Academic Titles

 • 2018

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÜRGÜP SEBAHAT VE EROL TOKSÖZ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2018 2015

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Education

 • Doktora Continues

  Yeşil Alanların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisinin CBS İle İncelenmesi: Çukurova Örneği  "

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2010

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ) 

 • Yüksek Lisans 2014

  Kentsel gelişme ile ulaşım etkileşimi: Adana örneği  "

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

 • Lisans 2009

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA PR.

2018-2019 Önlisans COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
2017-2018 Önlisans COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
2017-2018 Önlisans COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
2016-2017 Önlisans COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
2015-2016 Önlisans Bilgisayara Giriş
2015-2016 Önlisans Afet Yönetiminde CBS Uygulamaları
2015-2016 Önlisans Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
2015-2016 Önlisans Bilgisayar I
2018-2019 Lisans Coğrafya’da İstatistik Yöntemleri
2018-2019 Lisans COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
2017-2018 Lisans CBS TABANLI MEKANSAL ANALİZ
2016-2017 Lisans CBS Tabanlı Mekansal Analiz

Filter:

Genel Coğrafya

YILMAZ OSMAN,ADIGÜZEL FATİH, 2017.

Ulusal Ders Kitabı Publication Info: Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5044-94-7

Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

SÖNMEZ MEHMET EMİN,ADIGÜZEL FATİH, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Publication Info: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-749-3

URBAN AND URBANIZATION

SANDAL ERSİN KAYA,ADIGÜZEL FATİH, 2014.

Uluslararası Bilimsel Kitap Publication Info: ST KLİMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, BULGARİSTAN. | ISBN: -

Mapping of bioclimatic comfort for potential planning using GIS in Aydin

ÇETİN MEHMET,ADIGÜZEL FATİH,Kaya Omer,Sahap Ahmet, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: SCI-Expanded Publication Place: Environment, Development and Sustainability Volume: 20 Issue: 1 DOI: 10.1007/s10668-016-9885-5 ISSN: 1387-585X

Batman Kentinde Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi

ALKAN ADNAN,ADIGÜZEL FATİH,KAYA Efdal, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Coğrafya Publication Place: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Volume: - Issue: 34 DOI: - ISSN: 13027212

2011 Genel Seçimlerinde Partilerin Aldığı Oy Oranlarının İlçeler Ölçeğinde Mekânsal Analizi

KAYA ÖMER,TOROĞLU EMİN,ADIGÜZEL FATİH, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Asos, CiteFactor Publication Place: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Volume: - Issue: 31 DOI: - ISSN: 3052128

Kentsel Gelişme İle Ulaşım İlişkisi Adana Örneği

ADIGÜZEL FATİH,TOROĞLU EMİN,KAYA ÖMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ULAKBİM ,EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Publication Place: Journal of Turkish Studies Volume: 10 Issue: Volume 10 Issue 6 DOI: 10.7827/TurkishStudies.8109 ISSN: 1308-2140

Spatial data analysis with R programming for environment

Kaya Efdal,Agca Muge,ADIGÜZEL FATİH,ÇETİN MEHMET, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: SCI Publication Place: Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal Volume: - Issue: - DOI: 10.1080/10807039.2018.1470896 ISSN: 1080-7039

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği

SÖNMEZ MEHMET EMİN,ADIGÜZEL FATİH, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume: 16 Issue: 3 DOI: - ISSN: 1303-0094

Spatial Data Production with Unmanned Aerial Vehicles

Authors: ADIGÜZEL FATİH,KAYA EFDAL,ÇERÇİOĞLU MAHMUT,ÇETİNKAYA DURMUŞ

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHESENGINEERING CONGRESS 2017 Event Dates: 16.11.2017-18.11.2017 Country: TÜRKİYE

Spatial Data Analysis with R Programming

Authors: KAYA EFDAL,AĞCA YILDIRIM MÜGE,ADIGÜZEL FATİH,ÇETİN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHESENGINEERING CONGRESS 2017 Event Dates: 16.11.2017-18.11.2017 Country: TÜRKİYE

Batman Şehri’nde Mekânsal Büyümenin Arazi Kullanımına Etkisi

Authors: ALKAN ADNAN,VURAL ERCAN,ADIGÜZEL FATİH,ÇETİN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL CONGRESSOn The 75th AnniversaryOf TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY Event Dates: 08.11.2017-10.11.2017 Country: TÜRKİYE

THE EFFECTS OF NEOTECTONIC MOVEMENTS ON GEOMORPHIC UNITS BETWEEN LAKE ACI and LAKEAK, SW ANATOLIA, TURKEYNEOTEKTONİK HAREKETLERİN ACI GÖL VE AK GÖL ARASINDAKI JEOMORFOLOJİK BİRİMLEREETKİLERİ, GB ANADOLU, TÜRKİYE

Authors: ATALAY İBRAHİM,ADIGÜZEL FATİH,DAL NESLİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 Event Dates: 12.10.2017-14.10.2017 Country: TÜRKİYE

GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE GÖLHİSAR DEPRESSION, SW ANATOLIA, TURKEYGÖLHİSAR DEPRESYONUNUN JEOMORFOLOJİK EVRİMİ, GB ANADOLU, TÜRKİYE

Authors: ATALAY İBRAHİM,ADIGÜZEL FATİH,DAL NESLİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 Event Dates: 12.10.2017-14.10.2017 Country: TÜRKİYE

Using GIS for Wildlife Management

Authors: EVCİN ÖZKAN,ÇERÇİOĞLU MAHMUT,ADIGÜZEL FATİH,UGIŞ ABDULLAH

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: International Forestry Symposium (IFS 2016) Event Dates: 07.12.2016-10.12.2016 Country: TÜRKİYE

Orman yangınlarının topografik özelliklere bağlı olarak CBSve Uzaktan Algılama verileriyle analiz edilmesi İbecik Ormanİşletme Şefliği örneğ

Authors: ADIGÜZEL FATİH,ÇERÇİOĞLU MAHMUT,Kaya Efdal

Uluslararası Özet bildiri Event Name: TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYASEMPOZYUMU Event Dates: 13.10.2016-14.10.2016 Country: -

Batman şehrinde kentsel ısınmanın azaltılmasındayeşil alanların önemi

Authors: ALKAN ADNAN,ADIGÜZEL FATİH

Uluslararası Özet bildiri Event Name: TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU Event Dates: 13.10.2016-14.10.2016 Country: -

YERSEL LAZER TARAYICI VE İHA SİSTEMLERİNDEN ELDE EDİLENVERİLERİN 3B MODELLEMEDEKİ HASSASİYETLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI: SOMUNCU BABA KÜLLİYESI ÖRNEĞİ,AKSARAY

Authors: AĞCA YILDIRIM MÜGE,KAYA Efdal,YILMAZ HACI MURAT,ADIGÜZEL FATİH

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: UZALCBS Event Dates: 06.10.2016-07.10.2016 Country: TÜRKİYE

Malatya Şehri nin Mekânsal Gelişimi

Authors: Kaymaz İbrahim Halil,ADIGÜZEL FATİH,SANDAL ERSİN KAYA

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU KENT, KÜLTÜR VE KİMLİK Event Dates: 14.04.2016-16.04.2016 Country: -

Gölhisar İlçesin de Örtüaltı Yetiştiriciliği

Authors: YILMAZ OSMAN,ADIGÜZEL FATİH

Uluslararası Özet bildiri Event Name: TÜRKİYE COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ ‐2015 Event Dates: 21.05.2015-23.05.2015 Country: TÜRKİYE

2011 GENEL SEÇİMİMİNE GÖRE MECLİSE GİREN PARTİLERİN OY ORANLARININ İLÇELER ÖLÇEĞİNE MEKÂNSAL KÜMELENMELERİ

Authors: KAYA ÖMER,TOROĞLU EMİN,ADIGÜZEL FATİH

Uluslararası Özet bildiri Event Name: TÜRKİYE COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ ‐2015 Event Dates: 21.05.2015-23.05.2015 Country: TÜRKİYE

Kızıldağ Yaylası Karaisalı Adana

Authors: TOROĞLU EMİN,ADIGÜZEL FATİH,KAYA ÖMER

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu Event Dates: 06.11.2014-07.11.2014 Country: TÜRKİYE

 • 01.07.2016-02.10.2016 ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/

  Kibyra Antik Kenti Kazıları

  Place: Kazı Sonuçları Toplantısı Organizer: Yrd.Doç.Dr.Şükrü ÖZÜDOĞRU

 • 01.09.2016-20.10.2016 ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/

  Uylupınar (Erken Kibyra) Yüzey Araştırması

  Place: Kültür ve Turizm Bakanlığı-Araştırma Sonuçları Toplantısı Organizer: Yrd.Doç.Dr.F.Eray DÖKÜ

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 16.07.2018-16.07.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Burdur İli, Bucak İlçesii Şeref Höyük/Komama Yerleşimi ve Çevresi (Proje Numarası-YA011503) 2018 Arkeolojik

  Subject: Burdur İli, Bucak İlçesii Şeref Höyük/Komama Yerleşimi ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması Role: Araştırmacı

 • Diğer (Ulusal) 01.08.2017-01.08.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Uylupınar Yerleşmesinde (Erken Kibyra) ve Altınyayla, Çavdır, Karamanlı, Tefenni, Kemer İlçelerinde, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi [Proje Numarası- YA011502(2018)]

  Subject: Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Uylupınar Yerleşmesinde (Erken Kibyra) ve Altınyayla, Çavdır, Karamanlı, Tefenni, Kemer İlçelerinde, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Role: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.08.2017-15.08.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Uylupınar Yerleşmesinde (Erken Kibyra) ve Altınyayla, Çavdır, Karamanlı, Tefenni, Kemer İlçelerinde, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi [Proje Numarası- YA011502(2017)]

  Subject: Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Uylupınar Yerleşmesinde (Erken Kibyra) ve Altınyayla, Çavdır, Karamanlı, Tefenni, Kemer İlçelerinde, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi [ Role: Araştırmacı

___ Links ___