Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR) 

2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI I (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI VI (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI IV (UZAKTAN EĞİTİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI IV (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI II (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI II (UZAKTAN)
2013-2014 Lisans TÜRK MİTOLOJİSİ II
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI VI
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI IV
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI II
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ I
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ I
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ I
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ I
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ I
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ I
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI VI (UZAKTAN EĞİTİM)
2013-2014 Lisans TÜRK MİTOLOJİSİ I
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI V (UZAKTAN EĞİTİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI V (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI V
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI III (UZAKTAN EĞİTİM)
2013-2014 Lisans Halk Edebiytı III (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2013-2014 Lisans Halk Edebiyatı III
2013-2014 Lisans HALK EDEBİYATI I
2013-2014 Yüksek Lisans TÜRK DİLİ ARAŞTIRMA METODLARI

Filtrele:

Risale-i Dehkançılık (Çiftçilik Risalesi)

ÖGER ADEM,TEK RECEP, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi. | ISBN: 978-605-344-498-5

Risale-i Muze-Duzluk (Ayakkabıcılık Risalesi)

ÖGER ADEM,TEK RECEP, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi. | ISBN: 978-605-344-510-4

Risale-i Mûze-dûzluk

TEK RECEP, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053445104

Kuş Kitabı

TEK RECEP, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786051732862

Risale-i Nan-vaylık

ÖGER ADEM,TEK RECEP, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053445203

Risale-i Dehkançılık

TEK RECEP, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053444985

Risale-i Tegürmendçilik (Değirmencilik Risalesi)

TEK RECEP, 2016.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-422-0

Risale-i Kassablık (Kasaplık Risalesi)

TEK RECEP, 2016.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-437-4

Risale-i Aşfezlik (Aşçılık Risalesi)

TEK RECEP, 2016.

Uluslararası Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-468-8

Risale-i Harratlık (Ağaççılık Risalesi)

TEK RECEP, 2016.

Uluslararası Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-465-7

Risale-i Nemed-mallık (Keçecilik Risalesi)

TEK RECEP, 2016.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-447-3

Risale-i Tegürmendçilik (Değirmencilik Risalesi)

TEK RECEP, 2016.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-422-0

81 İlde Kültür ve Şehir

TEK RECEP, 2015.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-149-794-5

Balkan Türk Folkloru Araştırma ve İncelemelerinde Önemli Bir Kaynak: Çevren Dergisi

TEK RECEP, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Index Islamicus, MLA InternationalBibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions,Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Cilt: 14 Sayı: 54 DOI: http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1209 ISSN: 2536-5126

UYGURLARDA HİKMET SÖYLEME GELENEĞİ VE ÇAĞATAYCA İKİ YAZMADA BULUNAN HİKMETLER

ÖGER ADEM,TEK RECEP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MIAR Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 8 DOI: - ISSN: 2147-2971

KUL HİMMET İN ŞİİRLERİNDE ALEVÎ BEKTAŞÎ İNANÇ SİSTEMİNİN TEMELLERİNE DAİR BAZI YANSIMALAR

TEK RECEP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, SCOPUS, MLA ve TÜBİTAK/ULAKBİM Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Cilt: - Sayı: 77 DOI: 10.12973/hbvd.77.190 ISSN: 1306-8253

EDEBİYAT TOPLUM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ÂŞIK VEYSEL İN ŞİİR DÜNYASI

TEK RECEP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos Index, MLA, TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, DERGİPARK, İSAM, SOBIAD Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 40 DOI: - ISSN: 2458-9071

DÎVÂNU LUGÂTİ T TÜRK TE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ KELİMELER

TEK RECEP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), EBSCO, MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Sparc Indexing, Advanced Science Index, Acar İndeks, ESJI (Eurasian Journal Index), S Journal Index, I2ORMIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals) Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 50 DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3574 ISSN: 2147-2971

Âşık Gufrânî nin Cihâd ı Ekber Destanı nın Tahlili

TEK RECEP, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, Index Copernicus, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 4 DOI: 10.7827/TurkishStudies.7651 ISSN: 1308-2140

ANADOLU DERVİŞLERİNİN MANEVÎ NÜFUZLARININ GÜNÜMÜZE ETKİLERİ BAĞLAMINDA ŞEYH TURESAN VELİ HAZRETLERİ

TEK RECEP, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Thomson Reuters, Emerging Sources Citation İndex, Ebsco Host, Doaj Dırectory Of Open Access Journals, Index Islamıcus Yayın Yeri: Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: 10.7596/taksad.v2i4.286 ISSN: 2147-0626

Âşık Şem î nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler

TEK RECEP, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, Index Copernicus, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 3 DOI: 10.7827/TurkishStudies.6511 ISSN: 1308-2140

DERTLİ NİN BAKIŞ AÇISINDAN ALEVÎ BEKTAŞÎLER VE EHL İ SÜNNET TOPLUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TEK RECEP, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Alevilik Araştırmaları Cilt: 1 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Geleneksel Oyunlar

TEK RECEP, 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: ANSİKLOPEDİ Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Düğün Âdetleri

TEK RECEP, 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: ANSİKLOPEDİ Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

AZMİ BEKİR

TEK RECEP, 2009

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: ANSİKLOPEDİ Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Ahmet Şükrü Esen Defterlerinden Faydalanılarak Yapılan Çalışmalar

TEK RECEP, 2009

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: KİTAP BÖLÜMÜ Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Sözel Anlatılarda Anlatıcı ve Anlatıcının Kişilerle İlişkisi

TEK RECEP, 2008

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Folklorcu Kimliği ile Mehmet Halit Bayrı

TEK RECEP, 2008

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Anadolu Türk Halk Hekimliğinde Toprak

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2017-15.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Divan-ı Hikmet’te İnsan

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.10.2017-06.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Türk Dünyasında Şamandan Âşığa Destan Anlatıcısı

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Traditional Culture of The Turkic People sın The Chanhıng World Metarials of the I. International Scientific Conference Etkinklik Tarihi: 12.04.2017-15.04.2017 Ülke: -

Kültürel Kimliğin Korunmasında Folklor Ürünlerinin İşlevi Yunanistan da Yaşayan Karamanlı Ortodoks Türkler Örneği

Yazarlar: ÖGER ADEM,TEK RECEP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.12.2016-04.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

Kültürel Kimliğin Korunmasında Folklor Ürünlerinin İşlevi Yunanistan’xxda Yaşayan Karamanlı Ortodoks Türkler

Yazarlar: TEK RECEP,ÖGER ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: X. Balkan Tarihi Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.12.2016-04.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

FOLKLOR SÖZLÜ TARİH İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA GÜZELYURT GELVERİ MÜBADİLLERİNİN SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİ

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.10.2016-29.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

DİN MESLEK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA GELENEKSEL MESLEK RİSALELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Kazan Halk Kültürü Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 29.09.2016-01.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

DÎVÂNU LUGÂTİ T TÜRK TE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ KELİMELER

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslar arası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Bilim Dünyasına Katkıları” Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-23.04.2016 Ülke: KIRGIZİSTAN

Âşık Gufranî nin Cihad ı Ekber Destanı nın Tahlili

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASI TÜRKİYAT SEMPOZYUMU: I. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları Etkinklik Tarihi: 31.10.2014-02.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Âşık Şem î nin Şiirlerinde Su ve Su ile İlgili Kavramların Kullanımı

Yazar: TEK RECEP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.11.2013-08.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: AHMET ŞÜKRÜ ESEN DEFTERLERİ

  Konusu: AHMET ŞÜKRÜ ESEN DEFTERLERİNDEKİ ŞİİRLERİN YAYINLANMASI Görevi: Araştırmacı

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

  Konusu: Figanî Görevi: Araştırmacı

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

  Konusu: Dertli Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    SENA ÖZDEMİR


  Tez Adı: Safranbolu yöresinde kullanılan atasözleri ve deyimlerin fonetik incelemesi


  Yer: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___