Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Art et Société en Pays de Rum: Les peintures byzantines du trezième siècle en Cappadoce  "

  Université Panthéon-Sorbonne: Paris I Sanat Tarihi/Histoire de l'Art  

 • Yüksek Lisans 1998

  Les programmes iconographiques de la fin du 9ème au début du 11ème siècles dans les églises byzantines de Cappadoce  "

  Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne Sanat Tarihi - Histoire de l'Art et Archéologie  

 • Lisans 1994

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 • Lisans 1997

  Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne Sanat Tarihi- Histoire de l'Art et Archéologie  

2017-2018 Lisans Geç Antik Erken Hıristiyan Uygarlığında Toplum ve Sanat
2017-2018 Lisans Ortadoğu Uygarlıkları ve Sanatı
2017-2018 Lisans Klasik Mitoloji
2016-2017 Lisans Klasik Mitoloji
2016-2017 Lisans Avrupa Uygarlıkları ve Sanatı
2016-2017 Lisans İkonografi
2016-2017 Lisans Ortadoğu Uygarlıkları ve Sanatı
2015-2016 Lisans Antik Dönemde Resim Sanatı
2015-2016 Lisans Nümizmatik IV
2015-2016 Lisans Nümizmatik II

Filtrele:

Mélanges Catherine Jolivet Lévy

UYAR BESİM TOLGA, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, FRANSA. | ISBN: 978-2-916716-62-6

Islam and Christianity in Medieval Anatolia

UYAR BESİM TOLGA, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Ashgate. | ISBN: 978-1-4724-4863-7

Female Donors in Thirteenth Century Wall Paintings in Cappadocia An Overview

KARAMAOUNA NOTA,PEKER NİLÜFER,UYAR BESİM TOLGA, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte Cilt: - Sayı: 60 DOI: - ISSN: 00839981

L église de l Archangélos à Cemil Cappadoce le décor de la nef sud et le renouveau artistique en Cappadoce au début du XIIIe siècle

UYAR BESİM TOLGA, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Deltion tes Christianikes Archaeologikes Etaireias Cilt: - Sayı: 29 DOI: - ISSN: -

Brigitte Pitarakis Les Croix Reliquaires pectorales byzantines en bronze Bibiliothèque des CahiersArchéologiques 16

UYAR BESİM TOLGA, 2007

Ulusal Hakemli Kitap KritiğiEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1307-8852

Peintures du XIIIe siècle en Cappadoce Saint Nicolas de Başköy

JOLIVET LEVY CATHERINE,UYAR BESİM TOLGA, 2006

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Deltion tes Christianikes Archaeologikes Etaireias Cilt: - Sayı: 27 DOI: - ISSN: -

On the Question of “Byzantium” in the 13th Century Anatolia

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: “Byzantion and Byzantium: The provincialism of the center and thecentrality of the provinces”Moscow, National Research University “Higher School of Economics”, Center ofMedieval Studies Etkinklik Tarihi: 24.10.2017-26.09.2018 Ülke: RUSYA FEDERASYONU

Settlement Archaeology and Field surveying in rock-carved environment of Byzantine Cappadocia: Context, New evidence and some questions

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Turkish-Greek Byzantine Archaeology Workshop, Koç GABAM, AKMED Etkinklik Tarihi: 08.09.2017-09.09.2018 Ülke: TÜRKİYE

On the identity of painters and ‘viewers’ of images in Late Medieval Anatolia: Daqa’iq al-haqa’iq’s miniatures re-visited

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Occult Science and Intercultural interchange in a Royal Seljuk Manuscript MS Persan 174, University of Saint Andrews Etkinklik Tarihi: 08.07.2017-08.04.2018 Ülke: İSKOÇYA

Carving Painting and Inscribing Sacred Space in Late Bzyantium: Bezirana Kilisesi Redescovered (Peristrema-Cappadocia)

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Constructing Sacred Space University Museum of Archaeology and Anthropology UPenn, Etkinklik Tarihi: 07.04.2017-08.04.2018 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Sacred Spaces in Medieval Cappadocia Tradition Transformation and AppropriationOrtaçağ Kapadokyası nda Kutsal Mekanlar Gelenek Dönüşüm ve Temellük

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kentsel Ağlar Kutsal Mekanlar Sacred Spaces Urban Networks 11. Uluslarası Anamed Yıllık Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 09.12.2016-09.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

The Archaeology of the Wall Painting Ways of Looking at the Painted Sources of the Byzantine Society

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Monumental Painting in Byzantium and Beyond: New Perspectives Byzantine Studies Colloquium Dumbarton Oaks Etkinklik Tarihi: 04.11.2016-04.11.2016 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Thirteenth Century Monumental Painting in Cappadocia The Artistic Bonds between Byzantium Seljuk R m and Eastern Mediterranean World

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Belgrad 23. Uluslarası Bizans Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 22.06.2016-24.06.2016 Ülke: SIRBİSTAN

13 yüzyılda İç Anadolu da Latinler Tarihi veriler ve Kapadokya Sanatı bağlamında bazı düşünceler

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ortaçağ’xxda Anadolu’xxda Kültürel Karşılaşmalar: 12-15 Yüzyıllarda Anadolu’xxda İtalyanlar, Koç Üniversitesi VEKAM Etkinklik Tarihi: 13.05.2016-13.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Yeni Buluntular ve Arkeolojik Veriler Işığında Bizans ve Selçuklu Döneminde Nevşehir

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslarası Nevşehir Tarih ve Kültüre Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Tarihi Kaynak Olarak Anıtsal Bizans Resim Sanatı

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TÜRKİYE’DEBİZANS ÇALIŞMALARI:YEN İARAŞTIRMALAR, FARKLI EĞİLİMLER Etkinklik Tarihi: 18.03.2016-19.03.2016 Ülke: -

Imagining the Byzantine painter in Cappadocia

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: From Constantinople to Cappadocia, Pennsylvania Üniversitesi Müzesi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.04.2014-13.04.2014 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Thirteenth Century Byzantine Art in Cappadocia and the Question of Painters at the Seljuk Court

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Making and Remaking Images in Byzantine, Ottoman and Persian Art, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü (İstanbul) (Getty Foundation Connecting Art Histories Initiative kapsamında) Etkinklik Tarihi: 12.03.2014-12.03.2014 Ülke: TÜRKİYE

Picturing Creation and Fall in Medieval Byzantium An Unpublished Cycle of Genesis from the Late 9th Early 10th Century Cappadocia

Yazarlar: UYAR BESİM TOLGA,PEKER NİLÜFER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Byzantine Studies Conference Etkinklik Tarihi: 01.11.2013-03.11.2013 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Güzelöz Başköy ve Çevresi Bizans Dönemi Yerleşimleri 2012

Yazarlar: PEKER NİLÜFER,UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 31 Araştırma Sonuçları Toplantısı Etkinklik Tarihi: 27.05.2013-31.05.2013 Ülke: TÜRKİYE

Thirteenth Century Monumental Painting in Cappadocia between Byzantium Seljuk R m and the Eastern Mediterranean World

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Byzantium in Transition Etkinklik Tarihi: 24.05.2013-26.05.2013 Ülke: YUNANİSTAN

Byzance après Byzance Painters and Artistic Workshops in 13th century Cappadocia

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Visions of Byzantium, Getty Foundation, Council of American Overseas Research Centers, American Research Institute in Turkey ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Etkinklik Tarihi: 12.06.2012-12.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

Güzelöz Başköy ve Çevresi Bizans Dönemi Yerleşimleri 2011

Yazarlar: PEKER NİLÜFER,UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 30 Araştırma Sonuçları Toplantısı Etkinklik Tarihi: 28.05.2012-01.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

Christian art in Seljuk Anatolia some thoughts on the iconography of Cappadocian wall paintings

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Christian Art under Muslim Rule. Türkiye Hollanda Araştırma Enstitüsü Uluslarası Seminer Etkinklik Tarihi: 11.05.2012-12.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

San Giorgio e le sue leggende agiografiche nella pittura del XIII secolo in Cappadocia

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: San Giorgio e le sue leggende agiografiche nella pittura del XIII secolo in Cappadocia Etkinklik Tarihi: 17.11.2011-19.11.2011 Ülke: İTALYA

Güzelöz Başköy ve Çevresi Bizans Dönemi Yerleşimleri 2010

Yazarlar: PEKER NİLÜFER,UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 29 Araştırma Sonuçları Toplantısı Etkinklik Tarihi: 23.05.2011-28.05.2011 Ülke: TÜRKİYE

13th Century Byzantine Painting in Cappadocia and the Workshop of the Painter Archigetas Some New Observations

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 30th Symposium tes Christianikes Archaeologikes Etaireias Etkinklik Tarihi: 14.05.2010-16.05.2010 Ülke: YUNANİSTAN

Güzelöz Başköy ve Çevresi Bizans Dönemi Yerleşimleri 2009

Yazarlar: PEKER NİLÜFER,UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 28 Araştırma Sonuçları Toplantısı Etkinklik Tarihi: 24.06.2010-28.04.2010 Ülke: TÜRKİYE

13th century Byzantine Wall Paintings in Cappadocia New Evidence

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Birinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.06.2007-28.04.2007 Ülke: TÜRKİYE

Panagiotissa Panagia Moukhliotissa Kilisesi Tarih Mimari ve Bezeme İlişkilieri Üzerine Birkaç Not

Yazar: UYAR BESİM TOLGA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Dünü ve Bugünü ile Haliç Etkinklik Tarihi: 22.05.2003-24.05.2003 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 25.09.2017-25.09.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Kalesi ve Çevresinde Kurtarma Kazısı

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 02.11.2017-02.11.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çakıltepe Kazısı

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 03.07.2017-03.07.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: NYSA KAZISI Proje No:BK010905 (2017)

  Konusu: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nysa antik kenti 2017 yılı arkeolojik kazı, araştırma, belgeleme ve onarım çalışmaları Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-21.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kapadokya da Bilinmeyen Bir Ortaçağ tarımsal Üretim Merkezi Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Köyü Alocaş Ali Koçaş Ören Yeri

  Konusu: Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karacaören köyü yakınlarındaki Ali Koçaş Alocaş mevkiinde bulunan Doğu Roma Bizans 7 11 yy ve olasılıkla Geç Osmanlı dönemlerine ait ve kayaya oyulmuş tarımsal sivil mimari kalıntıları tarihi kaynaklar mimari ve arkeometrik çalışmalar temelinde bilimsel yöntemlerle araştırmak anlam ve önemini tartışmak ve genel olarak Ortaçağ Bizans ve Geç Osmanlı kültür mirasındaki yerini ortaya koymaktır Sözü edilen bölgedeki yoğun tahribatla yüz yüze olan maddi kültür varlıklarının belgelemesi ve bilimsel değerlendirmesi sonucu araştırılan bölgenin tarihi geçmişi sosyal yaşamı konusunda somut bilgilere ulaşılacak bilimsel literatür ve ulusal kültür mirasımız içinde bu adı geçen tarımsal üretim merkezi tekrar konumlandırılarak Türkiye de ve Dünya da tanıtılacaktır 2011 ve 2012 yılında alanda gerçekleştirdiğimiz kısa çalışmalarda ulaştığımız veriler ve tespitlerimizin ileri belgeleme teknikleriyle desteklenmesi oluşturduğumuz alt yapının doğru değerlendirilmesini ve daha geniş kitlelerle paylaşımını sağlaması bakımından önemlidir Planlanan bu projenin de amacı bilimsel literatürde hiç tanınmayan bu tarımsal üretim merkezinin kalıntılarında sözü edilen bu değerlendirmelerin yapılmasını ve elde edilecek sonuçların paylaşımını sağlamaktır Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___