Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2014 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2010 2002

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2005

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2001

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (İÖ)

 • Önlisans 1997

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ MUHASEBE PR. (İÖ)

2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ II
2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2013-2014 Lisans MALİYET MUHASEBESİ
2013-2014 Lisans ENVANTER VE BİLANÇO
2013-2014 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ II
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ
2012-2013 Lisans MALİYET MUHASEBESİ I
2012-2013 Lisans GENEL MUHASEBE II
2012-2013 Lisans ENVANTER VE BİLANÇO
2012-2013 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2013-2014 Yüksek Lisans iŞLETME BÜTÇELERİ
2013-2014 Yüksek Lisans MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
2013-2014 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2013-2014 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI
2013-2014 Yüksek Lisans YÖNETİM MUHASEBESİ
2012-2013 Yüksek Lisans YÖNETİM MUHASEBESİ
2012-2013 Yüksek Lisans MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
2012-2013 Yüksek Lisans TEZ DANIŞMANLIĞI
2012-2013 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2013-2014 Doktora İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ

Filtrele:

Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I

GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Springer Nature Singapore Pte Ltd., SİNGAPUR. | ISBN: 978-981-13-3202-9

Accounting and Corporate Reporting-Today and Tomorrow

ERKUTLU HAKAN VAHİT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Intech,. | ISBN: 978-953-51-3549-4

Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow

ERKUTLU HAKAN VAHİT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IntechOpen. | ISBN: 978-953-51-3549-4

Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow

ERKUTLU HAKAN VAHİT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: InTechOpen, HIRVATİSTAN. | ISBN: 978-953-51-3549-4

Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,YANIK SERAP SEBAHAT, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI EDİRNE, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-374-206-1

Yönetim Bilişim Sistemleri

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010.

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi. | ISBN: 9786055543501

Development and Validation of a Questionnaire for MeasuringFactors Affecting Labor Productivity in Iranian and TurkishPrivate Banks Using the Analytic Hierarchy Process

Bahrami Mustafa,Heldarpour Sara,Morsali Alireza,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ Yayın Yeri: International Journal of Engineering Research And Management (IJERM) Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: -

Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan Muhasebe Standartları Dersleri Üzerine Bir Araştırma

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCHO Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: 16 Sayı: 50 DOI: - ISSN: 1307-6639

Borsa İstanbul 30 Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin Bilgi ToplumuHizmetlerine Yönelik Bir Araştırma

KAYA HATİCE PINAR,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSQO, DOAJ, Index Copernicus Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları dergisi Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: 10.20491/isarder.2016.224 ISSN: -

Risk in Banking and Case of HSBC Bank

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ALTUN Şefika, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK ULAKBİM Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt: 19 Sayı: 41 DOI: - ISSN: 3057406

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ BİST 100 DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: İndex Copernicus, Cite Factor, Asos Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Cilt: - Sayı: 35 DOI: - ISSN: -

The Research for the Awareness Level of the Hotel Business About the Social Responsibility and Accountability Concepts

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Journal of US-China Public Administration Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Uygulamalarını Tespit Etmeye Yönelik Araştırma Kapadokya Bölgesi Örneği

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, ASOS, Index Copernicus Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarında İşletmenin Sürekliliği Kavramının Analizi

UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebschost Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama

ESMERAY MURAT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EbSCHOST Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Makul Değer Muhasebesi ve İşletme Yönetimi Üzerine Etkileri

DOĞAN AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 797352

Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması

UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: Cilt:22 DOI: - ISSN: -

İşletmenin Sürekliliği ve Bağımsız Denetçi Raporlarının Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (BDS 570 ve BDS 700) Açısından İncelenmes

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK-ULAKBIM Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1307-6639

Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Kalitesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama

GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebshost Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2564-7164

Sürdürülebilirlik Açıklamaları Kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kârlılık Üzerine Etkisi: Bist Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TAŞDEMİR BAHŞENDE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCOHOST Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 20 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1302-258X

Hizmet İşletmelerinde Performans Algısının Ölçümü: Kapadokya Bölgesi Örneği

ÖRGÜN NURTEN,TANÇ AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSQO, DOAJ, Index Copernicus Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1309-0712

Belirsizlik Ortamında Nakit Varlıkların Değeri

ESMERAY AZİZE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DİLEK ÇARDAK, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK, EBSCHOS Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: 80 DOI: - ISSN: 2146-3042

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar Borsa İstanbul daFaaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Proquest, DOAJ, Citefactor, Yayın Yeri: Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2149-0996

Yeni Performans Ölçüm Yöntemleri Faaliyete Dayalı Maliyetleme Performans Karnesi ve Ekonomik Katma Değer Entegrasyonu ve Örnek Bir Uygulama

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Katılımlı Bütçe Yaklaşımının Bütçe Tatmini ve Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DİKİCİOĞLU Zehra, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi Cilt: - Sayı: 55 DOI: - ISSN: 796663

Kurumsal Yönetim ve Çevresel Performans İMKB de İşlem Gören Şirketler Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,CİNGÖZ AYŞE, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCHOST Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: E-Yaklaşım Cilt: 2 Sayı: 244 DOI: - ISSN: -

Üniversitelerde Lisans Düzeyinde Denetim Eğitimi Karşılaştırmalı Bir çalışma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,UZAY ŞABAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Konferans Cilt: - Sayı: Bildiri DOI: - ISSN: -

A Survey of Financial Auditing Education at Universities in Turkey

İLLEEZ HATİCE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Konferans Cilt: - Sayı: Bildiri DOI: - ISSN: -

Finansal Tablo Dipnotlarının Kamuyu Aydınlatmadaki Öneminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Felaketten Kurtarma Planı ve Muhasebe Bilgi Sistemi Kayseri deki Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Konferans Cilt: - Sayı: Bildiri DOI: - ISSN: -

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist 100 Örneği

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: İşletme Araştırmları Dergisi Cilt: 11 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2076-2083

İŞLETMELERDE İHRACAT İŞLEMLERİ SÜRECİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI

GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,AKIN SERKAN, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of International Social Research Cilt: 12 Sayı: 65 DOI: - ISSN: 2319-7064

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ İÇERİK KALİTESİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 20 Sayı: - DOI: - ISSN: 1302-258X

İşletmenin Sürekliliği ve Bağımsız Denetçi Raporlarının Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (BDS 570 ve BDS 700) Açısından İncelenmesi

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: 17 Sayı: 53 DOI: - ISSN: 1307-6639

Sürdürülebilirlik Açıklamaları Kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kârlılık Üzerine Etkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TAŞDEMİR BAHŞENDE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 20 Sayı: 3 DOI: 10.31460/mbdd.390388 ISSN: 1302-258X

Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeyinin Belirlenmesi

ERBAŞI ALİ,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,GÜMRAH ABDURRAHMAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi Cilt: 52 Sayı: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.808 ISSN: 21481237

Türkiye’de ki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan Muhasebe Standartları Dersleri Üzerine Bir Araştırma

ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: 16 Sayı: 50 DOI: - ISSN: 1307-6639

Financial Sustainability in The Energy Sector Case Study in Turkey

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2016 IACB 2016 ICE Proceedings Etkinklik Tarihi: Ülke: -

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İFADE EDİLMESİNDE ENTEGRERAPORLAMANIN ROLÜ

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ORUÇ Mustafa

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’19) Etkinklik Tarihi: 23.10.2019-25.10.2019 Ülke: TÜRKİYE

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA MALİYETMUHASEBESİNİN ROLÜ

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,EKİNLER FATİH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’19) Etkinklik Tarihi: 23.10.2019-25.10.2019 Ülke: TÜRKİYE

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar: Öz Ayşe Özge,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ress Congress Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Yönetim Muhasebesi ve EntegreRaporlamanın Rolü

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,EKİNLER FATİH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: -

Beşeri Sermayenin Türkiye’deki Bankaların Performansı Üzerine Etkisi

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,KÖSE EDA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Emı Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 09.11.2018-11.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Araştırma

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇETİNEL TUĞBA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress Etkinklik Tarihi: 09.11.2018-11.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Araştırma

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇETİNEL TUĞBA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası EMI Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.11.2018-11.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Entegre Raporlama: Türkiye Ve Güney Afrika Uygulamaları Karşılaştırması

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÖZ AYŞE ÖZGE,YILMAZ SEVDA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 10.10.2018-13.10.2018 Ülke: TÜRKİYE

KOBİ’lerde Bağımsız Denetim: Ülke Uygulamaları Açısından İnceleme

Yazarlar: UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.04.2018-28.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

BAĞIMSIZ DENETİMİN FİRMALARIN BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİETKİSİ

Yazarlar: ESMERAY AZİZE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,Buluş Dağlı Özge

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

BAĞIMSIZ DENETİMİN FİRMALARIN BÜYÜME PERFORMANSIÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar: ESMERAY AZİZE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,DAĞLI ÖZGE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

FİNANSAL GELİŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KIRILGAN BEŞLİ İÇİN BİR UYGULAMA

Yazarlar: KARTAL DOĞAN,ÖZ AYŞE ÖZGE,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ESMERAY AZİZE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

The Effect of Institutional Social Responsibility within the Context of SustainabilityStatements on Profitability: A Research on BIST Sustainability Index

Yazarlar: ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TAŞDEMİR BAHŞENDE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı (MODAV-ICA 2017) Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

The Effect of Institutional Social Responsibility within the Context of Sustainability Statements on Profitability: A Research on BIST Sustainability Index

Yazarlar: ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,Mucuk Bahşende

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: MODAVICA 2017 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: ARNAVUTLUK

Türkiye Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim Standardı 570 “İşletmenin Sürekliliği” ve İlgili Denetçi Raporlarının Türkiye Denetim Standartları Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 14’xxth Internatıonal Conference On Accountıng (14. Uluslararası Muhasebe Konferansı) Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar: ERBAŞI ALİ,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,GÜMRAH ABDURRAHMAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları ve Yönetim Muhasebecisinin Rolü: Kapadokya Bölgesi Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÖZ AYŞE ÖZGE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

ENTERPRISE CORPORATE GOVERNANCE FINANCIAL REPORT ON THE IMPACT OF QUALITY LARGE SCALE TECHNOLOGY MILLS OPERATING AN APPLICATION

Yazarlar: GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,PINAR Tuğba

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 10.12.2016-11.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

SCORING OF SUSTAINABILITY REPORTS WITH GRI G4 ECONOMIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS A RESEARCH ON THE COMPANIES PREPARING SUSTAINABILITY REPORT IN TURKEY

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 10.12.2016-11.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarında İşletmenin Sürekliliği Kavramının Analizi

Yazarlar: UZAY ŞABAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Muhasebe Konferansı Etkinklik Tarihi: 03.12.2009-05.12.2009 Ülke: -

 • DİĞER 20.03.2019-20.03.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Doktora Tez Projesi

  Konusu: Bağımsız Denetim Karar Sürecinde İşletmenin Sürekliliği Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma Görevi: Uzman

 • Doktora 2018 Devam Ediyor

    TUĞBA ÇETİNEL


  Tez Adı: KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ:BORSA İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    MEHMET ŞAHİN


  Tez Adı: KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNDEN YARARLANAN KOBİ'LERİN FİNANSAL ANALİZİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    AYŞE ÖZGE ÖZ


  Tez Adı: ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    DOĞAN KARTAL


  Tez Adı: Değer Akış Maliyetleme Sistemi: Hastanelerde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    SİBEL OKUR


  Tez Adı: Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Değer Zinciri Analizi: Kapadokya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    HATİCE ARSLAN


  Tez Adı: YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI ve BÜTÇELERİ: KALKINMA AJANSLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    CEREN DEMİRCİ


  Tez Adı: TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı: Kapadokya Bölgesi Uygulama Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Doktora 2018 Tamamlandı

    ABDURRAHMAN GÜMRAH


  Tez Adı: Türkiye'de sürdürülebilirlik raporlaması ve rapor kalitesi: bist sürdürülebilirlik endeksinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    EMEL KARATEKİN


  Tez Adı: Kurumsal yönetim uygulamaları ve iç denetimin rolü:Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler üzerine bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    ŞEFİKA BEYAN


  Tez Adı: Bankacılıkta sermaye ve risk: HSCB Bank A. Ş. sermaye ve riski örneği


  Yer: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    BAHŞENDE MUCUK


  Tez Adı: Sürdürülebilirlik raporları kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerine etkisi: BİST sürdürülebilirlik endeksinde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    DİLEK ÇARDAK


  Tez Adı: Otel işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemleri: Kapadokya Bölgesi uygulama örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    TUĞBA PINAR


  Tez Adı: Kurumsal yönetimin işletmelerin finansal raporlarının kalitesi üzerine etkisi: Kayseri'de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___