Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2015 2010

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2010 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  Türkiye Türkçesinde Bilgi Kiplikleri  "

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 

 • Yüksek Lisans 2010

  Eski Uygur Türkçesinde olasılık kipliği  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.

Filtrele:

Bengü Belek Ahmet Bican Ercilasun Armağanı

HİRİK SEÇİL, 2013.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. | ISBN: -

Gibi Biçimbirinin İşlevsel Dilbilgisi Bakımından Çok İşlevli Görünümü

HİRİK SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, ULAKBIM Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 53 DOI: http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1177 ISSN: -

Türkçe Gölge Kelimeler (Çeviri)

HİRİK SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DRJI, WZB Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: 1 Sayı: Volume 8 DOI: 10.18299/cahij.118 ISSN: 2199-353X

GÜN, Mesut (2017), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, AsosYayınları, Elazığ, 120 s.

HİRİK SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: MLA Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Türkiye Türkçesinde Söylem ve Bilgi Kipliği İlişkisi

HİRİK SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: Idil Journal of Art and Language Cilt: 6 Sayı: 35 DOI: 10.7816/idil-06-35-05 ISSN: 21469903

Öbek Yapılarda Yönetim

HİRİK SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBIM, Index Copernicus Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: 10.17218/hititsosbil.314222 ISSN: 1308-5107

İstemsel Eşdizimlilik ve Kiplik İlişkisi: Tahmin Kiplikleri Örneği

HİRİK SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, ULAKBIM Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Zarfların Kipsel Alandaki Görünümleri

HİRİK SEÇİL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: Volume 10 Issue 8 DOI: 10.7827/TurkishStudies.8288 ISSN: 1308-2140

Türkçe Çift Nesneli Bir Dil midir Hakemlik yapıldı

HİRİK SEÇİL, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Türkçe akademik söylemde edilgen sözceler Hakemlik yapıldı

HİRİK SEÇİL, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Olasılık Bildiren Kipliklerin Eski Uygur Türkçesi Metinlerindeki Görünümü

HİRİK SEÇİL, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Dil Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumamalarından Kaynaklanan Türkçe Kullanım Sorunları

Yazar: HİRİK SEÇİL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Meslek Yüksekokulları çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Türkçede Gelecek Zaman Bildirimlerinin Derin Yapısı

Yazar: HİRİK SEÇİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Etkinklik Tarihi: 13.11.2017-16.11.2017 Ülke: -

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Diyaloglar Yoluyla Öğretimi

Yazarlar: HİRİK SEÇİL,Pişkin Buket Seda

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Yabancı Dİl Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 17.05.2017-19.05.2017 Ülke: -

Çıkarımsal Delile Dayalılığın Morfolojik İşaretleyicileri

Yazar: HİRİK SEÇİL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Türkiye Türkçesinde Kelime Yapmada Sayılar

Yazar: HİRİK SEÇİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Söylemin Bilgisel Kip Alanına Etkisi

Yazar: HİRİK SEÇİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Türkçede Bağımlı Biçimbirimsel Kipliklerin Çok İşlevliliği Üzerine

Yazar: HİRİK SEÇİL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: -

Avrupa Birliği ile İlgili Metinlerde Özel İsimlerin Türkçeye Çevirisi ve Yazımı

Yazarlar: HİRİK ERKAN,HİRİK SEÇİL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı Etkinklik Tarihi: 20.10.2011-21.10.2011 Ülke: -

Kumuk ve Türkiye Türkçesindeki Ortak Fiillere Gelen Durum Ekleri Üzerine

Yazar: HİRİK SEÇİL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: TUDOK Etkinklik Tarihi: 08.08.2009-10.08.2009 Ülke: -

 • Avrupa Birliği 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: HELP Healthcare English Language Programme

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 31.07.2013-31.07.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Oral Culture Bridge Between the Past and the Future

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    BUKET SEDA PİŞKİN


  Tez Adı: İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KULLANILAN YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___