Akademik Unvanlar

 • 2013

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 2012

  Lanaset red G'nin ceviz (Juglans regia L.) kabuğu ile arıtımı  "

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 

2013-2014 Önlisans Organik Tarımın Genel İlkeleri
2013-2014 Önlisans Permakültür
2013-2014 Önlisans Bitki Biyokimyası
2013-2014 Önlisans Süs Bitkileri ve Organik Peyzaj
2013-2014 Önlisans Kırsal Kalkınma
2013-2014 Önlisans Proje Hazırlama ve Değerlendirme
2013-2014 Önlisans İyi Tarım Uygulamaları
2013-2014 Önlisans Tarım Ekonomisi
2013-2014 Önlisans Organik Ürün İşleme Teknolojileri ve Pazarlanması
2013-2014 Önlisans Genetik
2013-2014 Önlisans Seracılık
2013-2014 Önlisans Genel Kimya
2013-2014 Önlisans Organik Kimya
2012-2013 Önlisans Organik Tarımın Genel İlkeleri

 • BAP 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Beklemede | 

  Adı: Nevşehir İlinde Alternatif Mücadele Yöntemleri İle Organik Tarımının Yaygınlaştırılması

  Konusu: Günümüzde insan sağlığı ve çevreye olan duyarlılık öncelikle gelişmiş ülkelerde fark edilmeye başlamış ve artan bir hızla gelişme kaydetmiştir Bu gelişme tarım sektöründe bilinen ve bir klasik haline gelmiş olan konvansiyonel tarım metodunun yerine giderek yaygınlaşan organik tarım metodunu ortaya çıkarmıştır Söz konusu alternatif üretim sistemine ilişkin olarak dünyada gerek tüketim gerekse üretim noktasında konuya karşı ilgi giderek artmakta ve organik tarım sektörü parlak ve sağlıklı bir gelecek vaat eden bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır Dünya genelinde yaşanan hızlı nüfus artışı gıda gereksiniminin artması sonucunu doğurmuş ve üreticileri kısa sürede daha fazla ürün almak amacıyla yoğun kimyasal ilaç kullanımına yöneltmiştir Ancak bu kimyasal ilaçlar ekolojik sistemde yol açtığı aşınmaların hissedilmeye başlanması ve insan ve hayvan sağlığı üzerinde yarattığı ciddi hastalıkların yaygınlaşması özellikle Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmiştir Yaşanan bu gelişmeler ekolojik dengeyi bozmadan üretimi sağlayacak sistemlerin geliştirilmesini gerekli kılmış ve geliştirilen sistemler arasında Organik Tarım Sistemi ni ön plana çıkarmıştır Organik tarım sadece miktar değil kalite artışını hedefleyen ve bunu tarım ilaçları hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında organik ve yeşil gübreleme toprağın muhafazası bitkinin direncini artırma gibi yollarla gerçekleştirmeyi amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir Ülkemiz sahip olduğu potansiyelin çok gerisinde kalarak bünyesinde barındırdığı ekolojik tarım üstünlüğünü henüz ortaya koyamamıştır Bu gerçekler ışığında uygulanacak tarım politikalarının bölgesel ihtiyaçlara cevap verme derecesinin yüksek olması gerekmektedir Bu süreçte kırsal kalkınmanın hedeflenen düzeyde gerçekleştirilmesi için üretici ve tüketicilerin organik tarım bilincinin yükseltilmesi son derece önemlidir Bu konuda ilerlemek için yoğun bir çaba gösterme gerekliliği ortadadır Yine de Türkiye toprakları ve iklimi ile bir tarım ülkesi olduğu için organik tarımsal üretimden büyük pay alabilir konumdadır Nevşehir ilinde toplam 334 413 hektarlık tarım arazisi bulunmakta ve bu arazi il yüzölçümünün 62 1 ini kapsamaktadır Bu kadar geniş bir alanda tarım yapılmasına rağmen yalnızca 204 dekarlık bir alanda organik tarım yapılmaktadır Organik tarım faaliyetlerinin her geçen gün yoğun bir şekilde ilgi görüldüğü düşünülürse bölgemizde organik tarım faaliyetlerinin artması büyük önem arz etmektedir Uygulama arazimizde son 4 yıldır herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmadığı ve toprakta bir kirlilik olmadığı için organik tarım faaliyetinin yapılmasına uygundur Yol kenarına yakın arazi kısmında ise ağaçlandırma yapılarak arazi tamamen organik tarım yapmaya uygun hale gelecektir Uygulama arazisinde geçen yıl yapılan çalışmalarda patates zararlısı ile karşılaşılmış olup buna karşı hazırlamış olduğumuz sarımsak ekstratı ile zararlıya olumsuz etki ettiğini tespit ederek çalışmalarımızı Organik Tarım İlkeleri doğrultusunda koruma altına almış olduk ve organik tarım yapılırken karşılaşacağımız zararlıların teşhisi Çukurova Üniversitesinde yapılıp mücadele yöntemi belirlenecektir  Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___