Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2014 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2010 2002

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2005

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2001

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (İÖ)

 • Önlisans 1997

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ MUHASEBE PR. (İÖ)

2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ II
2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ
2013-2014 Lisans ENVANTER VE BİLANÇO
2013-2014 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ II
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2012-2013 Lisans GENEL MUHASEBE II
2012-2013 Lisans ENVANTER VE BİLANÇO
2012-2013 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2013-2014 Yüksek Lisans iŞLETME BÜTÇELERİ
2013-2014 Yüksek Lisans MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
2013-2014 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2013-2014 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI
2013-2014 Yüksek Lisans YÖNETİM MUHASEBESİ
2012-2013 Yüksek Lisans YÖNETİM MUHASEBESİ
2012-2013 Yüksek Lisans MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
2012-2013 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI
2012-2013 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2013-2014 Doktora İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ

Filtrele:

Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow

ERKUTLU HAKAN VAHİT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IntechOpen. | ISBN: 978-953-51-3549-4

Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,YANIK SERAP SEBAHAT, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI EDİRNE, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-374-206-1

Yönetim Bilişim Sistemleri

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010.

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi. | ISBN: 9786055543501

Türkiye’de ki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan Muhasebe Standartları Dersleri Üzerine Bir Araştırma

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: 16 Sayı: 50 DOI: - ISSN: 1307-6639

Development and Validation of a Questionnaire for MeasuringFactors Affecting Labor Productivity in Iranian and TurkishPrivate Banks Using the Analytic Hierarchy Process

Bahrami Mustafa,Heldarpour Sara,Morsali Alireza,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ Yayın Yeri: International Journal of Engineering Research And Management (IJERM) Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: -

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ BİST 100 DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: İndex Copernicus, Cite Factor, Asos Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Cilt: - Sayı: 35 DOI: - ISSN: -

Risk in Banking and Case of HSBC Bank

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ALTUN Şefika, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK ULAKBİM Yayın Yeri: Seçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt: 19 Sayı: 41 DOI: - ISSN: -

Borsa İstanbul 30 Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin Bilgi ToplumuHizmetlerine Yönelik Bir Araştırma

KAYA HATİCE PINAR,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSQO, DOAJ, Index Copernicus Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları dergisi Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: 10.20491/isarder.2016.224 ISSN: -

The Research for the Awareness Level of the Hotel Business About the Social Responsibility and Accountability Concepts

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Journal of US-China Public Administration Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Uygulamalarını Tespit Etmeye Yönelik Araştırma Kapadokya Bölgesi Örneği

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, ASOS, Index Copernicus Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarında İşletmenin Sürekliliği Kavramının Analizi

UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebschost Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama

ESMERAY MURAT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EbSCHOST Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Makul Değer Muhasebesi ve İşletme Yönetimi Üzerine Etkileri

DOĞAN AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması

UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: Cilt:22 DOI: - ISSN: -

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar Borsa İstanbul daFaaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Proquest, DOAJ, Citefactor, Yayın Yeri: Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2149-0996

Yeni Performans Ölçüm Yöntemleri Faaliyete Dayalı Maliyetleme Performans Karnesi ve Ekonomik Katma Değer Entegrasyonu ve Örnek Bir Uygulama

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Katılımlı Bütçe Yaklaşımının Bütçe Tatmini ve Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DİKİCİOĞLU Zehra, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: 55 DOI: - ISSN: -

Kurumsal Yönetim ve Çevresel Performans İMKB de İşlem Gören Şirketler Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,CİNGÖZ AYŞE, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCHOST Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: E-Yaklaşım Cilt: 2 Sayı: 244 DOI: - ISSN: -

Üniversitelerde Lisans Düzeyinde Denetim Eğitimi Karşılaştırmalı Bir çalışma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,UZAY ŞABAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Konferans Cilt: - Sayı: Bildiri DOI: - ISSN: -

A Survey of Financial Auditing Education at Universities in Turkey

İLLEEZ HATİCE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Konferans Cilt: - Sayı: Bildiri DOI: - ISSN: -

Finansal Tablo Dipnotlarının Kamuyu Aydınlatmadaki Öneminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Felaketten Kurtarma Planı ve Muhasebe Bilgi Sistemi Kayseri deki Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Konferans Cilt: - Sayı: Bildiri DOI: - ISSN: -

NEVŞEHİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ERBAŞI ALİ,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,GÜMRAH ABDURRAHMAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ Cilt: 52 Sayı: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.808 ISSN: 21481237

Financial Sustainability in The Energy Sector Case Study in Turkey

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2016 IACB & 2016 ICE Proceedings Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-19.03.2018 Ülke: -

The Effect of Institutional Social Responsibility within the Context of Sustainability Statements on Profitability: A Research on BIST Sustainability Index

Yazarlar: ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,Mucuk Bahşende

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: MODAVICA 2017 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: ARNAVUTLUK

Türkiye Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim Standardı 570 “İşletmenin Sürekliliği” ve İlgili Denetçi Raporlarının Türkiye Denetim Standartları Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 14’xxth Internatıonal Conference On Accountıng (14. Uluslararası Muhasebe Konferansı) Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar: ERBAŞI ALİ,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,GÜMRAH ABDURRAHMAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları ve Yönetim Muhasebecisinin Rolü: Kapadokya Bölgesi Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÖZ AYŞE ÖZGE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

SCORING OF SUSTAINABILITY REPORTS WITH GRI G4 ECONOMIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS A RESEARCH ON THE COMPANIES PREPARING SUSTAINABILITY REPORT IN TURKEY

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 10.12.2016-11.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

ENTERPRISE CORPORATE GOVERNANCE FINANCIAL REPORT ON THE IMPACT OF QUALITY LARGE SCALE TECHNOLOGY MILLS OPERATING AN APPLICATION

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,PINAR Tuğba

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 10.12.2016-11.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Doktora Tez Projesi

  Konusu: Bağımsız Denetim Karar Sürecinde İşletmenin Sürekliliği Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma Görevi: Uzman

 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    AYŞE ÖZGE ÖZ


  Tez Adı: ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    SİBEL OKUR


  Tez Adı: Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Değer Zinciri Analizi: Kapadokya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    HATİCE ARSLAN


  Tez Adı: YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI ve BÜTÇELERİ: KALKINMA AJANSLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    CEREN DEMİRCİ


  Tez Adı: TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı: Kapadokya Bölgesi Uygulama Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    EMEL KARATEKİN


  Tez Adı: Kurumsal yönetim uygulamaları ve iç denetimin rolü:Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler üzerine bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    DİLEK ÇARDAK


  Tez Adı: Otel işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemleri: Kapadokya Bölgesi uygulama örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    BAHŞENDE MUCUK


  Tez Adı: Sürdürülebilirlik raporları kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerine etkisi: BİST sürdürülebilirlik endeksinde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    ŞEFİKA BEYAN


  Tez Adı: Bankacılıkta sermaye ve risk: HSCB Bank A.ş. sermaye ve riski örneği


  Yer: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    TUĞBA PINAR


  Tez Adı: Kurumsal yönetimin işletmelerin finansal raporlarının kalitesi üzerine etkisi: Kayseri'de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___