Academic Titles

 • 2016

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2008

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Education

 • Doktora 2015

  Aralık Değerli Zaman Serileri Öngörü Yöntemlerinin Karşılaştırılması  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2010

  İleri beslemeli yapay sinir ağları ile zaman serisi tahmininde gizli tabaka sayısı ve test kümesi uzunluğunun etkisi  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Lisans 2008

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

2018-2019 Lisans İSTATİSTİK I (BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ)
2018-2019 Lisans MATEMATİK I (BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ)
2018-2019 Lisans TEMEL BİLGİ TEKONOLOJİLERİ KULLANIMI I (BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ)
2017-2018 Lisans İstatistik II
2017-2018 Lisans Temel Bilgi Teknolojileri II
2017-2018 Lisans Matematik II
2017-2018 Lisans Biyoistatistik (Bahar Dönemi)
2017-2018 Lisans Temel Bilgi Tekonolojileri I -İktisat Bölümü
2017-2018 Lisans İstatistik I
2017-2018 Lisans İstatistik (Kamu Yönetimi)
2017-2018 Lisans Matematik I
2017-2018 Lisans Matematik II- İktisat
2016-2017 Lisans Biyoistatistik (II.Dönem)
2016-2017 Lisans Matematik I (Bankacılık ve Finans Bölümü)
2016-2017 Lisans İstatistik I (Bankacılık ve Finans Bölümü)
2016-2017 Lisans İstatistik I (Yaz Dönemi)
2016-2017 Lisans Yönetim Bilgi Sistemleri (II. Dönem)
2016-2017 Lisans İstatistik II
2016-2017 Lisans Matematik II
2016-2017 Lisans İstatistik I (Kamu Yönetimi)
2016-2017 Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (İktisat Bölümü)
2015-2016 Lisans Matematik I
2015-2016 Lisans İstatistik I
2015-2016 Lisans Biyoistatistik
2015-2016 Lisans Yönetim Bilgi Sistemleri
2015-2016 Lisans İstatistik II
2015-2016 Lisans Matematik II
2015-2016 Lisans Uygulamalı İstatistik
2018-2019 Yüksek Lisans ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (TEZLİ)
2017-2018 Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri (Tezli)
2017-2018 Yüksek Lisans Uygulamalı Ekonometri (Tezli)
2016-2017 Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri
2016-2017 Yüksek Lisans Doğrusal Olmayan Matematiksel Programlama (II. Dönem)
2015-2016 Yüksek Lisans Doğrusal Olmayan Matematiksel Programlama

Filter:

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA : KLASİK VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: DOAJ Publication Place: Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Degisi Volume: 3 Issue: 1 DOI: 10.26899/inciss.91 ISSN: 2548-0146

OTEL İŞLETMERİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE YÖNRTİCİLERİN ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İSLAMOĞLU EBRUCAN,Kırtulukoğlu Esra, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: SOBIAD Publication Place: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Volume: - Issue: - DOI: - ISSN: -

Determining the Factors Affecting the Price of Beetle in Turkish Market via Hedonic Price Model

BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA,İSLAMOĞLU EBRUCAN,KILIÇ ÜMİT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Ulrich's, Google Sholar, Doaj, University of Texas,Stanford University Publication Place: IJSBAR Volume: 30 Issue: 5 DOI: - ISSN: 2307-4531

Forecasting Gold Prices Time Seriesby Using Joint Analysis and Separately Analysis

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Google scholar, doaj, ulrich's... Publication Place: IJSBAR Volume: - Issue: - DOI: - ISSN: -

A Statistical Research on Feed Forward Neural Networks for Forecasting Time Series,

ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: WorldCat, Google Scholar, Index Copernicus Publication Place: American Journal of Intelligence Systems Volume: - Issue: - DOI: - ISSN: -

Cumhuriyet Altınının Türkiye’ nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisi-VAR analizi yaklaşımı

İSLAMOĞLU EBRUCAN,ÇAVUŞOĞLU AYŞE,ZENCİRCİOĞLU BİRSEN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: DOAJ Publication Place: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume: 2 Issue: 1 DOI: - ISSN: 2602-2192

Türkiye’ de Ar-Ge harcamaları ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Arasındaki Nesensel İlişkinin Analizi

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ASOS INDEX, GOOGLE SCHOLAR Publication Place: Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi Volume: 2 Issue: 4 DOI: - ISSN: 2651-3560

NEVŞEHİR İLİ KONUT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HEDONİK FİYAT MODELİ İLE İNCELENMESİ

İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ASOS, DOAJ, Publication Place: Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Volume: 3 Issue: 1 DOI: - ISSN: 2548-0146

Tüketicilerin Banka Tercihinde Etkili Olan Faktörler ve İlişkisel Fayda.

İSLAMOĞLU EBRUCAN,Zencircioğlu Birsen, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: DOAJ, JF, I2OR, DRJI Publication Place: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) Volume: 3 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2536-4642

Altın Borsası İşlemlerinin En Düşük ve En Yüksek Değerlerinin Var Vector Autoregression Model ile analizi

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Google scholar... Publication Place: Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Volume: 3 Issue: 1 DOI: - ISSN: 2548-0146

Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Analizi

İSLAMOĞLU EBRUCAN,ÖNER YÜKSEL,BULUT HASAN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Dergipark Publication Place: Alphanumeric Journal Volume: - Issue: - DOI: - ISSN: -

Aralık Değerli Zaman Serilerinde Kullanılan Modelleme Teknikleri

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: GOOGLE SCHOLAR Publication Place: EÜFBED FEN BİLİM ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Volume: - Issue: - DOI: - ISSN: 1307-9085

Katılım Bankacılığı Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir İnceleme : Aksaray İlinde Bir Uygulama

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,SERT HARUN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: EMİ 2018 Event Dates: 09.11.2018-11.11.2018 Country: -

ALTIN BORSASI İŞLEMLERİ GÜNLÜK EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DEĞERLERİNİN ANALİZİ

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ZENCİRCİOĞLU BİRSEN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: BİLMES 2018 Event Dates: 05.07.2018-08.08.2018 Country: -

TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE İLİŞKİSEL FAYDA : NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ZENCİRCİOĞLU BİRSEN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: BİLMES 2018 Event Dates: 05.07.2018-08.07.2018 Country: -

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: X.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH Event Dates: 27.04.2018-30.04.2018 Country: -

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Event Dates: 27.04.2018-30.04.2018 Country: -

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Authors: ZAMAN TOLGA,İSLAMOĞLU EBRUCAN,SAĞLAM FATİH

Uluslararası Özet bildiri Event Name: X. International Congress of Educational Research Event Dates: 27.04.2018-30.04.2018 Country: TÜRKİYE

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: X. International Congress of Educational Research Event Dates: 27.04.2018-30.04.2018 Country: TÜRKİYE

Üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları ve karar verme stillerinin incelenmesi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Authors: ZAMAN TOLGA,Sağlam Fatih,İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: X.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH Event Dates: 27.04.2018-30.04.2018 Country: -

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNE YÖNELİK BİRUYGULAMA: KLASİK VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Event Dates: 21.09.2017-23.09.2017 Country: -

NEVŞEHİR İLİ KONUT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNHEDONİK FİYAT MODELİ İLE İNCELENMESİ

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Event Dates: 21.09.2017-23.09.2017 Country: -

Merkez Bankası Döviz Rezervlerine Yönelik Bir Uygulama : Klasik ve Robust Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMIC STUDIES Event Dates: 21.09.2017-23.09.2017 Country: TÜRKİYE

Nevşehir İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1st International Symposium of Silk Road Academic Studies Event Dates: 21.09.2017-23.09.2017 Country: -

Basit Doğrusal Regresyon Analizinde Jackknife Yöntemi ile Theil-Sen ve Mood-Brown Analizinde Parametre Tahminine Dayalı bir Çalışma

Authors: ZAMAN TOLGA,BULUT HASAN,İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Event Dates: 27.06.2017-30.06.2017 Country: -

Causality relationship of research and development expenditures and gdp:comparision of Turkey and selected OECD countries

Author: İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: III. international multidiciplinary congress of Eurasia Event Dates: 27.04.2017-30.04.2017 Country: -

Türkiye’ de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ArasındakiNedensel İlişkinin Analizi

Author: İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: III.İnternational Multidiciplinary Congress of Eurasia Event Dates: 29.04.2017-30.04.2017 Country: İSPANYA

Basit Doğrusal Regresyon Analizinde Jackknife Yöntemi ile Theil-Sen ve Mood Brown Analizinde Parametre Tahminine Dayalı Bir Çalışma

Authors: ZAMAN TOLGA,BULUT HASAN,İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: III.international multidiciplinary congress of Eurasia Event Dates: 27.04.2017-30.04.2017 Country: İSPANYA

Yaşayan Efsane Beetle nin Türkiye Piyasa Fiyatinin Modellenmesi

Authors: BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA,İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE Event Dates: 05.12.2016-06.12.2016 Country: -

COMPARISON FOR PERFORMANCE CRITERIONS OFINTERVAL VALUED TIME SERIES

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,İSLAMOĞLU ALİ,BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INFORMATION COMPLEXITY AND STATISTICAL MODELLING IN HIGH DI. Event Dates: 18.05.2016-21.05.2016 Country: -

Aralık Değerli Zaman Serilerinde Çözümleme Yöntemleri İçin Kullanılan Yaklaşımlar

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK

Ulusal Özet bildiri Event Name: I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Event Dates: 08.08.2013-09.08.2013 Country: TÜRKİYE

Aralık Değerli Zaman Serilerinde Çözümleme Yöntemleri İçin Kullanılan Modelleme Teknikleri

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK

Ulusal Özet bildiri Event Name: I. Araştırmacılar ve İstatistikçiler Kongresi program ve bildiri özetleri kitabı Event Dates: 07.08.2013-09.08.2013 Country: TÜRKİYE

Aralık Değerli Zaman Serileri Öngörü Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL 8. STATISTICAL CONGRESS Event Dates: 11.05.2013-15.05.2013 Country: -

En Düşük ve En Yüksek Altın Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Öngörüsü

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: International 7. Statistical Congress Event Dates: 11.11.2010-18.11.2010 Country: -

İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları İle Öngörü İçin Gizli Tabaka Sayısı Üzerine Bir Araştırma

Authors: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: 7. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Event Dates: 15.06.2010-17.06.2010 Country: TÜRKİYE

 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    Esra Kirtulukoğlu Acar


  Thesis Title: Otel İşletmelerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Yöneticilerin Adalet Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma


  Warning You should update supervising information from YÖKSİS

___ Links ___