Akademik Unvanlar

 • 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 • 2007

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Hipertansiyonlu bireylere uygulanan ayak refleksolojinin kan basıncı ve yaşam kalitesine etkisi  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2003

  Nevşehir il merkezindeki 65 yaş ve üzeri bireylerde tanısı konulmuş kronik hastalıklar prevelansı  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2005

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU  

2017-2018 Lisans Hemşireliğe Giriş
2017-2018 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
2016-2017 Lisans Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler
2016-2017 Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
2016-2017 Lisans Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
2016-2017 Lisans Hemşireliğe Giriş
2016-2017 Lisans Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamar Uygulaması
2015-2016 Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
2015-2016 Lisans Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar uygulaması
2015-2016 Lisans HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
2015-2016 Lisans HEMŞİRELİĞE GİRİŞ
2015-2016 Lisans Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
2014-2015 Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği uygulaması
2014-2015 Lisans hemşireliğe giriş
2014-2015 Lisans Hemşirelikte kişilerarası ilişkiler
2014-2015 Lisans Hemşire ve hasta güvenliği
2014-2015 Lisans Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar
2014-2015 Lisans HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR uygulaması
2013-2014 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Uygulaması
2013-2014 Lisans HEMŞİRE VE HASTA GÜVENLİĞİ
2013-2014 Lisans HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR
2013-2014 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2013-2014 Lisans İLK YARDIM
2013-2014 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
2013-2014 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
2013-2014 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
2013-2014 Lisans AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM
2013-2014 Lisans HEMŞİRELİĞE GİRİŞ
2012-2013 Lisans Cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulaması
2012-2013 Lisans YAZ UYGULAMASI II ( İÇ VE CERRAHİ HAST. HEMŞİRELİĞİ - 1 )
2012-2013 Lisans CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
2012-2013 Lisans CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
2012-2013 Lisans CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
2012-2013 Lisans SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM
2012-2013 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
2012-2013 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
2012-2013 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
2012-2013 Lisans AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM
2017-2018 Yüksek Lisans HEMŞİRELİK ESASLARI 1
2017-2018 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2017-2018 Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2017-2018 Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında İletişim
2017-2018 Yüksek Lisans HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
2016-2017 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması
2016-2017 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları Uygulaması
2016-2017 Yüksek Lisans Tez Çalışması
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2016-2017 Yüksek Lisans Dönem Projesi
2016-2017 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları 1
2016-2017 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları 2
2015-2016 Yüksek Lisans Hemşirelik esasları 1
2015-2016 Yüksek Lisans FİZYOPATOLOJI 1
2015-2016 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2015-2016 Yüksek Lisans Dönem Projesi
2015-2016 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları Uygulaması
2015-2016 Yüksek Lisans Hemşirelikte Öğretim
2015-2016 Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2015-2016 Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2015-2016 Yüksek Lisans Hemşirelik esasları öğretimi uygulaması
2015-2016 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları 2
2014-2015 Yüksek Lisans Fizyopatoloji 2
2014-2015 Yüksek Lisans uzmanlık alan dersi
2014-2015 Yüksek Lisans Dönem projesi
2014-2015 Yüksek Lisans Fizyopatolojı 1
2014-2015 Yüksek Lisans Dönem Projesi
2014-2015 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları 2
2014-2015 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması
2014-2015 Yüksek Lisans KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ
2014-2015 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları Uygulaması
2014-2015 Yüksek Lisans Hemşirelikte öğretim
2014-2015 Yüksek Lisans Tez çalışması
2014-2015 Yüksek Lisans Hemşirelik Esasları 1
2013-2014 Yüksek Lisans CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ
2013-2014 Yüksek Lisans FİZYOPATOLOJİ
2013-2014 Yüksek Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ
2013-2014 Yüksek Lisans Dönem Projesi
2013-2014 Yüksek Lisans KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ
2012-2013 Yüksek Lisans KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ

Filtrele:

Erkekler hemşireliği neden tercih ediyor

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,ÇALBAYRAM NAZAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Academic, Ulakbim, Index Copernicus, Academia Sosyal Bilimler İndeksi, Electronic Journal Libraray Yayın Yeri: Journal of Human Sciences Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: 10.14687/jhs.v13i2.3717 ISSN: 2458-9489

The Determination of Stress Experienced by Nursing Undergraduate Students during Their Education

KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KOLUTEK RAHŞAN,TAYLAN SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: International Science Index Yayın Yeri: World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

HEMODİYALİZ HASTALARININ FİSTÜL BAKIMI BİLGİ DÜZEYLERİ

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,YAĞCI NİLAY, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Atıf Dizini, Türk Medline, Türkiye Bilim terimleri, ULAKBİM, Turkish The Journal Park Academic Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH COLLEGE STUDENTS PHYSICAL ACTIVITY STATUS AND LIFE SATISFACTION

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,TAŞĞIN ÖZDEN,ARSLAN FATMA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Academic Search Complete (EBSCO),- IndexCopernicus Uluslararası (ICV: 6,74 2012) Yayın Yeri: International Journal Of Academic Research Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.48 ISSN: 2075-4124

Hipertansiyonlu Bireylerde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus Yayın Yeri: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: 10.5505/bsbd.2013.02996 ISSN: 2146-9601

Hipertansiyonlu hastalara uygulanan ayak refleksolojininkan basıncı kolesterol düzeyleri ve yaşam kalitesineetkisi

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KARATAŞ NİMET, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (2008), Türkiye Atıf Dizini (2010) Tübitak Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature Yayın Yeri: HemşirelikteAraştırmaGeliştirmeDergisi Cilt: 15 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1307-9557

Nevşehir İl Merkezinde Kamuya Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Mobbing e Uğrama Durumları

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KARTAL BAHTIŞEN,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus Yayın Yeri: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: 10.5505/bsbd.2012.03511 ISSN: 2146-9601

Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Ve Bu Tutumların Bazı Değişkenlerle İlişkisi

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1309-5471

Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi: Nevşehir ili örneği

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

The relationship between body composition and diatary habits in the university faculty members

ARSLAN FATMA,TAŞĞIN ÖZDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZBOY ÖZBAŞ ÖZEN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise Cilt: 19 Sayı: 3 DOI: 0.15314/tsed.317011 ISSN: 2147-5652

Anti kanser kemoterapide yeni bir yaklaşım Anti epidermal büyüme faktörü reseptörü EGFR kullanımı anahtar hedef

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,TAŞCI SULTAN, 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Hemşirelik Forumu Cilt: 13 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

KLINIK UYGULAMADA HASTA BAKIM GÜNLÜĞÜYAZMANIN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ELEŞTIRELDÜŞÜNME BECERILERININ GELIŞIMINE ETKISI

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,CALPBİNİCİ PELİN,KUZGUN HÜRMÜS,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

LISE SON SINIF ÖĞRENCILERININ HEMŞIRELIKMESLEĞINE YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Yazar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

HELFER SKIN TAP TEKNIĞIN İNTRAMUSKÜLERENJEKSIYON AĞRISINA ETKIS

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,CALPBİNİCİ PELİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Attitudes of Nursing Students Towards Caring Nurse Patient Interaction

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 18th International Conference on Nursing and Healthcare Etkinklik Tarihi: 19.12.2016-20.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

The Determination of Stress Experienced by Nursing Undergraduate Students During The Education

Yazarlar: KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KOLUTEK RAHŞAN,TAYLAN SEÇİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 18th International Conference on Nursing and Healthcare Etkinklik Tarihi: 19.12.2016-20.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

HEMŞİRELERİN TIBBI HATA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ŞAHAN Seda,YERLİKAYA Fatih,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARIN HEPATİT C HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ALDIKLARI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: KOLUTEK RAHŞAN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ERENOĞLU Rabia,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,Eşmekaya Zehra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ŞİDDETE UĞRAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Yazarlar: Kahraman Leyla,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN EV ORTAMLARININ EV KAZALARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: ZEDELENMEZ AYŞEGÜL,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Nedenleri

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÇALBAYRAM NAZAN,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 15. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 10.09.2015-12.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

The Effect of Exercise Reflexology and Chrome on Metabolic Syndrome

Yazarlar: ARSLAN FATMA,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,VATANSEV HÜSAMETTİN,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12th International Scientifi c Conference onTransformation Processes in SportSPORT PERFORMANCE Etkinklik Tarihi: 02.04.2015-05.04.2015 Ülke: KARADAĞ

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Yazarlar: YAĞCI NİLAY,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 19.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

HEMODİYALİZ HASTALARININ FİSTÜL BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,YAĞCI NİLAY

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 19.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

DİABETUS MELLİTUSLU BİREYLERİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANMA DURUMLARI

Yazarlar: YAĞCI NİLAY,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 19.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

HOW THE NURSING STUDENTS PERCEIVE NURSING PROFESSION

Yazarlar: ÜNSAL AYLA,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,DEMİR GÖKÇE,ÖZCAN AYŞEGÜL,BİÇER SEVİL

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: X CONFERNCE INTERNATIONALE Etkinklik Tarihi: 24.09.2014-26.09.2014 Ülke: FRANSA

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH COLLEGE STUDENTS PHYSICAL ACTIVITY STATUS AND LIFE SATISFACTION

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,TAŞĞIN ÖZDEN,ARSLAN FATMA

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Balkan Symposium In Sport Sciences Etkinklik Tarihi: 30.05.2014-02.06.2014 Ülke: MAKEDONYA

The Correlation Between University Academic Staff s Physical Activity Levels and Life Quality

Yazarlar: TAŞĞIN ÖZDEN,ARSLAN FATMA,ÖZCAN AYŞEGÜL,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Balkan Symposium In Sport Sciences Etkinklik Tarihi: 30.05.2014-02.06.2014 Ülke: MAKEDONYA

Physical Activity Condition Of Administrative Staff Working at University

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ARSLAN FATMA,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: International Balkan Symposium In Sport Sciences Etkinklik Tarihi: 30.05.2014-02.06.2014 Ülke: MAKEDONYA

Hastaların hemşirelik bakım algılarının belirlenmesi

Yazar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.10.2013-27.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda düşme ile ilgili faktörlerin belirlenmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÜNAL SERAP,MUZ GAMZE,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-07.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Esansiyel Hipertansiyonlu Bireylerde Benlik Saygısı ve Sosyal Destek Düzeyleri

Yazar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-07.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Diabetus mellituslu bireylerin hipoglisemi korkusu ve özbakım düzeyleri

Yazarlar: MUZ GAMZE,ÇIRPAN RABİYE,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-07.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde ölüm korkusunun günlük yaşam işlevine etkisi

Yazarlar: MUZ GAMZE,ÇIRPAN RABİYE,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,EFE ERTÜRK NURİYE

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-07.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sigara alkol ve madde kullanım düzeyi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-07.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

THE EFFECT OF FOOT REFLEXOLOGY APPLIED TO INDIVIDUALS WITH HYPERTENSION ON BLOOD PRESSURE AND QUALITY OF LIFE

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KARATAŞ NİMET

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: EuroHeartCare 2013 Etkinklik Tarihi: 22.03.2013-24.03.2013 Ülke: BİLİNMEYEN ÜLKELER (DİĞER)

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE YAŞAM KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: EFE ERTÜRK NURİYE,MUZ GAMZE,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 03.10.2012-07.10.2012 Ülke: TÜRKİYE

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU BİREYLERDE BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE,ÇIRPAN RABİYE

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 03.10.2012-07.10.2012 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 29.12.2017-29.12.2017  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Nevşehir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Ventrogluteal (VG) Bölgeden İntramüsküler (IM) Enjeksiyon Yapma Tekniği Öğretimi Eğitimi

  Konusu: Nevşehir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Ventrogluteal (VG) Bölgeden İntramüsküler (IM) Enjeksiyon Yapma Tekniği Öğretimi Eğitimi Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-21.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Laboratuarının İyileştirilmesi

  Konusu: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Laboratuarının yeniden yapılandırılması Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çalışan sedanter bireylerde egzersiz refleksoloji ve kromun metabolik sendrom bileşenlerine etkisi

  Konusu: çalışan sedanter bireylerde egzersiz refleksoloji krom pikolinatın metabolik sendrom bileşenleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır  Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: AVANOSTA ÇÖMLEK İŞÇİLERİNDE KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARI GÖRÜLME SIKLIĞININ BELİRLENMESİ

  Konusu: Avanosta Çömlek İşçilerinde Kronik Hava Yolu Hastalıkları Görülme Sıklığıbelirlenecektir  Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 02.04.2007-02.04.2007  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: meme kanserinin Erken Tanısı Konusunda Kadınların Eğitimi

  Konusu: Eğitim Görevi: Proje Koordinatörü

 • Yüksek Lisans Devam Ediyor

    SAFURE YÜCE


  Tez Adı: yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin aspirasyon uygulamasına yönelik bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    NİLGÜN ERDOĞAN


  Tez Adı: Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Gereksinimleri ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ŞEYMA TOK AYDIN


  Tez Adı: İntramüsküler enjeksiyonu mekanoanaljezi yöntemi ile uygulamanın enjeksiyon ağrısına etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    AHMET DURAN


  Tez Adı: YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SPİRİTÜALİTE İLE İLGİLİ TUTUMLARI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    SEDA ŞAHAN


  Tez Adı: Klinikte Çalışan Hemşirelerin Sağlık Yüksek Okulu Öğrenci Hemşirelerinin Eğitimine Katılımlarındaki Engellerin Belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    SÜHEYLA ERTUĞ


  Tez Adı: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerin Bakım Bağımlılığı Düzeyleri ile Aile Bakım Yükü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    SEDA ŞAHAN


  Tez Adı: Klinikte çalışan hemşirelerin sağlık yüksek okulu öğrenci hemşirelerinin eğitimine katılımlarındaki engellerin belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    FATİH YERLİKAYA


  Tez Adı: Hemşirelik eğitimi veren öğretim elemanlarının iletişim becerilerinin belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    AYŞEGÜL ZEDELENMEZ


  Tez Adı: Avanos ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin ev ortamlarının ev kazası yönünden değerlendirilmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    AYŞEGÜL ZEDELENMEZ


  Tez Adı: AVANOSTA YAŞAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN EV ORTAMLARININ EV KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir

___ Bağlantılar ___