Akademik Unvanlar

 • 2010

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  TURİSTİK BÖLGELER İÇİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME MODELİ: NEVŞEHİR İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR) 

 • Yüksek Lisans 2011

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2009

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 

2017-2018 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2017-2018 Lisans Turizm Pazarlaması

Filtrele:

Genel Turizm

GÜNEREN EBRU,KARAKUŞ YUSUF, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Grafiker Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4692-93-4

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler

ÇAMLICA KORAY,KARAKUŞ YUSUF, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9440-28-8

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler

KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9440-28-8

TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

GÜNEREN EBRU,KARAKUŞ YUSUF, 2015.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Beta BASIM YAYIM DA∕ITIM A.Ş., TÜRKİYE. | ISBN: 978 - 605 - 333 - 385 - 2

TURİZM ALANINDAKİ BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YILMAZ İBRAHİM,KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,TOPRAK LUTFULLAH SADİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ındex copernicus, Gif, Sobiad, Yayın Yeri: TURAN SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi Cilt: 9 Sayı: 36 DOI: - ISSN: -

A Study on The Concept and Causes of Destination Rejection

KARAKUŞ YUSUF,KALAY NEVZAT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: PROQUEST ABI/INFORMEBSCO Host Business Source Complete Veri TabanıINDEX COPERNICUS Veri TabanıDOAJ Veri TabanıSOBİADASOS Index Veri TabanıTÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri TabanıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı Yayın Yeri: International Journal of Management Economics and Business Cilt: 631 Sayı: 642 DOI: 10.17130/ijmeb.2017331320 ISSN: 2147-9194

Kfg Ahp Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama

DOĞAN NURİ ÖZGÜR,KARAKUŞ YUSUF, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Business Source Complete Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 19 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1301-0613

Analysis of Tourists Reqirements for Destinations By Kano s Model: Case Of Nevşehir

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,YÖNET FİRDEVS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Evaluating and Developing Employee Competence By Using QFD Method: Case of Nevsehir

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,YÖNET FİRDEVS,Onat Gökhan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

TUR HİZMET PERFORMANSININ KFG AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASINEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

KFG AHP Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Destinasyon İmajının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi Kapadokya Örneği

Yazarlar: AKÇA Hakan,KARAKUŞ YUSUF

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Destinasyon Karşıtlığına Neden Olan Hukuki Suçlar Üzerine Bir İnceleme

Yazar: KARAKUŞ YUSUF

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Turizm-Sağlık ve Hukuk Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.04.2015-05.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Measuring the Marketing Capability in Tourism Enterprises An Emprical Study of Hospitality Industry in Cappadocia

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇETİN HAYRULLAH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: East Of West West Of East Balcans Conference Etkinklik Tarihi: 05.06.2013-08.06.2013 Ülke: KOSOVA

Nevşehir Turizminin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 1982 2010

Yazarlar: EREN DUYGU,Hediye Limon,KARAKUŞ YUSUF

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SUSTAINABLE ENTERPRISES WITH QUALIFIED ENTREPRENEURS (SEQUEL)

  Konusu: Entrepreneurial learning - entrepreneurship education New innovativecurricula/educational methods/development of training courses Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship) Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.09.2013-01.09.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: TEchnologies for young ENtrepreneurs

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___