Akademik Unvanlar

 • 2021 2021

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2021 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2018 2013

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Post-Doktora 2020

  Kent State University Counselor Education and Supervision  

 • Doktora 2017

  Kök ebeveynlik biçimlerinin boşanma göstergeleri üzerindeki yordayıcı gücü  "

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) (GİRESUN ÜNİV. ORTAK) 

 • Yüksek Lisans 2013

  Benlik kurguları ve otantikliğin özgecilik üzerindeki yordayıcı gücünün incelenmesi  "

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2006

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (İÖ)

2017-2018 Önlisans ÖZEL EĞİTİM 1
2017-2018 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2017-2018 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2013-2014 Önlisans ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ
2016-2017 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2016-2017 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2015-2016 Önlisans KİŞİSEL GELİŞİM
2015-2016 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2015-2016 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2014-2015 Önlisans KİŞİSEL GELİŞİM
2014-2015 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2014-2015 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2013-2014 Önlisans DAVRANIŞ BİLİMLERİ
2017-2018 Lisans REHBERLİK
2016-2017 Lisans İLETİŞİM
2016-2017 Lisans KİŞİSEL GELİŞİM
2016-2017 Lisans EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI
2016-2017 Lisans KURUM DENEYİMİ
2016-2017 Lisans BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI
2016-2017 Lisans BİLİM TARİHİ
2013-2014 Lisans SOSYAL PSİKOLOJİ
2020-2021 Lisans Psikolojik Testler
2020-2021 Lisans Mesleki Rehberlik
2020-2021 Lisans Davranış Bozuklukları 1
2020-2021 Lisans Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma
2020-2021 Lisans Psikolojik Danışma Kuramları
2018-2019 Lisans Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2018-2019 Lisans REHBERLİK
2018-2019 Lisans EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2017-2018 Lisans Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması
2017-2018 Lisans Gelişim Psikolojisi
2017-2018 Lisans Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları
2017-2018 Lisans BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI
2020-2021 Lisans Öğrenme Psikolojisi
2013-2014 Lisans EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2020-2021 Doktora Gelişim ve Öğrenme

Filtrele:

BENLİĞİN İNŞASI

SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: PEGEM, TÜRKİYE. | ISBN: 978-1-4625-0297-4

THE PROFESSIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF PRISON STAFF

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: EOS. | ISBN: -

Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2017.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-570-3

EĞİTİMDE POZİTİF PSİKOLOJİ UYGULAMALARI

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053180685

Development of Family Functions and Relationship in Families: A Mixed-Design Study

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY Cilt: 47 Sayı: 5 DOI: 10.1080/01926187.2019.1673259 ISSN: 0192-6187

The Predictive Role of the Parenting Styles That Cause Early Maladaptive Schemas on Divorce Indicators

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI, TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Humanity and Society (İnsan Toplum Dergisi) Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2146-7099

Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI, TR DİZİN Yayın Yeri: ADDİCTA: The Turkish Journal on Addiction Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0037 ISSN: 2148-7286

Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, SOBİAD Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-6297

MEVLANA MESNEVİ SİNDE AŞKIN BİLİNÇ

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Open acces, Asos, Aniji, Arastırmax , Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, İsam, Research Bible, Akademik Keys, Questia Yayın Yeri: Akademik Bakış Cilt: - Sayı: 52 DOI: - ISSN: 1694-528X

DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING SELF-ASSESSMENT SCALE

ORDU FATİH,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences Cilt: 11 Sayı: 39 DOI: - ISSN: 2146-1961

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN YETİŞKİN BİREYLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

KAYA ALİ,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

DIVORCE PREDICTION USING CORRELATION BASED FEATURE SELECTION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality

ÖZER ÖMER,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Psychiatric Nursing Cilt: 10 Sayı: 4 DOI: 10.14744/phd.2019.75010 ISSN: 2149-374X

Otomatik Düşüncelere Makine Öğrenme Yöntemlerinin Uygulanması ile Aleksitimi Düzeyinin Tahmini

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry Cilt: 11 Sayı: Ek Sayı 1 DOI: 10.18863/pgy.554788 ISSN: 1309-0658

Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin (SRÖ) Geliştirilmesi

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1303-0493

Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Sosyal politika Çalışmaları Dergisi Cilt: 18 Sayı: 41 DOI: - ISSN: 2148-9424

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DOĞUM SIRASININÖZGECİLİK ÜZERİNDEKİ YORDAYICI GÜCÜNÜNİNCELENMESİ

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ÖKTEM İSMAİL,ARTUÇ SELAHATTİN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11198 ISSN: 1468-3849

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZER ÖMER,ALTINOK AHMET,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,BAYOĞLU FERHAT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: 10.18863/pgy.281048 ISSN: 1309-0658

BENLİK KURGULARI VE OTANTİKLİĞİN ÖZGECİLİK ÜZERİNDEKİ YORDAYICI GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 8 Sayı: 8 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5477, 2013 ISSN: 1308-2140

Anxiety of Not Being Appointed: A Qualitative Study

ÖZCAN MEHMET, YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, YÜCEL AHMET GALİP, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Open Journal for Educational Research, Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.32591/coas.ojer.0501.00000x ISSN: 2560-5313

Effect of training program implemented with a maze-balance board on the developmental areas of preschool children

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, AKPINAR SELÇUK, TALAS SERTAN, HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ IRMAK, Kılıçarslan Ali, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Pedagogical Research Cilt: - Sayı: - DOI: 10.33902/JPR.2021068625 ISSN: 2602-3717

Teachers’ Professional Development Needs: A Q Method Analysis

YENEN EMİN TAMER,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Discourse and Communication for Sustainable Education Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2255-7547

The Effect of Adjustment Training Based on Rational Emotive Behavior Therapy on Adjustment to University

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ÖZER ÖMER, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 7 Sayı: 4 DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n4p90 ISSN: 1927-6052

THE EFFECT OF TREE OF LIFE CAREER COUNSELLING PROGRAM ON SECONDARY SCHOOLERS’ CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY

ÖZER ÖMER, YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, KAN YELİZ, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches Cilt: 6 Sayı: 14 DOI: - ISSN: 2587-0238

Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon

Yazarlar: İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Etkinklik Tarihi: 24.10.2019-27.10.2019 Ülke: -

DEVELOPING A DIVERGENT THINKING SELF EVALUATION SCALE

Yazarlar: ORDU FATİH,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 18.04.2019-21.04.2019 Ülke: -

Boşanma Göstergelerinin Demografik Değişkenler ile ilişkisi

Yazar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK) Etkinklik Tarihi: 30.01.2019-02.02.2019 Ülke: -

Yaşam Ağacı Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Programının Ortaokul Öğrencilerinin Meslek Kararı Verme Yetkinlikleri Üzerindeki Etkisi

Yazarlar: ÖZER ÖMER,KAN YELİZ,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.10.2018-27.10.2018 Ülke: -

Evlilik Rol Beklentilerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü

Yazarlar: İLHAN TAHSİN,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KÖKSAL BURAK,SARIKAYA YUSUF

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES Etkinklik Tarihi: 28.06.2018-30.06.2018 Ülke: -

Frostig Eğitim Programı Temelinde Geliştirilen Eğitim Materyali İle Uygulanan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Dikkat Düzeyleri Üzerine Etkisi

Yazarlar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,TALAS SERTAN,ÖZER ÖMER,Kılıçarslan Ali

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: X.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-30.04.2018 Ülke: -

Opinions on Parents on Quality of Service in Preschool Education

Yazarlar: ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International SymposiumonHumanandSocial Sciences Etkinklik Tarihi: 07.04.2018-09.04.2018 Ülke: -

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilişim Sistemleri İhtiyaç Analizi ve Öneriler

Yazar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Etkinklik Tarihi: 09.11.2017-11.11.2017 Ülke: -

TÜRKİYE’DE BOŞANMA GÖSTERGELERİNİN GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress onPolitic, Economic and Social Studies Etkinklik Tarihi: 19.05.2017-22.05.2017 Ülke: -

Client Motivation For Therapy Scale Adaptation To Turkish Reliability And Validity Study

Yazarlar: ÖZER ÖMER,ALTINOK AHMET,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,BAYOĞLU FERHAT

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: World Psychatric Assocation International Congress (WPA-2016) Etkinklik Tarihi: 18.11.2016-20.11.2016 Ülke: -

Lise Öğrencilerinde Psikolojik Doğum Sırasının Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi

Yazarlar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ÖKTEM İSMAİL,ARTUÇ SELAHATTİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IBAD Etkinklik Tarihi: 19.05.2016-22.05.2016 Ülke: İSPANYA

Psikolojik Danışman Adaylarının Süpervizyon Sürecinde Yaşadıkları Danışma Kaygısına ve Süpervizyon Eğitimine Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi

Yazarlar: İLHAN TAHSİN,RAHAT ENES,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.10.2015-09.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Mevlana Mesnevisinde Aşkın Bilinç

Yazar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Social Sciences and Humanities in Focus Etkinklik Tarihi: 16.09.2015-18.09.2015 Ülke: POLONYA

Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi Temelli Sosyal Problem Çözme Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi

Yazarlar: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: VIII. ÜNİVERSİTELER PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 09.04.2015-10.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • Kalkınma Bakanlığı 23.05.2020-23.05.2020  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Destek Platformu

  Konusu: COVID 19 salgın süreci ve sonrası, bireylerin yaşanması muhtemel psikolojik belirtiler ile başa çıkma beceerilerini artırmak için geliştirilmiş olan bilişsel davranışçı terapi temelli kendi kendine ayrdım (self help) sistemidir. Görevi: Uzman

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.10.2017-01.10.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Sanal Gerçeklik Gerçek Tedavi

  Konusu: Psikolojik danışma sürecinde sanal gerçeklik ortamında kullanılacak yazılım ve görüntü geliştirilmesi. Görevi: Danışman

 • TÜBİTAK PROJESİ 15.09.2019-15.09.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Psikolojik Danışman Süpervizyonu ve Süpervizyon Sürecinde Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Becerilerinin Öğretiminin ve Psikolojik Danışmanların Çok Kültürülü Psikolojik Danışma İhtiyaçlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması.

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Avrupa Birliği 01.12.2015-01.12.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff

  Konusu: Project Number: 2015-1-TR01-KA204-022215 Görevi: Uzman

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.09.2018-01.09.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu -II : Okullarda Güncel Sorunlar Etkili Müdahaleler

  Konusu: Psikolojik Danışman Eğitimi Görevi: Uzman

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.10.2015-04.10.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Eğitim Fakültesi Bireyle Danışma ve Grupla Danışma Odaları

  Konusu: Eğitim Fakültesi danışma odaları için gerekli olan malzemelerin alımını gerçekleştirmek Daha sonra öğrencilerin kullanımına dönük olarak malzemelerin çalışma ve yerleşim koşullarını sağlamaktır Geleceğin rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarının yaşayacağı deneyimleri çeşitlendirerek daha iyi meslek elemanları yetiştirmektir Hem üniversite hem de şehir için kaliteli ve modern bir psikolojik danışma servisine sahip olunması  Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___