Akademik Unvanlar

 • 2015

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2015 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2014 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  Fıkıh usulünde muhattıe ve musavvibe  "

     

 • Yüksek Lisans 2004

  “Fıkhu’l-evleviyyât”ın (Öncelikler Fıkhı) Kaynakları ve Şer’î Hükümlerin Çatışması Halinde Devreye Giren Kuralları  "

     

 • Lisans 2001

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. 

2013-2014 Lisans ARAPÇA
2013-2014 Lisans İSLAM İBADET ESASLARI
2013-2014 Lisans İSLAM HUKUK USULÜ -II-
2013-2014 Lisans İSLAM HUKUK USULÜ
2011-2012 Lisans ARAPÇA
2011-2012 Lisans İSLAM İBADET ESASLARI
2013-2014 Yüksek Lisans HUKUK BAŞLANGICI
2013-2014 Yüksek Lisans KLASİK FIKIH METİNLERİ

Filtrele:

Tevcihü’l-halef fima ihtilefe fi’s-selef dirasetün nakdiyye libadı’ş-şübühat havle’l-ihtilafati’l-fıkhiyye

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: İRŞAD KİTABEVİ. | ISBN: 978-605-670-546-5

Karşılaştırmalı Bir Ceza Hukuku İncelemesi İSLAM HUKUKUNDA İHMALÎ SUÇLAR

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: HÜNER YAYINEVİ, TÜRKİYE. | ISBN: 9789944735674

ÖNCELİKLER FIKHI Kaynakları ve Kuralları

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2011.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: MENBA YAYINLARI. | ISBN: 9786058860728

İCTİHADDA İSABET VE HATA MESELESİ

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2010.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TÜRKİYE DİYANE VAKFI, TÜRKİYE. | ISBN: 9789753896610

KUR AN VE SÜNNET TEN ŞİFA DUALARI

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2009.

Ulusal Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: HÜNER YAYINEVİ. | ISBN: 978944735179

Müslüman Azınlığın Kimlik Mücadelesi ve Fıkhu’l-Ekalliyyât (Azınlıklar Fıkhı)

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, SOBİAD, Index Copernicus, MLA Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 56 DOI: - ISSN: 2147-2971

M Hamdi Yazır da 1878 1942 Reforma Karşı Tecdit ya da Başkalaşmadan Yenileşme Tasavvuru

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Çok Doğrucu Musavvibe Düşüncenin Taşıdığı Metodolojik Sorunlar

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Osmanlı dan Günümüze Anadolu Medreselerinde Fıkıh Tedrisatı ve Sorunları

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: 20 Sayı: 20 DOI: - ISSN: -

Şevkânî nin Nakilleri Üzerine Bir Mütalaa Neylü l evtâr ın Buyû ve Nikâh Bahisleri Özelinde Hanefî Mezhebine Atfedilen Görüşlerin Tahkiki

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: 18 Sayı: 18 DOI: - ISSN: -

İslami İlimlerde Birleştirici Yorum Tenevvü İhtilafı

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: Diyanet İlmi Dergi Cilt: 48 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Zileli Muharrem Efendi X XVI asır ve Hediyyetü u lûk Adlı Eseri

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 16 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

İslam Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Spor Faaliyetleri

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 36 Sayı: 36 DOI: - ISSN: -

Ensest ve İslam Hukuku ndaki İz Düşümü

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 31 Sayı: 31 DOI: - ISSN: -

Muhattıe Musavvibe İctihadî Çözümlemelerde Doğrunun Tek Olup Olmadığı Tartışmasında Meşhur Dört Mezhep İmamı Hangi Görüşü Benimsedi

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 13 DOI: - ISSN: -

Dinî Yaşantımıza Yansıyan Yönleriyle Fıkhu l Evleviyyât Öncelikler Fıkhı

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: MARİFE Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İSAM Yayın Yeri: USUL Cilt: 10 Sayı: 10 DOI: - ISSN: -

Muhammed b el Hasen eş Şeybânî V 189 805 ve Hugo Grotius un 1587 1645 Devletler Hukukuna Etkileri Mukayeseli Bir Çalışma

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: 5 Sayı: 5 DOI: - ISSN: -

Keyfe nestefîdü mine’t-türâsi’l-fıkhî ellezî hallefehü’s-selef

TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ Cilt: - Sayı: 71 DOI: - ISSN: 1301-6229

İslam a Göre Şiddet Sporları ve Sporda Şiddet

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerinin Geliştirilmesi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

M Hamdi Yazır da Reforma Karşı Tecdit ya da Başkalaşmadan Yenileşme Tasavvuru

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Usûl-i Fıkha Modern Dönemde Yapılan Revizyon Çağrıları Işığında ‘İslam Hukuk Usûlü’ Dersinin Daha Etkin Yürütülmesine Yönelik Mütevazı Bir Katkı

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: XIV. İslam Hukuku Anabilim DalıKoordinasyon Toplantısı Günümüz İktisadî Meseleleri veFıkıh Mirasımız Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 29.04.2017-30.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Asimilasyon Kumpasındaki Müslüman Azınlığın Kimlik Mücadelesi ve Fıkhu l Ekalliyyât Azınlıklar Fıkhı

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Ulusal Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: Kutlu Doğum Sempozyumu“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku” Etkinklik Tarihi: 17.04.2015-19.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Kavâid Davâbıt Ayırımı Bağlamında Gümüşhânevî nin Câmi u l mütûn Adlı Eserinde Zikrettiği Özel Kurallar

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-05.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Osmanlı dan Günümüze Anadolu Medreselerinde Fıkıh Tedrisatı ve Sorunları

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 01.08.2013-31.08.2013 Ülke: -

İddet Bekleyen ve Yanında Mahremi Olmayan Kadınların Sefere Çıkması ve Hacca Gitmesi Dr Zeki Koçak Adlı Tebliğin Müzakeresi

Yazar: TELKENAROĞLU MERTER RAHMİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı - V Etkinklik Tarihi: 30.11.2012-02.12.2012 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___