Akademik Çalışmalar

Bilimsel Bildiriler
1 Language and Gender in Turkish Language

Şeyma Altınay , 2014


Verilen Dersler
1 Türk Dili

Hacı Bektaş MYO , Elektrik, Mekatronik, Tasarım, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal , Ön Lisans , 2015-2016

2 Türk Dili

Güzel Sanatlar , Resim, Müzik, Cam ve Seramik , Lisans , 2015-2016