Akademik Unvanlar

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2012

  Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kabul ve kullanımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi  "

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 

 • Lisans 2005

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2015-2016 Önlisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2014-2015 Önlisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2013-2014 Önlisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2
2017-2018 Lisans Bilgisayar 1
2016-2017 Lisans Bilgisayar 1
2015-2016 Lisans BİLGİSAYAR 1
2014-2015 Lisans BİLGİSAYAR 1
2014-2015 Lisans BİLGİSAYAR 2
2013-2014 Lisans BİLGİSAYAR 2
2013-2014 Lisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2013-2014 Lisans BİLGİSAYAR 1

Filtrele:

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi. | ISBN: 978-605-241-180-3

Bilgisayara Giriş

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KIRTAY MEHMET, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Eğitim Bilimlerine Giriş

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM. | ISBN: -

Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Anı Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5213-44-2

An Integrated Approach for Preservice Teachers Acceptance and Use of Technology UTAUT PST Scale

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,URSAVAŞ ÖMER FARUK,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research Cilt: 55 Sayı: 55 DOI: 10.14689/ejer.2014.55.2 ISSN: 1302597X

An Integrated Approach for Preservice Teachers Acceptance and Use of Technology UTAUT PST Scale

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,URSAVAŞ ÖMER FARUK, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research Cilt: - Sayı: 55 DOI: 10.14689/ejer.2014.55.2 ISSN: 1302-597X

A Case Study on Increasing Students' Awareness about the Educational Information Network (EBA) Platform

COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI Yayın Yeri: Journal of Qualitative Research in Education Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2624

A Case Study on Increasing Students’xx Awareness about the Educational Information Network (EBA) Platform

COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI Yayın Yeri: Journal of Qualitative Research in Education Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2624

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK GRUPLARININ EĞİTSELAMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad, Citefactor Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: 46 DOI: - ISSN: 2148-2489

The Metaphors of Pre-Service Religious Culture and MoralKnowledge Pre-Service Teachers Related to Cyber-Bullying

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: International Scientific Indexing (ISI) Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Social Sciences Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2547-9644

Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Education SourceEBSCOhost Education Research CompleteEBSCO A-Z JournalsERA (Educational Research Abstracts)HERDC (Higher Education Research Data Collection)AERA (American Educational Research Association)DOAJ (Directory of Open Access Journals)ISETL (International Society for Exploring Teaching and Learning)Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)Google ScholarTürk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1304-9496

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’xxNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 13 Sayı: Volume 13 Issue 29 DOI: 10.7827/TurkishStudies.14299 ISSN: 1308-2140

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi

TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 16 DOI: 10.26466/opus.461523 ISSN: 2528-9527

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,KURT ADİLE AŞKIM, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2667-8683

Türkiye deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler

ŞİMŞEK ALİ,ÖZDAMAR KESKİN NİLGÜN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KILIÇER KEREM,AKBULUT YAVUZ,yıldırım yusuf, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2667-4750

Examining Pre-Service Teachers’ Nomophobia Levels in Terms of Several Variables

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Learning Cilt: 9 Sayı: 6 DOI: 10.5539/jel.v9n6p21 ISSN: 1927-5269

The Roles of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers in Organizing Their Students Relationships with Social Networks

TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1927-6052

Öğretmenlerin Teknoloj Kabul Ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, URSAVAŞ ÖMER FARUK, BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IETC 2010 Etkinklik Tarihi: Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: Ülke: -

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Teknoloji Kabul Ve Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IETC 2011 Etkinklik Tarihi: Ülke: -

11TH DEVELEPOMENT PLAN AND THE ROLE OF UNIVERSITIES

Yazarlar: KAYA TEKİNER,SEÇME GÖKHAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,ÇİÇEK ERDOĞAN,SUNGUR SEVİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH2019 International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 26.12.2019-27.12.2019 Ülke: -

2007’DEN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELERİN YÖK İZLEME KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: ÇİÇEK ERDOĞAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,SEÇME GÖKHAN,SUNGUR SEVİL,KAYA TEKİNER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 26.12.2019-27.12.2019 Ülke: -

DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KALİTE ALGISINA ETKİSİ

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,SEÇME GÖKHAN,ÇİÇEK ERDOĞAN,SUNGUR SEVİL,KAYA TEKİNER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 26.12.2019-27.12.2019 Ülke: -

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME VE DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI:NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yazarlar: SEÇME GÖKHAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,ÇİÇEK ERDOĞAN,SUNGUR SEVİL,KAYA TEKİNER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 26.12.2019-27.12.2019 Ülke: -

TÜRKİYE’DE ETWINNING DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,yılmaz sevgi,uz ersan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.11.2019-03.11.2019 Ülke: -

Okul Yöneticilerinin Gözünden eTwinning Projeleri

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,yılmaz sevgi,uz ersan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.11.2019-03.11.2019 Ülke: -

KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNİN YÖK İZLEME KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: SEÇME GÖKHAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 17.10.2019-19.10.2019 Ülke: -

Üç boyutlu yazıciların öğretimsel materyal üretiminde kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 13. UIuslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: TÜRKİYE

EBA platformu hakkında öğrenci farkındalığının arttırılması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-05.05.2018 Ülke: TÜRKİYE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NA (EBA’YA) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EJER Antalya Etkinklik Tarihi: 02.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 29.04.2018-01.05.2018 Ülke: -

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fizik Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Yazarlar: AKKAYA DEVİREN ŞEYMA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: ”, International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) 23-25 Mart 2018. Etkinklik Tarihi: 23.03.2018-25.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

The Perception of Internal and External Stakeholders: The Case of Nevsehir HacıBektas Veli University

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,KAYA TEKİNER,SEÇME GÖKHAN,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Quality in higher education Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

THE PERCEPTION OF INTERNAL AND EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF NEVSEHİR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,SEÇME GÖKHAN,KAYA TEKİNER,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH 2017 Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: -

The Perception of Internal and External Stakeholders: The Case Of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,SEÇME GÖKHAN,KAYA TEKİNER,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH 2017International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

INVESTIGATING THE ROLES OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS IN ORGANIZING THE RELATIONSHIPS WITH SOCIAL NETWORKS

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İSNİTE 2016 The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Metaforları

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-15.05.2016 Ülke: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Tarafından İncelenmesi

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, ÇİFTÇİ BARIŞ

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-05.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Bilgisayar Etiği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitiminde Kendine Ne kadar Yer Buluyor

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KUZU DEMİR ELİF BUĞRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IETC 2008 Etkinklik Tarihi: 06.05.2008-09.05.2008 Ülke: -

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazarlar: KUZU ABDULLAH,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: LESEMP 2007 Etkinklik Tarihi: 17.10.2007-21.10.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer (Ulusal) 01.06.2018-01.06.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

  Konusu: Projenin amacı sınıf öğretmenlerine, değerler eğitimi süreçlerinde kullanmaya yönelik olarak dijital hikaye kavramı hakkında bilgi vermek, dijital hikaye hazırlama programlarını tanıtmak, dijital hikaye oluşturmak için kullanılabilecek temel program bilgisi ve eğitimini vermek, sınıf içi değerler eğitiminde kullanılabilecek örnek dijital hikayeler hazırlamak ve uygulama örneklerini paylaşmaktır. Eğitimin hedef kitlesini, Nevşehir İlinde görev yapan ve eğitime gönüllülük esası ile katılacak ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Eğitimin süresi 10 gün ve katılımcı sayısı 30 olarak planlanmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü bilgisayar sınıflarında verilecek olan eğitimde değer kavramı, değerlerin sınıflandırılması, değerlerin öğretimi, değerlerin öğretimine ilişkin kazanımlar, hikayelerin eğitimde kullanımı, dijital hikaye kavramı ve eğitimde kullanımı, dijital hikaye hazırlama aşamaları, dijital hikaye hazırlamada kullanılacak ses-görüntü ve video işleme programları ve dijital hikaye hazırlama yazılımları hakkında eğitim verilecektir. Projeye katılan öğretmenlerden Hayat Bilgisi dersi temalarında yer alan değerlerin kazanımına yönelik dijital hikayeler hazırlamaları istenecek ve bu hikayeler “Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği” bağlamında değerlendirilecek ve katılımcılara dönütler verilecektir. Hazırlanan dijital hikayeler, kurulacak web sitesinde ve açılacak YouTube kanalında yayınlanarak ilgili tüm öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır. Görevi: Yürütücü

 • TÜBİTAK PROJESİ 20.03.2019-20.03.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİMİN ETKİSİ VE TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİME YÖNELİK BİR YAPI ÖNERİSİ

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer
 • ders notu

  ENF 101

  ENF 101

___ Bağlantılar ___