Akademik Unvanlar

 • 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Anadolu Alevi Kültüründe Kurban  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  Tanzimat'tan Günümüze Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mitolojik Unsurlar  "

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2009

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ 

Filtrele:

Kadın Folkloru Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar

YOLCU MEHMET ALİ,KÖSE SERKAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: kömen. | ISBN: -

Kadın Folkloru Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar

KÖSE SERKAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kömen. | ISBN: -

Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı

KÖSE SERKAN, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Akçağ. | ISBN: -

Eskişehirde Yaşayan Kırım Tatarlarının Somut Olmayan Kültürel Mirası

KÖSE SERKAN, 2016.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Akademia Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Diaspora ve Kimlik

KÖSE SERKAN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: KÖMEN. | ISBN: -

Alevilikte Kurban Ritüeline Yapısal-İşlevsel Yaklaşım

KÖSE SERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, MIAR Yayın Yeri: Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Geleneksel Halk İnanç ve Uygulamaları Açısından Denizli Kale Davaz Örneği

AKÇAM HARUN,KÖSE SERKAN,KARAKAYA Hüseyin, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: crossref Yayın Yeri: Eurasian Academy Of Sciences Social Science Journal Cilt: - Sayı: 4 DOI: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2015-V4-02 ISSN: -

Uygur Kültüründe Tufan’ın Kuşları: Kırlangıç ve Güvercin

ÖGER ADEM,KÖSE SERKAN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, MLA, ARAŞTIRMAX Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mitik Mekan ve Mitik Zaman Algısı

KÖSE SERKAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4530 ISSN: -

Dr Mehmet Ersal Alevilik Kavramlar ve Ocak Sistemi ÇubukHavzası Örneği Ankara Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve HacıBektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları

KÖSE SERKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Avanos ta Ninni Söyleme Geleneğinin İşlevsel Özelliği Üzerine

Yazar: KÖSE SERKAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Türkiye Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Mitolojik Ana Tasavvuru Bağlamında Toprak

Yazarlar: KÖSE SERKAN,AKÇAM HARUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2017-15.10.2017 Ülke: -

Türk Mitolojisinde Süt Gölüyle İlgili Tasarımlar

Yazarlar: YOLCU MEHMET ALİ,KÖSE SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Türk Kültüründe Baykuş

Yazar: KÖSE SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress on Afro-Eurasian Research II Etkinklik Tarihi: 17.04.2017-20.04.2017 Ülke: -

Mekanın Kutsallaştırılması Nevşehir Aleviliğinde Eşik İnancı

Yazar: KÖSE SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu - Muşkaradan Nevşehir'e Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Alevilik Bektaşilik İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerde Kurban Konusunun Ele Alınışı Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: KÖSE SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye de Kırım Tatarlarıyla İlgili Yapılan Tezlerin Analizi

Yazar: KÖSE SERKAN

Uluslararası Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Kırım Tatar Geleneksel Halk Kültürünün Tespiti ve İncelenmesi: Eskişehir Örneği Etkinklik Tarihi: 03.02.2015-05.02.2015 Ülke: RUSYA FEDERASYONU

Kale Davaz Yöresinde Geleneksel İnançlar ve Uygulamaları

Yazarlar: KÖSE. Serkan, AKÇAM. Harun, KARAKAYA. Hüseyin

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Denizli Etkinklik Tarihi: 02.04.2012-03.02.2014 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.12.2016-16.12.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Anadolu Alevi Kültüründe Kurban

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.04.2014-02.04.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Nevşehir de Halk Hekimliği Uygulamaları Halk İnançları ve Yaşayan İnsan Hazinesi Bakımından Halk Hekimleri

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 15.09.2014-15.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Kırım Tatar Geleneksel Halk Kültürünün Tespiti ve İncelenmesi Eskişehir Örneği

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___