Akademik Unvanlar

 • 2020

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2020 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2018 2016

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Kamu kurumlarında yöneticilerin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine etkileri: TÜİK örneği  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2008

  Kamu kurumlarında etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay’xxda bir uygulama  "

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2001

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ PR.

 • Önlisans 2021

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)

2016-2017 Önlisans Siyaset Bilimi
2016-2017 Önlisans Halkla İlişkiler
2016-2017 Önlisans Ticaret Hukuku
2016-2017 Önlisans Kamu Yönetimi
2016-2017 Önlisans İdare Hukuku
2016-2017 Önlisans Yönetim Ve Organizasyon
2016-2017 Önlisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2015-2016 Önlisans Protokol Ve Görgü Kuralları
2015-2016 Önlisans Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
2015-2016 Önlisans Ticaret Hukuku
2015-2016 Önlisans Meslek Etiği
2017-2018 Önlisans Özel Güvenlik Hukuku
2017-2018 Önlisans Kamu Personel Yönetimi
2016-2017 Önlisans Kamu Personel Yönetimi
2020-2021 Lisans Yönetim Bilimi
2020-2021 Lisans Kamu Personel Yönetimi
2019-2020 Lisans Türk Yönetim Tarihi
2019-2020 Lisans Kamu Yönetimi Ve Etik
2019-2020 Lisans Yönetim Psikolojisi Ve Örgütsel Davranış
2019-2020 Lisans Kamu Personel Yönetimi
2019-2020 Lisans Yönetim Bilimi
2019-2020 Lisans Sosyal Güvenlik Ve İş Hukuku
2019-2020 Lisans Kamu Yönetimi Ve Halkla İlişkiler
2020-2021 Lisans Kamu Yönetimi Ve Etik
2018-2019 Lisans Yönetim Psikolojisi Ve Örgütsel Davranış
2018-2019 Lisans Kamu Yönetimi Ve Etik
2018-2019 Lisans Yönetim Biilimi
2018-2019 Lisans Kamu Personel Yönetimi
2017-2018 Lisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2020-2021 Lisans Yönetim Psikolojisi Ve Örgütsel Davranış
2018-2019 Lisans Türk Yönetim Tarihi
2018-2019 Lisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2018-2019 Yüksek Lisans Milli Güvenlik
2020-2021 Yüksek Lisans Performans Yönetimi
2020-2021 Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
2019-2020 Yüksek Lisans Kamu Diplomasisi
2019-2020 Yüksek Lisans Liderlik Ve Motivasyon
2019-2020 Yüksek Lisans Milli Güvenlik
2019-2020 Yüksek Lisans Performans Yönetimi
2019-2020 Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
2020-2021 Yüksek Lisans Milli Güvenlik
2018-2019 Yüksek Lisans Performans Yönetimi
2018-2019 Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Filtrele:

Economics In Corporate Finance And Management

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Döngül Esra, Artantaş Erkin, 2021.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IKSAD Publishing House, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-8061-80-2

Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Kitabı

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Döngül Esra, 2021.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları. | ISBN: 978-605-4163-51-9

Economics In Corporate Finance And Management

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Döngül Esra, 2021.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IKSAD Publishing House, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-8061-80-2

Niche Approaches In A Changing World

UYGUN SERDAR VURAL, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IKSAD Publishing, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7914-42-0

Kamuda Performans Yönetimi: Kavram, Kuram Ve Uygulama

UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nobel Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-406-634-4

New Perspectives And Studies InEconomics And AdministrativeSciences

UYGUN SERDAR VURAL, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Siyasal Publication, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-7877-53-6

Siyaset, Yönetim Ve Toplum Çalışmaları

UYGUN SERDAR VURAL, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IKSAD Publishing. | ISBN: 978-625-7914-06-2

Ülke Ve Kurum Örnekleri İle Kamu Personel Yönetimi Kapsamında Performans Değerlendirme

UYGUN SERDAR VURAL, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IKSAD Publishing. | ISBN: 978-625-7029-98-8

Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1

UYGUN SERDAR VURAL, 2018.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gece Publishing, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-288-791-2

Economic Management Issues In Retrospect Prospect

UYGUN SERDAR VURAL, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IJOPEC Publication Limited, İNGİLTERE. | ISBN: 978-1-912503-58-2

Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt1

UYGUN SERDAR VURAL, 2018.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gece Publishing, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-288-791-2

Exploring the Relationship between Abusive Management, Self-Efficacy and Organizational Performance in the Context of Human–Machine Interaction Technology and Artificial Intelligence with the Effect of Ergonomics

Lin Shanyu, Sipahi Döngül Esra, UYGUN SERDAR VURAL, Öztürk Mutlu Başaran, Ngoch Huy Dinh Tran, Tuan Pham Van, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Sustainabilty Cilt: 14 Sayı: 4 DOI: 10.3390/su14041949 ISSN: 2071-1050

A Delusion Beyond Hierarchy in Public Personnel: Sensed Power

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Döngül Esra, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Sustainability Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2071-1050

Evaluation of Public Service Publishing in the Context of Effective Governance

FengSheng Chien, UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Esra, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Sustainability Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2071-1050

The Effect Of Robotic Bureaucracy Practices On Organizational Citizenship: A Scale Development Study

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Esra, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scopus Yayın Yeri: Journal Of Management Information And Decision Sciences Cilt: 25 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1524-7252

Digital Public Relations Practices

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Esra, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scopus, ABDC Yayın Yeri: Academy of Strategic Management Journal Cilt: 21 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1544-1458

Newspaper as the Main Source of Advertisement in the Market of Management and Market Leaders

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Esra, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scopus Yayın Yeri: Academy of Strategic Management Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1544-1458

Green House Method of Production Significance and Sustainable Development Criteria

Baighout Asghari,Gupta Sandeep Kumar,UYGUN SERDAR VURAL, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scopus Yayın Yeri: International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 2054-5827

Leadership and Accountability for Social Development: Intellectual Leadership and Rectors

UYGUN SERDAR VURAL,Gupta Sandeep Kumar, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI, IBBS, ProQuest, RePEc Yayın Yeri: International Journal of Indian Culture and Business Management Cilt: 21 Sayı: 2 DOI: 10.1504/IJICBM.2020.109750 ISSN: 1753-0806

Impacts of Demonisation in the Indian State Arunachal Paradesh: A Political Gimmick or Robust Policy

Gupta Sandeep Kumar,UYGUN SERDAR VURAL,Sharma Sandeep,Yadav Santosh Kumar,Weersma Laodiceia,Ilinich Svetlana, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: scopus Yayın Yeri: International Journal Of Recent Technology And Engineering Cilt: 8 Sayı: 1S4 DOI: - ISSN: 2277-3878

Sustainable Development and Intelligent Real-Time Vehicle Mileage Calculation Device: An Analysis

Gopal Ram,UYGUN SERDAR VURAL,Gupta Sandeep Kumar,Tsivihun İnna,Amorim Laodiceia,Ilinich Svetlana,Gupta Rainu, 2019

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: Scopus Yayın Yeri: International Journal of Recent Technology and Engineering Cilt: 8 Sayı: 1S4 DOI: - ISSN: 2277-3878

Investigating The Factors Affecting The Selection of Grapevine Top-Wire Method In The Malekan- East Azerbaijan Gardens: Economic Growth

Baighout Asghari,Abdpour Alireza,Gupta Sandeep Kumar,UYGUN SERDAR VURAL,Kuma Rabi, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: scopus Yayın Yeri: International Journal of Scientific and Technology Research Cilt: 8 Sayı: 12 DOI: - ISSN: 2277-8616

Public Administration and Policies to Support Sustainable Economic Development During The Pandemic Period

UYGUN SERDAR VURAL, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, SIS, DRJI Yayın Yeri: International Journal of Social Science, Innovation and Educational Technologies Cilt: - Sayı: - DOI: 10.54603/iss.144 ISSN: 2717-7130

Commodity-Sourced Public Service Platform-Based Commodity Information Reputation Assessment Method In The Context Of Innovative Design

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Döngül Esra, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCIWIN, ESJI, SIS, DRJI Yayın Yeri: International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences Cilt: 7 Sayı: 45 DOI: 10.31589/JOSHAS.786 ISSN: 2630-6417

Strategy For Building An Innovation Ecosystem Based On Public Value

UYGUN SERDAR VURAL, Sipahi Döngül Esra, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCIWIN, ESJI, SIS, DRJI Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal Cilt: 7 Sayı: 91 DOI: 10.26449/sssj.3634 ISSN: 2587-1587

Significance Of The Traditional Conflict Resolution Mechanism In Present Social Scenario: A Case Study Of Ethiopian Conflict Management System

Gupta Sandeep Kumar,UYGUN SERDAR VURAL,Reznik Nadya,Sipahi Esra,Mohammed Zakir, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, qualis, Latindex, EBSCO, CiteFactor Yayın Yeri: Journal Of Management Analysis Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: 10.12662/2359-618xregea.v9i2.p7-22.2020 ISSN: 1984-7297

Social Inclusion of Untouchables in the Economic and Social Activities of Mhatma Gandhi

Gupta Sandeep Kumar,Ilinich Svetlana,UYGUN SERDAR VURAL,Rani Rama, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Sholar h-index, issuu. doaj, drji, mendeley, arxiv.org Yayın Yeri: Journal of Emerging Technologies and Innovative Research Cilt: 6 Sayı: 6 DOI: - ISSN: 2349-5162

Mahatma Gandhi: A Role Model in Revolutionary Management

Gupta Sandeep Kumar,UYGUN SERDAR VURAL,Ilinich Svetlana,Kumar Rabi,Ordukhanyan Emil, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar h-index Yayın Yeri: International Journal Of Research and Analytical Rewiews Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: 10.6084/m9.doi.one.IJRAR1AOP032 ISSN: 2348-1269

Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Kavramının Konumu: Anlayış, Uygulama ve Karşılaştırma

UYGUN SERDAR VURAL, 2018

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: İndex Copernicus, Sobiad Yayın Yeri: Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2619-9300

Kamu Yönetimi Karşılaştırmalarında Ülke İçi Ve Ülke Dışı Tercih Yöntemlerinin Kıyaslanması: Yöntem, Aktörler, İlkeler Ve Süreç

UYGUN SERDAR VURAL, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad, SIS, RootEndexing, SSRN Yayın Yeri: Journal of Social And Humanities Sciences Research Cilt: 5 Sayı: 28 DOI: 10.26450/jshsr.696 ISSN: 2459-1149

Kamu Personel Sisteminde Patalojik Bir Tip, “Yığmacı Memur” : Nedenler, Etkiler Ve Tedbirler

UYGUN SERDAR VURAL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Social Science Research Network (SSRN),Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International Index Copernicus Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal Cilt: 3 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2587-1587

Kamu İşletmeciliği Perspektifinde Performansa Dayalı Ücretlendirme Sisteminin Kamu Personel Yönetiminde Uygulanabilirliği

UYGUN SERDAR VURAL, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Uluslararası Emek Ve Toplum Cilt: 5 Sayı: 13 DOI: - ISSN: 2147-3668

Kamu Yönetiminde Bir Pratiği Anlamlandırma: Yönetsel Proksemi

UYGUN SERDAR VURAL, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: 3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi Cilt: 55 Sayı: 2 DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1318 ISSN: 10156593--20051318

Role Of The Psychological Contract Perception Of Public Personnel On Task Satisfaction

UYGUN SERDAR VURAL, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies-Economics, Finance, Politics Cilt: 15 Sayı: 2 DOI: https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.43558 ISSN: 2667-5625

Managerial Proxemia In The Public Institutions And Its Impacts On The Public Personnel’ Motivation

UYGUN SERDAR VURAL, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi Cilt: 92 Sayı: 491 DOI: - ISSN: 1300-3216

Kamu Personelinin Belirtilmiş Dindarlık Düzeyleri ile Görev Motivasyonları İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

UYGUN SERDAR VURAL, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 21 DOI: https://doi.org/10.26466/opus.617372 ISSN: 2528-9527

Vizyoner Liderlik Uygulamalarının Kamu Personelinin Görev Motivasyonuna Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

UYGUN SERDAR VURAL,BULUT YAKUP, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2149-3871

Kamu Kurumlarındaki Yöneticilerin Uyguladıkları YönetimAnlayışlarının Kamu Performans Değerlendirme SürecineYansımasına Yönelik Bir Alan Araştırması: TÜİK Örneği

UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 38 DOI: - ISSN: 1302-1796

Osmanlı’dan Günümüze Yöneten - Yönetilen Etkileşimleri Üzerine

UYGUN SERDAR VURAL, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11 Sayı: 26 DOI: - ISSN: 1304-429X

Etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay daki kamu kurumları üzerine bir uygulama

BULUT YAKUP,UYGUN SERDAR VURAL, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 7 Sayı: 13 DOI: - ISSN: 1304-429X

The Decisive Level Of Leadership Styles In Public Institutions On The Organizational Stress Level: A Comparative Study In The Covid -19 Pandemic Period

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL, YILDIRIM SERKAN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: ICCET'21, Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 31.05.2021-02.06.2021 Ülke: -

Kamu Kurumlarında Performans Değerlendirme: İdari Personel İçin Bir Öneri

Yazarlar: Topaçlı Hatice, UYGUN SERDAR VURAL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 16.12.2020-18.12.2020 Ülke: -

Innovative Management And Leadership

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICSSIET 2020, International Journal of Social Science Innovation and Educational Technologies Etkinklik Tarihi: 30.09.2020-30.09.2020 Ülke: -

Kamu Personelinde Hiyerarşi Ötesi BirSanrı: Hissedilen Güç

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Asia Pacific International Congress On Contemporary Studies Etkinklik Tarihi: 01.06.2020-02.06.2020 Ülke: GÜNEY KORE

Türkiye’deki Kaçakçılık Faaliyetlerinin PKK Terör Örgütünün Finansmanına Etkileri

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL,Demir Akın

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.09.2019-20.09.2019 Ülke: -

Türkı̇ye’nı̇n Güvenlı̇k Polı̇tı̇kası Bağlamında S-400 Hava Savunma Sı̇stemı̇ Tedarı̇kı̇nin Değerlendirilmesi

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL,DEMİR Akın

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

Kamu Dı̇ploması̇sı̇ Uygulamalarının Kamu Polı̇tı̇kalarının Uluslararası Boyutuna Etkı̇lerı̇: Çı̇n-Afrı̇ka Örneğı̇

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

Vizyoner Liderliğin Kamu Personelinin Çalışma Motivasyonuna Etkisi: Nevşehir Örneği

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL,BULUT YAKUP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.10.2018-27.10.2018 Ülke: -

Kamu Poli̇ti̇ka Uygulama Karşilaştirmalarinda, Ülke İ̇çi̇ ve Ülke Dişi Terci̇h Yöntemleri̇ni̇nNi̇tel Kiyaslanmasi

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi Etkinklik Tarihi: 04.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

Kariyer Yönetimi Uygulamaları İle Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine: Kapadokya Bölgesindeki Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmlar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Kamu Personel Sisteminde Patalojik Bir Tip, “Yığmacı Memur” : Nedenler, Etkiler Ve Tedbirler

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: -

Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Kamu Personel Yönetiminde Uygulanabilirliği

Yazar: UYGUN SERDAR VURAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. uluslararası akademik araştırmalar kongresi Etkinklik Tarihi: 02.11.2016-05.11.2016 Ülke: -

 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    SAMED ARI


  Tez Adı: Kamu Yöneticilerine Uygulanacak Psikometrik Test Sonuçları ile Çalışan Motivasyonu İlişkisi: Nevşehir'deki Kamu Kurumlarında Bir İnceleme


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    RAMAZAN GÜLHAN


  Tez Adı: Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam edilen bireylerin iş hayatındaki Verimlerinin ve iş disiplinlerinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri– Nevşehir Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    GÜLAY OKTİK


  Tez Adı: KAMU KURUMLARININ DİYALOJİK HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA ANALİZİ:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2020 Devam Ediyor

    MERVE GÜREL


  Tez Adı: KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ALGISININ GÖREV TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2020 Devam Ediyor

    SERKAN YILDIRIM


  Tez Adı: Kamu yönetiminde liderlik, örgütsel stres ilişkisi: Covid 19 döneminde karşılaştırmalı bir inceleme


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    AKIN DEMİR


  Tez Adı: NATO'YA ÜYE OLMAYAN ÜLKELERDEN SİLAH TEDARİKİNİN TÜRKİYE'NİN İÇ VE DIŞ GÜVENLİK POLİTİKASINA ETKİLERİ (S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖRNEĞİ).


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    HATİCE TOPAÇLI


  Tez Adı: Kamu personelinin duygusal zeka seviyelerinin çalışan performansı ve görev motivasyonu düzeylerine etkisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

___ Bağlantılar ___