Akademik Unvanlar

 • 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİLERİ VE AHMEDÎ İLE SELMÂN-I SÂVECÎ’NİN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİLERİNİN MUKAYESESİ  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2011

  Nâbî'nin Farsça Divânçesi: İnceleme-Türkçeye çeviri-tenkitli metin  "

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2008

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FARS DİLİ VE EDEBİYATI PR.

2017-2018 Lisans Osmanlı Türkçesi IV
2017-2018 Lisans Osmanlı Türkçesi II

Filtrele:

REMZÎ Muslihiddin Remzî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

NİDÂÎ Mehmed Çelebi Ankaravî

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

MUÎDÎ Muîdî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

MUHİBBÎ Mehmed Efendi b Ahmed Niğdevi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

LİSÂNÎ Ahmed Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

VÂKIF Abdullah Vâkıf Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

UŞŞÂKÎ Uşşâkî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

SALAHÎ Mustafa Salahî

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

SAFÂÎ Safâî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

SÂBİRÎ Eyüb Ağa

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

VECDÎ Ali Vecdî Efendi b Sun ullah Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

BAHŞÎ Bahşî Halîfe

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

CELÂL Celâl Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

DÂNİŞÎ Mustafa Dânişî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

EMÎRÎ Mevlana Seyyid Mahmud

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

GARÂMÎ

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂLÎ Acemzâde Hâlî

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂTİFÎ Hâtifî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

HIZRÎ Hızrî Bey

ÖRDEK ŞERİFE, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RİYÂZÎ, Mehmed Şâh

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RİYÂZÎ, Mehmed Riyâzî Efendi, Memi Şâh

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlu

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RİNDÎ, Rindî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

RECÂÎ, Süngercizâde Recâî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

PÛRÎZÂDE, Mehmed Kudsî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

PERVÂNE, Derviş Pervâne

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

PAZARBAŞIZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

PAŞA ÇELEBİ, Peykânî Mustafa Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ZILLÎ, Şeyh Muslihiddin Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NİMETÎ, Seyyid Nîmetullâh Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NİMETÎ, Nîmetullâh Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NEYLÎ, Küçük Lütfullâh Beyzâde Mehmed Neylî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NAZÎRÎ, Nazîrî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NASÛH/ NEVÂLÎ, Nasûh Nevâlî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymân

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MUHLİSÎ, Hızır Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MUHLİSÎ, Caferî Efendizâde Muhlisî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MOLLA MÂSÛM, Mehmed Mâsûm Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MİNNETÎ, Minnetî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

Mehmed, Şehzâde Mehmed b. Kanunî S. Süleyman

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MEHMED, Kadifecizâde Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MEHMED, İmamzâde Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MECİKLİOĞLU, Sadrî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

KOCA OSMAN/FERÂGÎ, Abdülbâkî Beyzâde Koca Osman Ferâgî Paşa

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

KINALIZÂDE, Mehmed Fehmî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

KADI-ZÂDE, Cevânî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

KABÂYÎ, Kabâyî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

İZZETÎ, Mehmed İzzetî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

İLÂHÎZÂDE, Ali Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

İBRÂHİM, Hayâlî-zâde İbrâhim Dede

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂTİFÎ, Sipahîzâde Hâtifî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂTİFÎ, Şeyh Zâhidîzâde Abdurrahman Hâtifî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂTİFÎ, Mehmed Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂDÎ, Mamazâde Ahmed Hâdî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HABSÎ/HASBÎ, Hasbî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

GIYÂSÎ, Gıyâseddîn Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FÜTÛHÎ, Hüseyin Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FÜSÛNÎ, Füsûnî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FİRDEVSÎ, İlyas Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FİKRÎ, Derviş Fikrî

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FEYZÎ, Feyzî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FEYZÎ, Dursunzâde Abdullah Feyzî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FERÂĞÎ, Mehmed Ferâğî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FEHMÎ, Ali Fehmî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FÂRİSÎ, Fârisî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

FÂRİS/ FÂRİSÎ, Sultan Osman-ı Sânî b. Sultan Ahmed-i Evvel

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

EFLÂTUN/HAZÂNÎ/ESÎRÎ, Mîrzâ Eflâtun

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

EDÎBÎ, Bakkalzâde Ali Edib Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

Dülbendzâde/Tülbendcizâde, Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

DİLÂVERAĞAZÂDE, Ömer Vahîd Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

DESFÛRÎ, Şemseddin Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

DERVİŞ, Yayabaşızâde Derviş Dede

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

DERVİŞ, Hasan Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

DEFTERDARZÂDE KEMÂLÎ, İsmail Kemâleddin Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

DÂÎ, Derviş Dâî

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

AZMÎ, Mustafa Azmî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

AZMÎ, Murad Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ÂZÂKÎ, Mehmed Âzâkî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

AYŞÎ, Hüseyin Ayşî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

AYŞÎ, Ayşî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ÂSÂRÎ, Âsârî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ARŞÎ, Arşî Dede

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SERVÎ/SÜRÛRÎ, Derviş Sürûrî-i Mevlevî

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NEBÂTÎ, Nebâtî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

Defterdarzâde, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebi,

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

KAVAKLIZÂDE Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

Muhlisî Defterî Halîl Muhlis Efendi b Îsâ Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

NÜMÂYÎ, Ahmed Nümâyî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ÜLFETÎ, Ülfetî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

TUFEYLÎ/TIFÎLÎ, Molla Ali Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

TÎĞÎ, Mehmed Bey

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

TEVFİK, Tevfik Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

TACZÂDE, Mehmed Çelebi b. Tâceddin Buhârî

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SİYÂMÎZÂDE, Siyâmîzâde Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEYHÎ, Sinan Efendizâde Şeyh Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk EDebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâ

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞERHÎ, Abdulhüseyin Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEMSÎ, Şemsî Çelebi, Urlu Şemsî, Divane Şemsî

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEMSÎ, Şemsî Çelebi, Şemsî-i Hisarî

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşa

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SA’DÎ, Sa’deddin/Sa’dullah Sa’xxdî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SA’DÎ, Tâcî Beyzâde Sa’dî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

SÂLİKÎ, Refîkîzâde Sâlik Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

AHMED Ebussuûdzâde Ahmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

AHMED Hersekzâde Ahmed Paşa

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

AHMED Ramazanzâde Nişancızâde Seyyid Ahmed Ramazan Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

ALÎ Nattâ zâde Seyyid Alî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞERÎFÎ, Şerîfîzâde Seyyid Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEYHÎ, Tayyibzâde Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ZİYÂÎ, Yusuf Çelebi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ATÛFÎ, Mehmed Atûfî Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ÂRİFÎ Mustafa Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞÂH ÇELEBİ, Fenârizâde Mehmed

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞEM’Î, Şem’î Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ŞERİFÎ, Hüsamzâde Seyyid İbrahim Efendi

ÖRDEK ŞERİFE, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

Şair Nâbî

ÖRDEK ŞERİFE, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. | ISBN: -

KILIÇ, FİLİZ, TUNCAY BÜLBÜL (2018). TERCÜME-İ TIBRÜ’L-MESBÛK FÎ NASÂYİHİ’L-VÜZERÂ VE’L-MÜLÛK ÂŞIK ÇELEBİ (İNCELEME-METİN). ANKARA TÜBA. 406 S. ISBN 978-994-2529-42.

ÖRDEK ŞERİFE, 2018

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: .. Yayın Yeri: The Journal of International Civilization Studies Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.26899/inciss.143 ISSN: 2548-0146

Bektaşîliğe Ait Yeni Bir Mecmua: Mecmu’atü’r-Resâ’il

BÜLBÜL TUNCAY,ÖRDEK ŞERİFE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: .. Yayın Yeri: Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 16 DOI: - ISSN: 18690122

KILIÇ FİLİZ MEHMET KILIÇ 2016 AVANOS A DÂİR YAZILAR I ANKARA GRAFİKER YAY 260 S ISBN 978 605 9247 33 7

ÖRDEK ŞERİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR, Journal Directory, DJS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 20 DOI: 10.7827/ TurkishStudies.11194 ISSN: -

AHMEDÎ’NİN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİ İLE SELMÂN-I SÂVECÎNİN AYNI ADLI MESNEVİSİNİN VAKA AÇISINDAN MUKAYESESİ

ÖRDEK ŞERİFE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad, isam, research bible Yayın Yeri: The Journal of Turk-Islam World Social Studies Cilt: 17 Sayı: 17 DOI: 10.16989/TIDSAD.1537 ISSN: 2149-083X

Murad Çelebi Azmî nin Kitâb ı Kümük Adlı Eserinin Tanıtılması Ve Değerlendirilmesi

ÖRDEK ŞERİFE,KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Amasyalı Rızâyî Mehmed Ali Çelebi’ye Ait Olduğu DüşünülenManzum Bir İlmihal

Yazarlar: ÖRDEK ŞERİFE,BAYDAR SONGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) Etkinklik Tarihi: 04.10.2017-07.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehirli Sıyam zâde Hasan Hamdî Efendi ve Terceme i Hâli

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Kültür Tarihimiz Açısından Kalkandelen ve Kalkandelen Doğumlu Divan Şairleri

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni "Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan" Etkinklik Tarihi: 05.11.2015-07.11.2015 Ülke: TÜRKİYE

Kültür Tarihimiz Açısından Kalkandelen ve Kalkandelen Doğumlu Divan Şairleri

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni "Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan" Etkinklik Tarihi: 05.11.2015-07.11.2015 Ülke: TÜRKİYE

On İki İmam ve On Dört Masum ı Pâk in Biyografilerini İçeren Bir Mecmua Mecmu atü r Resâ il

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

On İki İmam ve On Dört Masum ı Pâk in Biyografilerini İçeren Bir Mecmua Mecmu atü r Resâ il

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Nâbî nin Bilinmeyen Farsça Şiirleri

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu / TÜKAS 2015 Etkinklik Tarihi: 04.09.2015-06.09.2015 Ülke: BOSNA HERSEK

Nâbî nin Farsça Tahmisleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: ÖRDEK ŞERİFE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 4. Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-22.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Geçmişten Günümüze Kitabeleriyle Avanos

Yazarlar: ÖRDEK ŞERİFE,TÜRK AHMET TURAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 31.07.2013-31.07.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Oral Cultural Bridge Between The Past and The Future

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • BAP 04.06.2018-04.06.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___