Akademik Unvanlar

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde "yardımseverlik" değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2004

  İlköğretim I. kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerini tanıma yeterliliği  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR) 

 • Lisans 1993

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ  

2017-2018 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2
2017-2018 Lisans HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2017-2018 Lisans DEĞERLER EĞİTİMİ
2016-2017 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2
2016-2017 Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
2016-2017 Lisans HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2016-2017 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2016-2017 Lisans DEĞERLER EĞİTİMİ
2016-2017 Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMAMALARI
2016-2017 Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
2015-2016 Lisans HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2015-2016 Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
2015-2016 Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
2015-2016 Lisans ÇOCUK EDEBİYATI
2015-2016 Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMAMALARI
2015-2016 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2
2015-2016 Lisans DEĞERLER EĞİTİMİ
2015-2016 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2014-2015 Lisans TÜRKÇE 1: YAZILI ANLATIM
2014-2015 Lisans ÇOCUK EDEBİYATI
2014-2015 Lisans TÜRKÇE2: SÖZLÜ ANLATIM
2014-2015 Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMAMALARI
2014-2015 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2014-2015 Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
2014-2015 Lisans HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2013-2014 Lisans TÜRKÇE1: YAZILI ANLATIM
2013-2014 Lisans ÇOCUK EDEBİYATI
2013-2014 Lisans TÜRKÇE2: SÖZLÜ ANLATIM
2017-2018 Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER VE ÖĞRETİMİ

Filtrele:

Özel Öğretim Yöntemleri

AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT, 2018.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-180-3

eğitim bilimine giriş

YALÇINKAYA ELVAN,AKTEPE VEDAT, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: pegemakademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-444-7

hayat bilgisi öğretimi

AKTEPE VEDAT,YALÇINKAYA ELVAN, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: pegemakademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-546-8

DEĞERLER EĞİTİMİ

AKTEPE VEDAT, 2015.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: MAYA AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4515-50-9

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

AKTEPE VEDAT, 2015.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: NOBEL YAYIN, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-084-0

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

DAĞ NİLGÜN,AKTEPE VEDAT, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: BAŞAR YAYINLARI, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-84815-0-3

KURAM VE UYGULAMADA OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

AKTEPE VEDAT, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-808-6

FARKLI YÖNLERİYLE DEĞERLER EĞİTİMİ

AKTEPE VEDAT, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-822-2

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ

TİLLMAN DİANE,AKTEPE VEDAT, 2014.

Ulusal Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: EĞİTİM YAYINEVİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5176-60-0

A Performance Task Application for the Development of Elementary School Students’ Perception of Hygiene and Being Healthy

AKTEPE VEDAT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: The Anthropologist Cilt: 28 Sayı: 1-2 DOI: 10.1080/09720073.2017.1305214 ISSN: 0972-0073

Implementation of a Performance Task for Developing the Value of Love of Nature

AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice Cilt: 15 Sayı: 3 DOI: 10.12738/estp.2015.3.2395 ISSN: 1303-0485

İpuçları Ve Dönütlerle Öğretmen Ödüllerini Artırmanın Uygun Olmayan Öğrenci Davranışlarını Azaltmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), INDEX COPERNICUS, ACADEMİCKEYS, SIS (Scientific Indexing Services), İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) , OAJI (Open Academic Journals Index), RESERARCH BİBLE Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 15 DOI: - ISSN: 2148-2489

5 Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Değerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Performans Görevi Uygulaması

AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sosyal ve beşeri bilimler veri tabanı, asos, ısı Yayın Yeri: K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 23 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Isı Sıcaklık Hal Değişimi Kavramlarını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma

AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: EBSCOhost, DOAJ, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), TürkEğitim İndeksi, Araştırmax ve ASOS Index Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1306-7850

Yaratıcı Drama Destekli Matematik Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

AKTEPE VEDAT,BULUT AYDIN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sosyal ve beşeri bilimler veri tabanı, asos, ısı Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 23 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1300-8811

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejileri Üzerine Bir Çalışma

AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: PROQUEST, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBİM, EBSCO HOST, ARAŞTIRMAX BİLİMSERL YAYIN İNDEKSİ, A AKADEMİ Yayın Yeri: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-0655

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişiler Arası Özyeterlik İnançları İle Kendini Toparlama Gücünün Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), INDEX COPERNICUS, SIS (Scientific Indexing Services), İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), OAJI (Open Academic Journals Index), RESERARCH BİBLE Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 15 DOI: - ISSN: 2148-2489

Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Özelliklerinin Değerlendirilmesi

AKTEPE VEDAT,BULUÇ BEKİR, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI WEB OF SCIENCE TÜBİTAK-ULAKBİM EBSCOhostIndex Copernicus ASOS TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) Yayın Yeri: GEFAD Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 34 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-9058

Analyzing the value priorities of families students and teachers

TAHİROĞLU MUSTAFA,AKTEPE VEDAT, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar, ERIC, Genamics Journal Seek Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 1 Sayı: 9 DOI: 10.5897/ERR2014.1774 ISSN: 1990-3839

Sınıf Öğretmenlerinin Doğa ve Çevreye Yüklediği Değerlerin Tespit Edilmesi

GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT,BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL,TAŞ MAHMUT,ELBİR BURCU ÇAKIR, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal Cilt: 4 Sayı: 5 DOI: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.729 ISSN: -

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Eğitsel Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Değerler

GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT,UZUNOĞLU HAMDENUR,GÜNDÜZ DUDU DUYGU, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.21666/muefd.303856 ISSN: -

Hayat Bilgisi Dersinde Kavram Öğretimi ve Kavram Öğretiminde Kullanılabilecek Teknikler Üzerine Kuramsal Bir Çalışma

AKTEPE VEDAT,CEPHECİ EMİNE,IRMAK SEFA,PALAZ ŞİFA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: doaj, asos Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-6297

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDİNİLEN DİLİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ

TAHİROĞLU MUSTAFA,AKTEPE VEDAT, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)INDEX COPERNICUSACADEMİCKEYSSIS (Scientific Indexing Services)İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi)ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) Yayın Yeri: asos journal Cilt: 4 Sayı: 23 DOI: - ISSN: -

Peace Value Education and Its Effects on the Attitude of Students

AKTEPE VEDAT, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: PJERR Yayın Yeri: Pyrex Journal of Educational Research and Reviews Cilt: 1 Sayı: 9 DOI: - ISSN: -

OKUL ORTAMINDA KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

MEYDAN ALİ,AKTEPE VEDAT,DURMAZ AHMET, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: diğer indeksler Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-872X

Matematik öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri

AKTEPE VEDAT,MUSTAFA TAHİROĞLE,TUNCEL ACER, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos, oaji Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-782X

Öğrencilere Göre Etkili Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sınıf Öğretmenlerinden Beklentiler

AKTEPE VEDAT,TAHİROĞLU MUSTAFA,MEYDAN ALİ, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2199-1553

Etkinlik temelli değer eğitiminin öğrencilerin yardımseverlik tutumlarına etkisi

AKTEPE VEDAT, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2199-1553

İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Betimlenmesi Kırşehir İli Örneği

AKTEPE VEDAT,YEL SELMA,YEL SELMA, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin, Mesleki Açıdan Kazandırdıklarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s14m ISSN: -

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin, Mesleki AçıdanKazandırdıklarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel BirÇalışma

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s14m ISSN: 2148-2624

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Öğretimine Yönelik Zihin Haritaları

GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: 10.14686/buefad.279688 ISSN: -

İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

AKTEPE VEDAT,TAHİROĞLU MUSTAFA,sargın sezer, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Cilt: 18 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-370

A Study on Policies and Practices of Ministry of National Education in Turkey about Assigning and Training Educational Administrators

ÖZER SELDA,AKTEPE VEDAT, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Journal of Education & Social Policy Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2375-0790

Okul Ortamında Değerler Eğitiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

AKTEPE VEDAT,YALÇINKAYA ELVAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: kırşehir eğitim fakültesi dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2147-1037

Değerler Eğitimi Yaklaşımları ve Etkinlik Örnekleri

AKTEPE VEDAT,TAHİROĞLU MUSTAFA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 42 DOI: 10.9761 ISSN: 2147-2971

Değerler Eğitimi Yaklaşımlarına Göre Geliştirilen Etkinliklerin Demokratik Algı ve Davranışlar Üzerine Etkisi

TAHİROĞLU MUSTAFA,AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 30 DOI: - ISSN: -

4 ve 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

TAHİROĞLU MUSTAFA,AKTEPE VEDAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7944 ISSN: 1308-2140

Okuma Güçlüğü ve Giderilmesi Tek Örneklemli Bir Durum Çalışması

AKTEPE VEDAT,AKYOL HAYATİ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences Cilt: 6 Sayı: 19 DOI: - ISSN: 2146

Okul Yöneticilerinin Seçme Ve Yetiştirme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri

AKTEPE VEDAT, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: TURKİSH STUDİES Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-2140

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

AKTEPE VEDAT, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Kırşehir Bilsem örneği

AKTEPE VEDAT,AKTEPE LEYLA, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Eğitimde Bireyi Tanımanın Önemi

AKTEPE VEDAT, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Sınıf Öğretmenlerinin Doğa ve Çevreye Yüklediği Değerlerin Tespit Edilmesi

Yazarlar: GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT,BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL,TAŞ MAHMUT,ELBİR BURCU ÇAKIR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Etkinklik Tarihi: 18.05.2017-20.05.2017 Ülke: -

Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklara Vatanseverlik Değerini Kazandırırken Öğretmenlerin Kullandıkları Etkinliklerin TeSpit Edilmesi

Yazarlar: GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT,TAŞ MAHMUT,BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL,GÜNDÜZ DUDU DUYGU

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 18.05.2017-20.05.2017 Ülke: -

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin mesleki kazanımlarına ilişkin aday öğretmenlerin görüşleri: nitel bir çalışma

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. International Primary Teacher Education Symposium (USOS) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-11.05.2017 Ülke: -

Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin mesleki kazanımlarına etkisine ilişkin öğretmen adaylarının farkındalık düzeyleri

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,GÜNDÜZ MEVLÜT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. International Primary Teacher Education Symposium (USOS) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-11.05.2017 Ülke: -

Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri

Yazarlar: YALMAN EMİNE,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDÜLKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Değer Analizi Yaklaşımı Yoluyla Dürüstlük Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: UZUNÖZ ABDÜLKADİR,AKTEPE VEDAT,KÖYBAŞI ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri

Yazarlar: YALMAN EMİNE,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Değer Analizi Yaklaşımı Yoluyla Dürüstlük Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,KÖYBAŞI ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Değer Analizi Yaklaşımı ile Sorumluluk Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: kesenci şahika,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDÜLKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Çalışkanlık Değeri Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar: yaylak esra,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congeress of Eurasian Social Sciences Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Değer Analizi Yaklaşımı ile Sorumluluk Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: kesenci şahika,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Çalışkanlık Değeri Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar: YAYLAK ESRA,UZUNÖZ ABDÜLKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congeress of Eurasian Social Sciences Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Professional Career Choice of Science And ArtCenter Secondary School Students The Family And Teachers Effect

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,aktepe leyla

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Humanities And Social Sciences Conference Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: MACARİSTAN

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Eğitsel Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Değerler

Yazarlar: GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT,UZUNOĞLU HAMDENUR,GÜNDÜZ DUDU DUYGU

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Etkinklik Tarihi: 31.05.2016-03.06.2016 Ülke: TÜRKİYE

BİLİM VE SANAT MERKEZİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN MESLEK TERCİHLERİ KIRŞEHİRBİLSEM ÖRNEĞİ

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,AKTEPE LEYLA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

İLKOKUL 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGI BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ

Yazarlar: BULUT AYDIN,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE DEĞER ODAKLI ANALİZİ

Yazarlar: GÜNDÜZ MEVLÜT,AKTEPE VEDAT,ÇALIŞOĞLU MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd İnternational Conference on Primary Education Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

İLKOKUL 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,BULUT AYDIN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Conference on Primary Education Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDİNİLEN DİLİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ

Yazarlar: TAHİROĞLU MUSTAFA,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: “1st International Symposium Language Education & Teaching Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

MÜZE EĞİTİMİNİN ZAMAN KAPSÜLÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: UZUNÖZ ABDÜLKADİR,MEYDAN ALİ,AKTEPE VEDAT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: USOS 2015 ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,TAHİROĞLU MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: USOS 2015 ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK TEKNİKLER ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,CEPHECİ EMİNE,IRMAK SEFA,PALAZ ŞİFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,ŞAHİN HURİYE,GÖKÇU SONGÜL,ŞAHİN ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Okul Ortamında Kazandırılması Hedeflenen Değerlere Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Yazarlar: MEYDAN ALİ,AKTEPE VEDAT,DURMAZ AHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 16.04.2015-18.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

HAYAT BİLGİSİ DERSİ DUYUŞSAL KAVRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,KARACA MAVİŞE EDA,TUFAN TANSU,AYDIN EBRu

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: V.ULUSAL İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 21.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Öğrencilere Göre Etkili Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin SınıfÖğretmenlerinden Beklentiler

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,TAHİROĞLU MUSTAFA,MEYDAN ALİ

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XIII.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 29.05.2014-31.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

ÖĞRETMENLERİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,SARI MEHMET HAYRİ

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV.ULUSAL İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 08.11.2013-09.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Geleceğe Yön Veren Bir Kurum Olarak Okullar Okul Yöneticisinin Liderlik Rolü

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,BULUÇ BEKİR,TAHİROĞLU MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III.Eğitim Yönetimi Forumu Etkinklik Tarihi: 12.10.2012-13.10.2012 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen ve Yönetici Değerlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: TAHİROĞLU MUSTAFA,ÇETİN TURHAN,AKTEPE VEDAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III.Eğitim Yönetimi Forumu Etkinklik Tarihi: 12.10.2012-13.10.2012 Ülke: TÜRKİYE

İlköğretim Okullarının Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri

Yazar: AKTEPE VEDAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: .Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Etkinklik Tarihi: 13.10.2011-16.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Öz yeterliklerinin Değerlendirilmesi

Yazar: AKTEPE VEDAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 05.05.2011-07.05.2011 Ülke: TÜRKİYE

Öğrencilerde İyilik Yapma Bilincini Yerleştirmede Kullanılacak Metotlar ve Öneriler

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,AKTEPE LEYLA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1.Ulusal İyilik Sempozyumu. Etkinklik Tarihi: 20.06.2009-21.06.2009 Ülke: TÜRKİYE

İhtiyaç Fazlası Eşyalar Sahiplerini Buluyor

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,AKTEPE LEYLA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1.Ulusal İyilik Sempozyumu. Etkinklik Tarihi: 20.06.2009-21.06.2009 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmenlerin Değer Eğitimine Bakış Açıları

Yazarlar: KARASU MEHMET,AKTEPE VEDAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.05.2009-23.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

Birleştirilmiş Sınıflarda Yeni Programın Uygulanması Esnasında Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yazarlar: TAHİROĞLU MUSTAFA,KARASU MEHMET,AKTEPE VEDAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Etkinklik Tarihi: 02.05.2008-04.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

İlköğretim 4 5 Sınıflarda sosyal bilgiler dersinde değer analizinin ve değer açıklamanın vatan millet sevgisinin kazandırılmasına etkisi

Yazarlar: TAHİROĞLU MUSTAFA,AKTEPE VEDAT,KARASU MEHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2008-04.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenlerin öğrencilerini tanıma yeterliliği

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,KARASU MEHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.09.2007-07.09.2007 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenlerin öğrencilerini bilişsel yönden tanıma yeterliliği

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,karasu mehmet

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 18.06.2007-20.06.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • 10.05.2017-12.05.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  BİR TASARIM MİLYONLARCA ÇOCUK ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SERGİSİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Düzenleyenler: YRD.DOÇ.DR. VEDAT AKTEPE, 2.SINIF ÖÖĞRENCİLERİNİN TAMAMI

 • 20.02.2015-22.02.2015 KİTABINI PAYLAŞMA VE OKUMA FARKINDALIĞI KAZANMA

  KİTABINI PAYLAŞMA VE OKUMA FARKINDALIĞI KAZANMA

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Düzenleyen: EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ABD

 • 04.04.2015-08.05.2015 YÖNETİCİLİK FORMASYON KURSU

  YÖNETİCİLİK FORMASYON KURSU

  Yer: NEVŞEHİR RAM, NEVŞEHİR MİHRİBAN EMİN GÜNEL ORTAOKULU Düzenleyen: NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 • 26.01.2015-06.02.2015 YÖNETİCİLİK FORMASYON KURSU

  YÖNETİCİLİK FORMASYON KURSU

  Yer: NEVŞEHİR RAM, NEVŞEHİR MİHRİBAN EMİN GÜNEL ORTAOKULU Düzenleyen: NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 • 12.11.2014-12.11.2014 SEMİNER

  EĞİTİM FAKÜLTESİ SEMİNERLERİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FSKÜLTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 05.10.2012-08.10.2012 SANATSAL ETKİNLİKLER/

  DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

  Yer: KIZ VE TEKNİK MESLEK LİSESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KIZ VE TEKNİK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

___ Bağlantılar ___