Akademik Unvanlar

 • 2021 2015

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2014 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2021

    PROFESÖR

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2002

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  Bağımsız denetim karar sürecinde işletmenin sürekliliği: Türkiye’xxdeki bağımsız denetime tabi işletmeler üzerine bir araştırma  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  Muhasebe bilgi sistemi ve iç kontrol: Bir otel işletmesinde uygulama  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2001

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (İÖ)

2012-2013 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2019-2020 Lisans Genel Muhasebe
2019-2020 Lisans Mali Tablolar Analizi
2019-2020 Lisans Maliyet Muhasebesi I
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ II
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2012-2013 Lisans GENEL MUHASEBE II
2012-2013 Lisans ENVANTER VE BİLANÇO
2012-2013 Yüksek Lisans MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
2012-2013 Yüksek Lisans YÖNETİM MUHASEBESİ
2012-2013 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2012-2013 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI
2019-2020 Yüksek Lisans Performans esaslı Bütçeleme
2019-2020 Yüksek Lisans Sağlık Kurumumlarında Maliyet Muhasebesi I
2019-2020 Yüksek Lisans İşletme Bütçeleri
2019-2020 Yüksek Lisans Yönetim Muhasebesi
2019-2020 Doktora İleri Yönetim Muhasebesi
2019-2020 Doktora Muhasebe Teorileri

Filtrele:

FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL KONULAR

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, TANÇ AHMET, NAZLIOĞLU BURCU, 2022.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-8374-45-2

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇEVRE MUHASEBESİ VE FİNANSI

EKİNLER FATİH, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2022.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-8275-71-1

Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, GÖKTEN SONER, OKAN GÖKTEN PINAR, NAZLIOĞLU BURCU, 2021.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi. | ISBN: 9786257530484

Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I

GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Springer Nature Singapore Pte Ltd.. | ISBN: 978-981-13-3202-9

Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I

GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Springer Nature Singapore Pte Ltd.. | ISBN: 978-981-13-3203-6

Accounting and Corporate Reporting-Today and Tomorrow

ERKUTLU HAKAN VAHİT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Intech,. | ISBN: 978-953-51-3549-4

Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,YANIK SERAP SEBAHAT, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI EDİRNE, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-374-206-1

Yönetim Bilişim Sistemleri

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010.

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi. | ISBN: 9786055543501

ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA LOJİSTİK 4.0’IN İNCELENMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, Öz Ayşe Özge, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad; İndex Copernicus Yayın Yeri: ASOS Journal Cilt: - Sayı: 110 DOI: - ISSN: 2148-2489

Development and Validation of a Questionnaire for MeasuringFactors Affecting Labor Productivity in Iranian and TurkishPrivate Banks Using the Analytic Hierarchy Process

Bahrami Mustafa,Heldarpour Sara,Morsali Alireza,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ Yayın Yeri: International Journal of Engineering Research And Management (IJERM) Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: -

Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan Muhasebe Standartları Dersleri Üzerine Bir Araştırma

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCHO Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: 16 Sayı: 50 DOI: - ISSN: 1307-6639

Risk in Banking and Case of HSBC Bank

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ALTUN Şefika, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK ULAKBİM Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt: 19 Sayı: 41 DOI: - ISSN: 3057406

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ BİST 100 DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: İndex Copernicus, Cite Factor, Asos Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Cilt: - Sayı: 35 DOI: - ISSN: -

Borsa İstanbul 30 Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin Bilgi ToplumuHizmetlerine Yönelik Bir Araştırma

KAYA HATİCE PINAR,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSQO, DOAJ, Index Copernicus Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları dergisi Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: 10.20491/isarder.2016.224 ISSN: -

Otel İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Uygulamalarını Tespit Etmeye Yönelik Araştırma Kapadokya Bölgesi Örneği

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, ASOS, Index Copernicus Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

The Research for the Awareness Level of the Hotel Business About the Social Responsibility and Accountability Concepts

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Journal of US-China Public Administration Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarında İşletmenin Sürekliliği Kavramının Analizi

UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebschost Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama

ESMERAY MURAT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EbSCHOST Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Makul Değer Muhasebesi ve İşletme Yönetimi Üzerine Etkileri

DOĞAN AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 797352

Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması

UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: Cilt:22 DOI: - ISSN: -

ÇEVRE VE MUHASEBE ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİTERATÜRE DAYALI BİR ARAŞTIRMA

EKİNLER FATİH, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, SOBİAD Yayın Yeri: Intetnational Review of Economics and Management Cilt: 10 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-3493

Sürdürülebilirlik Açıklamaları Kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kârlılık Üzerine Etkisi: Bist Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TAŞDEMİR BAHŞENDE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCOHOST Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 20 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1302-258X

Hizmet İşletmelerinde Performans Algısının Ölçümü: Kapadokya Bölgesi Örneği

ÖRGÜN NURTEN,TANÇ AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSQO, DOAJ, Index Copernicus Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1309-0712

Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Kalitesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama

GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebshost Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2564-7164

İşletmenin Sürekliliği ve Bağımsız Denetçi Raporlarının Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (BDS 570 ve BDS 700) Açısından İncelenmes

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK-ULAKBIM Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1307-6639

Belirsizlik Ortamında Nakit Varlıkların Değeri

ESMERAY AZİZE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DİLEK ÇARDAK, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK, EBSCHOS Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: 80 DOI: - ISSN: 2146-3042

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar Borsa İstanbul daFaaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Proquest, DOAJ, Citefactor, Yayın Yeri: Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2149-0996

Yeni Performans Ölçüm Yöntemleri Faaliyete Dayalı Maliyetleme Performans Karnesi ve Ekonomik Katma Değer Entegrasyonu ve Örnek Bir Uygulama

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Katılımlı Bütçe Yaklaşımının Bütçe Tatmini ve Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DİKİCİOĞLU Zehra, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: 55 DOI: - ISSN: 796663

Kurumsal Yönetim ve Çevresel Performans İMKB de İşlem Gören Şirketler Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,CİNGÖZ AYŞE, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCHOST Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: E-Yaklaşım Cilt: 2 Sayı: 244 DOI: - ISSN: -

Finansal Tablo Dipnotlarının Kamuyu Aydınlatmadaki Öneminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

TÜRKİYE’DE MUHASEBE-FİNANSMAN ANABİLİM DALINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, KOÇYİĞİT HASAN, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1302-258X

Türkiye'deki Üniversitelerin Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İncelenmesi

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, TANÇ AHMET, ÇARDAK DİLEK, YAĞLI İBRAHİM, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: - Sayı: 66 DOI: - ISSN: 1307-6639

Döngüsel Ekonomi Kapsamında Sosyal Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans İlişkisi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, TEKSOY DAMLA, 2022

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mali Çözüm dergisi Cilt: 32 Sayı: 174 DOI: - ISSN: 1303-5444

Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2146-3042

Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Uygulamalarındaki E-Dönüşüm Sürecine İlişkin Görüş ve Beklentileri: Hatay İli Örneği

DENİZ FATMANUR, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt: 23 Sayı: 2 DOI: 2564-7458 ISSN: 1302-4191

Corporate Governance and Financial Performance of Selected Quoted Companies in Turkey

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,Çetinel Tuğba, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1308-3740

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist 100 Örneği

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt: 11 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2076-2083

İŞLETMELERDE İHRACAT İŞLEMLERİ SÜRECİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,AKIN SERKAN, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of International Social Research Cilt: 12 Sayı: 65 DOI: - ISSN: 2319-7064

Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeyinin Belirlenmesi

ERBAŞI ALİ,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,GÜMRAH ABDURRAHMAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi Cilt: 52 Sayı: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.808 ISSN: 21481237

Endüstri 4.0 Kapsamında Dijital Dönüşüm Süreci: Güncel Elektronik Belge Defter Uygulamalarına ve Mali Müşavirlik Mesleğine Etkisi

Öz Ayşe Özge, GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, Yılmaz Sevda, 2022

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Yayın Yeri: Erciyes Akademi Dergisi Cilt: 36 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2757-7031

Felaketten Kurtarma Planı ve Muhasebe Bilgi Sistemi Kayseri deki Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: DOĞAN AHMET,TANÇ AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.11.2004-07.03.2023 Ülke: TÜRKİYE

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İFADE EDİLMESİNDE ENTEGRERAPORLAMANIN ROLÜ

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ORUÇ Mustafa

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’19) Etkinklik Tarihi: 23.10.2019-25.10.2019 Ülke: TÜRKİYE

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA MALİYETMUHASEBESİNİN ROLÜ

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,EKİNLER FATİH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’19) Etkinklik Tarihi: 23.10.2019-25.10.2019 Ülke: TÜRKİYE

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar: Öz Ayşe Özge,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ress Congress Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Yönetim Muhasebesi ve EntegreRaporlamanın Rolü

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,EKİNLER FATİH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: -

Beşeri Sermayenin Türkiye’deki Bankaların Performansı Üzerine Etkisi

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,KÖSE EDA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Emı Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 09.11.2018-11.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Araştırma

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇETİNEL TUĞBA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress Etkinklik Tarihi: 09.11.2018-11.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Entegre Raporlama: Türkiye Ve Güney Afrika Uygulamaları Karşılaştırması

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÖZ AYŞE ÖZGE,YILMAZ SEVDA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 10.10.2018-13.10.2018 Ülke: TÜRKİYE

Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Kalitesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı Etkinklik Tarihi: 13.09.2018-15.09.2018 Ülke: TÜRKİYE

KOBİ’lerde Bağımsız Denetim: Ülke Uygulamaları Açısından İnceleme

Yazarlar: UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.04.2018-28.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

BAĞIMSIZ DENETİMİN FİRMALARIN BÜYÜME PERFORMANSIÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar: ESMERAY AZİZE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DAĞLI ÖZGE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

FİNANSAL GELİŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KIRILGAN BEŞLİ İÇİN BİR UYGULAMA

Yazarlar: KARTAL DOĞAN,ÖZ AYŞE ÖZGE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ESMERAY AZİZE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları ve Yönetim Muhasebecisinin Rolü: Kapadokya Bölgesi Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÖZ AYŞE ÖZGE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

ENTERPRISE CORPORATE GOVERNANCE FINANCIAL REPORT ON THE IMPACT OF QUALITY LARGE SCALE TECHNOLOGY MILLS OPERATING AN APPLICATION

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,PINAR Tuğba

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 10.12.2016-11.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

Financial Sustainability in The Energy Sector Case Study in Turkey

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2016 IACB 2016 ICE Proceedings Etkinklik Tarihi: 02.10.2016-05.10.2016 Ülke: -

İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarında İşletmenin Sürekliliği Kavramının Analizi

Yazarlar: UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Muhasebe Konferansı Etkinklik Tarihi: 03.12.2009-05.12.2009 Ülke: -

 • DİĞER 07.03.2023-07.03.2023  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Doktora Tez Projesi

  Konusu: Bağımsız Denetim Karar Sürecinde İşletmenin Sürekliliği Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma Görevi: Uzman

 • Doktora 2023 Devam Ediyor

    TUĞBA ÇETİNEL


  Tez Adı: KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ:BORSA İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2022 Devam Ediyor

    AYŞE ÖZGE ÖZ


  Tez Adı: Denetim Ekibinin İş Yükünün ve Dijitalleşmenin Denetçinin İş Performansı ve Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2023 Devam Ediyor

    ZEHRA GÜVENDİOĞLU


  Tez Adı: İklim Değişikliği Maliyetleri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    MEHMET ŞAHİN


  Tez Adı: Ar-Ge Harcamalarının Finansal Performans ve İstihdam İlişkisinin İncelenmesi, BIST'te kayıtlı Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar Ve Ulaşım Araçları Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    AHMET DUMLU


  Tez Adı: Bilgi Teknolojileri Denetimi: Kamu Sektörü Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    MUHAMMED KOÇ


  Tez Adı: Covid-19 PANDEMİSİNİN AMELİYATHANE PEEFORMANSINA OLAN ETKİSİ: KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2020 Devam Ediyor

    ORKUN DEMİRAL


  Tez Adı: KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAPADOKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    DOĞAN KARTAL


  Tez Adı: Değer Akış Maliyetleme Sistemi: Hastanelerde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2022 Tamamlandı

    FATİH EKİNLER


  Tez Adı: Covıd-19 pandemisinin lojistik işletmelerinin faaliyet ve maliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin yönetici algılarının tespit edilmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2018 Tamamlandı

    ABDURRAHMAN GÜMRAH


  Tez Adı: Türkiye'de sürdürülebilirlik raporlaması ve rapor kalitesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2023 Tamamlandı

    ZEYNEP DEMİREL


  Tez Adı: AMELİYATHANELERDE TEK KULLANIMLIK ÖRTÜLERLE YENİDEN KULLANILABİLİR KUMAŞ ÖRTÜLERİN MALİYET ANALİZİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2023 Tamamlandı

    DAMLA TEKSOY


  Tez Adı: Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Finansal Performans Üzerine Etkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    MELİSA TUTAR


  Tez Adı: Covid-19 pandemisinin kamu hastanelerinin finansal performansına etkisi: Mersin Toros Devlet Hastanesi örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2020 Tamamlandı

    MUSTAFA ORUÇ


  Tez Adı: Entegre raporlama ve sürdürülebilirlik raporlaması: Karşılaştırmalı analizi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    ALİ GÖRÜCÜ


  Tez Adı: Hedef maliyetleme sisteminin doğaltaş sektöründe uygulaması


  Yer: İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    LEYLA ESEN


  Tez Adı: 2008-2017 yılları arası kamu iç denetim genel raporlarının analizi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    İSMET AYATA


  Tez Adı: İç kontrol özdeğerlendirme prosedürleri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çalışanları üzerine bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    AYŞE ÖZGE ÖZ


  Tez Adı: Entelektüel sermayenin işletme performansı üzerine etkisi: Nevşehir ili örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    HATİCE ARSLAN


  Tez Adı: Yıllık çalışma programları ve bütçeleri: Kalkınma Ajanslarında karşılaştırmalı bir analiz


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    SİBEL OKUR


  Tez Adı: Stratejik maliyet yönetimi aracı olarak değer zinciri analizi: Kapadokya Bölgesi uygulama örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    EMEL KARATEKİN


  Tez Adı: Kurumsal yönetim uygulamaları ve iç denetimin rolü:Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler üzerine bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    BAHŞENDE MUCUK


  Tez Adı: Sürdürülebilirlik raporları kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerine etkisi: BİST sürdürülebilirlik endeksinde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    DİLEK ÇARDAK


  Tez Adı: Otel işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemleri: Kapadokya Bölgesi uygulama örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    ŞEFİKA BEYAN


  Tez Adı: Bankacılıkta sermaye ve risk: HSCB Bank A. Ş. sermaye ve riski örneği


  Yer: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    TUĞBA PINAR


  Tez Adı: Kurumsal yönetimin işletmelerin finansal raporlarının kalitesi üzerine etkisi: Kayseri'de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

___ Bağlantılar ___