Academic Titles

 • 2021 2021

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2021 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2018 2013

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Education

 • Post-Doktora 2020

  Kent State University Counselor Education and Supervision  

 • Doktora 2017

  Kök ebeveynlik biçimlerinin boşanma göstergeleri üzerindeki yordayıcı gücü  "

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) (GİRESUN ÜNİV. ORTAK) 

 • Yüksek Lisans 2013

  Benlik kurguları ve otantikliğin özgecilik üzerindeki yordayıcı gücünün incelenmesi  "

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2006

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (İÖ)

2017-2018 Önlisans ÖZEL EĞİTİM 1
2017-2018 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2017-2018 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2013-2014 Önlisans ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ
2016-2017 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2016-2017 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2015-2016 Önlisans KİŞİSEL GELİŞİM
2015-2016 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2015-2016 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2014-2015 Önlisans KİŞİSEL GELİŞİM
2014-2015 Önlisans AİLE EĞİTİMİ
2014-2015 Önlisans ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
2013-2014 Önlisans DAVRANIŞ BİLİMLERİ
2017-2018 Lisans REHBERLİK
2016-2017 Lisans İLETİŞİM
2016-2017 Lisans KİŞİSEL GELİŞİM
2016-2017 Lisans EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI
2016-2017 Lisans KURUM DENEYİMİ
2016-2017 Lisans BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI
2016-2017 Lisans BİLİM TARİHİ
2013-2014 Lisans SOSYAL PSİKOLOJİ
2020-2021 Lisans Psikolojik Testler
2020-2021 Lisans Mesleki Rehberlik
2020-2021 Lisans Davranış Bozuklukları 1
2020-2021 Lisans Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma
2020-2021 Lisans Psikolojik Danışma Kuramları
2018-2019 Lisans Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2018-2019 Lisans REHBERLİK
2018-2019 Lisans EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2017-2018 Lisans Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması
2017-2018 Lisans Gelişim Psikolojisi
2017-2018 Lisans Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları
2017-2018 Lisans BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI
2020-2021 Lisans Öğrenme Psikolojisi
2013-2014 Lisans EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2020-2021 Doktora Gelişim ve Öğrenme

Filter:

BENLİĞİN İNŞASI

SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020.

Uluslararası Kitap Tercümesi Publication Info: PEGEM, TÜRKİYE. | ISBN: 978-1-4625-0297-4

THE PROFESSIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF PRISON STAFF

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Publication Info: EOS. | ISBN: -

Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2017.

Uluslararası Kitap Tercümesi Publication Info: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-570-3

EĞİTİMDE POZİTİF PSİKOLOJİ UYGULAMALARI

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: PEGEM, TÜRKİYE. | ISBN: 9786053180685

Development of Family Functions and Relationship in Families: A Mixed-Design Study

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: SSCI Publication Place: AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY Volume: 47 Issue: 5 DOI: 10.1080/01926187.2019.1673259 ISSN: 0192-6187

The Predictive Role of the Parenting Styles That Cause Early Maladaptive Schemas on Divorce Indicators

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ESCI, TR DİZİN Publication Place: Journal of Humanity and Society (İnsan Toplum Dergisi) Volume: 10 Issue: 3 DOI: - ISSN: 2146-7099

Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: ESCI, TR DİZİN Publication Place: ADDİCTA: The Turkish Journal on Addiction Volume: 6 Issue: 1 DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0037 ISSN: 2148-7286

Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: DOAJ, SOBİAD Publication Place: Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Volume: 4 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2146-6297

MEVLANA MESNEVİ SİNDE AŞKIN BİLİNÇ

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Open acces, Asos, Aniji, Arastırmax , Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, İsam, Research Bible, Akademik Keys, Questia Publication Place: Akademik Bakış Volume: - Issue: 52 DOI: - ISSN: 1694-528X

DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING SELF-ASSESSMENT SCALE

ORDU FATİH,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: International Journal of Eurasia Social Sciences Volume: 11 Issue: 39 DOI: - ISSN: 2146-1961

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN YETİŞKİN BİREYLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

KAYA ALİ,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Volume: 10 Issue: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

DIVORCE PREDICTION USING CORRELATION BASED FEATURE SELECTION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume: 9 Issue: 1 DOI: - ISSN: 2149-3871

A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality

ÖZER ÖMER,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Journal of Psychiatric Nursing Volume: 10 Issue: 4 DOI: 10.14744/phd.2019.75010 ISSN: 2149-374X

Otomatik Düşüncelere Makine Öğrenme Yöntemlerinin Uygulanması ile Aleksitimi Düzeyinin Tahmini

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry Volume: 11 Issue: Ek Sayı 1 DOI: 10.18863/pgy.554788 ISSN: 1309-0658

Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin (SRÖ) Geliştirilmesi

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume: 18 Issue: 4 DOI: - ISSN: 1303-0493

Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Sosyal politika Çalışmaları Dergisi Volume: 18 Issue: 41 DOI: - ISSN: 2148-9424

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DOĞUM SIRASININÖZGECİLİK ÜZERİNDEKİ YORDAYICI GÜCÜNÜNİNCELENMESİ

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ÖKTEM İSMAİL,ARTUÇ SELAHATTİN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Turkish Studies Volume: 12 Issue: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11198 ISSN: 1468-3849

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZER ÖMER,ALTINOK AHMET,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,BAYOĞLU FERHAT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry Volume: 9 Issue: 1 DOI: 10.18863/pgy.281048 ISSN: 1309-0658

BENLİK KURGULARI VE OTANTİKLİĞİN ÖZGECİLİK ÜZERİNDEKİ YORDAYICI GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Turkish Studies Volume: 8 Issue: 8 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5477, 2013 ISSN: 1308-2140

Anxiety of Not Being Appointed: A Qualitative Study

ÖZCAN MEHMET, YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, YÜCEL AHMET GALİP, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Journals Indexed in Eric Publication Place: Open Journal for Educational Research, Volume: 5 Issue: 1 DOI: 10.32591/coas.ojer.0501.00000x ISSN: 2560-5313

Effect of training program implemented with a maze-balance board on the developmental areas of preschool children

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, AKPINAR SELÇUK, TALAS SERTAN, HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ IRMAK, Kılıçarslan Ali, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Journals Indexed in Eric Publication Place: Journal of Pedagogical Research Volume: - Issue: - DOI: 10.33902/JPR.2021068625 ISSN: 2602-3717

Teachers’ Professional Development Needs: A Q Method Analysis

YENEN EMİN TAMER,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Journals Indexed in Eric Publication Place: Discourse and Communication for Sustainable Education Volume: 11 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2255-7547

The Effect of Adjustment Training Based on Rational Emotive Behavior Therapy on Adjustment to University

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ÖZER ÖMER, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Journals Indexed in Eric Publication Place: International Journal of Higher Education Volume: 7 Issue: 4 DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n4p90 ISSN: 1927-6052

THE EFFECT OF TREE OF LIFE CAREER COUNSELLING PROGRAM ON SECONDARY SCHOOLERS’ CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY

ÖZER ÖMER, YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, KAN YELİZ, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Publication Place: International Journal of Education Technology and Scientific Researches Volume: 6 Issue: 14 DOI: - ISSN: 2587-0238

Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon

Authors: İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Event Dates: 24.10.2019-27.10.2019 Country: -

DEVELOPING A DIVERGENT THINKING SELF EVALUATION SCALE

Authors: ORDU FATİH,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Event Dates: 18.04.2019-21.04.2019 Country: -

Boşanma Göstergelerinin Demografik Değişkenler ile ilişkisi

Author: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK) Event Dates: 30.01.2019-02.02.2019 Country: -

Yaşam Ağacı Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Programının Ortaokul Öğrencilerinin Meslek Kararı Verme Yetkinlikleri Üzerindeki Etkisi

Authors: ÖZER ÖMER,KAN YELİZ,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Event Dates: 25.10.2018-27.10.2018 Country: -

Evlilik Rol Beklentilerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü

Authors: İLHAN TAHSİN,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KÖKSAL BURAK,SARIKAYA YUSUF

Uluslararası Özet bildiri Event Name: INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES Event Dates: 28.06.2018-30.06.2018 Country: -

Frostig Eğitim Programı Temelinde Geliştirilen Eğitim Materyali İle Uygulanan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Dikkat Düzeyleri Üzerine Etkisi

Authors: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,TALAS SERTAN,ÖZER ÖMER,Kılıçarslan Ali

Uluslararası Özet bildiri Event Name: X.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH Event Dates: 27.04.2018-30.04.2018 Country: -

Opinions on Parents on Quality of Service in Preschool Education

Authors: ALİÇAVUŞOĞLU ÇİĞDEM,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KEFELİ HATİCE,AKSU MURAT,GÜLPINAR SERHAT

Uluslararası Özet bildiri Event Name: International SymposiumonHumanandSocial Sciences Event Dates: 07.04.2018-09.04.2018 Country: -

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilişim Sistemleri İhtiyaç Analizi ve Öneriler

Author: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Event Dates: 09.11.2017-11.11.2017 Country: -

TÜRKİYE’DE BOŞANMA GÖSTERGELERİNİN GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Authors: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: International Congress onPolitic, Economic and Social Studies Event Dates: 19.05.2017-22.05.2017 Country: -

Client Motivation For Therapy Scale Adaptation To Turkish Reliability And Validity Study

Authors: ÖZER ÖMER,ALTINOK AHMET,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,BAYOĞLU FERHAT

Uluslararası Poster Event Name: World Psychatric Assocation International Congress (WPA-2016) Event Dates: 18.11.2016-20.11.2016 Country: -

Lise Öğrencilerinde Psikolojik Doğum Sırasının Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi

Authors: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ÖKTEM İSMAİL,ARTUÇ SELAHATTİN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: IBAD Event Dates: 19.05.2016-22.05.2016 Country: İSPANYA

Psikolojik Danışman Adaylarının Süpervizyon Sürecinde Yaşadıkları Danışma Kaygısına ve Süpervizyon Eğitimine Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi

Authors: İLHAN TAHSİN,RAHAT ENES,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Ulusal Özet bildiri Event Name: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Event Dates: 07.10.2015-09.10.2015 Country: TÜRKİYE

Mevlana Mesnevisinde Aşkın Bilinç

Author: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: Social Sciences and Humanities in Focus Event Dates: 16.09.2015-18.09.2015 Country: POLONYA

Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi Temelli Sosyal Problem Çözme Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi

Authors: YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN

Ulusal Özet bildiri Event Name: VIII. ÜNİVERSİTELER PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SEMPOZYUMU Event Dates: 09.04.2015-10.04.2015 Country: TÜRKİYE

 • Kalkınma Bakanlığı 23.05.2020-23.05.2020  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Destek Platformu

  Subject: COVID 19 salgın süreci ve sonrası, bireylerin yaşanması muhtemel psikolojik belirtiler ile başa çıkma beceerilerini artırmak için geliştirilmiş olan bilişsel davranışçı terapi temelli kendi kendine ayrdım (self help) sistemidir. Role: Uzman

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.10.2017-01.10.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Sanal Gerçeklik Gerçek Tedavi

  Subject: Psikolojik danışma sürecinde sanal gerçeklik ortamında kullanılacak yazılım ve görüntü geliştirilmesi. Role: Danışman

 • TÜBİTAK PROJESİ 15.09.2019-15.09.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Psikolojik Danışman Süpervizyonu ve Süpervizyon Sürecinde Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Becerilerinin Öğretiminin ve Psikolojik Danışmanların Çok Kültürülü Psikolojik Danışma İhtiyaçlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması.

  Subject:  - Role: Yürütücü

 • Avrupa Birliği 01.12.2015-01.12.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff

  Subject: Project Number: 2015-1-TR01-KA204-022215 Role: Uzman

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.09.2018-01.09.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu -II : Okullarda Güncel Sorunlar Etkili Müdahaleler

  Subject: Psikolojik Danışman Eğitimi Role: Uzman

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.10.2015-04.10.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Eğitim Fakültesi Bireyle Danışma ve Grupla Danışma Odaları

  Subject: Eğitim Fakültesi danışma odaları için gerekli olan malzemelerin alımını gerçekleştirmek Daha sonra öğrencilerin kullanımına dönük olarak malzemelerin çalışma ve yerleşim koşullarını sağlamaktır Geleceğin rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarının yaşayacağı deneyimleri çeşitlendirerek daha iyi meslek elemanları yetiştirmektir Hem üniversite hem de şehir için kaliteli ve modern bir psikolojik danışma servisine sahip olunması  Role: Araştırmacı

___ Links ___