Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • 2014 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • 2012 2005

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Ultrasonik (US) ön işlemin anaerobik çamur çürütme reaktörünün verimliliğine etkisi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  Cografik Bilgi Sistemleri (CBS) ile Demiryolu Gürültü Kirliliginin Modellenmesi: Konya Örnegi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2003

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 

2016-2017 Lisans ATIKSU ARITMA TESİSİ TASARIMI VE PROJESİ
2016-2017 Lisans ARITMA ÇAMURLARININ KONTROLÜ
2016-2017 Lisans MÜHENDİSLİKTE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR
2015-2016 Lisans ARITMA ÇAMURLARININ KONTROLÜ
2015-2016 Lisans KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER
2015-2016 Lisans BİTİRME TEZİ
2015-2016 Lisans MÜHENDİSLİKTE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR
2015-2016 Lisans ATIKSU ARITMA TESİSİ TASARIMI VE PROJESİ
2014-2015 Lisans ENERJİ VE ÇEVRE SORUNLARI
2014-2015 Lisans ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
2014-2015 Lisans BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
2014-2015 Lisans KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER
2014-2015 Lisans FİZİKSEL TEMEK İŞLEMLER
2013-2014 Lisans Enerji ve Çevre Sorunları
2013-2014 Lisans Çevre Mühendisliğine Giriş
2013-2014 Lisans Çevre Mühendisliğinde Malzeme
2013-2014 Lisans Bilgisayar Destekli Teknik Resim
2012-2013 Lisans Çevre Mühendisliğine Giriş
2012-2013 Lisans Bilgisayar Destekli Teknik Resim
2016-2017 Yüksek Lisans Seminer
2016-2017 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2016-2017 Yüksek Lisans ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ARITIMI
2016-2017 Yüksek Lisans ARDIŞIK KESİTLİ REAKTÖRLERİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ
2015-2016 Yüksek Lisans NANO-MATERYALLERİN ARITMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI
2015-2016 Yüksek Lisans ARITMA ÇAMURLARININ ÖN ARITIMI
2015-2016 Yüksek Lisans ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ARITIMI
2015-2016 Yüksek Lisans ARDIŞIK KESİTLİ REAKTÖRLERİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ
2015-2016 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2014-2015 Yüksek Lisans REAKTÖR TEKNOLOJİLERİ VE KİNETİKLERİ
2014-2015 Yüksek Lisans NANO-MATERYALLERİN ARITMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI
2014-2015 Yüksek Lisans ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ARITIMI
2014-2015 Yüksek Lisans ARITMA ÇAMURLARININ ÖN ARITIMI
2014-2015 Yüksek Lisans ARDIŞIK KESİTLİ REAKTÖRLERİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ
2014-2015 Yüksek Lisans ANAEROBİK ARITMANIN BİYOTEKNOLOJİSİ
2014-2015 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2014-2015 Yüksek Lisans ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 2
2014-2015 Yüksek Lisans ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 1
2013-2014 Yüksek Lisans Ardışık Kesitli Reaktörlerin Tasarımı ve İşletilmesi
2013-2014 Yüksek Lisans Reaktör Teknolojileri ve Kinetikleri
2013-2014 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2013-2014 Yüksek Lisans Arıtma Çamurlarının Ön Arıtımı
2013-2014 Yüksek Lisans Anaerobik Arıtmanın Biyoteknolojisi
2013-2014 Yüksek Lisans Nano-materyallerin Arıtma Uygulamalarında Kullanımı
2013-2014 Yüksek Lisans Endüstriyel Atıksuların Fiziksel ve Kimyasal Arıtımı

Filtrele:

Advanced treatment of coking wastewater by conventional and modified Fenton processes

GÜÇLÜ DÜNYAMİN,nazan şirin,ŞAHİNKAYA SERKAN,SEVİMLİ MEHMET FAİK, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Environmental Progress and Sustainable Energy Cilt: 30 Sayı: 2 DOI: 10.1002/ep.10626 ISSN: 19447450

The sonochemical decolorisation of textile azo dye CI Reactive Orange 127

celalettin özdemir,ÖDEN MUHAMMED KAMİL,ŞAHİNKAYA SERKAN,GÜÇLÜ DÜNYAMİN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Coloration Technology Cilt: 127 Sayı: 4 DOI: 10.1111/j.1478-4408.2011.00310.x ISSN: 14723581

A comparative study on applicability of nano-sized iron(II, III) oxide in ultrasonicated Fenton process

ŞAHİNKAYA SERKAN,YAKUT ŞENNUR MERVE, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Environmental Engineering Research Cilt: 25 Sayı: 1 DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2018.277 ISSN: 1226-1025

Decolorization of reactive orange 16 via ferrate(VI) oxidation assisted by sonication

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY Cilt: 41 Sayı: 4 DOI: 10.3906/kim-1701-8 ISSN: 13000527

SONO-OXIDATIVE PRE-TREATMENT OF WASTE ACTIVATED SLUDGE BEFORE ANAEROBIC BIODEGRADATION

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Brazilian Journal of Chemical Engineering Cilt: 34 Sayı: 1 DOI: 10.1590/0104-6632.20170341s20150466 ISSN: 0104-6632

Assessment of concentration physicochemical parameters and heavy metals in Kızılırmak River, Turkey

ARAS SEVAL,FINDIK ÖZLEM,KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: DESALINATION AND WATER TREATMENT Cilt: 72 Sayı: - DOI: 10.5004/dwt.2017.20437 ISSN: 1944-3994

Decolorization of basic textile dyes using a novel adsorbent modification method ultrasonic acid modification

KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN,Dörtkol Merve,ARAS SEVAL, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: International Journal of Environmental Research Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1735-6865

Disintegration of municipal waste activated sludge by simultaneous combination of acid and ultrasonic pretreatment

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Araştırma NotuEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection Cilt: 93 Sayı: - DOI: 10.1016/j.psep.2014.04.002 ISSN: 09575820

Disintegration of waste activated sludge by different applications of Fenton process

ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN,ARAS SEVAL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection Cilt: 93 Sayı: - DOI: 10.1016/j.psep.2014.05.010 ISSN: 09575820

A comparative study for treatment of white liquor by different applications of Fenton process

Sevimli M F, Deliktas E, Sahinkaya S, Guclu D, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Arabian Journal of Chemistry Cilt: 7 Sayı: 6 DOI: 10.1016/j.arabjc.2012.12.015 ISSN: 18785352

Synergistic effects of sono alkaline pretreatment on anaerobic biodegradability of waste activated sludge

ŞAHİNKAYA SERKAN,SEVİMLİ MEHMET FAİK, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Industrial and Engineering Chemistry Cilt: 19 Sayı: 1 DOI: 10.1016/j.jiec.2012.08.002 ISSN: 1226086X

Sono thermal pre treatment of waste activated sludge before anaerobic digestion

ŞAHİNKAYA SERKAN,SEVİMLİ MEHMET FAİK, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Ultrasonics Sonochemistry Cilt: 20 Sayı: 1 DOI: 10.1016/j.ultsonch.2012.07.006 ISSN: 13504177

COD and color removal from synthetic textile wastewater by ultrasound assisted electro fenton oxidation process

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Industrial and Engineering Chemistry Cilt: 19 Sayı: 2 DOI: 10.1016/j.jiec.2012.09.023 ISSN: 1226086X

Improving the sludge disintegration efficiency of sonication by combining with alkalization and thermal pre treatment methods

ŞAHİNKAYA SERKAN,SEVİMLİ MEHMET FAİK,AYGÜN AHMET, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Water Science & Technology Cilt: 65 Sayı: 10 DOI: 10.2166/wst.2012.074 ISSN: 0273-1223

Evaluation of manageable biological waste utilization of Konya in termsof environment and energy recovery

Kalipci Erkan , Ozdemir Celalettin , Sahinkaya Serkan, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science AndResearch Cilt: 27 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Color Removal from Synthetic Textile Wastewater by Sono Fenton Process

celalettin özdemir,ÖDEN MUHAMMED KAMİL,ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: CLEAN - Soil, Air, Water Cilt: 39 Sayı: 1 DOI: 10.1002/clen.201000263 ISSN: 18630650

Pretreatment of Olive Oil Mill Wastewater by Two Different Applications of Fenton Oxidation Processes

celalettin özdemir,hayrünnisa tezcan,ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: CLEAN - Soil, Air, Water Cilt: 38 Sayı: 12 DOI: 10.1002/clen.201000222 ISSN: 18630650

Ecotoxicological effects of methyl parathion on living things and environment

KALIPCI ERKAN,celalettin özdemir,fatma öztaş,ŞAHİNKAYA SERKAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: African Journal of Agricultural Research Cilt: 5 Sayı: 8 DOI: - ISSN: -

Determination of sound transfer coefficient of boron added waste cellulosic and paper mixture panels

Ilgün A, Çöğürcü M T, Özdemir C, Kalıpcı E, Şahinkaya S, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Scientific Research and Essays Cilt: 5 Sayı: 12 DOI: - ISSN: -

Physico chemical studies of enamel cover industry wastewater

celalettin özdemir,KARATAŞ MUSTAFA,ŞAHİNKAYA SERKAN,ARGUN MEHMET EMİN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Asian Journal of Chemistry Cilt: 21 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Treatment of pesticide wastewater by physicochemical and Fenton processes

celalettin özdemir,ŞAHİNKAYA SERKAN,ONÜÇYILDIZ MUSTAFA, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Asian Journal of Chemistry Cilt: 20 Sayı: 5 DOI: - ISSN: -

Removal of trichloroethylene TCE in up flow anaerobic sludge blanket reactors UASB

celalettin özdemir,DURSUN ŞÜKRÜ,KARATAŞ MUSTAFA,ŞEN NEJDET,ŞAHİNKAYA SERKAN, 2007

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Biotechnology & Biotechnological Equipment Cilt: 21 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Determination and Control of Noise Pollution Risk Points at the Level of Touristic Hotels

Ozdemir C, Savur A, Kalipci E, Sahinkaya S, Demirci M T, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: isi, scopus Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 19909233

Effects and modelling of ultrasonic waste activated sludge disintegration

Sahinkaya S, Sevimli M F, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Water and Environment Journal Cilt: 27 Sayı: 2 DOI: 10.1111/j.1747-6593.2012.00358.x ISSN: -

Post treatment of coking industry wastewater by the electro Fenton process

Güçlü D, Şahinkaya S, Şirin N, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Water Environment Research Cilt: 85 Sayı: 5 DOI: 10.2175/106143013X13596524516662 ISSN: 15547531

Emaye Kaplama Endüstrisi Atıksularının Klasik Ve Modifiye Fenton Prosesleri İle Arıtımı

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.17100/nevbiltek.288641 ISSN: 2148-466X

Ultrasonik aktifleştirilmiş aktif karbon ile krom VI adsorpsiyonu

Kalpcı E, Şahinkaya S, Aras S, Ozturk M, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: NeÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Mathematical modelling of alkaline sludge disintegration

Sahinkaya S, Sevimli M F, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: NeÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

As III ün As V e ultrasonik oksidasyonu

Sahinkaya S, Kalıpcı E, Ozturk M, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: NeÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Konya şehir merkezinde demiryolu ve karayolu gürültüsünün karşılaştırılması

Sahinkaya S, Gür K, Ozdemir C, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Çevre Uygulama & Araştırma Merkezi Çevre Bilimleri Dergisi Cilt: 8 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

TERMOKİMYASAL ÖN İŞLEM İLE ATIK AKTİF ÇAMURUN PARÇALANMASI

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Cilt: 23 Sayı: 2 DOI: 10.17482/uumfd.319836 ISSN: 2148-4147

Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace

ÖDEN MUHAMMED KAMİL,ŞAHİNKAYA SERKAN,KÜÇÜKÇONGAR SEZEN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal Cilt: 38 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Plastik geri dönüşüm tesisi atıksularının Fenton ve Elektro-Fenton prosesleri ile arıtımı

ŞAHİNKAYA SERKAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Dicle Universitesi Muhendislik Dergisi Cilt: 8 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Rainfall Harvest: Example Of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University.

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,Arslan Oğuzhan,Ballı Yiğitcan,Özkor Beyza

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood) Etkinklik Tarihi: 19.06.2019-20.06.2019 Ülke: -

Removal from Graywater by Conventional Fenton Process

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,özgüroğlu gamze,lale selen,hünder rabia

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE) Etkinklik Tarihi: 17.06.2019-18.06.2019 Ülke: TÜRKİYE

Green Building Applications.

Yazarlar: Yüksel Kader,Uğuz Arzu,Kurt Umut,ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE) Etkinklik Tarihi: 17.06.2019-18.06.2019 Ülke: TÜRKİYE

Pomza Taşı Kullanarak Gürültü İzolasyon Malzemesi Üretimi

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,Çamlı Halil İbrahim

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018) Etkinklik Tarihi: 17.09.2018-19.09.2018 Ülke: TÜRKİYE

Atık Kâğıtların Gürültü İzolasyon Malzemelerinde Kullanımı

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,Tural Salih Sancar

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018) Etkinklik Tarihi: 17.09.2018-19.09.2018 Ülke: TÜRKİYE

Synthetic Textile Wastewater Treatment With Modified Fenton Process Applıcation

Yazarlar: YAKUT ŞENNUR MERVE,ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Su ve Cevre Konferansı Etkinklik Tarihi: 22.03.2018-24.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Usage Of Pumice Stone In The Production Of Noise Insulation Materials

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

A Review Of Treatment Of Coking Industry Wastewaters

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Disintegration of Waste Activated Sludge by Thermo-Chemical Pre-treatment.

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) Etkinklik Tarihi: 05.07.2017-08.07.2017 Ülke: BEYAZ RUSYA (BELARUS)

‘Obtaining Biogas From Animal And Agricultural Energy in Nevsehir City’,

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,KIVRAK GÜLİZAR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Etkinklik Tarihi: 05.07.2017-08.07.2017 Ülke: BEYAZ RUSYA (BELARUS)

An Evaluation on Reuse of Treated Wastewaters in Agricultural Irrigation.

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia) Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

‘What is Greywater? Greywater Treatment and Recycling’,

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia) , Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

Usage of Biological Wastewater Treatment Sludges in Soil.

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia) Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Colour Removal Performance With Adsorption Process Using Pomace.

Yazarlar: ÖDEN MUHAMMED KAMİL,ŞAHİNKAYA SERKAN,KÜÇÜKÇONGAR SEZEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Decolorization of Reactive Orange 127 via Potassium Ferrate (K2FeO4) Oxidation.

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,ÖDEN MUHAMMED KAMİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Treatment of Plastic Recycling Facility Wastewaters by Sono-Fenton Process.

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Disintegration of Waste Activated Sludge by Potassium Permanganate.

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

‘Evaluation of Sludge Disintegration Methods on Anaerobic Digestion’,

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

‘Preparation Of Noise Pollution Map Of Nevşehir Haci Bektaş Veli University Campus’,

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ŞAHİNKAYA SERKAN,ÖZBEK ADEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation of Potential Application of Advanced Oxidation Techniques to Treatment of Antibiotic Wastewaters.

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,ŞAHİNKAYA SERKAN,Utku Zeki Can

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Treatment of Industrial Wastewaters via Fenton Process.

Yazarlar: Çamlı Halil İbrahim,ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Color Removal RB5 From Synthetic Wastewater Using Potassium Ferrate K2FeO4

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology (ICONSETE) Etkinklik Tarihi: 14.10.2016-16.10.2016 Ülke: İSPANYA

Color Removal RO16 From Synthetic Wastewater Using Potassium Ferrate K2FeO4

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) Etkinklik Tarihi: 31.08.2016-03.09.2016 Ülke: TÜRKİYE

Atık Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması Nevşehir Örneği

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Plastik Atıkların Geri Kazanımı ve Teknolojik Değerlendirmesi

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

İçme Sularından Arsenik Giderim Teknolojileri

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu. Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Emaye Kaplama Atıksularının Fenton Prosesi İle Arıtımı

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016) Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Nano Materyallerin Çevre Teknolojilerinde Kullanımı

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016) Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Atıksularının Kimyasal Arıtımı

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016) Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Sonochemical Decolorization from Synthetic Textile Wastewaters

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: WasteNet Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the Impact of Territorial Cooperation Etkinklik Tarihi: 19.06.2015-21.06.2015 Ülke: YUNANİSTAN

Removal of Basic Red 9 Dye By Using Pumice Modified With Ultrasonic Acid Method

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: WasteNet Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the Impact of Territorial Cooperation. Etkinklik Tarihi: 19.06.2015-21.06.2015 Ülke: YUNANİSTAN

Decolorization of Methylene Blue via Fenton and UV Fenton Processes

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: -

Decolorication Of Reactive Black 5 By Potassium Ferrate K2FeO4

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Water Quality Of The River To The Kızılırmak River In The Province Of Nevsehir

Yazarlar: ARAS SEVAL,FINDIK ÖZLEM,KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Determination Of Pesticide Residual Levels Of Grapes Produced In Nevsehir

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN,ŞEN KEMAL

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Photocatalytic decolorization of Reactive Black 5 dye with titanium oxide

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Electro Fenton treatment of dye solution containing Reactive Black 5

Yazar: ŞAHİNKAYA SERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Endüstriyel Atıksudan Krom VI Ve Nikel II nin Aktif Karbon ve Zeolit Adsorpsiyonu İle Giderimi

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,Varol Selçuk,ŞAHİNKAYA SERKAN

Ulusal Poster Etkinlik Adı: Ekoloji Sempozyumu - 2015 Sinop Etkinklik Tarihi: 06.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Atıksulardan metilen mavisinin giderimi için kullanılan tarımsal katı atıkların adsorpsiyon kapasiteleri

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Targid 2015) Etkinklik Tarihi: 28.04.2015-30.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Disintegration of waste activated sludge by conventional Fenton oxidation process

Yazarlar: Şahinkaya S, Öztürk M

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia), Etkinklik Tarihi: 18.06.2013-21.06.2013 Ülke: -

Effect of ultrasonication on the performance of activated sludge

Yazarlar: Şahinkaya S, Kalıpcı E

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia) Etkinklik Tarihi: 18.06.2013-21.06.2013 Ülke: -

COD and color removal from synthetic textile wastewater by Fenton process using pick iron

Yazarlar: Şahinkaya S, Kalıpcı E, Öztürk M, Turan G

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia) Etkinklik Tarihi: 18.06.2013-21.06.2013 Ülke: -

Konya il merkezinde trafik kaynaklı gürültü kirliliği ölçümü ve insan sağlığına etkileri

Yazarlar: Özdemir C, Kalıpcı E, Öden M K, Özdöner A, Şahinkaya S

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Etkinklik Tarihi: 03.09.2012-07.09.2012 Ülke: TÜRKİYE

Fenol kirliliği ve fenol arıtımında Fenton prosesinin verimliliği

Yazarlar: Öden M K, Özdöner A, Özdemir C, Kalıpcı E, Şahinkaya S

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.09.2012-07.09.2012 Ülke: TÜRKİYE

Renkli sentetik tekstil atıksuyunun adsorpsiyon yöntemiyle doğal kil minerali kullanılarak giderimi

Yazarlar: Özdöner A, Öden M K, Özdemir C, Kalıpcı E, Şahinkaya S

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Ekoloji 2012 Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.05.2012-05.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

Improving the sludge disintegration efficiency of sonication by combining with alkalization and thermal pre treatment

Yazarlar: Şahinkaya S, Sevimli M F, Aygün A

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 8th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries Etkinklik Tarihi: 22.06.2011-24.06.2011 Ülke: -

Determination of energy production potential of biogas A sample for Sakarya city

Yazarlar: Özdemir C, Kalıpcı E, Şahinkaya S

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st Annual International Conference – IBB 2010, Environmental Science and Technology Etkinklik Tarihi: 01.08.2010-03.06.2010 Ülke: -

Pestisit kullanımının canlılar ve çevre üzerine oluşturabileceği risk faktörleri

Yazarlar: Kalıpcı E, Özdemir C, Şahinkaya S

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Ekoloji 2010 Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 05.05.2010-08.05.2010 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation of bacteriological and chemical analysis of drinking water used in Konya

Yazarlar: Özdemir C, Kalıpcı E, Şahinkaya S

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Conference on Water Observation and Information System For Decision Support, BALWOIS 2010 Etkinklik Tarihi: 25.05.2010-29.05.2009 Ülke: -

The Effects of ultrasonic irradiation on waste activated sludge

Yazarlar: Şahinkaya S, Sevimli M F

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on Environment - 2009, Kyrgyzstan - Türkiye Manas University Etkinklik Tarihi: 20.05.2009-23.05.2009 Ülke: -

Konya kapalı havzasında yaşanan problemler ve çözüm önerileri

Yazarlar: Sevimli M F, Berktay A, Onüçyıldız M, Şahinkaya S, Aygün A

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.11.2008-06.11.2008 Ülke: TÜRKİYE

The application of Fe0 H2O2 for color removal

Yazarlar: Şahinkaya S, Aygün A, Sevimli M F

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 16.06.2008-20.06.2008 Ülke: -

The degradation of Reactive Black 5 by Fenton process using raw iron pyrite ore

Yazarlar: Aygün A, Şahinkaya S, Sevimli M F

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 16.06.2008-20.06.2008 Ülke: -

The decolorization of Reactive Blue 21 by using Fenton reagent

Yazarlar: Sevimli M F, Şahinkaya S, Aygün A

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 16.06.2008-20.06.2008 Ülke: -

Applicability of Fenton like process for decolorization of Reactive Black 5 by using raw limonite ore

Yazarlar: Güçlü D, Şahinkaya S, Aygun A, Sevimli M F

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 16.06.2008-20.06.2008 Ülke: -

Road traffic noise in the city of Konya modelling by using GIS

Yazarlar: Sahinkaya S, Ozdemir C, Yakar M

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: VIth International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 12.06.2007-16.06.2007 Ülke: -

Use of Fenton reagent for remavol Of pesticides from industrial wastewater

Yazarlar: Sahinkaya S, Özdemir C, Karatas M

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 11.06.2007-15.06.2007 Ülke: -

Determination of sound transfer coefficient and noise insulation capability of boron added cellulosic mixture

Yazarlar: Cogurcu MT, Şahinkaya S, Donduren S, Dogan S, Ozdemir C

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM Etkinklik Tarihi: 11.06.2007-15.06.2007 Ülke: -

Modelling and visualisation of the traffic noise by integrating with GIS

Yazarlar: Şahinkaya S, Gür K, Özdemir C, Yakar M

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Modelling and Simulation MS-06 Etkinklik Tarihi: 28.08.2006-30.08.2006 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.07.2018-11.07.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Atık Kâğıtları Kullanarak Gürültü İzolasyon Malzemesi Üretimi

  Konusu: Atık Kâğıtları Kullanarak Gürültü İzolasyon Malzemesi Üretimi Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.07.2018-11.07.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Pomza Taşını Kullanarak Gürültü İzolasyon Paneli Üretimi

  Konusu: Pomza Taşını Kullanarak Gürültü İzolasyon Paneli Üretimi Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-21.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Atık Aktif Çamurunun Potasyum Permanganat ile Kimyasal Parçalanması

  Konusu: Atık Aktif Çamurunun Potasyum Permanganat ile Kimyasal Parçalanması Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Tekstil Endüstrisi Atıksuları nın İleri Oksidasyon Metodları ile Arıtımı

  Konusu: Oksidasyon renk giderimi  Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.04.2014-02.04.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Atık aktif çamurun sono kimyasal dezentegrasyonu Proje No NeüBap14F16

  Konusu: Aktif çamur çamur dezentegrasyonu Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.04.2013-02.04.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Modifiye Fenton prosesi ile atık aktif çamurun dezentegrasyonu Proje No NeüBap13F6

  Konusu: Aktif çamur çamur parçalama Görevi: Yönetici

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Tekstil endüstrisindeki boyar maddelerin Nevşehir yöresine özgü kil ile sulardan giderimi NeüBap13F8

  Konusu: Adsorpsiyon boyar madde giderimi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir ili sınırları arasında Kızılırmak nehrinin su kalitesi ve Limno faunasının belirlenmesi NeüBap13F22

  Konusu: Su Kalitesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2009-01.09.2009  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kağıt endüstrisi atıksularının klasik fenton ve modifiye fenton prosesleri ile arıtılabilirliğinin araştırılması Proje No 09 401 056

  Konusu: Oksidasyon atıksu arıtımı Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.10.2011-01.10.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Akustik Kavitasyonun Adsorpsiyon Prosesi Üzerine Sinerjetik Etkilerinin Belirlenmesi 10 401 027

  Konusu: Sono sorpsiyon Görevi: Araştırmacı

 • BAP 20.10.2020-20.10.2020  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Azo Boyaların Ultrases Uygulaması ile Sulardan Giderimi

  Konusu: Oksidasyon renk giderimi Görevi: Araştırmacı

 • BAP 20.10.2020-20.10.2020  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Pestisit Endüstrisi Atıksularının Fenton Prosesi ile Arıtımı

  Konusu: Pestisid atıksuyunun fiziko kimyasal proseslerle arıtımı Görevi: Araştırmacı

 • BAP 20.10.2020-20.10.2020  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ultrasonik US Ön İşlemin Anaerobik Çamur Çürütme Reaktörünün Verimliliğine Etkisi

  Konusu: Aktif çamur çamur parçalama Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2020 Devam Ediyor

    HÜSEYİN GEDİKOĞLU


  Tez Adı: Balıkesir ili merkez içme suyu arıtma tesisi su kalitesinin yıllık değişiminin değerlendirilmesi ve revizyon önerileri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    DAMLA KESEK


  Tez Adı: Nano Boyuttaki Demir (II-III) Oksit Katalizörlüğünde Atık Aktif Çamurun Dezentegrasyonu


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    AYŞEGÜL TOKCAN


  Tez Adı: İNŞAAT VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    KÜBRA TAŞDEMİR


  Tez Adı: ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE MODELLEMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    MERT MURAT GÖKMEN


  Tez Adı: METALİK ATIKLARIN GERİ KAZANIMI ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKISI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    GAMZE ÖZGÜROĞLU


  Tez Adı: GRİ SUYUN FENTON PROSESİ İLE ARITIMI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    KÜBRA DEMİR


  Tez Adı: Gri Suyun Akustik Kavitasyon Destekli Fenton Prosesi ile Arıtımı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    ADEM ÖZBEK


  Tez Adı: Çevre danışmanlık firmalarındaki problemler ve çözüm önerileri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    KÜBRA DEMİR


  Tez Adı: Adana ilinde sıfır atık projesinin uygulanması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    GAMZE ÖZGÜROĞLU


  Tez Adı: Gri suyun fenton prosesi ile arıtımı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

    SALİH SANCAR TURAL


  Tez Adı: Atık kağıtları kullanarak gürültü izolasyon malzemesi üretimi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

    HALİL İBRAHİM ÇAMLI


  Tez Adı: Doğal Bir Taş Olan Pomza ile Gürültü İzolasyon Malzemesi Üretimi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    ŞENNUR MERVE YAKUT


  Tez Adı: Tekstil atıksularının ileri oksidasyon metotları ile arıtımı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    AHMET ÇAĞTAY AKIN


  Tez Adı: Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamalarında hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından meydana gelen tehlikesiz atıkların geri dönüşümü ve uygulama alanları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    FARUK NAZİK


  Tez Adı: Atıksu arıtımında ekipman revizyonu ile enerji optimizasyonu


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    CANSU GÖKDERE


  Tez Adı: Çevre laboratuvarlarında risk analizi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    GÜLCAN TURAN


  Tez Adı: Kentsel atıksu arıtma tesisleri ve işletme sorunları


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 •   4. Avrasya Çevre ve İnşaat Mühendisliği Konferansı (4. ECOCEE - 2019, İstanbul)

  4. Avrasya Çevre ve İnşaat Mühendisliği Konferansı (4. Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, ECOCEE) 17 - 18 Haziran 2019 tarihlerinde Double Tree by Hilton Hotel, Avcılar - Istanbul'da gerçekleştirilecektir. Konferans, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. 4. ECOCEE konferansı, uluslararası ve hakemli bir konferanstır. 

  Detaylı bilgi için Konferansımızın internet adresi: www.ecocee.org   Konferansımızın duyurusunu görüntülemek için lütfen tıklayınız: https://sistem.nevsehir.edu.tr/bizdosyalar/a34c00a23854d75a916e88ef5d248425/the Announcement of the 4th ECOCEE.pdf ___ Bağlantılar ___