Akademik Unvanlar

 • 2014

    PROFESÖR

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2003

  yy  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAĞ TARİHİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 1998

  Koloni Devri Anadolu’xxsunda faaliyet gösteren Asurlu tüccar aileler (Sü-Laban’xxın oğlu İmdilum, Assur-imitti’xxnin oğlu Uşur-sa-İstar ve Assur-re`i’xxnin oğlu Pilah-İstar)  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1992

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ SÜMEROLOJİ PR.

2016-2017 Lisans Eskiçağ Mezopotamya Tarihi
2016-2017 Lisans Eskiçağ Anadolu Tarihi
2016-2017 Yüksek Lisans Anadolu-Mezopotamya Münasebetleri
2016-2017 Doktora Eski Anadolu tarihi

Filtrele:

Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Değişim Yayınevi, TÜRKMENİSTAN. | ISBN: 987-605-2083-45-1

Anadolu’nun Eskiçağ Tarihi

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,Abacı Oğuzhan, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Değişim Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-208-345-1

ANADOLU’NUN ESKİ ÇAĞLARINDA İKTİSADİ VE ZİRAİ HAYAT

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,HORUNLU TUĞÇE, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: DEĞİŞİM YAY.. | ISBN: 9786052083215

Asurlular

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Bilgin Kültür Sanat Yay., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-65601-3-2

CAHİT GÜNBATTI YA ARMAĞAN

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Ankara Üniversitesi DTCF. | ISBN: 978-605-136-225-0

Kültürlerin YansımasıHayat Erkanal’xxa Armağan

ÇEÇEN SALİH,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2006.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: HOMER. | ISBN: 9758293933

Bilge Kağan Hazinesinin Gün Yüzüne Çıkarılması: Bilge Kağan Anıt Alanı Kazı Çalışmaları

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, KOÇAK KÜRŞAT, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış Cilt: 15 Sayı: 30 DOI: - ISSN: 1307-9778

SÜMER VE TÜRK DİLLERİ ARASINDAKİ SÖZ DİZİMİ VE BAZI EKLERİN BENZERLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ABACI OĞUZHAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ROAD Yayın Yeri: AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2148-2292

“Uṣur-Ša-İštar Ailesinden F Šimat-Su’en’e Ait DörtMektup”

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES Cilt: 1 Sayı: 9 DOI: dx.doi.org/10.18299/cahij.183 ISSN: 2199-353X

Sümercede İsmin Halleri

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,Abacı Oğuzhan, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 9 DOI: dx.doi.org/10.18299/cahij.157 ISSN: 2199-353X

Kültepe’xxde Kaçakçılıkla İlgili Yeni Bir Belge

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: index copernicus, AWOL Yayın Yeri: Archıvum Anatolicum Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

Asurlu Bayan Akadia nın Ağabeyi Usur şa İştar a Göndermiş Olduğu Üç Mektup

ÇEÇEN SALİH,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 7 DOI: 10.18299/cahij.105 ISSN: 2199-353X

Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda Anadolu da İnanç Sistemi

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,İNCE GÜLBİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1-2 DOI: - ISSN: 1303-9075

Valencia da Muhtesiplik Kurumu ve Aragon Krallığında Eczacılık Bu makalenin hakemliği tarafımdan yapılmıştır

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2199-353X

Some Clues on the Existence of a Social Structure in Cappadocia 10 000 Yeras Ago Bu makalenin hakemliği tarafımdan yapılmıştır

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: IV DOI: - ISSN: 2199-353X

Assur Ticaret Dönemi Tüccarlarından USur a İ tar ı Saray ve Kurumlar ile Yazışmalarından Bazı Örnekler

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Asur Ordusu

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,Akyüz Faruk, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 32 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Sumer Kanunları

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, AKYÜZ FARUK, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-9075

Çivi yazıı Tabletlere Görev Eski Anadolu’xxda Vergi Uygulamaları ve Kaçakçılık

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2009

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Akademik Bakış Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1307-9778-1309-5137

The Use of Wagons (eriqqum) in Ancient Anatolia According to Texts from Kültepe

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2006

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Cilt: - Sayı: 96 DOI: - ISSN: -

Sümercede Kültür Tarihimize Dair İzler

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

2003 Yılı Bilge Kağan Anıt Mezar Kazısı

KUZUOĞLU REMZİ,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Manas Üni. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 18 DOI: - ISSN: 1964-5093

Kahramanmaraş’xxta Bulunmuş İki Yeni Asurca Tablet

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Awol Yayın Yeri: Archivum Anotolicum Cilt: 8 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-6355

Kültepe Metinlerine Göre Ticari Malların Paketlenmesi ve Taşınması İle İlgili Bazı Kelimeler

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Awol Yayın Yeri: Archivum Anotolıcum Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda Kervan Güzergahları ve Taşımacılık

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda MÖ 1975 1723 Anadolu da Hayvancılık ve Hayvan Ticareti

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan endeksi Yayın Yeri: Archivum Anatolicum Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-6355

Pilah I tar Arşivinden Aile Hukukuna Dair Bazı Yazışmalar

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Archivum Anatolicum Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

Kültepe Metinlerinde Geçen Kaplar

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2003

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan endeksi Yayın Yeri: Archivium Anatolicum Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

Kültepe’den Amūtum İşlemeli Altın Kadeh

ÇEÇEN SALİH, GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: akademik tarih ve düşünce dergisi Cilt: 9 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 2148-2292

1949 Yılı (Kt b/k) Kültepe Kazısından Asurlu Tüccarlara Ait Bir Grup Tablet

ÇEÇEN SALİH, GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, TOPTAŞ KORAY, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: History Studies Cilt: 13 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1309-4688

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Bir Zenginlik Alameti: Lapis Lazuli Taşından Mühür

ÇEÇEN SALİH, GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Cilt: 72 Sayı: - DOI: - ISSN: 1300-9052

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Anadolu'da Yerel Sarayların Tüccarların Mallarına El Koyması Durumu ve Yerel yetkili Uşanalum

ÇEÇEN SALİH, GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2667-7059

Marqasi’den Namburbi Ritüeline Âit Bir Tablet: Nisan Ayında Görülen Yılanın Uğursuzluğu

ÇEÇEN SALİH,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,AKYÜZ FARUK, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: https://doi.org/10.46931/aran.813376 ISSN: 1300-6355

Asur Ticaret Kolonileri Döneminde (M.Ö. 1975-1723) Anadolu’da Vergi Uygulamaları ve Kaçakçılık

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış Cilt: - Sayı: -4 DOI: - ISSN: 1307-9778

Asur Yazılı Kaynaklarına Göre Maraş ve Çevresi

Yazarlar: ÇEÇEN SALİH,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sempozyum: Antikçağda Maraş Etkinklik Tarihi: 17.11.2017-18.11.2017 Ülke: -

ASUR YAZILI KAYNAKLARINDA MARAŞ VE CİVARI

Yazarlar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Antikçağda Maraş Etkinklik Tarihi: 17.11.2017-17.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

A New Document about the Smuggling from Kültepe

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISLET 2017 Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Asur Devleti nin Tabal Krallığı ile Olan Siyasi Münasebetleri

Yazarlar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,İNCE GÜLBİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Yeni Bir Asurca Tablet Işığında Marqaştim/ Marqaltim Yer adı

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.08.2008-31.08.2008 Ülke: TÜRKİYE

Kültepe Tabletlerinde Kahramanmaraş ve Çevresi

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri Etkinklik Tarihi: 06.05.2004-08.05.2004 Ülke: TÜRKİYE

Kültepe Vesikalarında Geçen Nesnelerin Fiyatları

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri Etkinklik Tarihi: 16.04.1998-17.04.1998 Ülke: TÜRKİYE

 • 15.06.2016-15.06.2016 ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/

  Eminler Höyük ve MÖ 3-2. Bin yıllarda Karaman Ovası Yerleşimlerinin Gelişimi

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • Doktora 2019 Devam Ediyor

    OĞUZHAN ABACI


  Tez Adı: Sumerce Ekler ve Türkçe'ye Yansımaları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    ZEYNEP UĞURLU


  Tez Adı: Erken Dönem Doğu Roma İmparatorluğunun Dış Siyaseti(330-717)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    BİLGE GÜLTEN ÇİFTCİ


  Tez Adı: Kalkolitik Dönemde Batı ve Orta Anadoluda Sosyoekonomik Yapı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    VAHİDE DURAK


  Tez Adı: SANHERİB DÖNEMİNDE YONTU SANATI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    MUHAMMED FARUK ŞENGÜL


  Tez Adı: Pers Ordularında Kullanılan Silahlar


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    YUNUS EMRE ARKIN


  Tez Adı: Güncel Veriler Işığında Harput Kalesinde Karaz Kültürü Buluntuları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    KISMET BACAK


  Tez Adı: ARKEOLOJİK ve YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA TUWANUVA/TYANA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    TUĞÇE KARATAŞ


  Tez Adı: YENİ ASUR DÖNEMİNDE ASUR KRALLARININ CEZALANDIRMA YÖNTEMLERİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    FEHMİ GÜNDÜZ


  Tez Adı: Tabal Dönemi Kululu Buluntuları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    BUSE TUNÇ


  Tez Adı: Eski Anadolu'da Tanrı ve Tanrıçaların Mezopotamya'daki Kökeni (Hitit, Hurri-Mitanni, Urartu, Frig)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    DİLARA APAYDIN


  Tez Adı: CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA (1923-1938) ANADOLU'DA ESKİ ÇAĞ ARAŞTIRMALARI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    TUĞÇE HORUNLU


  Tez Adı: Asur devlet politikalarında din faktörü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    GÜL KAHVECİ


  Tez Adı: Asur Ticaret Kolonileri çağında tekstil ürünleri ve ticareti


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    SEMRA DALKILIÇ


  Tez Adı: Orta Asur Devleti'nin ortaya çıkışı ve I. Tiglat-pileser dönemi siyasi faaliyetler


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    MEHMET ŞEFİK AŞKIN


  Tez Adı: Sumer mitolojik öykülerinin Eski Ahit'teki yansımaları


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    NAZAN SÜNBÜL


  Tez Adı: Eski Mezopotamya Kavimlerinin Hukukunda kadının toplumsal statüsü: Sümer, Akad, Babil ve Asur


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    FAZLI ALTI


  Tez Adı: Pers siyasi tarihi (M.Ö. 559-330)


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    FARUK AKYÜZ


  Tez Adı: Asur devleti'nin başkentleri


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

___ Bağlantılar ___