Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2010

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Hemen hemen yakınsaklık üzerine  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2012

  Standart olmayan tipten interval değerli Fuzzy sayıların dizi uzayları üzerine  "

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2009

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 

2017-2018 Lisans Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I
2017-2018 Lisans Matematik II
2017-2018 Lisans Analiz II
2017-2018 Lisans Matematik I
2017-2018 Lisans Analiz I
2017-2018 Lisans Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II
2016-2017 Lisans Analiz I
2016-2017 Lisans Matematik-II
2016-2017 Lisans Matematik I
2016-2017 Lisans Analiz-II
2016-2017 Lisans Lineer Uzaylar -I
2016-2017 Lisans Lineer Uzaylar II
2015-2016 Lisans Fuzzy Küme Teorisi II
2015-2016 Lisans Temel Bilgisayar Kullanımı II
2015-2016 Lisans Araştırmaya Giriş II
2015-2016 Lisans Matematik II
2017-2018 Yüksek Lisans Fuzzy Mantık I
2017-2018 Yüksek Lisans Fuzzy Matematik Analiz II
2017-2018 Yüksek Lisans İnterval Analiz II
2017-2018 Yüksek Lisans Dizi Uzayları ve Toplanabilme I
2017-2018 Yüksek Lisans Dizi Uzayları ve Toplanabilme II
2016-2017 Yüksek Lisans İnterval Analiz II
2016-2017 Yüksek Lisans Dizi Uzayları ve Toplanabilme II
2016-2017 Yüksek Lisans Dizi Uzayları ve Toplanabilme I
2016-2017 Yüksek Lisans İnterval Analiz I

Filtrele:

On the Almost Convergence

ZARARSIZ ZARİFE, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: LAP Lambert Academic Publishing. | ISBN: 978-3-659-85692-1

On the extensions of the almost convergence idea and core theorems

ZARARSIZ ZARİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: The Journal of Nonlinear Science and Applications(JNSA) Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2008-1901

Some base spaces and core theorems of new type

ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET,KAYADUMAN KUDDUSİ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: The Journal of Nonlinear Science and Applications(JNSA) Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2008-1901

Similarity Measures of Sequence of Fuzzy Numbers and Fuzzy Risk Analysis

ZARARSIZ ZARİFE, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Advances in Mathematical Physics Cilt: - Sayı: - DOI: 10.1155/2015/724647 ISSN: -

Erratum to Some Additions to the Fuzzy Convergent and FuzzyBounded Sequence Spaces of Fuzzy Numbers

Mehmet Şengönül, Zarife Zararsız, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Abstract and Applied Analysis Cilt: - Sayı: - DOI: 10.1155/2014/657142 ISSN: -

Some Additions to the Fuzzy Convergent and Fuzzy Bounded Sequences Spaces of Fuzzy Numbers

Mehmet Şengönül, Zarife Zararsız, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Abstract and Applied Analysis Cilt: - Sayı: - DOI: 10.1155 ISSN: 1085-3375

The Application Domain of Cesaro Matrix on Some Sequence Spaces of Fuzzy Numbers

ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scopus (The Netherlands) Zentralblatt fur Mathematik (Germany) CrossRef (USA) Google Scholar (USA) ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources (EU) EBSCO (USA) Ulrich's Periodicals Directory (USA) Serials Solutions (USA) MathGuide (Germany), etc. Yayın Yeri: International Journal of Mathematical Analysis Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: 10.12988/ijma.2015.411352 ISSN: -

Some Contributions to Modals Analysis

ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Mathematical Reviews, MathSciNet, Zentralblatt MATH Database, SJR SCImago,Google Scholar and Scopus Yayın Yeri: Thai Journal of Mathematics Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1686-0209

On the gravity of center of sequence of fuzzy numbers

ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MathSciNet Yayın Yeri: Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2093-9310

The Overview on Sequence Spaces of Generalized Intervals

ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google ScholarScirusJournalTOCsNSTL Yayın Yeri: International Journal of Modern Mathematical Sciences Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

On the New Type Almost Sequence Space

TAŞ ZİYATTİN,ZARARSIZ ZARİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Open access, google scholar, creative commons Yayın Yeri: Journal of Mathematics and Statistical Science Cilt: 2 Sayı: 6 DOI: - ISSN: 2411-2518

A contribution to the algebraic structure of fuzzy numbers

ZARARSIZ ZARİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Mathematical Reviews (MathSciNet, USA), Zentralblatt MATH (zbMATH, Germany),  Universal Impact Factor (UIF),  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Yayın Yeri: Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics Cilt: 12 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 22876235

The Entropies of the Sequences of Fuzzy Sets and Applications of Entropy to Cardiography

ŞENGÖNÜL MEHMET,KAYADUMAN KUDDUSİ,ZARARSIZ ZARİFE,ATPINAR SEVDA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, Universal Impact Factor,Scientific Information Database (SID),MAGIRAN, EZB Yayın Yeri: International Journal of Mathematical Modelling & Computations Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2228-6233

The Entropy Value for ECG of the Sport Horses

ATPINAR SEVDA,ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, Cilt: 25 Sayı: 5 DOI: - ISSN: -

The Entropy Value for ECG of the Sport Horses

ATPINAR SEVDA,ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: IEEE Transactions on Fuzzy Systems Cilt: 25 Sayı: 5 DOI: 10.1109/TFUZZ.2016.2598853 ISSN: 1063-6706

Standart Olmayan Tipten İnterval Değerli Fuzzy Sayıların Dizi Uzayları Üzerine

ZARARSIZ ZARİFE,ŞENGÖNÜL MEHMET, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Bulanık Dizi Uzaylarının Hemen Hemen Entropisel Yakınsaklığı

ZARARSIZ ZARİFE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Sakarya University Journal of Science Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2147-835X

NUMERICAL SOLUTIONS OF FUZZY FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Yazarlar: ŞENOL MEHMET,ZARARSIZ ZARİFE,ATPINAR SEVDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Scientific and Vocational Studies Congress(BILMES CONGRESS 2017) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

A New Look at the Description of Convergence on Interval Number Sequences

Yazarlar: ZARARSIZ ZARİFE,ŞENOL MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Kongre Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Interval Valued Fuzzy Sequence Space Defined by a Cesaro Matrix

Yazarlar: Ata Ayşe,ZARARSIZ ZARİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Konferans Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

QT INTERVAL ENTROPY ANALYSIS WITH APPROACH OF TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

Yazarlar: ATPINAR SEVDA,ZARARSIZ ZARİFE,ŞENOL MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Scientific and Vocational Studies Congress(BILMES CONGRESS 2017) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

CONVERSION OF K-COMPLEX WAVES INTO FUZZY SETS IN EEG PROCESSING

Yazarlar: ZARARSIZ ZARİFE,ŞENOL MEHMET,ATPINAR SEVDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Scientific and Vocational Studies Congress(BILMES CONGRESS 2017) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Entropy Values of QRS Complex of ECG for Sport Horses

Yazar: ZARARSIZ ZARİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Kongre Etkinklik Tarihi: 03.07.2017-07.07.2017 Ülke: TÜRKİYE

Determining the Center of Gravity and Similarity Measures of Sequence Spaces of Triangular Fuzzy Numbers

Yazar: ZARARSIZ ZARİFE

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS Etkinklik Tarihi: 12.07.2016-15.07.2016 Ülke: -

Üçgensel Bulanık Sayıların Cebirsel Yapısına Farklı Bir Bakış ve Yeni Dizi Uzayları

Yazar: ZARARSIZ ZARİFE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 11. Ankara Matematik Günleri Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-27.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Some properties of a stochastic epidemic model

Yazarlar: ROGER PETTERSSON,ZARARSIZ ZARİFE

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Marrakesh International Conference on Probability and Statistics (MICPS) Etkinklik Tarihi: 25.04.2016-28.04.2016 Ülke: -

 • Diğer (Ulusal) 23.12.2009-18.11.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Fuzzy Nakano Dizi Uzayları

  Konusu: Nakano dizi uzaylarını fuzzy küme teorisine taşıyıp genelleştirerek yeni özelliklerini incelemek. Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___