Akademik Unvanlar

 • 2013

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2013 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2011 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2009 2006

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2006 2005

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2005 2000

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  Hümâyûn-Nâme (inceleme-tenkitli metin)  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2004

  Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'ndan gazel şerhleri  "

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2000

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)

2017-2018 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN ARAŞTIRMALARI II
2017-2018 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
2017-2018 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN ARAŞTIRMALARI I
2017-2018 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
2016-2017 Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ I
2016-2017 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN ARAŞTIRMALARI I
2016-2017 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
2015-2016 Lisans Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin Araştırmaları I
2015-2016 Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ I
2013-2014 Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ I
2013-2014 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
2013-2014 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV
2013-2014 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
2013-2014 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI III
2012-2013 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI
2012-2013 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I
2012-2013 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI V
2012-2013 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI II
2017-2018 Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatında Belagat
2017-2018 Yüksek Lisans KLASİK OSMANLI METİNLERİ I
2016-2017 Yüksek Lisans KLASİK OSMANLI METİNLERİ I
2016-2017 Yüksek Lisans KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA METİNLER ŞERHİ I
2016-2017 Yüksek Lisans KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİNLER I
2016-2017 Yüksek Lisans KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM I
2015-2016 Yüksek Lisans Klasik Osmanlı Metinleri I
2015-2016 Yüksek Lisans KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM I
2013-2014 Yüksek Lisans KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM II
2013-2014 Yüksek Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ II
2013-2014 Yüksek Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ I
2013-2014 Yüksek Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ II
2013-2014 Yüksek Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I
2013-2014 Yüksek Lisans KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM I
2017-2018 Doktora MENSUR HİKAYELER
2017-2018 Doktora KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ÜSLUPLAR VE YÖNELİŞLER
2017-2018 Doktora MANZUM HİKAYELER
2013-2014 Doktora ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I

Filtrele:

Biyografik Kaynaklara ve Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir

KILIÇ FİLİZ,BÜLBÜL TUNCAY, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türkiye Barolar Birliği, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9446-25-9

Âşık Çelebi, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fi Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk

KILIÇ FİLİZ,BÜLBÜL TUNCAY, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türkiye Bilimler Akademisi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-9944-252-94-2

Celâl-zâde Sâlih Çelebi, Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât Tercümesi

BÜLBÜL TUNCAY, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Tezmer, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-68061-0-0

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2016.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

93 Harbinden Kıbrıs Barış Harekatına Nevşehir Şehitleri

KILIÇ FİLİZ,BÜLBÜL TUNCAY, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Basımevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4163-21-2

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2016.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2016.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2016.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesesvi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2014.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

KÖKSAL MEHMET FATİH,BÜLBÜL TUNCAY, 2013.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Demir Baba Velayetnamesi İnceleme Tenkitli Metin

KILIÇ FİLİZ,BÜLBÜL TUNCAY, 2011.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Grafikler, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-6355-70-1

Mensur Bir Hikâye Tarih i Mısr ı Cedîd İnceleme Metin

BÜLBÜL TUNCAY, 2011.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Grafikler. | ISBN: 978-975-6355-76-3

İsmail bin Ali Câmi ü l Hikâyât İnceleme Metin

BÜLBÜL TUNCAY, 2011.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Grafikler, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-6355-77-0

Ana Hatlarıyla Horasandan Anadoluya Alevilik ve Bektaşilik Erenler Evliyalar Ocaklar Ritüeller ve Tarihi Süreç

KILIÇ FİLİZ,KÖKEL COŞKUN,BÜLBÜL TUNCAY, 2008.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-507-161-9

Deniz Ali Dergâhı Postnişini Haydar Cemil Baba Haydarî ve Şiirleri

KILIÇ FİLİZ,KURTOĞLU ORHAN,BÜLBÜL TUNCAY, 2008.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-507-166-4

Otman Baba Velayetnamesi Tenkitli Metin

KILIÇ FİLİZ,ARSLAN MUSTAFA,BÜLBÜL TUNCAY, 2007.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Grafiker Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-507-221-0

Horasandan Anadoluya Alevilik Bektaşilik ve Denizli oğuz Yerleşimine Genel Bakış

KILIÇ FİLİZ,TOK TURGUT,KÖKEL COŞKUN,BÜLBÜL TUNCAY, 2007.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-507-207-4

Haydar Cemil Baba nın Muhiplerinden Süleyman Saltık ın Düzenlediği Mecmuadaki Yayınlanmamış Şiirler

BÜLBÜL TUNCAY, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Cilt: - Sayı: 47 DOI: - ISSN: -

Bektaşîliğe Ait Yeni Bir Mecmua: Mecmu’atü’r-Resâ’il

BÜLBÜL TUNCAY,ÖRDEK ŞERİFE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: .. Yayın Yeri: Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 16 DOI: - ISSN: 18690122

Kelîle Ve Dimne Hikâyelerinin Yaratımı Ve Aktarımı: Pança Tantra’xxdan Hümâyûn-Nâme’xxye

BÜLBÜL TUNCAY, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: International Journal of Languages’xx Education Cilt: 1 Sayı: Volume 5 Issue 4 DOI: 10.18298/ijlet.2411 ISSN: 2198-4999

Muhibbî nin Gibi Redifli Gazeline Ebussuûd Efendi nin Bilinmeyen Bir Naziresi

BÜLBÜL TUNCAY, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Academic Resource Index Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Cilt: 2 Sayı: 17 DOI: 10.15247/dev.2298 ISSN: 1308-6553

Hoca Cahan Arşî ve Divanından Bir Mesnevîsi

BÜLBÜL TUNCAY, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS INDEX, MIAR Yayın Yeri: ULUSLARARASI UYGUR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2458-827X

RAMAZAN ZÂDE ABDÜNNAFİ İFFET EFENDİ VE KİTAB I NÂFİ U L ÂSÂR NEVBÂVE İ SİMÂRU L ESMÂR ADLI ESERİ

BÜLBÜL TUNCAY, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: TURKISH STUDİES Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: 10.7827/TurkishStudies.3102 ISSN: -

Hümâyûn Nâme Hikâyelerindeki Aşk Kavramının Kültürel Arka Planı ve Aşk Algısının Hikâyelerde İşleniş Boyutları

BÜLBÜL TUNCAY, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: 22 DOI: 10.7827/TurkishStudies.1589 ISSN: -

Bir Kültür Merkezi Olarak Manastır ve Manastır Doğumlu Divan Şairleri

BÜLBÜL TUNCAY, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: Volume 3/4 DOI: 10.7827/TurkishStudies.2267 ISSN: -

Bulgaristanda Bazı Yerleşim Yerlerindeki Alevi ve Bektaşi Talipleri İçeren 1924 Tarihli Bir Defter

KILIÇ FİLİZ, BÜLBÜL TUNCAY, KÖKEL COŞKUN, 2007

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Cilt: - Sayı: 43 DOI: - ISSN: -

Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri

BÜLBÜL TUNCAY, 2007

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Cilt: - Sayı: 43 DOI: - ISSN: -

Ni metî ve Risâle i Kalemiyyesi

BÜLBÜL TUNCAY, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 2011 [IV] 1 DOI: - ISSN: -

Erdebil Dergahının Anadolu Aleviliğindeki Yeri ve Erdebil Dergahında Uygulanan Bazı Dinsel Pratikleri İçeren Bir Risale

KILIÇ FİLİZ, BÜLBÜL TUNCAY, 2006

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Cilt: - Sayı: 39 DOI: - ISSN: -

14 Yüzyıl Şairi Gülşehrî nin Adı Memleketi ve Türbesi ile İlgili Düşünceler

Yazar: BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

GERMİYANOĞULLARINDAN OSMANLI DEVLETİNE ANADOLU SAHASI TÜRK EDEBİYATINDA KÜTAHYA NIN YERİ

Yazar: BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni (Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan) Etkinklik Tarihi: 05.11.2015-07.11.2015 Ülke: TÜRKİYE

19 YÜZYIL BEKTAŞİ ŞAİRLERİNDEN SÂCİD İN ŞİİRLERİNİ İÇEREN BİR MECMUA

Yazar: BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

KLASİK TÜRK EDEBİYATI GELENEĞİNDE MENSUR HİKÂYELERİN YARATIMI VE AKTARIMI ÜZERİNE

Yazar: BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 12.11.2014-13.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Avanos

Yazarlar: KILIÇ FİLİZ,BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Biyografik Kaynaklara Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir

Yazar: BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Edebiyatımızda Kerbela Mersiyeleri ve Kerbela Mersiyelerini İçeren Bir Mecmua

Yazar: BÜLBÜL TUNCAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR EVRENİNDE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK BİLGİ ŞÖLENİ Etkinklik Tarihi: 06.04.2007-08.04.2007 Ülke: -

 • 02.05.2016-04.05.2016 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  II. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, "GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ... FOTOĞRAFLARLA NEVŞEHİR"

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyenler: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ, DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL, ÖĞR. GÖR. ŞÜKRAN DOĞRU GÜRPINAR

 • 02.05.2016-04.05.2016 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  II. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, "DEĞERLERİMİZ-DEĞERLİLERİMİZ SERGİSİ"

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyenler: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ, DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

  Konusu: Nevşehir ve yöresindeki Alevi Bektaşi zümrelerin inanç kültür ve yaşam tarzı bağlamında incelenmesi  Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.09.2013-01.09.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.03.2013-15.03.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir

  Konusu: Tarih Edebiyat Görevi: Yönetici

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: 2 Kütahya İlindeki Alevi Bektaşi Kültür Unsurlarının İncelenmesi

  Konusu: Alevilik Bektaşilik Görevi: Uzman

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: 1 Güney Marmara ve Ege Bölgesi Çepni Türkmenlerinin Sosyo Antropolojik Açıdan İncelenmesi

  Konusu: Alevilik Bektaşilik Görevi: Uzman

 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    AHMET UĞUR


  Tez Adı: Klâsik Türk Edebiyatında Bektaşîlik


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    HALİS AYDIN


  Tez Adı: Firdevsî-i Rûmî'nin Süleymân-nâme'sinin 68.Cildi (İnceleme-Tenkitli Metin)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ZABIHULLAH MANSOOR


  Tez Adı: Türk Edebiyatında Herat Ekolü (Tarihî Süreç-Temsilcileri-Etkileri)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    MUHAMMAD FAHIM AKHTARI


  Tez Adı: Ali Şir Nevai Örneğinde Türk Edebiyatında Şu'ubiyye


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    METİN SAMİ


  Tez Adı: Firdevsî-i Rûmî ve Süleymân-nâme'sinin 69. Cildi (İNCELEME- TENKİTLİ METİN)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ÖMER SEMİZ


  Tez Adı: FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ'NİN SÜLEYMÂN-NÂME'SİNİN 70.CİLDİ(İNCELEME- TENKİTLİ METİN)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    MURAT DALOKAY


  Tez Adı: Türk Şiirinin Klasikleşme Sürecine Şeyhî'nin Etkileri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    BURCU CAMGÖZ


  Tez Adı: Mecdî Mehmed Efendi Hadâ'iku'ş-Şakâ'ik (2-142 sayfalar arası), (inceleme-çeviri yazı)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    AHMET UĞUR


  Tez Adı: Mecdî Mehmed Efendi, Hadâ'iku'ş-Şakâ'ik (290-430 sayfalar arası), (inceleme-çeviri yazı)


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___