Akademik Unvanlar

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 • 2012 2009

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 • 2009 2005

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  Toplumsal cinsiyet eğitiminin üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumları üzerine etkisi  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 • Yüksek Lisans 2003

  İlköğretim Öğğrencilerinin 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kansere ilişkin bilme durumunun saptanması  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 1999

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

2012-2013 Önlisans iş sağlığı ve güvenliği
2013-2014 Lisans Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
2013-2014 Lisans halk sağlığı hemşireliği
2012-2013 Lisans halk sağlığı hemşireliği
2012-2013 Lisans Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
2011-2012 Lisans Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
2013-2014 Yüksek Lisans Sağlık Planlaması
2012-2013 Yüksek Lisans Sağlık Planlaması

Filtrele:

The Problems Encountered By Midwives During Breast SelfExamınatıon Traınıng

Avı Aydın İlknur, Özcan Ayşegül, Altay B, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: European Journal of Oncology Nursing Cilt: 12 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1462-3889

The Effect of Exercise, Reflexology and Chrome on Metabolic Syndrome

ARSLAN FATMA,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,VATANSEV HÜSAMETTİN,TAŞĞIN ÖZDEN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebSco Yayın Yeri: International Journal of Medical Research Health Sciences Cilt: 7 Sayı: 8 DOI: - ISSN: 2319-5886

Lise öğrencileri arasında sigara alkol ve madde kullanım sıklığı Nevşehir örneği

ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, Chemical Abstarcts, Akademik Dizin, Scopemed, Journal TOCs, Index Scholar Yayın Yeri: Bağımlılık Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI

KAHRAMAN AHMET BURAK,TUNÇDEMİR NİHAN,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ÜBİTAK ULAKBİM tarafından ”Sosyal Bilimler Veri Tabanı”na,- ”International Bibliography of the Social Sciences” (IBSS),- Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)http://www.asosindex.com/ Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Ünıversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol T

ÖZCAN AYŞEGÜL,KARATAŞ NİMET,SEVİĞ EMİNE ÜMİT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: The German National Library, SOBIAD, GIGA, OAJI,Research Bible Yayın Yeri: Researcher Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: 10.18301/rss.504 ISSN: 2199-1553

WATER CONSUMPTION HABITS OF FAMILIES IN CONSUMER SOCIETY

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar Yayın Yeri: The Turkish Journal of Occupational /Environmental Medicine and Safety Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

The relationship between health college students physical activity status and life satisfaction

Güven Şefika Dilek, Özcan Ayşegül, Özden Taşgın, Arslan Fatma, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Academic Search Complete (EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Academic Research; Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Nevşehir İl Merkezinde Kamuya Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Mobbing e Uğrama DurumlarıNurses and midwifes who are being mobbed in Nevşehir City Centre Health Organizations of State

Güven Şefika, Özcan Ayşegül, Kartal Bahtışen, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türkiye Atıf Dizini,Index Copernicus Yayın Yeri: balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Demir Gökçe, Özcan Ayşegül, Kızılırmak Aynur, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 13 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1309-5471

The relationship between body composition and diatary habits in the university faculty members

ARSLAN FATMA,TAŞĞIN ÖZDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZBOY ÖZBAŞ ÖZEN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise Cilt: 19 Sayı: 3 DOI: 10.15314/tsed.317011 ISSN: 2147-5652

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA HEMŞİRELİKBÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ERKEK ÖĞRENCİLERİNMESLEĞE YÖNELİK ALGILARI

KAHRAMAN AHMET BURAK,TUNÇDEMİR NİHAN,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Hemşirelerin mobbinge uğrama durumlarının belirlenmesi

DEMİR GÖKÇE,BÖYÜKSOY GİZEM DENİZ,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Düzce Üniversitesi Sağlık BilimleriEnstitüsü Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Hipertansiyonlu Bireylerde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: - DOI: - ISSN: -

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ARAŞTIRMASI

KAHRAMAN LEYLA,KAHRAMAN AHMET BURAK,TUNÇDEMİR NİHAN,AKILLI HÜSNİYE,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YAŞADIKLARI SAĞLIK SORUNLARININBELİRLENMESİ

Yazar: ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1.ULUSLARARASIHEMSIRELIK VE INOVASYON KONGRESI Etkinklik Tarihi: 14.12.2018-15.12.2018 Ülke: -

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YAŞADIKLARI SAĞLIKSORUNLARININ BELİRLENMESİ..

Yazar: ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1.ULUSLARARASIHEMSIRELIK VE INOVASYON KONGRESI Etkinklik Tarihi: 14.12.2018-15.12.2018 Ülke: -

Hemsrelk Son Sınıf Ögrenclernn Yaslı Ayrımcılıgına Ilskn Tutumları

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.11.2018-01.12.2018 Ülke: -

Toplumun Ev Ziyaretleri Konusundaki Görüşleri: Nitel Çalışma .

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 29.11.2018-01.12.2018 Ülke: -

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsal CinsiyetRollerine İlişkin Görüş ve Tutumları: Nevşehir Örneği”

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress’e Etkinklik Tarihi: 12.10.2018-14.10.2018 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik Eğitiminde Makale Okuma Saati: Öğrenci Görüşleri”

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Turkish Academic ResearchReview International Multidisciplinary Congress’e Etkinklik Tarihi: 12.10.2018-14.10.2018 Ülke: TÜRKİYE

“Avanos Toplumunda Kadınların Menopozla İlgili Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ne (UBAK) Etkinklik Tarihi: 09.09.2018-12.09.2018 Ülke: TÜRKİYE

SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN SAĞLIK PROFİLİ: İÇ ANADOLU DA BİR İL ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 25.11.2017-26.11.2017 Ülke: -

Öğrenci Hemşirelerin Ev Ziyaretine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,Sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik ÖğrencilerininAraştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,MUZ GAMZE,TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2017-24.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Community-Based Nursing Practices İn The Current Health Care System: Student And Collective Outcomes İn Nevşehir

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

An Alternatıve Way In Health Educatıon: ”Publıc Health Festıval”

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

İNTERNET KAFELERİN SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,Çaloğlu Samet,Ercüment Hüseyin

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.06.2017-01.07.2017 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLERUHSAL DURUMLARI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.06.2017-01.07.2017 Ülke: -

EV ZİYARETİ YAPILAN YAŞLI BİREYLERDE HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.03.2017-23.03.2017 Ülke: -

TÜKETİM TOPLUMUNDA AİLELERİN SU TÜKETİMİ ALIŞKANLIKLARI

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Etkinklik Tarihi: 13.02.2017-17.02.2017 Ülke: -

Investıgation of relation between family functions and violence tendency perceived by adolescents

Yazar: ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. International Women's Congress Etkinklik Tarihi: 14.11.2016-16.11.2016 Ülke: -

The Views And Attidutes Of High School Students On Their Gender Roles Avanos District Case

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. International Women's Congress Etkinklik Tarihi: 14.11.2016-16.11.2016 Ülke: -

Bir Halk Sağlığı Sevdalısı Prof Dr Nimet Karataş

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.06.2016-04.06.2016 Ülke: TÜRKİYE

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TUTUMLARI Avanos İlçe Örneği

Yazar: ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ Nevşehir İli Örneği

Yazar: ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Erkeklerde Benign Prostat Hiperplazisi Risk Skorunun IPSS ve Semptomlara Bağlı Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Avanos ta Yaşayan Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Ev Ziyaretleri Yoluyla Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Değerler ve Mesleki Örgütlenme Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir örneği

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslararsı Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Avanos Toplumunda Çocuklarda Sık Görülen Sağlık Sorunlarına İlişkin Geleneksel Uygulamalar

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Üniversite Çalışanlarının Engellilere Yönelik Tutumları

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÜNAL SERAP,ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumları II Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Bir İlkokulda El Yıkama Eğitiminin El Yıkama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,CANER NURAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 14.04.2016-15.04.2016 Ülke: -

NEVŞEHİR KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Yazar: ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5. ULUSLARARASI RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 01.11.2013-03.11.2013 Ülke: -

The Relatıonship Between Health college Students Phycıal Actıvıty Status And Lıfe Satısfactıon

Yazarlar: Güven ŞD, Özcan A, Taşığın Ö, Arslan F

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM IN SPORT SCIENCES Etkinklik Tarihi: 30.05.2013-02.06.2013 Ülke: -

The Correlatıon Between University Academic Staff Physıcal Actıvıty Levels And Lıfe of qalıtıes

Yazarlar: Taşgın Ö, Arslan F, öZCAN A, Güven D

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM IN SPORT SCIENCES Etkinklik Tarihi: 30.05.2013-02.06.2013 Ülke: -

Health Problems of Women ın Rural Areas Who Receıve SocIal Aıd

Yazarlar: Özcan A, Demir G

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 17 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF PSYCHOSOMATICS OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY Etkinklik Tarihi: 22.05.2013-24.05.2013 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2016-01.05.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir İli Belediye Sınırları İçinde İkamet Eden Sığınmacı Ve Mültecilerin Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

  Konusu: Bu projede riskli bir grup oldukları düşünülen sığınmacı ve mültecilerin hem kendi hem de yaşadıkları toplumun sağlığını etkileyen, sağlık bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Görevi: Yürütücü

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 24.05.2016-24.05.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Artık Yalnız Değilsiniz

  Konusu: 60 yaş üstü bireylerin evde izlemi ve hemşirelik bakımı Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    GÜLSEDA TOPAL


  Tez Adı: HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    EROL SARI


  Tez Adı: KOAH Hastalarında Algılanan Sosyal Desteğin Öz Bakım Gücüne Etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    KUDRET KAÇAN


  Tez Adı: Kırsal alanda yaşayan kadın ve erkeklerin kolorektal kanser taramasına yönelik sağlık inançları ve etkileyen faktörler


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    GAMZE GÜLSÜM KILIÇLI


  Tez Adı: Kırsal Alanda Yaşayan Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Hipertansiyon Görülme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    HİKMET ERGÜN


  Tez Adı: YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERDE ANNE BABA TUTUMLARININ İNCELENMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    EMİNE AZGIN


  Tez Adı: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAKIM ODAKLI HEMŞİRE-HASTA ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

    FATMA SEZER


  Tez Adı: Evli kadınların, aile içi şiddete yönelik tutumları ve evlilik uyumlarının belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___