Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Film çevirisinde eşleme yaparken karşılaşılan çeviri sorunları  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2006

  Die Kulturschranken in Emine Sevgi Özdamars Roman ”Das Leben ist eine Karawanserei”  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLBİLİMİ (YL) 

 • Lisans 2000

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR.

 • Lisans 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)

2017-2018 Lisans İkinci Yabancı Dil (Almanca) V
2016-2017 Lisans İkinci Yabancı Dil IV
2016-2017 Lisans İkinci Yabancı Dil III
2015-2016 Lisans İkinci Yabancı Dil I (Almanca)
2015-2016 Lisans İkinci Yabancı Dil II (Almanca)
2014-2015 Lisans Seçmeli Almanca II
2017-2018 Yüksek Lisans YTÖ Dilbilim ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi
2016-2017 Yüksek Lisans YTÖ Dilbilim ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi
2016-2017 Yüksek Lisans YTÖ Kültür ve Dil Öğretimi
2015-2016 Yüksek Lisans YTÖ Kültür ve Dil Öğretimi
2015-2016 Yüksek Lisans YTÖ Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Filtrele:

Özel Öğretim Yöntemleri

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,TANRIKULU LOKMAN, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-186-5

Research on Communication

OĞUZ DERYA,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: E-Bwn, POLONYA. | ISBN: 978-83-948896-2-3

Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: LAP Lambert Academic Publishing, ALMANYA. | ISBN: 978-3-659-95773-4

Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: LAP Lambert Academic Publishing, ALMANYA. | ISBN: 978-3-330-00602-7

The Role Of Subtitle In Foreign Language Teaching

AKSU ATAÇ BENGÜ,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asian Education Index, MLA International Bibliography, Educational Research Abstracts Online (ERA), Google Scholar , Index of Turkish Education, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), TUBITAK/ULAKBIM, VOCED Plus (NCVER’xxs International Tertiary Education Research Database), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus, InfoBase Index, ResearchBib, Bielefeld Academic Search Engine Yayın Yeri: IOJET-International Online Journal of Education and Teaching Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-225X

Tıbbi Çeviri ve Zorlukları

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: 7 DOI: 10.7827/TurkishStudies.11450 ISSN: 1308-2140

Translation Problems of Comedy Movies

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, Index Copernicus, SIS, OAJI, DRJI, Akademik Dizin, Türk eğitim İndeksi Yayın Yeri: ASOS Journal - The Journal of Academic Social Sciences Cilt: 5 Sayı: 63 DOI: 10.16992/ASOS.13270 ISSN: 2148-2489

Görsel İşitsel Çeviri

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International, Open Academic Journals Index OAJI, Social Sciences Index ASOS, WorldCatOCLC,Academic Keys,Research Bible,Turkish Education Index, Yayın Yeri: IJLET - International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.18298/ijlet.559 ISSN: 2198-4999

Çizgi Film Çevirisinde Onomastik Etki

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Söylem Filoloji Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2548-0502

Film Çevirisinde Fonetik Eşleme

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 15 DOI: - ISSN: 1309-9302

Reklam Filmi Çeviri Sorunsalı

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,OĞUZ DERYA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 9 Sayı: 43 DOI: - ISSN: 1307-9581

Innerer Monolog in Herrad Schenks Roman "Am Ende"

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 7 Sayı: 29 DOI: - ISSN: 1307-9581

Dublajda Senkron Kaynaklı Çeviri Sorunları

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.17121/ressjournal.2 ISSN: 2148-5518

Verfremdung durch Trennung der Triade Sprache Denken Kultur

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: CJE: Kapadokya Eğitim Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Schuldmotiv im Roman ”Ohne Maria”

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: IJLA - International Journal of Language Academy Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.18033/ijla.40 ISSN: 2342-0251

Übersetzungsstrategien der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel der türkischen Übersetzung von Michael Endes Der Teddy und die Tiere

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-1482

Tıbbi Terminoloji ve Prospektüs (Kullanma Talimatı) Çevirisi

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Avrasya Terim Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-7507

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğreniminde Çizgi Filmlerin Yeri

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-1482

Çocuk Yazını Çevirilerinin Çocuğun Dil Gelişimine Etkisi

GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 16 DOI: 10.9775/kausbed.2015.014 ISSN: 1307-5500

The Perception of Internal and External Stakeholders: The Case Of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,SEÇME GÖKHAN,KAYA TEKİNER,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH 2017International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

Çocuk Yazını Çevirisinde Yerlileştirme-Yabancılaştırma

Yazarlar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,TANRIKULU LOKMAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISSAS - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Yabancılara Türkçe Öğretimi A1 Seviyesi Ders Kitaplarında Yer Alan Görsellerin Metinsel Bütünlük ve Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

Yazarlar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,YALÇIN ÇİĞGEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: USOS 2017 Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-20.09.2017 Ülke: İSPANYA

Görsel-İşitsel Çeviri ve Kültürlerarası İletişim

Yazar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISLET 2017 - 3. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

The Effect of Subtitled Movies in Foreign Languages Learning and Teaching: A Linguistic Perspective

Yazarlar: AKSU ATAÇ BENGÜ,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISLET 2017 Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Altyazı Yöntemiyle Film Çevirisi

Yazar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference of Strategic Research in Social Science and Education ICoSReSSE Etkinklik Tarihi: 14.10.2016-16.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Synchrony Types which have an effect on the translation in Voice Over Transfer Mode

Yazarlar: OĞUZ DERYA,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences ECSBS Etkinklik Tarihi: 01.09.2016-04.09.2016 Ülke: İTALYA

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğreniminde Çizgi Filmlerin Yeri

Yazar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULEAD 2015 Annual Congress: ICRE Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Çocuk Edebiyatı Çevirilerinin Çocuğun Dil Gelişimine Etkisi

Yazar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: UDES 2015: Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Dublajda Senkron Kaynaklı Çeviri Sorunları

Yazar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE Etkinklik Tarihi: 31.05.2013-02.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

 • 07.06.2017-07.06.2017 WORKSHOP /Workshop /

  2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği / Atölye Lideri

  Yer: 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Projesi / Atölye Lideri Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • Avrupa Birliği 09.06.2013-09.06.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Coach 4 me (2013-1-TR1-LEO04-48030 1)

  Konusu: Proje öğretmen ve eğitimcilerin çalışmalarında koçluk yöntemlerini kullanarak alanında yeni beceri ve yeterlilik kazanmalarına yöneliktir  Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    TUĞCİHAN GÜVENDİK


  Tez Adı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Yazınsal Metinlerin Temel Söz Varlığı Açısından İncelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___