Akademik Unvanlar

 • 2018

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2012 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Çağatay Türkçesinde isim  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2003

  Süleyman Padişah’xxning Hükmi örneğinde Özbek Türkçesinde isim ve fiil çekim ekleri  "

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1997

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2019-2020 Lisans Araştırma Projesi II
2019-2020 Lisans Araştırma Projesi I
2019-2020 Lisans Çağatay Türkçesi I
2019-2020 Lisans ÖZBEK TÜRKÇESİ I
2019-2020 Lisans Orta Türkçe (Karahanlı Türkçesi) I
2019-2020 Lisans ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA I
2019-2020 Lisans Özbek Edebiyatı Metin İnceleme II
2019-2020 Lisans Özbek Edebiyatı Tarihi II
2019-2020 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma II
2019-2020 Lisans Orta Türkçe II
2019-2020 Lisans Çağatay Türkçesi II
2019-2020 Lisans Özbek Türkçesi II
2019-2020 Lisans Özbek Edebiyatı Tarihi I
2019-2020 Lisans Özbek Edebiyatı Metin İnceleme I
2018-2019 Lisans Özbek Türkçesi II
2018-2019 Lisans Araştırma Projesi I
2018-2019 Lisans Özbek Edebiyatı Metin İnceleme II
2018-2019 Lisans Özbek Edebiyatı Metin İnceleme I
2018-2019 Lisans Özbek Edebiyatı Tarihi II
2018-2019 Lisans Özbek Edebiyatı Tarihi I
2018-2019 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma II
2018-2019 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma I
2018-2019 Lisans Orta Türkçe II
2018-2019 Lisans Orta Türkçe I
2018-2019 Lisans Çağatay Türkçesi II
2018-2019 Lisans Çağatay Türkçesi I
2018-2019 Lisans Araştırma Projesi II
2018-2019 Lisans Özbek Türkçesi I
2016-2017 Lisans Eski Türk Edebiyatı Metin İnceleme I
2016-2017 Lisans Özbek Türkçesi I
2016-2017 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2016-2017 Lisans Osmanlı Türkçesi III
2016-2017 Lisans ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA I
2015-2016 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma I
2015-2016 Lisans Türkiye Türkçesi III
2015-2016 Lisans Türkiye Türkçesi IV
2015-2016 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma II
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi IV
2015-2016 Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ II
2015-2016 Lisans ÖZBEK TÜRKÇESİ II
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi III
2015-2016 Lisans Özbek Türkçesi I
2014-2015 Lisans Özbek Türkçesi II
2014-2015 Lisans Osmanlı Türkçesi II
2014-2015 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2014-2015 Lisans Özbek Türkçesi I
2013-2014 Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırmaları II
2013-2014 Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırmaları I
2012-2013 Lisans Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı II
2019-2020 Yüksek Lisans Karahanlı Türkçesi
2019-2020 Yüksek Lisans Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Grameri I
2019-2020 Yüksek Lisans Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Grameri II
2019-2020 Yüksek Lisans Uygur_Özbek Türkçesi Grameri II
2019-2020 Yüksek Lisans Uygur-Özbek Türkçesi Grameri I
2019-2020 Yüksek Lisans Çağatay Türkçesi
2018-2019 Yüksek Lisans Çağatay Türkçesi
2019-2020 Doktora 13-15. Yüzyıllar Türkçe Metin İncelemeleri I
2019-2020 Doktora 13-15. Yüzyıl Türkçe Metin İncelemeleri II
2018-2019 Doktora 13-15. Yüzyıllar Türkçe Metin İncelemeleri I
2018-2019 Doktora 13-15. Yüzyıllar Türkçe Metin İncelemeleri II

Filtrele:

Şeyh-zâde Atâyî Dîvânı II (Bağlamsal Dizin-İşlevsel Sözlük)

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2019.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kesit Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-7898-46-3

Şeyh-zâde Atâyî Dîvânı I, (İnceleme, Metin, Tıpkıbasım)

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2019.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kesit Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-7898-45-6

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi. | ISBN: -

Gedâyî Dîvânı İnceleme Metin Dizin Tıpkıbasım

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-232-5

Özbek Türkçesinde Yeterlilik Kategorisi

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, Linguistics Abstracts Online, Asian Education Index, Index Copernicus International Journals Master List Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: 10.29228/ijlet.30268 ISSN: 2198-4999

Özbek Türkçesinde Sıfat-Fiilli Yapılar

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, EBSCO Host, Sobiad Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 68 DOI: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3813 ISSN: 1307-9581

Özbek Yazar Abdulla Kadiri’nin Romanlarında Eksiltili Yapılar

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, DOAJ, Asian Education Index Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.2241 ISSN: 2198-4999

ÇAĞATAY ŞAİRİ ATÂYÎ’NİN DİVANINDA EKSİLTİLİ YAPILAR

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Host, Pro Quest, OAJI net, Dergi Park Akademik, Asos, Acar İndex Yayın Yeri: TÜRÜKUluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 11 DOI: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK361 ISSN: 2147-8872

NEHCÜ L FERÂDİS TE İKİLİ KULLANIMLAR

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, ASOS, ASOS, JOURNAL İNDEX Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.18298/ijlet.624 ISSN: 2198-4999

Çağatay Türkçesinde sA Ekinin İşlevleri

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, EBSCO, SOBİAD, ASOS, TEİ, ARASTIRMAX, MIAR, ACAR İNDEX Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 48 DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3589 ISSN: 1460-7425

Çetin Pekacar Kumuk Türkçesi Sözlüğü Ankara Türk Dil KurumuYayınları 2011 409 s ISBN 978 975 16 2385 0

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ASOS Index, CEEOL, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich's periodicals directory Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Cilt: - Sayı: 52 DOI: http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1164 ISSN: 1304-6918

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE nI İLGİ HÂLİ EKİ

PEKACAR ÇETİN,ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, DOAJ, ASOS, GIGA, JOURNAL İndex, SOBİAD Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING Cilt: - Sayı: - DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.294 ISSN: 2198-4999

Meslekleri ve İlgi Alanları Açısından Mecâlisü n Nefâyis teki Şairlerin Sosyal Hayattaki Yeri

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, MLA, DOAJ, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turk Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3052 ISSN: 1308-2140

Çağatay Türkçesinde Eski Türkçenin İzleri

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, MLA, DOAJ, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turk Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1995 ISSN: 1308-2140

Çağatay Türkçesinde Sıfır Biçimbirim

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS İndex, Sindex, OAJI, Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Tarihî Türk Lehçelerinde atı Kelimesinin Çok Anlamlı Yapısı

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Karadeniz Cilt: - Sayı: 31 DOI: - ISSN: 1308-6200

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE BOL OLMAK FİİLİNİN ÇOK ANLAMLI YAPISI

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Dil Araştırmaları Cilt: - Sayı: 19 DOI: - ISSN: 1307-7821

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLLERİ

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları Cilt: - Sayı: 32 DOI: - ISSN: 1302-6011

Gedâyî Dîvânı nda Şahsiyetler

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gazi Türkiyat Cilt: - Sayı: 19 DOI: - ISSN: 1307-914X

Çağatay Türkçesinde Sınırlama Hâli

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Cilt: 29 Sayı: 29 DOI: - ISSN: 1300-7874

Özbek Türkçesinde -sa Ekinin İşlevleri

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.06.2017-28.06.2017 Ülke: TÜRKİYE

Özbek Türkçesinde Yeterlik Kategorisi

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONALCONGRESS ONAFRO-EURASIANRESEARCH II Etkinklik Tarihi: 17.04.2017-20.04.2017 Ülke: İSPANYA

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FİİLLERİN ÇOK ANLAMLI YAPISI AŞK GÜNEŞE BENZER DE GÖR FİİLİ

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE nI İLGİ HÂLİ EKİ

Yazarlar: PEKACAR ÇETİN,ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Nevşehir HBV Üniversitesi 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

XV Yüzyıl Orta Asya Türkçesinin Önemli Temsilcilerinden Gedâyî nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu TÜKAS 2014 Etkinklik Tarihi: 12.11.2014-13.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Eski Türkçe ve Batı Türkçesinin Etkisinde Bir Doğu Metni Gedâyî Dîvânı

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Niğde Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014) Etkinklik Tarihi: 18.03.2014-21.03.2014 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehirli Şair Nedim Uçar ın Şiirlerinde Kelime Dünyası

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir ve Diğer Anadolu Ağızlarında Fiillerin Teklik 3 Şahıs Çekimlerinde n Sesi

Yazarlar: PEKACAR ÇETİN,ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir Ağızlarında Eski Türkçe Arkaik Unsurlar

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.02.2007-28.02.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Çağrışım Dünyası

  Konusu: Proje çerçevesinde Türkçedeki temel kelimelerden seçilen hedef kelimelerin Nevşehir Üniversitesi öğrencilerinin zihin dünyasına yansıyan çağrışım setleri esas alınarak toplumsal rol ve kimliklerin ekonomik ve kültürel koşulların cinsiyet farklılığının vb algılama düşünme ve dil üzerindeki etkisi tespit edilecek böylece Nevşehir Üniversitesi öğrencilerinin dünyayı görme algılama düşünme ve dili kullanma biçimleri değerlendirilecektir  Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Osmanlıdan Cumhuriyete Nevşehir Mezar Taşları

  Konusu: Mezar taşları hem şekil hem de yapı ve içerik bakımından toplumun kültürel yapısını ortaya koymaktadır Bu bağlamda söz konusu proje Nevşehir yöresi ilçe belde ve köyleri mezar taşlarının sanat tarihi dil ve halk bilimi açısından incelenmesini içermektedir Özellikle Osmanlı Dönemi mezar taşı kitabelerinin fotoğraflanması arşivlenmesi kitabeleri dil ve kültür açısından incelenip değerlendirilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır  Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___