Akademik Unvanlar

 • 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 • 2012 2010

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  ERGENLERDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMIN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI, UYKU KALİTESİ VE OKUL BAŞARISINA ETKİSİ  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2012

  DİYABETLİ YAŞLILARIN DİYABETİN BAKIM VE TEDAVİSİNE YÖNELİK SAĞLIK İNANÇLARI  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2009

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PR.

Filtrele:

Lise öğrencileri arasında sigara alkol ve madde kullanım sıklığı Nevşehir Örneği

KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, Chemical Abstracts, Akademik Dizin, Scopemed, Journal TOCs, Index Scholar Yayın Yeri: Bağımlılık Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

WATER CONSUMPTİON HABITS OF FAMILIES IN CONSUMER SOCİETY

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar Yayın Yeri: THE TURKISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL / ENVIRONMENTAL MEDİCİNE AND SAFETY Cilt: 2 Sayı: 1(3) DOI: - ISSN: -

SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN SAĞLIK PROFİLİ: İÇ ANADOLU’DA BİR İL ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 25.11.2017-26.11.2017 Ülke: -

Öğrenci Hemşirelerin Ev Ziyaretine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,Sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Community-Based Nursing Practices İn The Current Health Care System: Student And Collective Outcomes İn Nevşehir

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

An Alternatıve Way In Health Educatıon: ”Publıc Health Festıval”

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

EV ZİYARETİ YAPILAN YAŞLI BİREYLERDE HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.03.2017-23.03.2017 Ülke: -

TÜKETİM TOPLUMUNDA AİLELERİN SU TÜKETİMİ ALIŞKANLIKLARI

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Etkinklik Tarihi: 13.02.2017-17.02.2017 Ülke: -

The Views and Attıdutes of High School Students on Their Gender Roles Avanos Dıstrıct Case

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÜNAL SERAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st İnternational Woman's Congress Etkinklik Tarihi: 14.11.2016-16.11.2016 Ülke: -

Bir Halk Sağlığı Sevdalısı Prof Dr Nimet KARATAŞ

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,SEZER Fatma,KILIÇ Gamze

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.06.2016-04.06.2016 Ülke: TÜRKİYE

Erkeklerde Benign Prostat Hiperplazisi Risk Skorunun IPSS ve Semptomlara Bağlı Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Lise öğrencileri arasında sigara alkol ve madde kullanım sıklığı Nevşehir örneği

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Avanos ta yaşayan yaşlıların sağlık bakım gereksinimlerinin ev ziyaretleri yoluyla belirlenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN,SEZER Fatma,KILIÇLI Gamze Gülsüm

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Değerler ve Mesleki Örgütlenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumları

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Avanos Toplumunda Çocuklarda Sık Görülen Sağlık Sorunlarına İlişkin Geleneksel Uygulamalar

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Bir İlkokulda El Yıkama Eğitiminin El Yıkama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,CANER NURAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 14.04.2016-15.04.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.04.2016-01.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN SAĞLIK PROFİLİ:NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 24.05.2016-24.05.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Artık Yalnız Değilsiniz

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___