Academic Titles

 • 2018

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2018 2011

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2011 2009

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2009 2006

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

   

 • 2006 2005

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Education

 • Doktora 2008

  Les modeles de financement du processus d'industrialisation des pays emergents: le cas de la Turquie (Gelişmekte Olan Ülkelerin Sanayileşme Süreçlerinin Finansman Modelleri: Türkiye Örneği)  "

  Université Paris III - Sorbonne Nouvelle Ecole doctorale  

 • Yüksek Lisans 2003

  Evolution des PME turques dans le processus d'élargissement de l'Union européenne (Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Türkiye'deki KOBİ'lerin Gelişimi)  "

  Université Paris III - Sorbonne Nouvelle Etudes européennes  

 • Lisans-Yandal 2007

  INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO) DE PARIS EURASIE  

 • Lisans 1996

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 

2013-2014 Lisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2016-2017 Lisans Çalışma Ekonomisi (NÖ., İ.Ö.)- Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi (İŞL) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Hukukun Temel Kavramları (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler (NÖ.İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Uluslararası İlişkiler ve Politika (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Siyasi Tarih (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Bitirme Tezi / Staj (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2015-2016 Lisans Ticaret Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2015-2016 Lisans Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Araştırma Yöntemleri (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Çalışma Ekonomisi (NÖ.İÖ.) - Güz Dönemi
2012-2013 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Çalışma Ekonomisi (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Mezuniyet Projesi (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Bitirme Tezi (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Araştırma Yöntemleri (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Mezuniyet Projesi (Bahar Dönemi)
2012-2013 Lisans Uluslararası İlişkiler ve Politika (Bahar Dönemi)
2012-2013 Lisans Siyasi Tarih (Bahar Dönemi)
2012-2013 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Bahar Dönemi)
2013-2014 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2013-2014 Lisans ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2013-2014 Lisans ÇALIŞMA EKONOMİSİ
2013-2014 Lisans ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA
2013-2014 Lisans SİYASİ TARİH
2013-2014 Lisans BORÇLAR HUKUKU
2020-2021 Lisans BİTİRME TEZİ I - GÜZ
2020-2021 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I - GÜZ
2020-2021 Lisans İKTİSADA GİRİŞ I - GÜZ
2020-2021 Lisans TÜRKİYE EKONOMİSİ - GÜZ
2020-2021 Lisans ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ - BAHAR
2020-2021 Lisans BİTİRME TEZİ II - BAHAR
2020-2021 Lisans ULUSLARARASI İKTİSAT - BAHAR
2020-2021 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II - BAHAR
2020-2021 Lisans İKTİSADA GİRİŞ II - BAHAR
2019-2020 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER - BAHAR
2019-2020 Lisans ULISLARARASI İKTİSAT - BAHAR
2019-2020 Lisans İKTİSADA GİRİŞ II - BAHAR
2018-2019 Lisans ULUSLARARASI FİNANS - BAHAR
2018-2019 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II - BAHAR
2018-2019 Lisans İKTİSADA GİRİŞ II - BAHAR
2018-2019 Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ II - BAHAR
2018-2019 Lisans TEZ ÇALIŞMASI II - BAHAR
2019-2020 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I - GÜZ
2019-2020 Lisans İKTİSADA GİRİŞ I - GÜZ
2016-2017 Lisans Politik Ekonomi - Güz
2017-2018 Lisans Uluslararası Finans
2017-2018 Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2017-2018 Lisans Tez Çalışmaları
2017-2018 Lisans İktisada Giriş II
2017-2018 Lisans Uluslararası İktisadi Birleşmeler
2017-2018 Lisans Çalışma Ekonomisi
2017-2018 Lisans İktisada Giriş I
2018-2019 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I
2018-2019 Lisans İKTİSADA GİRİŞ I
2014-2015 Lisans Bitirme Tezi / Staj - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi (İŞL) - Bahar Dönemi
2015-2016 Lisans Ticaret Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2015-2016 Lisans Çalışma Ekonomisi (NÖ., İÖ.)- Güz Dönemi
2016-2017 Lisans Uluslararası İktisat I - Yaz Dönemi
2016-2017 Lisans Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2018-2019 Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI I
2020-2021 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ - GÜZ
2020-2021 Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMALARI - GÜZ
2018-2019 Yüksek Lisans POLİTİK EKONOMİ
2019-2020 Yüksek Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - GÜZ
2019-2020 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ (IKT) - GÜZ
2019-2020 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI (İKT) - GÜZ
2020-2021 Yüksek Lisans ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ - GÜZ
2020-2021 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ - GÜZ
2020-2021 Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMALARI - BAHAR
2019-2020 Yüksek Lisans POLİTİK EKONOMİ - GÜZ
2015-2016 Yüksek Lisans Avrupa Birliği Kurumsal Yapı ve Politikaları (KMY) - Bahar Dönemi
2020-2021 Yüksek Lisans POLİTİK EKONOMİ - GÜZ
2012-2013 Yüksek Lisans İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri (Güz Dönemi)
2015-2016 Yüksek Lisans Proje Danışmanlığı (İŞL İÖ) - Güz Dönemi
2019-2020 Yüksek Lisans DANIŞMANLIK - BAHAR
2019-2020 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI (KYM) - BAHAR
2019-2020 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ (İKT) - BAHAR
2019-2020 Yüksek Lisans ULIUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK - BAHAR
2014-2015 Yüksek Lisans Avrupa Birliği Kurumsal Yapı ve Politikaları (KMY) - Bahar Dönemi
2015-2016 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (İKT) - Güz Dönemi
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (IKT) - Güz Dönemi
2020-2021 Yüksek Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - GÜZ
2017-2018 Yüksek Lisans Gümrük Mevzuatı
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (İKT) - Bahar Dönemi
2015-2016 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (İKT) - Güz Dönemi
2018-2019 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ I
2016-2017 Doktora Bilim Felsefesi - Güz Dönemi

Filter:

Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Ekonomik Bir Değerlendirme

GÜLLÜ İLHAN, 2022.

Uluslararası Bilimsel Kitap Publication Info: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7315-88-3

Uyanmışlar ( La Confrèrie des Eveillées)

GÜLLÜ İLHAN, 2019.

Uluslararası Kitap Tercümesi Publication Info: Pruva, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-80799-9-1

Sosyolojik Unsurların Dış Politikaya Etkisi

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2017.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Publication Info: Gündoğan Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-520-335-5

Türkiye nin Yakın Havzasındaki Devlet İçi Çatışmaların Analizleri

GÜLLÜ İLHAN, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Gündoğan Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-520-326-3

Laiklik ve İnanç Özgürlüğü

GÜLLÜ İLHAN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Publication Info: İskenderiye, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9900-24-9

Çanakkale de Fransız Donanması Nos marins à la geurre

GÜLLÜ İLHAN, 2007.

Uluslararası Kitap Tercümesi Publication Info: IQ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-255-167-1

Geleceğin Süper Gücü Çin

SANDIKLI ATİLLA,GÜLLÜ İLHAN, 2005.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Tasam, TÜRKİYE. | ISBN: 975-6285-14-1

A Research to Determine the Role of Process of Turkey s Entry to European Union on the Foreign Direct Investment

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: SCI-Expanded Publication Place: Procedia-Social and Behavioral Sciences Volume: - Issue: 99 DOI: - ISSN: -

Problems Encountered by the Exporting Firms An Application in the City of Kayseri

AKDOĞAN MEHMET ŞÜKRÜ,KARAMUSTAFA KURTULUŞ,GÜLLÜ KENAN,UYAR KUMRU,GÜLLÜ İLHAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: SCI-Expanded Publication Place: Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume: - Issue: 24 DOI: - ISSN: 1877-0428

Küresel Riskler ve Fırsatlar Bağlamında Çok Uluslu Şirketler Üzerine Bir Analiz

GÜLLÜ İLHAN, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: INDEX COPERNICUS/EBSCO/DOAJ/SOBIAD/DRJI Publication Place: Erciyes Akademi Volume: 36 Issue: 4 DOI: - ISSN: 2757-7031

Türkiye’nin Yeniden Asya Açılımının Türk Dış Ticaretine Yönelik Fırsatlar ve Riskler Bağlamında Değerlendirilmesi

DEVECİ ŞULE, GÜLLÜ İLHAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL/EBSCO HOST/ASOS/SOBIAD Publication Place: Erciyes Akademi Volume: - Issue: - DOI: 10.48070/erciyesakademi.958310 ISSN: 2757-7031

Kuruluşunun 50. Yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Aktörler ve Riskler Bağlamında Değerlendirilmesi

GÜLLÜ İLHAN, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL/EBSCO HOST/SOBIAD Publication Place: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: 1 Issue: - DOI: - ISSN: 2757-7031

Türkiye’de Gelir Dağılımının Sosyal Tabakalaşma Üzerine Etkileri

KILIÇ NAZİFE ÖZGE,GÜLLÜ İLHAN, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Diğer endeksler (Alan endeksi) Publication Place: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: 5 Issue: 12 DOI: - ISSN: 2149-3006

Euro Bölgesinden Ayrılma Durumunda Oluşacak Riskler ve Bölgenin Geleceği Hakkında Çeşitli Senaryolar

ŞANLIOĞLU ÖMER,GÜLLÜ İLHAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ASOS, EBSCO Publication Place: C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Volume: 18 Issue: 1 DOI: - ISSN: 1303-1279

An Evaluation on the Attractiveness of Turkish Economy in Terms of Foreign Direct Investments

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Dergipark Publication Place: European Journal of Sustainable Development Research Volume: 1 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2458-8091

Assesment of Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC21 in Terms of Objectives and Conclusions

GÜLLÜ İLHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: SDVANCED SCIENCES, SHERPA ROMEO, OPEN ACADEMİC JOURNALS INDEX Publication Place: International Journal of Economics, Commerce & Management Volume: 4 Issue: 5 DOI: http://ijecm.co.uk/ ISSN: 2348-0386

Describing Turkey Israel Relationships with Its Trade Dimension

GÜLLÜ İLHAN,YAZICI MİRAÇ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Open Academic Journal Index Publication Place: International Journal of Economics Commerce and Management Volume: 4 Issue: 10 DOI: http://ijecm.co.uk/ ISSN: 2348-0386

An Application on the Efficiency of CustomsUnion Turkey EU Customs Union

GÜLLÜ İLHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: EBSCO, Repec, Doaj. Ulrichs Publication Place: Revista Economica Volume: 67 Issue: 6 DOI: - ISSN: 1582-6260

Türk Dış Ticaretinin Serbestleştirilmesi Bağlamında Türkiye AB Gümrük Birliği Uygulamasının Rolü Teorik Bir Bakış

GÜLLÜ İLHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ASOS, EBSCO Publication Place: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume: 8 Issue: 4 DOI: - ISSN: 1308-4216

AB ABD Serbest Ticaret Anlaşması Sürecine Türkiye AB Gümrük Birliği Anlaşması Özelinde Bir Bakış

GÜLLÜ İLHAN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: EBSCO, ASOS,CIAO Publication Place: Bilge Strateji Volume: 6 Issue: 11 DOI: - ISSN: 1309-212X

Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Sonuçları

GÜLLÜ İLHAN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Asos Publication Place: Stratejik Öngörü Volume: - Issue: 13 DOI: - ISSN: -

Dünya Ticaret Örgütü nün Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Yönümdeki Çabaları ve İktisadi Kalkınma

ORHAN OSMAN ZEKAYİ,GÜLLÜ İLHAN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ASOS Publication Place: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: - Issue: 25 DOI: - ISSN: 1300-1582

Relation of direct foreign investments and economic growth: panel data analysis on APEC countries

KILIÇ NAZİFE ÖZGE,GÜLLÜ İLHAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: EBSCO Publication Place: Journal of Economics Finance and Accounting Volume: 5 Issue: 3 DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.935 ISSN: 2146-7943

An Evaluation on the Attractiveness of Turkish Economy in Terms of Foreign Direct Investments

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ProQuest One Academic Publication Place: European Journal of Sustainable Development Research Volume: 1 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2458-8091

İlhan GÜLLÜ, Nazife Özge KILIÇ, Ömer ŞANLIOĞLU

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE,ŞANLIOĞLU ÖMER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ESCI: Emerging Sources Citation Index Publication Place: Journal of Economics, Finance and Accounting Volume: 4 Issue: 3 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.695 ISSN: 2148-6697

Problems Encountered By The Exporting Firms An Application In The City Of Kayseri

Author: GÜLLÜ İLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 7th International Strategic Management Conference Event Dates: 09.09.2011-03.01.2023 Country: -

Relation of Direct Foreign İnvestments and Economic Growth: Panel Data Analysis on APEC Countries

Authors: KILIÇ NAZİFE ÖZGE,GÜLLÜ İLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 14 th International Strategic Management Conference Event Dates: 12.06.2018-14.06.2018 Country: ÇEK CUMHURİYETİ

Aracı Şehirlerin İktisadi Kalkınma Sürecindeki Rolü: Ağri İli Örneği

Authors: KILIÇ NAZİFE ÖZGE,GÜLLÜ İLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES-CAPPADOCIA Event Dates: 16.04.2018-20.04.2018 Country: -

Gelir Dağılımının Türkiye’de Sosyal Tabakalaşma Üzerine Etkileri

Authors: KILIÇ NAZİFE ÖZGE,GÜLLÜ İLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES-CAPPADOCIA Event Dates: 16.04.2018-20.04.2018 Country: -

2017 Dünya Ekonomi Forumu’nun Çin’in Dış Ticaret Hedefleri Açısından Değerlendirilmesi

Authors: GÜLLÜ İLHAN,DEMİREL MURAT

Uluslararası Özet bildiri Event Name: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki çalışmalar Sempozyumu (BİLMES) 2017 Event Dates: 05.10.2017-08.10.2017 Country: TÜRKİYE

Evaluation of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) in Terms of Turkish Foreign Trade

Authors: GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE,ŞANLIOĞLU ÖMER

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: ISNC 2017 13th International Strategic Management Conference Event Dates: 06.06.2017-08.06.2017 Country: MAKEDONYA

An Evaluation on the Attraction of Turkish Economy from the Point of Foreign Direct Investment

Authors: GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 2th International Conference on Sustainable Development (ICSD) Event Dates: 19.10.2016-23.10.2016 Country: MAKEDONYA

A Research to Determine the Role of Process of Turkey s Entry to European Union on the Foreign Direct Investment

Authors: GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 9th international Strategic Management Conference Event Dates: 27.05.2013-29.06.2013 Country: -

Ekonomik Gelişme Sürecinde Turizm Sektörünün Rolü Türk Turizmi Örneği

Authors: GÜLLÜ İLHAN,KARAMUSTAFA KURTULUŞ,GÜLLÜ KENAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: Eurasian Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond Event Dates: 18.10.2012-21.10.2012 Country: AZERBAYCAN

 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    TURAL ISRAFILOV


  Thesis Title: HAZAR PETRÖLÜNÜN AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASINDAKİ RÖLÜ


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    CANAN KEVSER


  Thesis Title: Kurumsal Halkla İlişkiler Yönetiminde Web Sitelerinin Kullanılması: Üniversite Web Sitelerinin Öğrenci Yaklaşımlı İncelenmesi


  Place: Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    HASAN GÖKTAŞ


  Thesis Title: Kamu Kurumlarında Dış Kaynak Kullanımı Afyonkarahisar İŞKUR Örneği


  Place: Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    MUHAMMET KERİM UZUN


  Thesis Title: İl özel idarelerinin altyapı ve ulaşım alanında yerel kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki etkinliği: Niğde örneği (2005-2020 yılları arası)


  Place: Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Tamamlandı

    SEYİT ORDU


  Thesis Title: Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerindeki rolü


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Tamamlandı

    MUHAMMED FATİH ATA


  Thesis Title: Kayseri bölgesinde seçilmiş sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansmanında katılım bankacılığının rolü: Gıda, inşaat ve tekstil sektörleri örneği


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Tamamlandı

    ŞULE DEVECİ


  Thesis Title: Orta Asya'da Sovyetler birliği sonrası kurulan düzende bölgesel örgütlerin rolü: Şanghay işbirliği örgütü örneği


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    BİHTER PİRCİ ERTAŞ


  Thesis Title: Türkiye'de bilgi endeksi ölçümü ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılması


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

___ Links ___