Akademik Unvanlar

 • 2021

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Çevrim içi öğrenme ortamlarında dijital kavram haritalarının öğrencilerin başarılarına ve kaybolmalarına etkisi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  Öğretim tasarımı alanına yönelik bulanık küme tabanlı bir web ansiklopedisi uygulaması ve uygulamanın kullanılabilirliği  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2010

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2016-2017 Önlisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1
2016-2017 Önlisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2
2019-2020 Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2019-2020 Lisans BİLGİSAYAR I
2019-2020 Lisans Algoritma ve Programlama
2019-2020 Lisans BLOK TABANLI KODLAMA
2018-2019 Lisans Bilgisayar I
2018-2019 Lisans Bilgisayar II
2018-2019 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2017-2018 Lisans BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1
2017-2018 Lisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2017-2018 Lisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2
2016-2017 Lisans Bilgisayar Programlama 1
2016-2017 Lisans Bilgisayar Programlama 2
2015-2016 Lisans Bilgisayar Programlama 1
2017-2018 Yüksek Lisans PARALEL HESAPLAMA
2016-2017 Yüksek Lisans Paralel Hesaplama
2015-2016 Yüksek Lisans Paralel Hesaplama

Filtrele:

Dijital Çağda Hayat Boyu Öğrenme

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2021.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7676-29-8

Algoritma ve Programlama

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7880-27-5

Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Anı Yayıncılık. | ISBN: 978-605-170-379-4

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi. | ISBN: 978-605-241-180-3

Bilgisayara Giriş

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Bilgisayara Giriş

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Eğitsel Dijital Oyunlar: Kuram, Tasarım ve Uygulama

Ocak Mehmet Akif,AYDOĞDU ŞEYHMUS,EŞEL LEVENT, 2013.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademik Yayıncılık. | ISBN: 978-605-364-515-3

A New Student Modeling Technique With Convolutional Neural Networks: LearnerPrints

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH Cilt: 59 Sayı: 4 DOI: 10.1177/0735633120969216 ISSN: 0735-6331

Predicting student final performance using artificial neural networks in online learning environments

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Education and Information Technologies Cilt: 25 Sayı: 3 DOI: 10.1007/s10639-019-10053-x ISSN: 1360-2357

Farklı Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

AKBAŞ UFUK,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 35 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2536-4758

Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulamasının Kullanılabilirliği

AYDOĞDU ŞEYHMUS,HAVA KEVSER, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2147-1908

Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi

ATASOY BİLAL, GÜYER TOLGA, ÜNAL MERTCAN, YÜKSEL AKÇA OKAN, AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2021

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 41 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-9058

Blok Tabanlı Programlama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarına ve Hesaplamalı Düşünme Becerilerine Etkisi

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-1908

Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 27 Sayı: 6 DOI: - ISSN: 1300-8811

Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarında Felder ve Silverman Öğrenme Stillerine Göre Geliştirilmiş İçeriklerin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

ÖZAYDIN AYDOĞDU YILDIZ,AYDOĞDU ŞEYHMUS,OCAK MEHMET AKİF, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: 10.17943/etku.446077 ISSN: 2147-1908

Development of a Web-Based Application for the Automatic Creation of Concept Maps

AYDOĞDU ŞEYHMUS,GÜYER TOLGA, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-7177

Educational Data Mining Studies in Turkey: A Systematic Review

AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: The Turkish Online Journal of Distance Education Cilt: 21 Sayı: 3 DOI: https://doi.org/10.17718/tojde.762046 ISSN: 1302-6488

The Effect of Concrete and Technology-Assisted Learning Tools on Place Value Concept, Achievement in Mathematics and Arithmetic Performance of Primary School Students

SARI MEHMET HAYRİ,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Curriculum and Instruction Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1562-0506

The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students’ Success and Disorientation

AYDOĞDU ŞEYHMUS,GÜYER TOLGA, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Malaysian Online Journal of Educational Technology Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: 10.17220/mojet.2019.01.006 ISSN: 2289-2990

A Classification Model and an Open e-Learning System based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts

GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Educational Technology Systems Cilt: 45 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 0047-2395

E-öğrenme ortamlarında etkili ders tasarımı ve eğitsel veri madenciliği

Yazar: AYDOĞDU ŞEYHMUS

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi Etkinklik Tarihi: 22.10.2021-27.12.2021 Ülke: TÜRKİYE

İlkokul 4.sınıfta basamak değeri kavramını geliştirmeye yönelik eğitsel alıştırma yazılımının geliştirilmesi

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,AYDOĞDU ŞEYHMUS,AYDOĞDU ÖZAYDIN YILDIZ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. International Congress on Science and Education 2019 Etkinklik Tarihi: 21.03.2019-24.03.2019 Ülke: TÜRKİYE

Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Informal Öğrenme Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.12.2018-13.12.2018 Ülke: TÜRKİYE

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Başarısının Bölüm, Cinsiyet, İçerik Etkileşimi, Ödev Puanı, Derse Katılım Düzeyi, Arşiv Kayıtlarını Takip Düzeylerine Göre Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi

Yazar: AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı Etkinklik Tarihi: 12.12.2018-13.12.2018 Ülke: -

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

Yazarlar: GÜYER TOLGA,SOMYÜREK ATASOY SİBEL,ATASOY BİLAL,YURDUGÜL HALİL,ÜNAL MERTCAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6th Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018) Etkinklik Tarihi: 12.09.2018-14.09.2018 Ülke: TÜRKİYE

Farklı formatlarda ve ortamlarda uygulanan Likert tipi ölçek ile metrik ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Yazarlar: AKBAŞ UFUK,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology Etkinklik Tarihi: 05.09.2018-08.09.2018 Ülke: -

Facebook Yoğunluğunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ATASOY BİLAL,AYDOĞDU ŞEYHMUS,Akiva Thomas

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Acemi Kullanıcılara Yönelik Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Sistemin Bileşenleri

Yazarlar: ÇAKIR HASAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında İçerik Gezinme Ekranında Yorumlama Bileşeninin Geliştirilmesi

Yazarlar: AYDOĞDU ŞEYHMUS,ÖZAYDIN AYDOĞDU YILDIZ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Farklı Kayıp Veri Baş Etme Tekniklerinin Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı İle Elde Edilen Madde Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: AKBAŞ UFUK,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (EPOD 2016) Etkinklik Tarihi: 01.09.2016-03.09.2016 Ülke: -

Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Hiperortam Türündeki Öğrenme Ortamlarının Pedagojik ve Bilgisayımsal Geliştirilme Süreçleri

Yazarlar: GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS,ÇEBİ AYÇA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016) Etkinklik Tarihi: 16.05.2016-18.05.2016 Ülke: -

Dijital Oyun Tabanlı Öğrenmeye Yönelik 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

Yazarlar: GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS,ÖZAYDIN YILDIZ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016) Etkinklik Tarihi: 16.05.2016-18.05.2016 Ülke: -

Bilgi Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Olarak Geliştirilen Web Tabanlı Bir Uygulama

Yazarlar: AYDOĞDU ŞEYHMUS,GÜYER TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 9nd International Computer and Instructional Technologies Symposium Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-22.05.2015 Ülke: -

How to use Common Language when we talk about Instructional Design? A Mathematical Modeling Study based on Intuitionistic Fuzzy Sets

Yazarlar: GÜYER TOLGA,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium Etkinklik Tarihi: 20.05.2014-22.05.2014 Ülke: -

Educational E-Book Design

Yazarlar: HAVA KEVSER,AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education and Social Sciences Proceedings Etkinklik Tarihi: 03.02.2014-05.02.2014 Ülke: -

Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması

Yazar: AYDOĞDU ŞEYHMUS

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Akademik Bilişim Konferansı Etkinklik Tarihi: 23.01.2013-25.01.2013 Ülke: TÜRKİYE

 • -Tübitak 1001 01.03.2021-27.12.2021  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • -Tübitak 1003 01.07.2019-27.12.2021  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Evli Bireylerin Evliliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi

  Konusu: Projenin konusu, evli bireylerin kendi evlilikleri hakkında aldıkları geri bildirimler doğrultusunda evlilik doyumlarını/uyumlarını etkileyen unsurlara ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlamak ve böylece evliliklerini güçlendirebilecekleri bir uygulama (mobil) geliştirmektir. Görevi: Araştırmacı

 • -Tübitak 1001 01.07.2020-02.04.2021  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çoktan Seçmeli Testlerde Test Güvenliğini Arttıran ve Kısmi Puanlama Sağlayan Çevrimiçi Sınav Sisteminin Geliştirilmesi

  Konusu: Çevrimiçi ortamlarda gözetimsiz bir şekilde uygulanan sınavlar için soruların ve cevapların öğrenciler arasında paylaşılması test güvenliğini tehdit eden, güvenirlik ve geçerliği düşüren bir sorundur. Soruların geniş soru havuzlarından seçilmesi, soru ve seçeneklerin yerlerinin karıştırılması gibi işlemler pratik ve kalıcı çözümler sağlayamamaktadır. Öte yandan, sıklıkla kullanılan çoktan seçmeli testler 1-0 şeklinde puanlandıkları takdirde kısmi bilgiyi ölçmede yetersiz kalmaktadır.Bu projenin temel amacı, aynı soru kökü için alternatif doğru cevaplar ve çeldiriciler içeren çoktan seçmeli test maddelerinin uygulanmasına imkân tanıyan bir sistem geliştirmektir. Bu sistem aynı zamanda, bilgi düzeyi soruyu doğru cevaplamaya yetmeyen fakat en az bir çeldirici eleyebilen öğrencilerin de tespit edilmesini sağlayacaktır. Bu sayede bilginin eksikliği, yokluğu, kısmi veya tam kavram yanılgısı arasında ayrım yapılabilecektir. Böylece öğrencilere daha etkili geribildirimler sağlanabilecek salgın döneminde geri kalınan konular daha iyi tespit edilebilecek ve telafi programları geliştirilebilecektir.Projenin temel çıktısı, hemen hemen tüm ÖYS’lerde standart sayılabilecek sınav modüllerinin yetersiz kaldığı bazı noktalarda çözümler sunan ve kısmi bilginin ölçülmesini sağlayan bir sınav sistemidir. Bu sistem, kullanmak isteyen herkesin erişimine açılacaktır. Eğitimciler, çok geniş soru havuzlarına ihtiyaç duymadan daha güvenli testler uygulayabileceklerdir. Elde edilen detaylı ölçümlere dayalı olarak da öğrencilerinin öğrenme eksiklerini gidermek amacıyla ek etkinlikler planlayabileceklerdir. Böylece, uzaktan eğitimle sürdürülen öğretim programlarının amacına ulaşmasına katkı sağlanacaktır. Bir öğretim programının amacına ulaşması, kısa-orta-uzun vadede bireysel ve ulusal fayda sağlayan bir husustur. Görevi: Araştırmacı

 • Özel Kuruluşlar 12.02.2019-30.11.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Dış Kalite Kontrol Programlarının İşletilmesi İçin Web Tabanlı Bir Yazılım Uygulama Geliştirilmesi

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Avrupa Birliği 01.12.2016-30.09.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Design of Curriculum for Pre-school Teachers Who Work in Inclusive Classroom Settings” projesinde öğretmenlerin mesleki gelişimi için geliştirilen bir öğrenme yönetim sistemiyazılımını konu alan ”Küçük ve Orta Büyüklükte Öğrenme Toplulukları İcin Uzaktan Eğitim YönetimSistemi Yazılımı Geliştirilmesi” alt projesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • -Tübitak 1001 15.06.2018-10.02.2021  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi

  Konusu: Bu projenin amacı, araştırmacıların teknik beceriye sahip olmaksızın pratik bir şekilde kullanabilecekleri öğrenme analitiği göstergelerini hesaplayan ve raporlayan açık erişimli çevrimiçi bir öğrenme platformunun geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.07.2018-11.07.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Somut ve Teknoloji Destekli Öğrenme Araçlarının İlkokulda Basamak Değeri Kavramını Geliştirmedeki Etkisi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2018-25.12.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

  Konusu: Projenin amacı sınıf öğretmenlerine, değerler eğitimi süreçlerinde kullanmaya yönelik olarak dijital hikaye kavramı hakkında bilgi vermek, dijital hikaye hazırlama programlarını tanıtmak, dijital hikaye oluşturmak için kullanılabilecek temel program bilgisi ve eğitimini vermek, sınıf içi değerler eğitiminde kullanılabilecek örnek dijital hikayeler hazırlamak ve uygulama örneklerini paylaşmaktır. Eğitimin hedef kitlesini, Nevşehir İlinde görev yapan ve eğitime gönüllülük esası ile katılacak ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Eğitimin süresi 10 gün ve katılımcı sayısı 30 olarak planlanmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü bilgisayar sınıflarında verilecek olan eğitimde değer kavramı, değerlerin sınıflandırılması, değerlerin öğretimi, değerlerin öğretimine ilişkin kazanımlar, hikayelerin eğitimde kullanımı, dijital hikaye kavramı ve eğitimde kullanımı, dijital hikaye hazırlama aşamaları, dijital hikaye hazırlamada kullanılacak ses-görüntü ve video işleme programları ve dijital hikaye hazırlama yazılımları hakkında eğitim verilecektir. Projeye katılan öğretmenlerden Hayat Bilgisi dersi temalarında yer alan değerlerin kazanımına yönelik dijital hikayeler hazırlamaları istenecek ve bu hikayeler “Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği” bağlamında değerlendirilecek ve katılımcılara dönütler verilecektir. Hazırlanan dijital hikayeler, kurulacak web sitesinde ve açılacak YouTube kanalında yayınlanarak ilgili tüm öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır. Görevi: Uzman

 • Avrupa Birliği 01.09.2015-01.09.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ”Design of Curriculum for Teachers and other Professionals Working for Individuals with Intellectual Disabilities” projesinin alt projesi olan ”Özel Eğitimde Çalışan Öğretmenler ve Diğer Uzmanlar için Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi”

  Konusu: öğrenme yönetim sistemi geliştirilmesi Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.10.2014-06.02.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ”Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel BirHiper Ortamın, Öğrencilerin Bu Ortamdaki Davranışları Modellenerek Tasarlanması,Uygulanması ve Değerlendirilmesi

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___