Akademik Unvanlar

 • 2019

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2019 2016

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2018

  ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ ÖZ YETERLİKLERİNİN VE SINIF ORTAMINA YANSIMALARININ İNCELENMESİ  "

  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR) 

 • Yüksek Lisans 2014

  Türkiye’xxnin öğretmen yetiştirme sisteminde klinik uygulama modelinin uygulanabilirliği  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2005

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)

Filtrele:

YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-706-5

Eğitimde Eylem Araştırmaları

YENEN EMİN TAMER, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-033-114-1

Fear of COVID-19 and general self-efficacy among Turkish teachers: Mediating role of perceived social support

YENEN EMİN TAMER, ÇARKIT ERSOY, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Current Psychology- (SSCI) Cilt: - Sayı: - DOI: 10.1007/s12144-021-02306-1 ISSN: 1936-4733

Prospective teachers’ professional skill needs: a Q method analysis

YENEN EMİN TAMER, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Australian Research Council (ARC) Ranked Journal List; British Education Index; Contents Pages in Education; Education Journal; Educational Administration Abstracts; Educational Research Abstracts online (ERA); Education Resources Information Center (ERIC); ERIH (European Reference Index for the Humanities, Emerging Sources Citation Index ( ESCI); Pedagogical and Educational Research); IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences); Linguistics and Language Behaviour Abstracts; Research into Higher Education Abstracts; SCOPUS®. Yayın Yeri: Teacher Development Cilt: 25 Sayı: 1 DOI: 10.1080/13664530.2021.1877188 ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rtde20

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORYANTASYON SORUNLARI VE BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ORYANTASYON PLANI

YENEN EMİN TAMER, BOZ Hüseyin, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus, DRJI,SIS (Scientific Indexing Services),Academic Resource Index Yayın Yeri: Eğitimde Yeni Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2667-5390

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerde Beceri Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerin Kullanımı

CEBECİ Ömer, YENEN EMİN TAMER, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: index copernicus, Türk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: MM- Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD) Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.46762/mamulebd.1094089 ISSN: 2619-9319

İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Uygulamaları Ve Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İndex Copernicus, Sobiad DRJI... Yayın Yeri: Araştırma ve Deneyim Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2548-1282

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algılarının İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus,DRJI (Directory of Research Journals Indexing,ASOS INDEX,SOBİAD Yayın Yeri: Araştırma ve Deneyim Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2548-1282

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri

DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER,BULUT Ayhan, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar, Index Copernicus, Sindex, DRJI Yayın Yeri: Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2619-9319

Türkiye’deki Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerin İncelenmesi 2007 2014

DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN,YENEN EMİN TAMER, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİADGermany National Library... Yayın Yeri: Researcher: Social Sciences Studies Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2691

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Rehberlik Servisine Yönelik Görüşleri

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, Cite Factor, Index Copernicus, Open Academic Journal Index, Türk Eğitim İndexi, Science Library İndex, Acar İndex... Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences Cilt: 23 Sayı: 23 DOI: 10.16992/ASOS.1027 ISSN: 2148-2489

Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT AYHAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD,Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Yayın Yeri: Researcher: Social Sciences Studies Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2691

Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Ve Veli Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Eğitim İndeksi,Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing,Google Scholar Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal Cilt: 3 Sayı: 8 DOI: 10.17121/ressjournal.457 ISSN: 2148-5518

Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Doaj, Index Copernicus, TEİ(Türk Eğitim İndeksi),... Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: - DOI: 10.9761/JASSS2940 ISSN: 2147-2971

Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Öğretmenlik Uygulamalarının Temel Alındığı Bir Model Önerisi

KAZU İBRAHİM YAŞAR,YENEN EMİN TAMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİADGermany National Library... Yayın Yeri: Researcher: Social Sciences Studies Cilt: 3 Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2199-1553

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: The National Library of Finland, MLA, SOBİAD, INDEX COPERNICUS, AKADEMİK DİZİN, CITE FACTOR, MELİNDA, ACADEMIC KEYS, ASOS INDEX.. Yayın Yeri: International Journal of Language Academy Cilt: 3 Sayı: 9 DOI: 10.18033/ijla.288 ISSN: 2342-0251

Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Klinik Uygulama

KAZU İBRAHİM YAŞAR,YENEN EMİN TAMER, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCOPUS (2013) EBSCO (2010) TR Dizin (2007) ERIHPlus (2017) Dimensions (2017) IndexCopernicus (2010) AERA (2013) UDL-EDGE (2018) Yayın Yeri: Elementary Education Online Cilt: 13 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1305-3515

Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerini Etkileyen Faktörler

YENEN EMİN TAMER, 2022

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: 10.33206/mjss.767720 ISSN: 1694-7215

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Öz Yeterlikleri Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

YENEN EMİN TAMER, KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2021

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 25 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-370X

Uzman Görüşleri Doğrultusunda Türkiye’de Yaşayan Mülteci Çocukların Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

YENEN EMİN TAMER,ULUCAN PERİHAN, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

Yetişkin Eğitimi Kapsamında Okuma Yazma Kurslarına Katılan Kadın Kursiyerlerin Günlük Yaşamlarındaki Değişimler

YENEN EMİN TAMER,YILDIRIM MEHMET, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 8 Sayı: 3 DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.647279 ISSN: 2149-4622

İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri ve Sınıf Ortamına Yansımaları

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 DOI: 10.17860/mersinefd.464253 ISSN: 1306-7850

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik MesleğineYönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER,DURMAZ AHMET, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 19 DOI: DOI: 10.26466/opus.594671 ISSN: 2528-9527

Öğretmen Adaylarının İdeal Eğitim Ortamına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: 6 DOI: 10.18506/anemon.421565 ISSN: 2147-7655

Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması

YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT Ayhan, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Cilt: 9 Sayı: 22 DOI: - ISSN: 1309-7423

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeylerinin İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: International Journal Of Turkish Literature Culture Education Cilt: 7 Sayı: - DOI: 10.7884/teke.4325 ISSN: 2147-0146

ZİHİNSEL ENGELLİ OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDERSİ PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

KARAKAYA YUNUS EMRE,YENEN EMİN TAMER,TAN ÇETİN,UĞURLU FATİH MEHMET, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 28 Sayı: 12 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12508 ISSN: 1308-2140

Values Education Practices in Preschool: The Case of Turkey and the United States

YENEN EMİN TAMER, ULUCAN PERİHAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Participatory Educational Research (PER) Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: 10.17275/per.21.96.8.4 ISSN: ISSN: 2148-6123

Comparing Preschool Curricula of Turkey and Ohio in the Context of Value Education

YENEN EMİN TAMER, ULUCAN PERİHAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research, Cilt: 8 Sayı: 3 DOI: 10.33200/ijcer.732076 ISSN: e-ISSN: 2148-3868

Teachers’ Professional Development Needs: A Q Method Analysis

YENEN EMİN TAMER, YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Discourse and Communication for Sustainable Education Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2255-7547

Science Teacher Candidates’ Skills to Ensure Method-Material Harmony and Integration

SARITAŞ DAVUT,YENEN EMİN TAMER, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Open Journal For Educational Research (OJER) Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: doi.org/10.32591/coas.ojer.0401.03031s ISSN: 2560-5313

An Examination Of Relationship Between English Teachers’ Job Satisfaction And Key Competences For Lifelong Learning

YENEN EMİN TAMER, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: MOJES Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2018-12-28

The Effect of Active Learning Approach on Student Achievement in Secondary School 5th Grade English Course

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1307-4733

Investigation of Students' Reading Anxiety with Regards to Some Variables

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.5430/ijhe.v5n1p111 ISSN: 1927-6052

DİSGRAFİLİ BİR ÖĞRENCİNİN YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Yazarlar: ÖZKAN Ahsen, YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: KAPSOSBİLDER Etkinklik Tarihi: 16.12.2020-17.08.2023 Ülke: TÜRKİYE

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisi Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

Yazar: YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. INTERNATIONAL CONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Etkinklik Tarihi: 10.09.2020-17.08.2023 Ülke: TÜRKİYE

GÖREV TEMELLİ DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ 4. SINIF İNGİLİZCE DERSİ DİNLEME BECERİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER, OKCAN Arif

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: GÖREV TEMELLİ DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ 4. SINIF İNGİLİZCE DERSİ DİNLEME BECERİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Etkinklik Tarihi: 17.12.2022-19.12.2022 Ülke: TÜRKİYE

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ANDRAGOJİ MODELİ

Yazar: YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal BilimlerSempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: TÜRKİYE

ÖĞRENME STİLLERİNİN VE STRATEJİLERİNİN ÖĞRETMEÖĞRENMESÜRECİNDEKİ İLİŞKİSİ

Yazar: YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal BilimlerSempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: TÜRKİYE

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 5. Sınıf Kazanımlarının Sosyal Bilgiler Anlayışlarına Göre İncelenmesi

Yazarlar: KÖÇER MEHMET,YÜCEL AHMET GALİP,DURMAZ AHMET,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 18.04.2019-21.04.2019 Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Program Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,DURMAZ AHMET,YÜCEL AHMET GALİP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. İNES İnternational Academic Research Congress 2018 Etkinklik Tarihi: 30.10.2018-03.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-30.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar: ÖZCAN MEHMET,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-30.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation of the 5th Grade Social Studies Curriculum According toTeacher Opinions

Yazarlar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER,BULUT AYHAN,TANGÜLÜ ZAFER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International SymposiumonHumanand Social Sciences Etkinklik Tarihi: 07.04.2018-09.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Investigation of Teachers’ Level of Having the General Competency of Teaching Profession

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International SymposiumonHumanand Social Sciences Etkinklik Tarihi: 07.04.2018-09.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation teachers opınıons for physical education and sport course program in mentally dısabled schools

Yazarlar: KARAKAYA YUNUS EMRE,YENEN EMİN TAMER,TAN ÇETİN,UĞURLU FATİH MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. th international sport sciences congress Etkinklik Tarihi: 15.11.2017-18.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

INVESTIGATION OF 10-12 YEAR OLD STUDENTS TOLERANCE TENDENCIES ACCORDING TODIFFERENT VARIABLES

Yazarlar: KILIÇ DAVUT,YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Teacher Candidates Opinions On Ideal Education Environment

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. International Congress on Social Sciences (USOS 2017) Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Investigation of Teacher Candidates‘ Curriculum Design Preferences

Yazarlar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Congress on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları Ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: DURMAZ AHMET,KILIÇ DAVUT,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6) Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Bir Bilim Dalı Olarak Karşılaştırmalı Eğitim ve Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Yeri

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,ÇİFTÇİ BARIŞ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. International Symposium on Social Studies Education Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

The Effect of Active Learning Approach on Student Success in Secondary School 5th Grade English Course

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Determination of Secondary School Students’ Foreign Language Learning Anxieties

Yazar: YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu- ASOS Congress Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-15.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu- ASOS Congress Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-15.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT Ayhan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2015) Etkinklik Tarihi: 22.10.2015-24.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi 2007 2014

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2015) Etkinklik Tarihi: 22.10.2015-24.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___