Akademik Unvanlar

 • 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  Turist rehberlerinin performansının destinasyon imajına etkisinde etik davranışlarının düzenleyicilik rolü: Nevşehir Örneği  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2015

  Bir kültür elçisi olarak profesyonel turist rehberinin turistlere aktarılan kültürel değerlere katkısına yönelik turist algılamaları: Kapadokya örneği  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) 

 • Lisans 2012

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

 • Önlisans 2009

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İZNİK MESLEK YÜKSEKOKULU SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİST REHBERLİĞİ PR.

Filtrele:

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler

ÇOKAL ZEYNEP, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Turizm Rehberliği Eğitimi Alan ÖğrencilerinDuygusal Zekâ Düzeyleri ile Meslek SeçimleriArasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik BirAraştırma

BÜYÜKKURU MERAL,ÇOKAL ZEYNEP, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Host, Index Copernicus Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 15 DOI: - ISSN: 2147-5717

KIŞ TURİZMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÇOKAL ZEYNEP, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: International Scientific Index Yayın Yeri: Journal of Recreation and Tourism Research Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-5321

Profesyonel Turist Rehberinin Kültürel Değerlere Katkısına İlişkin Turist Algılamaları Tourists Perception of Professional Tourist Guide s Contribution to Cultural Values

ASLAN ZEYNEP,ÇOKAL ZEYNEP, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.21325/jotags.2016.6 ISSN: 2147-8775

Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Staj Dönemi Süresince Edindikleri Motivasyonun Herzberg Kuramına Göre Değerlendirilmesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Yönelik Bir Uygulama

ASLAN ZEYNEP,ÇOBAN GAMZE,ÇOKAL ZEYNEP, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Index Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 33 DOI: - ISSN: 1302-7824

Alan Kılavuzluğu Uygulamasına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÇOKAL ZEYNEP,ÇALIŞKAN NURGÜL,ARDIÇ YETİŞ ŞULE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Turizm Rehberliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-28.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü

Yazarlar: ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÇALIŞKAN NURGÜL,ÇOKAL ZEYNEP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 16.04.2018-20.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kırsal Kalkınma Kapsamında Fındık Hasadının Turistik Ürün Olarak Kullanımı: Ordu İli Örneği

Yazarlar: ÇOKAL ZEYNEP,ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÇALIŞKAN NURGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 16.04.2018-20.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Yıldız Dağının Kış Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÇOKAL ZEYNEP,DALKILIÇ YILMAZ FİLİZ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararsı Sivas Turizmi Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.02.2018-25.02.2018 Ülke: TÜRKİYE

Alternatif Bir Turizm Türü Olarak Kış Turizmi ve Türkiye İçin Önemi

Yazarlar: ÇOKAL ZEYNEP,ARDIÇ YETİŞ ŞULE,DALKILIÇ YILMAZ FİLİZ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.02.2018-25.02.2018 Ülke: TÜRKİYE

Bir Kültür Elçisi Olarak Profesyonel Turist Rehberinin Turistlere Aktarılan Kültürel Degerlere Katkısına Yönelik Turist Algılamaları: Kapadokya Örnegi

Yazar: ÇOKAL ZEYNEP

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 8. Lisansüstü Turizm Ögrencileri Arastırma Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.04.2016-30.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Turistik Yörelerin Sürdürülebilir Kalkınma Aracı Olarak Cittaslow Yavaş Şehir Hareketi Avanos’a Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,ÇOKAL ZEYNEP,KAMIŞ MAHMUT DOĞAN,AKÇA HAKAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___