Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    DOÇENT

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2013 2009

    YARDIMCI DOÇENT

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  Ortaöğretim dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde çoklu zeka destekli öğretimin öğrenci başarısı tutumu ve kalıcılığa etkisi  "

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2004

  Ortaöğretim coğrafya öğretmenleri ve öğrencilerinin coğrafya öğretiminin genel amaçlarına ulaşma düzeyinin belirlenmesi  "

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2000

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)

2018-2019 Lisans Okul Deneyimi
2018-2019 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2017-2018 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2017-2018 Lisans Öğretmenlik Meslek Uygulaması
2017-2018 Lisans Okul Deneyimi
2017-2018 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2016-2017 Lisans Medya Okuryazarlığı
2016-2017 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
2015-2016 Lisans Sosyal Bilimlerde İstatistik
2015-2016 Lisans Bilim Teknıloji ve Ssoyal Değişme
2015-2016 Lisans Felsefe
2012-2013 Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri
2012-2013 Lisans Ölçme ve Değerlendirme
2018-2019 Yüksek Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2018-2019 Yüksek Lisans Türk Maarif Tarihi
2018-2019 Yüksek Lisans Sosyal Bilgilerde Değerler ve Öğretimi
2017-2018 Yüksek Lisans Coğrafya Bilimine Giriş
2017-2018 Yüksek Lisans Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi
2018-2019 Doktora Değerler Eğitimi
2018-2019 Doktora Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
2017-2018 Doktora Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
2017-2018 Doktora Eğitim Psikolojisi

Filtrele:

Memleket Pusulası Nevşehir

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2019.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Eski Babil Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-69960-0-9

Kapadokya Araştırmaları

İÇEN HASAN,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-69916-0-8

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-180-3

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt-1

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 9786052411803

Eğitim Bilimine Giriş

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2016.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ. | ISBN: 978-605-318-444-7

Türk Kültüründe Coğrafya II

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi. | ISBN: 978-605-318-591-8

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN DERS NOTLARI MODÜLER EĞİTİM BİLİMLERİ

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ESER OFSET MATBAACILIK, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-62335-0-0

Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek DOĞA EĞİTİMİ

UZUNÖZ ABDULKADİR,ŞEYİHOĞLU AYŞEGÜL, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ANI YAYINCILIK. | ISBN: 978-605-4434-93-0

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ Ders Planları ve Uygulama Örnekleriyle

ŞEYİHOĞLU AYŞEGÜL,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ANI YAYINCILIK. | ISBN: 978-605-4434-85-5

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı

AKGÜR MELİHA ŞULE,UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International ICI Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-6297

Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri:Farklılıklara Saygı Değeri

YALMAN EMİNE,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International ICI Yayın Yeri: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: 10.18506/anemon.353566 ISSN: 2149-4622

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 21 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2147-9844

Ortaöğretim Coğrafya Dersi Doğal Sistemler Konu Alanı Atmosfer ve İklim Ünitesi Başarı Testi Geliştirme Çalışması

UZUNÖZ ABDULKADİR,BULDAN İSMAİL, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List Yayın Yeri: KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ Cilt: 20 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-9844

Ortaöğretim 9 Sınıf Meb Coğrafya Ders Kitaplarının Niteliği Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

UZUNÖZ ABDULKADİR,FAZLI SOLMAZ,TOP EROL, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List Yayın Yeri: KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ Cilt: 19 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-9844

İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Yeni Ders Kitabı Hakkındaki Görüşleri

UZUNÖZ ABDULKADİR,ENGİN İDRİS,TENTERİZ CEREN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 18 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2147-9844

High School 9th Grade Students’ Understanding Level of Conceptions Related to Atmosphere and Misconceptions

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR,GENÇTÜRK EBRU, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Elsevier/Scopus Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 9 Sayı: - DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.12.387 ISSN: 1877-0428

Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafyanın Psiko Motor Davranışlarına Ulaşma Düzeyi İle ilgili Görüşleri

FAZLI SOLMAZ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Elsevier/Scopus Yayın Yeri: Milli Eğitim Cilt: 39 Sayı: 184 DOI: - ISSN: 1302-5600

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZGÜRLÜK DEĞERİNEİLİŞKİN METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ

toy ilknur,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,MEYDAN ALİ, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Eğitim İndeksi, Open Academic Journal, Directory ofResearch Journals Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-5518

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin, Mesleki AçıdanKazandırdıklarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel BirÇalışma

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Thomson Reuters ESCI Yayın Yeri: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s14m ISSN: 2148-2624

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Çalışkanlık Değerine Yönelik Metafor Algıları

AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,sarıçam ilhami, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dersgisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2149-0767

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARRUF DEĞERİNEİLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,özağaçhanlı zelal, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir HacıBektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin, Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,GÜNDÜZ MEVLÜT, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1694-7215

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

ARTUN HÜSEYİN,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 34 Sayı: 34 DOI: - ISSN: 1301-0085

Trabzon da Görev Yapmakta Olan Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Yeterliliği İle İlgili Düşünceleri

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: KARADENİZ İNCELEMELERİ DEEGİSİ Cilt: 12 Sayı: 12 DOI: - ISSN: 2146-4642

Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Trabzon Örneği

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Cilt: 11 Sayı: 11 DOI: - ISSN: 2146-4642

Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Düşünceleri Trabzon Örneği

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR,GENÇTÜRK EBRU, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Cilt: 11 Sayı: 11 DOI: - ISSN: 2146-4642

Conceptual Teaching Based on Scientific Storyline Method and Conceptual Change Texts: Latitude-Parallel Concepts

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n1p32 ISSN: 1927-6052

Reliability and Validity Towards Environment Attitude Scale for Secondary School Students

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Education Research and Review Cilt: 6 Sayı: 16 DOI: - ISSN: 1990-3839

The Effect of Multiple Intelligence Theory Practice Student Success by Bloom s Taxonomy Education Research and Review

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Education Research and Review Cilt: 6 Sayı: 18 DOI: - ISSN: 1990-3839

The Effects of The Activities of Current Textbook And 5 E Model On The Attitude of The Students Sample of The Global Effects of Natural Resources Unit

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 6 Sayı: 13 DOI: - ISSN: 1990-3839

Değer Analizi Yaklaşımı Yoluyla Dürüstlük Değerine Yönelik Öğrenci Cevaplarının İncelenmesi

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,KÖYBAŞI ERHAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Cilt: 11 Sayı: 3 DOI: 10.30831/akukeg.350285 ISSN: 1308-1659

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇ BECERİLERİYLE İLGİLİ İNANÇ DÜZEYLERİ (DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ)

UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2147-1037

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)

MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 30 DOI: - ISSN: 2146-1961

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

GENÇTÜRK EBRU,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2146-4642

COĞRAFYA DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ DESTEKLİÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 9 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2459-1912

Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği Geliştiirilmesi

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: e-Journal New World Science Academy/Education Sciences Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-7274

Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Coğrafya ÖĞretimi Bir Uygulam Örneği

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: e-Journal New World Science Academy/Education Sciences Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-7274

Orta Öğretim Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinde Çoklu Zeka Destekli Öğretimin Öğrenci Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: e-Journal New World Science Academy/Education Sciences Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1308-7274

Öğretmen Adaylarının Çevreye Karşı Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği

Yazarlar: toy ilknur,UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION Etkinklik Tarihi: 07.10.2109-09.10.2019 Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Doğa Eğitimine ve Ekolojik Ayak İzine Yönelik Görüşleri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği

Yazarlar: toy ilknur,UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION Etkinklik Tarihi: 07.10.2019-09.10.2019 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÇETİN MUHAMMED,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 03.10.2019-05.10.2019 Ülke: TÜRKİYE

Paylaşma Değeri Üzerine Metaforlar

Yazarlar: gezici umut can,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

Yardımseverlı̇k Değerı̇ Üzerı̇ne Metaforlar

Yazarlar: gümüş büşra,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

ADAY ÖĞRETMENLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARI

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: TÜRKİYE

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES

Yazarlar: Kantemiz Fatma,Kılıç Serap Nazlıgül,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE SILK ROAD ACADEMIC STUDIES Etkinklik Tarihi: 03.05.2019-05.05.2019 Ülke: SIRBİSTAN

PROJE FUARLARININ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNE ETKİSİNDEÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yazarlar: Kantemiz Fatma,MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. International Cappadocia Congree of Philosophy and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 25.04.2019-27.04.2019 Ülke: TÜRKİYE

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERS İÇİ VE DERS DIŞI YERELTARİH KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ

Yazarlar: Kılıç Serap Nazlıgül,MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1st International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 25.04.2019-27.04.2019 Ülke: TÜRKİYE

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Ilişkin Düşünceleri

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 25.04.2019-27.04.2019 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Üniversitelerine Duydukları Memnuniyetin Belirlenmesi

Yazarlar: AYAN BÜŞRA,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Geography Education Symposium Etkinklik Tarihi: 08.11.2018-10.11.2018 Ülke: -

Lise Düzeyi Coğrafya Derslerinde Öğrenme Yaşantılarının Durumunun Belirlenmesi

Yazarlar: ALTIN FATMA,UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Geography Education Symposium Etkinklik Tarihi: 08.11.2018-10.11.2018 Ülke: -

Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Bölümleri Hakkında Görüşleri ve Meslek Tercihlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: İÇEN HASAN,UZUNÖZ ABDULKADİR,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Internatıonal Geography Educatıon Symposıum Etkinklik Tarihi: 08.11.2018-10.11.2018 Ülke: -

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Dair Geleceğin Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazarlar: AKGÜR MELİHA ŞULE,UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Geography Education Symposium Etkinklik Tarihi: 08.11.2018-10.11.2018 Ülke: -

Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Yeterlik Alanlarından Olan “Kişisel Gelişimi Sağlama” Durumlarının İncelenmesi

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,TEMUR MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-29.04.2018 Ülke: -

Eğitim Fakültesi ve Padagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Yeterlik Alanlarından Olan “Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme” Durumlarının İncelenmesi

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,TEMUR MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-29.04.2018 Ülke: -

DEĞERLER EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDEN ÖTEKİ

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: uluslararası eğitim bilimleri sempozyumu Etkinklik Tarihi: 18.04.2018-22.04.2018 Ülke: -

FORMASYON ÖĞRENCİLERİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,TEMUR MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 17.ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.04.2018-14.04.2018 Ülke: -

“BEYİN MOLASI” UYGULAMALARININ BÜTÜNSEL GELİŞİM ÜZERİNEETKİLERİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 05.04.2018-08.04.2018 Ülke: -

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINAFARKINDALIK KAZANDIRMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Congress Eurasian Social Sciences Etkinklik Tarihi: 04.04.2018-07.04.2018 Ülke: -

ÖĞRETMEN, OKUL MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 04.04.2018-07.04.2018 Ülke: -

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ AÇISINDANDEMOKRASİNİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ METAFORLARI

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 04.04.2018-07.04.2018 Ülke: -

The effects of technology supporteed brain breaks on physical activity in student teachers

Yazarlar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: BRICS Council of Exercise and Sports Science Etkinklik Tarihi: 29.11.2017-02.12.2017 Ülke: BREZİLYA

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin mesleki kazanımlarına ilişkin aday öğretmenlerin görüşleri: nitel bir çalışma

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. International Primary Teacher Education Symposium (USOS) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-11.05.2017 Ülke: -

Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin mesleki kazanımlarına etkisine ilişkin öğretmen adaylarının farkındalık düzeyleri

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,GÜNDÜZ MEVLÜT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. International Primary Teacher Education Symposium (USOS) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-11.05.2017 Ülke: -

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ölçme Değerlendirme Bölümlerinin Sosyal Bilgiler Programına Göre İncelenmesi

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ,KÖYBAŞI ERHAN,YALMAN EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Arazi Çalışmalari ile Coğrafi Sorgulama Becerisi Kazandırılmasının Değerlendirilmesi

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI. Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri

Yazarlar: YALMAN EMİNE,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Değer Analizi Yaklaşımı Yoluyla Dürüstlük Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,KÖYBAŞI ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Değer Analizi Yaklaşımı ile Sorumluluk Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: KESENCİ ŞAHİKA,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Çalışkanlık Değeri Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar: YAYLAK ESRA,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congeress of Eurasian Social Sciences Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafi Sorgulama Becerisi Kazanmasında Arazi Çalışmalarının Önemi.

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR,KÖYBAŞI ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress Of Eurasian Socıal Sciences. Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ,TAHİROĞLU MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Conference on Primary Education Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerileri Nevşehir Müzesi Örneği

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ,ÇETİN TURHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. International Conference On Primary Education Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ‘Yeraltı Şehri’ Kavramına Yönelik Öğrenme Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Müze Eğitiminin Zaman Kapsülü ile Değerlendirilmesi.

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Aday Öğretmenlerin Eğitimin Öğelerine İlişkin Düşüncelerinin Yansıttığı Eğitim Felsefesinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örne

Yazarlar: SÖZERİ NURDAN,UZUNÖZ ABDULKADİR

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: V. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme Tekniklerinin İncelenmesi

Yazarlar: SİYAMOĞLU SELİM,UZUNÖZ ABDULKADİR

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2012-26.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

 • Kalkınma Bakanlığı 16.08.2018-16.08.2018  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Engelli Bireylerin Topluma Entegrasyonu İçin Spor Ve Eğitim Faaliyetleri Sunmaya Yönelik Özel Hizmet Merkezinin Oluşturulması

  Konusu: Dezavantajlı gruplar basta olmak üzere bireylerin günlük yasam kalitesininartırılmasına yönelik altyapının gelistirilmesi amacıyla spor ve eğitim faaliyetleri sunmaya yönelik özel hizmet merkezinin oluşturulması Görevi: Danışman

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2018-23.05.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir İlinde Boşanma Olgusunun İncelenmesi: nedenleri ve Sonuçları.

  Konusu: Nevşehir İlinde Boşanma Olgusunun İncelenmesi: nedenleri ve Sonuçları. Görevi: Yürütücü

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 08.02.2015-08.02.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Etkileşimli Teknoloji Yoluyla Fiziksel Aktivitenin Yaygınlaştırılarak Bütünsel GelişiminSağlanması HOPSports Company MEB NHBVÜ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 18.06.2012-18.06.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Proje Tabanlı Öğrenme için Coğrafi Bilgi Sistemi Temel Kavramlar ve Uygulamalar I

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.05.2010-11.05.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: KTÜ BAP Projesi

  Konusu: Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Coğrafya Öğretim Programına Yönelik Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 05.07.2012-05.07.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULU

  Konusu: ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ Görevi: Yürütücü

 • Avrupa Birliği 01.06.2006-01.06.2006  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SMAP III Gökova Projesi SMAP III Gökova Projesi

  Konusu: Preparation and implementation of the Integrated Management Action Plan in collaboration with stakeholders for the Inner Gökova Bay and the Sedir Island within Gökova Specially Protected Area Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.08.2008-01.08.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Life in Harmony With Nature

  Konusu: School Partnership Görevi: Proje Koordinatörü

 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    ERHAN ÖZDEMİR


  Tez Adı: Aksaray İlinin Eğitim Coğrafyası


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___