Akademik Unvanlar

 • 1993

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 1996

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FRANSIZ DİLİ BİLİMİ ANABİLİM DALI

2013-2014 Lisans İtalyanca IV
2013-2014 Lisans İtalyanca III
2013-2014 Lisans İtalyanca II
2013-2014 Lisans İtalyanca I

 • Doktora 2005 Tamamlandı

    HAKAN ÇELİK


  Tez Adı: İnternet bankacılığı hizmetlerinde bireysel müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesine ilişkin bir modelin geliştirilmesi


  Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı

    OKTAY CEBECİ


  Tez Adı: İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumlarını etkileyen faktörler: Kırşehir ili örneği


  Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı

    YASEMİN GÜRBÜZLER


  Tez Adı: Stres kaynaklarının iş doyumuna etkileri: Kütahya ilk ve ortaöğretim okullarında uygulama


  Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı

    TOLGA TUNA


  Tez Adı: Toplam kalite yönetiminin mesleki eğitim kurumlarına uygulanması: Kütahya Atatürk Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi örneği


  Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı

    ÖMER ALTAŞ


  Tez Adı: Bor madeninin stratejik açıdan incelenmesi


  Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı

    MURAT UYGUN


  Tez Adı: Moderniteden postmoderniteye geçiş sürecinde çalışma yaşamında ortaya çıkan sosyo-ekonomik dönüşüm


  Yer: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___