Akademik Çalışmalar

Bilimsel Toplantı Görevleri
1 Lojistikte Güncel Uygulamalar ve Kargonun Önemi

Lojistikte Güncel Uygulamalar ve Kargonun Önemi , 2012

2 Kapadokya'da Lojistik

Kapadokya Bölgesinde Lojistik Eğitimi , 2011


Verilen Dersler
1 Genel Muhasebe

Gülşehir Meslek Yüksekokulu , Dış Ticaret , Ön Lisans , 2012-2013

2 YEREL YÖNETİMLER MUHASEBESİ

GÜLŞEHİR MYO , YEREL YÖNETİMLER , Ön Lisans , 2012-2013

3 MUHASEBE TEKNİKLERİ VE TİCARİ YAZILIMLAR I

GÜLŞEHİR MYO , Lojistik , Ön Lisans , 2012-2013

4 Genel İşletme

Gülşehir Meslek Yüksekokulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2012-2013

5 Kalite Yönetim Sistemleri

Gülşehir Meslek Yüksekokulu , Dış Ticaret , Ön Lisans , 2012-2013

6 Üretim Planlaması

Gülşehir Meslek Yüksekokulu , Lojistik , Ön Lisans , 2012-2013

7 Toplam Kalite Yönetimi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Lojistik , Ön Lisans , 2011-2012

8 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar II

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Lojistik , Ön Lisans , 2011-2012

9 Depolama ve Envanter Yönetimi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Lojistik , Ön Lisans , 2011-2012

10 Sigortacılığa Giriş

Güleşhir Meslek Yüksek Okulu , Bankacılık ve Sigortacılık , Ön Lisans , 2011-2012

11 Hasar ve Reasürans Teknikleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Bankacılık ve Sigortacılık , Ön Lisans , 2011-2012

12 Mali Analiz ve Risk Yönetimi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Bankacılık Ve Sigortacılık , Ön Lisans , 2011-2012

13 YEREL YÖNETİMLER MUHASEBESİ

GÜLŞEHİR MYO , YEREL YÖNETİMLER , Ön Lisans , 2011-2012

14 SİGORTA BRANŞLARI VE TEKNİKLERİ

GÜLŞEHİR MYO , BANKACILIK VE SİGORTACILIK , Ön Lisans , 2011-2012

15 MUHASEBE TEKNİKLERİ VE TİCARİ YAZILIMLAR I

GÜLŞEHİR MYO , LOJİSTİK , Ön Lisans , 2011-2012

16 FİNANSAL YÖNETİM

GÜLŞEHİR MYO , BANKACILIK VE SİGORTACILIK , Ön Lisans , 2011-2012

17 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

GÜLŞEHİR MYO , BANKACILIK VE SİGORTACILIK , Ön Lisans , 2011-2012