Akademik Unvanlar

 • 2017

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  devam ediyor  "

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2016

  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının temel dil becerileri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2013

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)

 • Lisans 2014

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

Filtrele:

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Hikâye Kitaplarının İncelenmesi: Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi A1-A2 Hikâye Seti Örneği

GÜN MESUT,ŞİMŞEK RAMAZAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, DOAJ Yayın Yeri: International Journal of Languages’s Education Cilt: 1 Sayı: Volume 5 Issue 3 DOI: 10.18298/ijlet.2070 ISSN: 2198-4999

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞAN YABANCILARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

GÜN MESUT,ŞİMŞEK RAMAZAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Route Educational And Social Science Journal, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: RESSJOURNAL Cilt: 4 Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2148-5518

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN OKUMA METİNLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINCA DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ VE İŞLEVSEL METİN ÖZELLİKLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ERDEM MEHMET DURSUN,GÜN MESUT,ŞENGÜL MURAT,ŞİMŞEK RAMAZAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ B1 DÜZEYİ DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN KAZANIMLAR VE AB DİL PORTFOLYOSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Yazarlar: ERDEM İLHAN,ŞİMŞEK RAMAZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IX.Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.11.2017-04.11.2017 Ülke: -

SURİYELİ MÜLTECİLER ÖZELİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİNSOSYOPOLİTİK YANSIMALARININ ÖĞRETİM ELEMANLARINCADEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: GÜN MESUT,ŞİMŞEK RAMAZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 20.10.2017-22.10.2017 Ülke: -

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN HİKÂYE KİTAPLARININ İNCELENMESİ: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HİKÂYE SETİ

Yazarlar: GÜN MESUT,ŞİMŞEK RAMAZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017) Etkinklik Tarihi: 17.05.2017-19.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___