Academic Titles

 • 2015

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Education

 • Doktora 2010

  Der Einfluss der Erstsprache als ein Motivationsfaktor auf den Erfolg beim Fremdsprachenlernen  "

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2006

  Zur beziehung zwischen der motivation und dem fremdsprachenverlust nach der vorbereitungsklasse bei studierenden in der abteilung für deutschlehrerausbildung  "

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2004

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2019-2020 Lisans Kariyer Planlama ve Geliştirme
2019-2020 Lisans Eğitimde Motivasyon I
2019-2020 Lisans Eğitimde Motivasyon II
2019-2020 Lisans Sözlü İletişim Becerileri I
2019-2020 Lisans Almanca Öğretim Programları
2019-2020 Lisans Almanca Öğretiminde Materyal Tasarımı
2019-2020 Lisans Sözlü İletişim Becerileri II
2019-2020 Lisans Almanca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
2019-2020 Lisans Almanca Öğretiminde Drama
2018-2019 Lisans Eğitimde Motivasyon II
2018-2019 Lisans Sözlü İletişim Becerileri II
2018-2019 Lisans Eğitimde Motivasyon I
2018-2019 Lisans İkinci Yabancı Dil III
2018-2019 Lisans Yazma Becerileri I
2018-2019 Lisans Sözlü İletişim Becerileri I
2017-2018 Lisans İkinci Yabancı Dil I
2017-2018 Lisans İkinci Yabancı Dil II
2013-2014 Lisans SEÇMELİ ALMANCA III
2013-2014 Lisans SEÇMELİ ALMANCA I
2012-2013 Lisans seçmeli Almanca III
2012-2013 Lisans seçmeli Almanca II
2012-2013 Lisans seçmeli Almanca I
2012-2013 Lisans seçmeli Almanca IV
2019-2020 Yüksek Lisans İkinci Dil Edinimi Kuramları
2019-2020 Yüksek Lisans Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon
2019-2020 Yüksek Lisans Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1
2019-2020 Yüksek Lisans Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2
2019-2020 Yüksek Lisans Dil Edinimi 1
2019-2020 Yüksek Lisans Dil Edinimi 2
2018-2019 Yüksek Lisans İkinci Dil Edinimi Kuramları
2017-2018 Yüksek Lisans Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon
2017-2018 Yüksek Lisans İkinci Dil Edinimi Kuramları
2014-2015 Yüksek Lisans İkinci Dil Edinim Kuramları

Filter:

Schriften zur Sprache und Literatur II.

İŞİGÜZEL BAHAR, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Publication Info: IJOPEC Publication. | ISBN: 978-1-912503-25-4

Demokratik Değerler Eğitimi-Democratic Values Education

İŞİGÜZEL BAHAR, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Publication Info: LAP LAMBERT Academic Publishing, ALMANYA. | ISBN: 978-620-2-09403-0

Erken Yaşlarda Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi Kuram ve Uygulama

İŞİGÜZEL BAHAR,AKTAŞ TAHSİN, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Grafiker, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4163-15-1

Redewendungen im Tertiärsprachenunterricht: Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE)

İŞİGÜZEL BAHAR, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: scorpus Publication Place: Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik Volume: - Issue: - DOI: https://doi.org/10.37583/diyalog.802239 ISSN: 2148-1482

Türkçenin Erken Yaşta Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Dil Becerileri Bağlamında İncelenmesi

İŞİGÜZEL BAHAR,Gir Murat, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Index Copernicus,EBSCO,Modern Language Association (MLA),CrossRef Publication Place: International Journal of Language Academy Volume: 8 Issue: 3 DOI: - ISSN: 2342-0251

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Aktif ÖğrenmeninÜretici Becerilerin Geliştirilmesine Etkisi

İŞİGÜZEL BAHAR,Ergin ŞEN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Index Copernicus, Modern Language Association (MLA),EBSCO, ERİHPLUS Publication Place: International Journal of Language Academy (IJLA) Volume: 6 Issue: 5 DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla ISSN: 2342-0251

FLOW YAŞANTISI VE KAYGI DÜZEYİNİN YABANCI DİLDEKİ KONUŞMA İLE YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ

İŞİGÜZEL BAHAR, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: DOAJ,MLA, Copernicus, ESJI,Ulrichs Web, Scilit, BASE, Publication Place: The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) Volume: 72 Issue: - DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7904 ISSN: 2147-2971

Die emotionale Dimension während der Sprechproduktion im Fremdsprachenlernprozess

İŞİGÜZEL BAHAR, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Asian Education Index, Ulrichsweb, MLA,DOAJ Publication Place: International Journal of Languages’xx Education Volume: 5 Issue: Volume 5 Issue 4 DOI: 10.18298/ijlet.2264 ISSN: 2198-4999

YABANCI DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN FENOMENOLOJİK BİR ARAŞT

İŞİGÜZEL BAHAR, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ESJI (Eurasian Journal Index),Advanced Science Index,Ulricsweb Publication Place: The Journal of Academic Social Science Studies Volume: 4 Issue: Number: 57 DOI: 10.9761/JASSS7113 ISSN: 2147-2971

Yabancı Dil Öğretiminde Yapılandırmacı Kuram

AKTAŞ TAHSİN,İŞİGÜZEL BAHAR, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: DOAJ Publication Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi Volume: 3 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2146-782X

The blended learning environment on the foreign language learning process A balance for motivation and achievement

İŞİGÜZEL BAHAR, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: The Education Resources Information Center - ERIC Publication Place: Online Journal of Distance Education- TOJDE Volume: 13 Issue: 3 DOI: https://doi.org/10.17718/tojde.41051 ISSN: 1302-6488

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Öz Yeterlilik Algıları

Tahsin Aktaş, Bahar İşigüzel, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: WorldCat Publication Place: International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume: 3 Issue: - DOI: - ISSN: 2198-4499

Das Flow Erleben von Studenten beim projektorientierten DaF Unterricht

Bahar İşigüzel, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: MLA Publication Place: Lingvistica Volume: 60 Issue: - DOI: - ISSN: 1221-8448

Almanca Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Bahar İşigüzel, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: MLA Publication Place: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume: 7 Issue: 34 DOI: - ISSN: 1307-9581

Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenme Sürecinde Başarısızlık Nedenlerinin Değerlendirilmesi

Bahar İşigüzel, Bülent Kırmızı, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: - Issue: 13 DOI: - ISSN: 137-5500

Almanca Derslerinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Fırat Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: - Issue: 24 DOI: - ISSN: 1300-9702

İlköğretim II Kademe öğrencilerinin yabancı dil derslerinde yabancı uyruklu öğreticilere ilişkin görüsleri

bahar işigüzel, bülent kırmızı, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: k Publication Place: PEGEM- Eğitim ve Öğretim Dergisi Volume: 3 Issue: 4 DOI: - ISSN: 2146-0655

Almanca Öğretmen Adaylarının Alman Diline Yönelik MotivasyonDüzeylerinin Saptanması

Bahar İşigüzel, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: 1 Publication Place: Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic Volume: 8 Issue: 12 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5572 ISSN: 1468-3849

Almanca Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine İlişkin Yeterlilik Düzeylerinin belirlenmesi

Tahsin Aktaş, Bahar İşigüzel, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic. Volume: 8 Issue: 8 DOI: 10.7827/TurkishStudies.5102 ISSN: 1308-2140

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programlarındaki Mesleki Almanca Dersleri Üzerine Bir Çalışma

Bahar İşigüzel, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: MLA Publication Place: E-Journal of New World Sciences Academy Volume: 5 Issue: 4 DOI: - ISSN: 1308-7320

Der Einfluss der Erstsprache als ein Motivationsfaktor auf den Erfolg im Fremdsprachenunterricht

Bahar İşigüzel, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: 14 Issue: 2 DOI: - ISSN: -

Früher Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe

Bahar İşigüzel, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: MLA Publication Place: Lingvistica Volume: 7 Issue: - DOI: - ISSN: 1221-8448

Die Motivation Das Hormon des Fremdsprachenunterrichts

Bahar İşigüzel, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume: 7 Issue: 1 DOI: - ISSN: -

Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği nin Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sabahattin Çam, Ergün Serindağ, Bahar Albayrak, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Volume: 19 Issue: 2 DOI: - ISSN: -

Der Fremdspracheverlust Eine Empirische Studie beim universitären Lernen des Deutschen

Bahar Albayrak, Ergün Serindağ, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ulakbim Publication Place: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Volume: 16 Issue: 1 DOI: - ISSN: -

Göçmen Toplulukların Eğitim Sistemine Katılımı Sürecinde Uygulanan Eğitim ve Dil Politikalarının İncelenmesi

İŞİGÜZEL BAHAR,Baldık Yüksel, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Volume: 9 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2149-3871

Flow Yaşantısı Ölçeği KısaFormunun Türkçeyeuyarlama geçerlik vegüvenirlik çalışması

İŞİGÜZEL BAHAR,ÇAM SABAHATTİN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: EBSCO Publication Place: International Journal of Human Sciences Volume: 11 Issue: 2 DOI: - ISSN: -

The effect of the drama-based German foreign language course application on motivation and flow experience

İŞİGÜZEL BAHAR, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Journals Indexed in Eric Publication Place: Journal of Language and Linguistic Studies Volume: 16 Issue: 2 DOI: - ISSN: 1305-578X

Yabancı Dil Öğreniminde Dil Farkındalığının Gücü

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: III. Uluslararası Farkındalık Konferansı Event Dates: 05.12.2019-07.12.2019 Country: TÜRKİYE

Türkçenin Erken Yaşta Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan “Çocuklar İçin Türkçe (Çit)” Ders Kitaplarının Dil Becerileri Bağlamında İncelenmesi

Authors: İŞİGÜZEL BAHAR,GİR Murat

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: INCOL -2019 International Congress of Languages Event Dates: 09.10.2019-11.10.2019 Country: TÜRKİYE

Yabancı Dil Öğretiminde Somut Şiir Uygulamaları

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019) Event Dates: 18.03.2019-20.03.2019 Country: TÜRKİYE

Kelime Kökenlerinin Peşinde: Kalıcı Öğrenme Bağlamında Almanca Günlerin Öğretimi Örneği

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019) Event Dates: 18.03.2019-20.03.2019 Country: TÜRKİYE

Avrupa Ülkeleri’nde Göçmen Öğrencilere Yönelik Dil Öğretim Uygulamaları

Authors: İŞİGÜZEL BAHAR,Baldık Yüksel

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: I. Uluslararası Karaman Dil ve Edebiyat Kongresi Event Dates: 07.11.2018-09.11.2018 Country: TÜRKİYE

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Etkisi

Authors: İŞİGÜZEL BAHAR,Ergin ŞEN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: I. Uluslararası Karaman Dil ve Edebiyat Kongresi Event Dates: 07.11.2018-09.11.2018 Country: TÜRKİYE

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON YÖNELİM ETKİSİNİNİNCELENMESİ

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: V. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU Event Dates: 25.10.2018-27.10.2018 Country: TÜRKİYE

GOOGLE ETKİSİ: GOOGLE ÇAĞIN MUCİZESİ?!

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Event Dates: 03.05.2018-05.05.2018 Country: TÜRKİYE

LİMBİK SİSTEM: ÖĞRENMENİN KOŞULU?!

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: IV. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU Event Dates: 03.05.2018-05.05.2018 Country: TÜRKİYE

Yükseköğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlilik Düzeylerinin Temel Beceriler BağlamındaAnalizi

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu Event Dates: 26.10.2017-28.10.2017 Country: TÜRKİYE

Mesleki Almanca Öğretiminde Hedef Odaklı Öğrenmenin Güdü ve Performansa Etkisi

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Event Dates: 18.10.2017-21.10.2017 Country: TÜRKİYE

Eine Untersuchung zum Einfühlungsvermögen der Fremdsprachenlehrkräfte

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Event Dates: 28.09.2017-01.10.2017 Country: TÜRKİYE

Die Emotionale Dimension Während Der Sprechproduktion im Fremdsprachenlernprozess

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Event Dates: 28.09.2017-01.10.2017 Country: TÜRKİYE

Yabancı Dil Öğreniminde Konuşma Becerisinin Algısal Boyutlarının İncelenmesi

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Event Dates: 18.05.2017-20.05.2017 Country: TÜRKİYE

Akış Yaşantısının Yazma Becerisi Üretimine ve Başarısına Etkisi

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Event Dates: 18.05.2017-20.05.2017 Country: TÜRKİYE

Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Flow Yaşantısının Konuşma Üretimine Etkisi

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Event Dates: 27.04.2017-29.04.2017 Country: TÜRKİYE

Konuşma Üretimi Esnasında Öğrenci Yaşantısına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi ULEAD 2017 Event Dates: 27.04.2017-29.04.2017 Country: TÜRKİYE

Doğa Eğitimi Odaklı Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

Authors: İŞİGÜZEL BAHAR,OĞUZ HALİL İBRAHİM

Uluslararası Özet bildiri Event Name: VI. International Cangress on Research in Education (ICRE) Event Dates: 13.10.2016-15.10.2016 Country: TÜRKİYE

Empati Becerisinin Yabancı Dil Öğretmenleri AçısındanDeğerlendirilmesi

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Event Dates: 29.09.2016-02.10.2016 Country: TÜRKİYE

INVESTIGATION OF FACTORS THAT CAUSE FEAR DURING SPEAKING AFOREIGN LANGUAGE

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Event Dates: 01.09.2016-04.09.2016 Country: İTALYA

Sprechangst Eine Barriere der mündlichen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht

Author: İŞİGÜZEL BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Event Name: XIII. Internationaler Türkischer Germanistik-Kongress Event Dates: 11.05.2016-14.05.2016 Country: TÜRKİYE

Edebi Metinlerin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması

Authors: Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel

Uluslararası Özet bildiri Event Name: ULEAD 2014 Annual Congress: ICRE Event Dates: 25.04.2014-27.04.2014 Country: TÜRKİYE

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Öz Yeterlilik Algıları

Authors: Tahsin Aktaş, Bahar İşigüzel

Uluslararası Özet bildiri Event Name: ULEAD 2014 Annual Congress: ICRE Event Dates: 25.04.2014-27.04.2014 Country: TÜRKİYE

Almanca Derslerinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Değişkenler

Authors: Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel

Uluslararası Özet bildiri Event Name: ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE Event Dates: 31.05.2013-02.06.2013 Country: TÜRKİYE

Yabancı Dil Öğretiminde Yapılandırmacı Kuram

Authors: Tahsin Aktaş, Bahar İşigüzel

Uluslararası Özet bildiri Event Name: ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE Event Dates: 31.05.2013-02.06.2013 Country: TÜRKİYE

Almanca Derslerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği

Authors: Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: EYFOR III. Eğitim Yönetimi Forumu Event Dates: 12.10.2012-13.10.2012 Country: TÜRKİYE

Yabancı Öğretmenlerle Yabancı Dil Öğretimi

Authors: Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel

Uluslararası Özet bildiri Event Name: OYGE 1. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu Event Dates: 20.09.2012-22.09.2012 Country: TÜRKİYE

Yabancı Dil Derslerinde Yabancı Uyruklu Öğreticilere İlişkin Öğrenci Görüşleri

Authors: Bahar İşigüzel, Bülent Kırmızı

Uluslararası Özet bildiri Event Name: OYGE 1. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu Event Dates: 20.09.2012-22.09.2012 Country: TÜRKİYE

 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    MURAT GİR


  Thesis Title: Türkçenin erken yaşta yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının dil becerileri bağlamında incelenmesi


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

    ERGİN ŞEN


  Thesis Title: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde aktif öğrenmenin üretici becerilerin geliştirilmesine etkisi (Gem örneği)


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

    YÜKSEL BALDIK


  Thesis Title: Ana dili Türkçe olmayan göçmen ‎toplulukların eğitim sistemine katılımında ‎Türkçe öğretiminin önemi


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

___ Links ___