Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Effects of swimming start block slope and height on swimming start performance  "

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  Karbonhidratla birlikte kreatin yüklemesinin genç sporcularda anaerobik performans ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2006

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

2015-2016 Lisans Okul Deneyimi
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Lisans Egzersiz ve Beslenme
2015-2016 Lisans Antrenman Bilgisi
2015-2016 Lisans Sağlık Bilgisi ve İlk yardım

Filtrele:

RESPONSE TO COLORS DIVERSIFY DURING THE EXECUTION PHASE OF MOVEMENT

ÖDEK UĞUR, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Comparison of Two Interpolation Methods for Resampling Center of Mass Velocity Data

ÖDEK UĞUR, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: EBSCO Publishing Inc. Yayın Yeri: Sport Mont Cilt: - Sayı: 14 DOI: - ISSN: 1451-7485

TRACK ÇIKIŞTAN KICK ÇIKIŞA İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLERİ

ÖDEK UĞUR, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Journal of Educatinal Sciences Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Comparative Study of Sport Mental Toughness between Soccer Officials

MİÇOOĞULLARI BÜLENT OKAN,GÜMÜŞDAĞ HAYRETTİN,ÖDEK UĞUR,BEYAZ ÖZKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research Cilt: 5 Sayı: 11 DOI: 10.13189/ujer.2017.051113 ISSN: 2332-3205

Comparative Study of Sport Mental Toughness between Soccer Officials

MİÇOOĞULLARI BÜLENT OKAN,GÜMÜŞDAĞ HAYRETTİN,ÖDEK UĞUR,BEYAZ ÖZKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research Cilt: 5 Sayı: 11 DOI: 10.13189/ujer.2017.051113 ISSN: -

Evaluation of sport mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate student athletes

MİÇOOĞULLARI BÜLENT OKAN,ÖDEK UĞUR,BEYAZ ÖZKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 12 Sayı: 8 DOI: 10.5897/ERR2017.3216 ISSN: 1990-3839

COMPARATIVE STUDY OF SPORT MENTAL TOUGHNESS BETWEEN SOCCER OFFICIALS

Yazarlar: MİÇOOĞULLARI BÜLENT OKAN,GÜMÜŞDAĞ HAYRETTİN,ÖDEK UĞUR,BEYAZ ÖZKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15th International Sport Sciences Congress Etkinklik Tarihi: 15.11.2017-18.11.2017 Ülke: -

İki Boyutlu Yürüyüş Analizinde Eylemsizlik Ölçüm Sensörleri ve Video Görüntülerinden Elde Edilen Verilerin Uyumunun İncelenmesi

Yazarlar: ÖDEK UĞUR,ÖZCAN KÜRŞAT,AKPINAR SELÇUK,MİÇOOĞULLARI BÜLENT OKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.11.2017-18.11.2017 Ülke: -

12 Haftalık At Binme Eğitiminin 12-14 Yaş Arasındaki Gençlerde Lateralizasyona Etkisi

Yazarlar: AKPINAR SELÇUK,ÖZCAN KÜRŞAT,ÖDEK UĞUR,MİÇOOĞULLARI BÜLENT OKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.11.2017-18.11.2017 Ülke: -

Nordic Hamstring Kuvvet Antrenmanının Hamstring Kas Kuvvetine ve Maksimum Sıçrama ve Yere Düşüş Kinematiğine Etkisi

Yazarlar: AK EMRE,Çelik Özgür,ÖDEK UĞUR,YILDIRIM AHMET,SALCI YAŞAR,KORKUSUZ FEZA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 12th International Sports Science Congress Etkinklik Tarihi: 12.12.2012-14.12.2012 Ülke: -

Sporda Hareket Analizi

Yazarlar: ÖDEK UĞUR,Ak Emre,KORKUSUZ FEZA

Ulusal Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: 3. Egzeriz Fizyolojisi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.05.2011-14.05.2011 Ülke: TÜRKİYE

Effects of Different Creatine Loading Methods in Trained Athletes on Short Term High Intense Exercise Performance

Yazarlar: ÖDEK UĞUR,TURNAGÖL HÜSEYİN HÜSREV

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: European College of Sport ScienceCongress Etkinklik Tarihi: 23.08.2010-26.08.2010 Ülke: -

 • ARAŞTIRMA PROJESİ 15.07.2016-15.07.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Hareketli Kamera Kurulumlarının Makine Görüntüleme Yöntemleri Kullanılarak Biyomekanik Analizlere Entgegre Edilmesi

  Konusu: Hareketli Kamera Kurulumlarının Makine Görüntüleme Yöntemleri Kullanılarak Biyomekanik Analizlere Entgegre Edilmesi Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2016-01.05.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Yüzmede teknik parametrelerin eylemsizlik sensörleri ve video kamera ile ölçülmesi ve analiz edilmesi

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.02.2012-10.02.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Arka plan renklerinin obje seçimi üzerine etkileri

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.02.2010-02.02.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Yere İniş Sonrası Dikey Sıçrama Performansını Etkileyen Kinetik Ve Kinematik Faktörlerin İncelenmesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.02.2010-02.02.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çıkış Platformu Yüksekliği Ve Eğiminin Elit Yüzücülerin Çıkış Kinetik Ve Kinematik Değişkenleri Üzerine Etkisi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.04.2016-01.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Engelli Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ve Psikolojik Performans Stratejilerinin Belirlenmesi

  Konusu: Spor literatüründe gelişmekte olan bir alan olarak spor psikolojisi ve zihinsel süreçlerin incelenmesi alanı ile ilgili dünyanın değişik ülkelerinde birçok araştırma yapılmış ve yapılmaktadır Fakat engelli sporcuların psikolojik süreçlerle nasıl başa çıktıkları ile ilgili bilimsel çalışma alanı ve sayısı çok kısıtlıdır Bu bağlamda engelli sporcuların müsabakalarda ve antrenmanlarda karşılaştıkları psikolojik süreçlere nasıl cevaplar verdikleri ve bu cevapların onların performansına olan etkilerinin araştırılması planlanmaktadır Sporcularımıza ilk olarak zihinsel dayanıklılık düzeylerini ölçen sonrasında da psikolojik süreçlerde kullandıkları stratejileri ölçmek üzere psikolojik performans stratejileri ölçme anketleri uygulatılacaktır Daha sonrasında kulüplerin ve sporcuların görüşleri alınarak ilgili psikolojik becerilere yönelik eğitim ve uygulamalar yapılacaktır Bu psikolojik beceri antrenmanı uygulamasından sonrada sporcuların güncel durumları aynı anketlerle ölçülerek psikolojik beceri antrenmanlarının ve zihinsel dayanıklılık uygulamalarının etkinlikleri ve düzeyleri ölçülecektir Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___