Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  STİLİSTİK AÇIDAN TAZARRU'-NÂME'DE SÖZ SİMETRİSİ  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2011

  Türk Edebiyatında Mihr ü Vefâ Mesnevileri ve Yazarı Bilinmeyen Bir Mihr ü Vefâ Mesnevisi (inceleme-metin)  "

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

Filtrele:

HÂDÎ Ahmed Hâdî Efendi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ALÎ Alî b Muslihiddîn Alî Muslihiddîn Efendi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

Tâlib i Ümmî El Halvetî Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

YAHYÂ Çukadâr Yahyâ Bey Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÂYIRÎ Hâfız Şâh Nazar

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

HÜSEYNÎ Hüseyin Efendi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

BAHTÎ Bahtî Efendi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TÜRKİYE. | ISBN: -

ABDÎ Abdî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimler sozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1482. | ISBN: -

ABDÎ Abdî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimler sozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1481. | ISBN: -

ABDÜLAZİZ AZîZÎ Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1495. | ISBN: -

ZÜNNÛN Zünnûn Dede

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimler sozlugu.com /index. php?sayfa=detay&detay=3503. | ISBN: -

ZİHNÎ Topçubaşı zâde Zihnî Bey

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3524. | ISBN: -

ZİHNÎ Mehmed Zihnî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3525. | ISBN: -

ZİHNÎ Bâlî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=758. | ISBN: -

ZEYNÎ Zeyne l Âbidîn Kâtib zâde Zeynî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4016. | ISBN: -

YÛSUF Küçük Lutfî Bey zâde Yusuf Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4018. | ISBN: -

VASFÎ Abdurrahimzâde Mustafa Vasfî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=879. | ISBN: -

TÂBÎ Hacı Mehmet Tâbî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=878. | ISBN: -

BASÎRÎ Aynî zâde Abdülganî Basîrî Bey

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4045. | ISBN: -

ABDURRAHMAN Saçlı Emirzâde Abdurrahman Alemşah Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay =1458.. | ISBN: -

ABDULMUTTALİB Seyyid Abdulmuttalib Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1483. | ISBN: -

ABDULLAH Kızılca Hayreddinoğlu Abdullah Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1404. | ISBN: -

ABDÜLKERİM Şeyh Abdülkerim Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2300. | ISBN: -

ABDÜLAZİZ Ümmü l Veled zâde

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1480. | ISBN: -

ABDÜLAZÎZ AZÎZÎ Hoca Sa deddîn zâde Hoca Sa deddîn zâde Ahmed Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyati isimlersozlugu.com/ index.php?sayfa=detay&detay=1518. | ISBN: -

EBU L HAYR Ebu l hayr Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4040. | ISBN: -

DEVLETÎ Devlet Giray Han Kırım Hanı Taht Algan

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3583. | ISBN: -

DERVİŞ Derviş Mehmed Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2612. | ISBN: -

DERVİŞ ÇELEBİ Kestelli Köstendilli Mustafeyn zâde

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4041. | ISBN: -

DERVîŞ ÇELEBî Halebî zâde Derviş Mehmed Çelebî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2661. | ISBN: -

DÂLÎ Şeyh Dâli Dede Kartal Dede

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2660. | ISBN: -

DÂ Î Şemseddîn i Acem Şemseddîn i Tusterî Desgûrî Molla Şemseddin

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa= detay& detay=4042. | ISBN: -

SUBHÎ Ta lîkî zâde Mehmed Subhî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2865. | ISBN: -

SİN N PAŞA Yûsuf Sinâneddîn

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http:// www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1583. | ISBN: -

ŞEYH KAYGUSUZ ALÎ Efendi Alâü d dîn Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4017. | ISBN: -

SERÎRÎ Serîrî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3581. | ISBN: -

SENÂYÎ

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ index.php?sayfa= detay&detay=1397. | ISBN: -

ŞEM Î Prizrenli Şem î

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyati isimler sozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=847. | ISBN: -

SA DÎ Emir Hâfız Hâfız Ahmed Sa dî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5137. | ISBN: -

SABRÎ Mehmed Sabrî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3806. | ISBN: -

RÛMÎ Sarı Dânişmend zâde Şeyh Abdurrahîm Nizâmeddîn Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa= detay&detay=1427. | ISBN: -

REŞADÎ MAHMUD Kafzâde Mahmud Reşâdî Efendi b Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b Mustafa Efendi b Mehmed Efendi b Nasrullah Efendi b İshak Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa= detay& detay=4019. | ISBN: -

RÂHÎ Kebeci zâde Râhî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4015. | ISBN: -

NİHÂLÎ İlyâs Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5058. | ISBN: -

NEŞRÎ Mehmed Neşrî Efendi Hüseyin bin Eyne Bey

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1933. | ISBN: -

NECMÎ Necmî i Rûmî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1594. | ISBN: -

NECMÎ Necmî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1593. | ISBN: -

NA TÎ Kâtib Mahmûd Efendi zâde Ahmed Paşa

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4021. | ISBN: -

NASÛHÎ Şeyh Nasûhî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1591. | ISBN: -

MUSTAFA Mustafa Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3523. | ISBN: -

MUSTAFA Kâf Ahmed Çelebi zâde Mustafa Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4048. | ISBN: -

MURÂDÎ Murâdî i Bistâmî Murâdî i Acem

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4047. | ISBN: -

MU ÎNÎ Muhyî Muhyiddîn Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4049. | ISBN: -

MU ÎDÎ Mu îd zâde Mehmed Mu îdî Ef b Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef b Mu îd zâde Abdülaziz Ef b Abdurrahman Ef b Yusuf Ef b Bektût

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay& detay=3872. | ISBN: -

MUHYÎ İ GÜLŞENÎ Ekmekçi zâde Şeyh Muhyiddin Muhammed Gülşenî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ index.php?sayfa= detay& detay=2866.. | ISBN: -

MUHYİDDİN Molla Çelebi Muhyiddin Mehmed Efendi b Alâeddin Alîü l Cemâl

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php? sayfa=detay&detay=3800. | ISBN: -

MUHYÎ Şeyh Mehmed Muhyî Can Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4022. | ISBN: -

MU AMMÂYÎ Alî Çelebi Alî Bâlî Selanikî Mu ammâyî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1552. | ISBN: -

MELÂMÎ Melâmî Dede

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3521. | ISBN: -

MEHMED Mehmed Şâh Efendi b Mehmed Efendi b Hacı Hasan Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa= detay&detay=3803. | ISBN: -

MEHMED Sürmeli zâde Mehmed Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1592. | ISBN: -

MEHMED Mîrzâ Bey zâde Mehmed Emin Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3801. | ISBN: -

MEHMED Mehmed Paşa b Eğri Abdî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3805. | ISBN: -

MEHMED Mehmed Paşa

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www. turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5238. | ISBN: -

MEHMED Mehmed Efendi b İbrâhîm Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5237. | ISBN: -

MAHVÎ İdrîs Turahanbey zâde İdrîs Bey bin Ömer Bey bin Turahan

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa= detay&detay=1559. | ISBN: -

MAHREMÎ Mahremî Dede

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyati isimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3520.. | ISBN: -

LOKMÂN Seyyid Lokmân Lokmân Çelebi Lokmân bin Hüseyin

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ index.php? sayfa=detay& detay= 5140. | ISBN: -

KEMÂLÎ Ca fer Çelebik

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4025. | ISBN: -

KELÂMÎ Cihan Dede

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6388. | ISBN: -

KARAMANÎ ZÂDE Mehmed Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4028. | ISBN: -

KÂMÎ Hasan Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4050. | ISBN: -

KADRÎ Abdülkâdir Şeyhülislâm Abdülkâdir Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2301. | ISBN: -

KABÛLÎ Kabûlî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4029. | ISBN: -

İZÂRÎ Karaca Hasan zâde İzârî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4030. | ISBN: -

İŞTİBÎ Abdülkerim Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4031. | ISBN: -

HÂLETÎ Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6177. | ISBN: -

HAYÂLÎ BEY Hayalî Mehmed Hayâlî Bey Bekar Memi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6318. | ISBN: -

HÂŞİMÎ Emir Kadı Fakîh zâde Hâşimî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4033. | ISBN: -

HARÎMÎ İbrâhîm Harîmî Bey

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4034. | ISBN: -

GANÎ Emîrşâh zâde Abdülganî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4035. | ISBN: -

EMÎNÎ SÂÎ Kağıd Emîni Hızır Çelebi zâde Mehmed Emînî Efendi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2014.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa= detay& detay =3873. | ISBN: -

ŞÜKRÎ Şükrî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=900. | ISBN: -

ŞUHUDÎ Acemzâde Şuhûdî Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=789. | ISBN: -

ÜMİDÎ İmam Recep Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=760. | ISBN: -

ŞÖHRETî Haydar Çelebi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=899. | ISBN: -

ŞİNÂSÎ Derviş Şinâsi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyati isimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=761. | ISBN: -

ŞEHDÎ Mehmed Şehdî Çelebi Şeh nâmeci Şehdî

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1256. | ISBN: -

ŞEMSÎ

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2013.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ index.php?sayfa=detay&detay=788. | ISBN: -

Türk Edebiyatında Seci ve Kullanımları

KILIÇ FİLİZ,KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ... Yayın Yeri: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Tazarru’xx-name’xxnin Söz Düzeni-II

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı, Modern Language Association (MLA), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Academic Resource Index, European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 18 DOI: http://dx.doi.org/10.15247/dev.2361 ISSN: -

Zamana Not Düşmek, Avanos’xxa Dair Yazılar-II

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) MLA, Index Copernicus ASOS, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Mendeley, Open Academic Journals Index, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Sparc Indexing, Advanced Science Index, Acar İndeks, ESJI (Eurasian Journal Index), S Journal Index, I2OR, MIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals), İnfobase İndex, Sysmatic Impact Factor, Academic Keys, Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor Science Library Index Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 56 DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7012 ISSN: -

Tazarru nâme nin Söz Düzeni I

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Modern Language Asosiation Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 16 DOI: http://dx.doi.org/10.15247/dev.274 ISSN: -

Simetri ve Edebiyat Klasik Türk Edebiyatında Simetri ve Görünümleri

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 8 DOI: 10.7827 ISSN: 1308-2140

Arketipsel Sembolizm Bağlamında Mihr ü Vefâ Mesnevisinin İncelenmesi

KARAGÖZLÜ VOLKAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1468-3849

Türk Edebiyatında Sec i ve Kullanımı

Yazar: KARAGÖZLÜ VOLKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.09.2015-05.09.2015 Ülke: BOSNA HERSEK

Attila İlhan ın Şiirlerinde Gazel Nazım Biçiminin Etkileri

Yazar: KARAGÖZLÜ VOLKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TUDOK ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 2010 Etkinklik Tarihi: 20.09.2010-22.09.2010 Ülke: -

 • Avrupa Birliği 31.07.2013-31.07.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Oral Culture Bridge Between Past and the Future

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir deki Tarihi Yapılarda Bulunan Osmanlıca Metinlerin Edebi Değeri

  Konusu: Edebiyat Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___