) 01.12.2014-01.12.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Medeniyet Okulu Değerler Eğitimi Projesi

  Konusu: İlkokul 4 Sınıf Öğretmenlerine değerlerin kazandırılmasına yönelik eğitim verilmesi Görevi: Eğitmen

 • Diğer (Uluslararası) 01.09.2013-01.09.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Küçük yaşta ve zorla yapılan evlilikleri önleme Projesi

  Konusu: Küçük yaşta ve zorla yapılan evlilikleri önlemek amacıyla özellikle kırsal kesimde ve eğitim düzeyi düşük kişilerin eğitimi Görevi: Eğitmen

 • Diğer (Ulusal) 01.09.2012-01.09.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kardeş Köy Sosyal Sorumluluk Projesi

  Konusu: Sağlık Kasabası İlköğretim okuluna sosyal sağlık ve eğitim desteği Görevi: Eğitmen

 • Diğer (Ulusal) 20.12.1999-20.12.1999  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Konya Kapalı Cezaevi Altyapı Eğitsel Sosyal ve Psikoljik Destek Projesi

  Konusu: Konya kapalı cezaevindeki çocuk kadın ve erkek tutulu ve hükümlülere çeşitli alanlarda eğitim psikolojik destek cezaevinie çeşitli alt yapı hizmetleri vermek Görevi: Eğitmen

___ Bağlantılar ___