Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2015 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  Gazipaşa ilçesinin (Antalya) coğrafi etüdü  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 • Yüksek Lisans 2004

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 

 • Lisans 2004

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 

 • Lisans Devam Ediyor

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

2015-2016 Lisans Türk Kültüründe Coğrafya
2015-2016 Lisans Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
2015-2016 Lisans Genel Coğrafya
2014-2015 Lisans Türk Dünyası Coğrafyası
2014-2015 Lisans Ekonomi
2014-2015 Lisans Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Filtrele:

Kültürel Coğrafya Özellikleri Bakımından Erenkilit Dağı ve Çevresi

GÜNGÖR ŞENAY, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-439-3

Eğitim Bilimine Giriş

GÜNGÖR ŞENAY, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: ISBN 978-605-318-444-7

Sosyal Bilgilerin Temelleri

MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Anı Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 605-170-112-5

Türk Kültüründe Coğrafya I

GÜNGÖR ŞENAY, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053182337

Sosyal Bilgiler Eğitimde Mekansal Öğrenme Ortamları

MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053649878

Gazipaşa İlçesinin Antalya Coğrafi Etüdü

GÜNGÖR ŞENAY, 2011.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Eğitim Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4392-53-7

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKÂMETGÂH İLİŞKİSİ/BİRMEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY,MEYDAN ALİ, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Doğu Coğrafya Dergisi Cilt: 22 Sayı: 38 DOI: - ISSN: 1302-7956

POSTYAPISALCI COĞRAFYALARDA İLİŞKİSEL BİR MEKÂN OLARAK NEVŞEHİR’İN KAVAK BELDESİ’NDEKİDOĞAL SOĞUK HAVA DEPOLARI

GÜNGÖR ŞENAY,UYSAL AHMET, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) Cilt: - Sayı: 36 DOI: - ISSN: 1303-2429

Dede Korkut Destanlarının Kültür Coğrafyası

BULDUR ADNAN DOĞAN,MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, Sosyal Bilimler Veritabanı, indexcopernius, Public Knowledge Project, EBSCHO, Akademia, Sosyal Bilimler Indeksi, ERGO (Educational Research Global Observary), NewJour, Türk Eğitim İndeks Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences Cilt: 15 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1303-0094

Koruma Statülerinin Koruma Kullanma Dengesine Etkisi Zelve Açık Hava Müzesi Nevşehir Avanos

GÜNGÖR ŞENAY, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM,EBSCHO, ERGO, Akademia Sosyal Bilimler, Newjour, Türk Eğitim İndeks, Public Knowledge Protect, İndexcopernius Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences Cilt: 15 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-0094

Alternatif Turizm Etkinliği ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Atın Kullanımı Nevşehir Örneği

GÜNGÖR ŞENAY, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBESCO HOST, DOAJ, OAJI, SIS, ASOS, AKADEMİK DİZİN, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DERGİ PARK, SOBİAD, ARAŞTİRMAX, İSAM, ACARİNDEX, SHERPA ROMEO, ACADEMİK RESOURCE İNDEX, I2OR, RESEARCH GATE, ROAD, ISEEK Yayın Yeri: IJOESS Cilt: 7 Sayı: 22 DOI: - ISSN: 1300-5766

Postyapısalcı ve İlişkisel Coğrafyalarda Bir Tarz Olarak Temsil ÖtesiTeori ler

UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos, citefactor, google scholar Yayın Yeri: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA DERGİSİ Cilt: - Sayı: 33 DOI: - ISSN: 13052128

Sebil de Mersin Bağ Evi Kültürü

MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, EBSCO, MLA, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT Yayın Yeri: JOURNAL OF STUDİES İN TURKOLOGY Cilt: - Sayı: 38 DOI: - ISSN: 1300-5766

Toprak Kullanımı ile İlgili Uygulamalar ve Gelenekler Nevşehir Hacıbektaş Örneği

GÜNGÖR ŞENAY, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Almanya Ulusal Kütüphanesi, Biblitoek Hamburg, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB, German Institute of Global and Area Studies GIGA, Open Academic Journals Indeks OAJI, Academic Keys, SOBİAD, Google Scholar Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: 2199-1553

Gazipaşa İlçesi nde Antalya Köy Yerleşmeleri

GÜNGÖR ŞENAY,BOZYİĞİT RECEP, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi Cilt: - Sayı: 23 DOI: - ISSN: 1303-2429

Gazipaşa İlçesi nde Antalya Nüfusun Dağılışı

GÜNGÖR ŞENAY,BOZYİĞİT RECEP, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK,ULAKBİM, DOAJ,MLA,EBSCO Yayın Yeri: Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi Cilt: - Sayı: 26 DOI: - ISSN: 1302-1796

Konya Ovasının Toprakları ve Sorunları

BOZYİĞİT RECEP,GÜNGÖR ŞENAY, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi Cilt: - Sayı: 24 DOI: - ISSN: 1303-2429

TourismPotential of Gazipaşa Antalya Turkey Provencial

GÜNGÖR ŞENAY,BOZYİĞİT RECEP, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: A Yayın Yeri: Elsevier-Procedia Cilt: - Sayı: 19 DOI: 10.1016 ISSN: -

Gazipaşa İlçesi nde Antalya Doğal ve Beşeri Faktörlerin Arazi Kullanımı Üzerine Etkileri

GÜNGÖR ŞENAY,BOZYİĞİT RECEP, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: - Sayı: 32 DOI: - ISSN: 1301-2088

Gündelik Hayatın Coğrafyaları: İstanbul daki Otobüs Durakları

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İnternational Congresson the 75 Anniversary of Turkısh Geographıcal Society Etkinklik Tarihi: 08.11.2017-10.11.2017 Ülke: -

Ulusötesi Kimlik ve Ulusötesi Mekan: Bir Turizm Şehri Olan Nevşehir de Yabancı Evlilikler

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İnternational Congresson the 75 Anniversary of Turkısh Geographıcal Society Etkinklik Tarihi: 08.11.2017-10.11.2017 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKAMETGÂH İLİŞKİSİ/BİR MEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY,MEYDAN ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

ZITLIKLARIN ETKİLEŞİMİ VE İLİŞKİSEL COĞRAFYALAR: NEVŞEHİR’İN KAVAK BELDESİNDEKİ DOĞAL SOĞUK HAVA DEPOLARI

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

KÜLTÜREL COĞRAFYADAKİ PARADİGMA DEĞİŞİMLERİNİ ‘MANZARA’ KAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Coğrafyada Pratiğin Değer Kattığı Bir Düşünme Biçimi Olarak Nâ Temsilî Teoriler

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-14.10.2016 Ülke: -

Yozgat Çamlığına Milli Parkı Statüsü Kazandıran Karaçamın Türk Kültüründeki Yeri ve Önemi

Yazarlar: MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Etkinklik Tarihi: 02.06.2016-04.06.2016 Ülke: -

Bozkır İlçesinin Konya Köy Odası Kültürü

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,MEYDAN ALİ,BULDUR ADNAN DOĞAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Bozkır Etkinklik Tarihi: 06.05.2016-08.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Yerel Halkın Turizm Algısı Çavuşin Örneği

Yazar: GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi (Avrupa Coğrafyacılar Derneği yıllık Kongresi ile ortak olarak) Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Güzel Atlar Ülkesinin Turizm Yıldızı At Biniciliği

Yazar: GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (Usbek 7) Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Sarayönü İlçesi nin Konya Demografyası

Yazarlar: ARIBAŞ KENAN,MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu. Etkinklik Tarihi: 24.10.2014-26.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Avanos ta Sürdürülebilir Turizm İçin Planlamanın Önemi

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,MEYDAN ALİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Sebil de Mersin Bağ Evi Kültürü

Yazarlar: MEYDAN ALİ,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Etkinklik Tarihi: 04.06.2014-06.06.2014 Ülke: TÜRKİYE

Erenler Dağı ve Çevresinde Konya Köy Altı Yerleşmeleri

Yazarlar: GÜNGÖR Şenay, BOZYİĞİT Recep

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: GEOMED-2013, 3ndInternational Symposium on Geography: Mediterranean Environment, June 10-13 2013in Kemer-Antalya/Turkey Etkinklik Tarihi: 10.06.2013-13.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

Bağırsak Boğazı ve ÇevresininJeomorfolojik Özellikleri Konya

Yazarlar: BOZYİĞİT Recep, GÜNGÖR Şenay

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: GEOMED-2013, 3ndInternational Symposium on Geography: Mediterranean Environment, June 10-13 2013in Kemer-Antalya/Turkey Etkinklik Tarihi: 10.06.2013-13.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

Hatunsaray Deresi Havzası nın Hatunsaray Fiziki Coğrafyası

Yazarlar: BOZYİĞİT RECEP,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi Tarih, Kültür ve turizm Sempozyumu (2-4 Ekim 2011) Etkinklik Tarihi: 02.10.2011-04.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Gazipaşa İlçesi nde Antalya Türkiye YerleşmelerinYükseltiye Göre Dağılışının CBS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Yazar: GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: The4thInternational ComputerandInstructional Technologies Symposium, 24-26 September2010 in Konya/Turkey Etkinklik Tarihi: 24.09.2010-26.09.2010 Ülke: TÜRKİYE

Tourism Potential of Gazipaşa Antalya Turkey Provencial

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,BOZYİĞİT RECEP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: GEOMED-2010, 2ndInternational Symposium on Geography: Mediterranean Environment, June 2-5 2010in Kemer-Antalya/Turkey Etkinklik Tarihi: 02.06.2010-05.06.2010 Ülke: -

___ Bağlantılar ___