Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Çevrim içi öğrenme ortamlarında dijital kavram haritalarının öğrencilerin başarılarına ve kaybolmalarına etkisi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  Öğretim tasarımı alanına yönelik bulanık küme tabanlı bir web ansiklopedisi uygulaması ve uygulamanın kullanılabilirliği  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2010

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2016-2017 Önlisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1
2016-2017 Önlisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2
2017-2018 Lisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2017-2018 Lisans BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1
2016-2017 Lisans Bilgisayar Programlama 2
2016-2017 Lisans Bilgisayar Programlama 1
2015-2016 Lisans Bilgisayar Programlama 1
2017-2018 Yüksek Lisans PARALEL HESAPLAMA
2016-2017 Yüksek Lisans Paralel Hesaplama
2015-2016 Yüksek Lisans Paralel Hesaplama

Filtrele:

Bilgisayara Giriş

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2017.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Bilgisayara Giriş

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2017.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Eğitsel Dijital Oyunlar: Kuram, Tasarım ve Uygulama

Ocak Mehmet Akif,AYDOĞDU ŞEYHMUS,EŞEL LEVENT, 2013.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulamasının Kullanılabilirliği

AYDOĞDU ŞEYHMUS,HAVA KEVSER, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2147-1908

A Classification Model and an Open e-Learning System based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts

GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Journal of Educational Technology Systems Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Facebook Yoğunluğunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ATASOY BİLAL,AYDOĞDU ŞEYHMUS,Akiva Thomas

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Acemi Kullanıcılara Yönelik Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Sistemin Bileşenleri

Yazarlar: ÇAKIR HASAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında İçerik Gezinme Ekranında Yorumlama Bileşeninin Geliştirilmesi

Yazarlar: AYDOĞDU ŞEYHMUS,ÖZAYDIN AYDOĞDU YILDIZ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Farklı Kayıp Veri Baş Etme Tekniklerinin Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı İle Elde Edilen Madde Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: AKBAŞ UFUK,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (EPOD 2016) Etkinklik Tarihi: 01.09.2016-03.09.2016 Ülke: -

Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Hiperortam Türündeki Öğrenme Ortamlarının Pedagojik ve Bilgisayımsal Geliştirilme Süreçleri

Yazarlar: GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS,ÇEBİ AYÇA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016) Etkinklik Tarihi: 16.05.2016-18.05.2016 Ülke: -

Dijital Oyun Tabanlı Öğrenmeye Yönelik 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

Yazarlar: GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS,ÖZAYDIN YILDIZ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016) Etkinklik Tarihi: 16.05.2016-18.05.2016 Ülke: -

Bilgi Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Olarak Geliştirilen Web Tabanlı Bir Uygulama

Yazarlar: AYDOĞDU ŞEYHMUS,GÜYER TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 9nd International Computer and Instructional Technologies Symposium Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-22.05.2015 Ülke: -

How to use Common Language when we talk about Instructional Design? A Mathematical Modeling Study based on Intuitionistic Fuzzy Sets

Yazarlar: GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium Etkinklik Tarihi: 20.05.2014-22.05.2014 Ülke: -

Educational E-Book Design

Yazarlar: HAVA KEVSER,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education and Social Sciences Proceedings Etkinklik Tarihi: 03.02.2014-05.02.2014 Ülke: -

Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması

Yazar: AYDOĞDU ŞEYHMUS

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Akademik Bilişim Konferansı Etkinklik Tarihi: 23.01.2013-25.01.2013 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 01.09.2015-01.09.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ”Design of Curriculum for Teachers and other Professionals Working for Individuals with Intellectual Disabilities” projesinin alt projesi olan ”Özel Eğitimde Çalışan Öğretmenler ve Diğer Uzmanlar için Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi”

  Konusu: öğrenme yönetim sistemi geliştirilmesi Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.10.2014-01.10.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel Bir Hiper Ortamın Öğrencilerin Bu Ortamdaki Davranışları Modellenerek Tasarlanması Uygulanması Ve Değerlendirilmesi

  Konusu: Uyarlanabilir eğitsel hiper ortamlar Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___