Akademik Unvanlar

 • 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2018 2016

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Kamu Kurumlarında Yöneticilerin Uyguladıkları Yönetim Anlayışlarının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri Üzerine Bir İnceleme  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2008

  Kamu kurumlarında etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay'da bir uygulama  "

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2001

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ PR.

2017-2018 Önlisans KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
2017-2018 Önlisans ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU
2016-2017 Önlisans Siyaset Bilimi
2016-2017 Önlisans Halkla İlişkiler
2016-2017 Önlisans Ticaret Hukuku
2016-2017 Önlisans Kamu Yönetimi
2016-2017 Önlisans Kamu Personel Yönetimi
2016-2017 Önlisans İdare Hukuku
2016-2017 Önlisans Yönetim Ve Organizasyon
2016-2017 Önlisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2015-2016 Önlisans Meslek Etiği
2015-2016 Önlisans Protokol Ve Görgü Kuralları
2015-2016 Önlisans Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
2015-2016 Önlisans Ticaret Hukuku
2017-2018 Lisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Filtrele:

Kamu Kurumlarındaki Yöneticilerin Uyguladıkları Yönetim Anlayışlarının Kamu Performans Değerlendirme Sürecine Yansımasına Yönelik Bir Alan Araştırması: TÜİK Örneği

UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSO Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 38 DOI: - ISSN: 1302-1796

KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE PATALOJİK BİR TİP, “YIĞMACI MEMUR” : NEDENLER, ETKİLER VE TEDBİRLER

UYGUN SERDAR VURAL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Social Science Research Network (SSRN),Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International Index Copernicus Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL Cilt: 3 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2587-1587

Kamu Kurumlarındaki Yöneticilerin Uyguladıkları YönetimAnlayışlarının Kamu Performans Değerlendirme SürecineYansımasına Yönelik Bir Alan Araştırması: TÜİK Örneği

UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 38 DOI: - ISSN: 1302-1796

Kamu işletmeciliği perspektifinde performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kamu personel yönetiminde uygulanabilirliği

UYGUN SERDAR VURAL, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Uluslararası Emek Ve Toplum Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Osmanlı dan günümüze yöneten - yönetilen etkileşimleri üzerine

UYGUN SERDAR VURAL, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1304-429X

Etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay daki kamu kurumları üzerine bir uygulama

BULUT YAKUP,UYGUN SERDAR VURAL, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1304-429X

Kamu Politika Uygulama Karşılaştırmalarında Ülke İçi Ve Ülke Dışı Tercih Yöntemlerinin Kıyaslanması

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 04.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

Kariyer Yönetimi Uygulamaları İle Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine: Kapadokya Bölgesindeki Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET,ÇALIŞKAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmlar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Kamu Personel Sisteminde Patalojik Bir Tip, “Yığmacı Memur” : Nedenler, Etkiler Ve Tedbirler

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: -

Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Kamu Personel Yönetiminde Uygulanabilirliği

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. uluslararası akademik araştırmalar kongresi Etkinklik Tarihi: 02.11.2016-05.11.2016 Ülke: -

___ Bağlantılar ___