Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2015 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2008

  Okuöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2004

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2015-2016 Önlisans Çocuk Gelişimi
2015-2016 Önlisans Özel Eğitim
2017-2018 Lisans Özel Eğitim
2017-2018 Lisans Okul Öncesi Eğitime Giriş
2015-2016 Lisans Erken Çocukluk Eğitimi
2015-2016 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2015-2016 Lisans Çevre Eğitimi
2015-2016 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2014-2015 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2014-2015 Lisans Erken Çocukluk Eğitimi
2010-2011 Lisans Okulöncesi Dönemde Montessori Eğitimi

Filtrele:

The Effectiviness Of Montessori Education Method In The Acquisition Of Concept Of Geometrical Shapes

Öngören Sema, Turcan Ali İhsan, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Procedia-Social and Behavioral Sciences Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1877-0428

BOŞANMA VE BOŞANMANIN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ÖNGÖREN SEMA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: INES JOURNAL Cilt: 4 Sayı: 13 DOI: - ISSN: -

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI UYUM PROBLEMLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖNGÖREN SEMA,Özkan Ahsen,Yüksel Büşra,Sever Doğukan, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: Asos Journal Cilt: 5 Sayı: 59 DOI: - ISSN: -

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SEVGİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA ANNELERİN ÖZDEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖNGÖREN SEMA,ŞAHİN GÜLHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: turkish studies Cilt: 11 Sayı: 19 DOI: 11201 ISSN: 1308-2140

Okul Öncesi Dönem Montessori Yaklaşımında Dil Geliştirici Etkinlikler

ÖZDEMİR SEMA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TEİ Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 2198 Sayı: - DOI: - ISSN: -

5 6 Yaş Grubu Çocukların Serbest Zaman Etkinliklerindeki Oyun ve Oyuncak Tercihlerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR SEMA, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Cilt: 2199 Sayı: 2053 DOI: - ISSN: -

Öğretmen Adaylarının Olumlu Üstbiliş ve Olumlu Üst-DuygularınınBağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi,

ŞAHİN GÜLHAN,ÖNGÖREN SEMA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences Cilt: 8 Sayı: 30 DOI: - ISSN: -

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SEVGİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA ANNELERİN ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖNGÖREN SEMA,ŞAHİN GÜLHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1308-2140

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Saldırgan Davranışlarla Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi

ÖNGÖREN ÖZDEMİR SEMA,TEPELİ KEZBAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: KEFAD Cilt: 17 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Okul Öncesi Çocuklarda Görülen Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi

ÖZDEMİR SEMA,TEPELİ KEZBAN, 2015

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences Cilt: 6 Sayı: 18 DOI: - ISSN: -

Okulöncesi Dönem Montessori Eğitim Uygulamalarında Öğretmen Çocuk Veli İletişiminin Değerlendirilmesi

Yazarlar: GÜLEŞ FİGEN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 5.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

The Effectiviness Of Montessori Education Method In The Acquisition Of Concept Of Geometrical Shapes

Yazarlar: Turcan Ali İhsan,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: World Conference on Educational Sciences WCES Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Okul Öncesi Dönem Montessori Yaklaşımında Dil Geliştirici Etkinlikler

Yazar: ÖZDEMİR SEMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES) Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları İle Çocukların Mizaç Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: ÖNGÖREN SEMA,ŞAHİN GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Ergenlerin Olumlu Üst Biliş ve Olumlu Üst-Duygularının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ŞAHİN GÜLHAN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Symposium of Education and Values ISOEVA (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Boşanma ve Boşanmanın Erken Çocukluk Dönemi Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Yazar: ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Göçmen Çocukların Yaşadıkları Uyum Problemlerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

Yazar: ÖNGÖREN SEMA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

An Analysis Of Self Evaluations of Mothers In Meeting Pre School Children s Needs Of Love

Yazarlar: ŞAHİN GÜLHAN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: MACARİSTAN

Evaluation Of Early Childhood Education Teachers Qualifications Mothers Perspectives With Ministry Of National Education Standards

Yazarlar: TUNÇ PERİHAN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: MACARİSTAN

Analysis Of Pre School Children s Pictures In Terms Of Parents Attitude

Yazarlar: ÖNGÖREN SEMA,TUNÇ PERİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: MACARİSTAN

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Oyun Davranışları

Yazar: ÖZDEMİR SEMA

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-05.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 01.01.2010-01.01.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nitelikli Okulöncesi Eğitim İçin Montessori Eğitimi Projesi

  Konusu: Okul öncesi öğretmen eğitimi Görevi: Eğitmen

___ Bağlantılar ___