Akademik Unvanlar

 • 2017

    PROFESÖR

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2016

    PROFESÖR

  BATMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 • 2014

    DOÇENT

  BATMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 • 2012

    DOÇENT

  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2011

    DOÇENT

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2004

    YARDIMCI DOÇENT

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2004 1998

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 1998 1996

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 1997 1995

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2004

  Otel işletmelerinde stres faktörleri ile iş bırakma ilişkisi: 4-5 yıldızlı otel işletmeleri uygulaması  "

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 1997

  Kongre turizmi ve Türkiye’xxnin kongre turizmi potansiyeli  "

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1994

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MERSİN TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 

2013-2014 Lisans Toplam Kalite Yönetimi
2017-2018 Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2017-2018 Lisans Turizm
2019-2020 Lisans Mezuniyet Projesi II
2012-2013 Lisans Toplam Kalite Yönetimi
2013-2014 Lisans Yönetim Psikolojisi
2019-2020 Lisans Mezuniyet Projesi
2018-2019 Yüksek Lisans Turizmde GÜncel Sorunlar
2020-2021 Yüksek Lisans Turizmde Güncel Sorunlar
2019-2020 Yüksek Lisans Turizmde Güncel Sorunlar
2017-2018 Yüksek Lisans Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
2017-2018 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış
2018-2019 Yüksek Lisans Seyahat İşletmelerinde Örgütsel Davranış
2013-2014 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış
2012-2013 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış
2012-2013 Yüksek Lisans Uluslararası İşletmecilik ve Stratejik Yönetim
2013-2014 Yüksek Lisans Uluslararası İşletmecilik ve Stratejik Yönetim
2018-2019 Doktora Çalışan İlişkileri Yönetimi
2018-2019 Doktora Turizmde Güncel Eğilimler
2018-2019 Doktora Dünya Mutfak Kültürleri
2019-2020 Doktora Turizmde Güncel Eğilimler
2013-2014 Doktora Çalışan İlişkileri Yönetimi
2012-2013 Doktora Çalışan İlişkileri Yönetimi
2019-2020 Doktora Anabilim Dalı Semineri
2020-2021 Doktora Çalışan İlişkileri Yönetimi
2017-2018 Doktora Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
2019-2020 Doktora Çalışan İlişkileri Yönetimi
2012-2013 Doktora Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
2017-2018 Doktora Turizmde Güncel Eğilimler
2020-2021 Doktora Turizmde Güncel Eğilimler
2013-2014 Doktora Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Filtrele:

The role of the employees in the innovation of the hotel enterprises

DEDEOĞLU BEKİR BORA,AYDİN ŞULE,BOĞAN ERHAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI Yayın Yeri: ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURÍSTICOS - ABET Cilt: 8 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2238-2925

Hospital worker s perception of ethical climate

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,ŞAHİN DİLEK,TERLEMEZ BAHRİYE,BAÇ ADNAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 35 DOI: 10.9761/JASSS2888 ISSN: -

The Mediating Role of Supervisor Support in the Effect of Person Organization Fit on Job Satisfaction in Hospitality Enterprises

ÇETİN GÜRKAN GÜNEY,AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,KÜÇÜKALTAN DERMAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Doaj Yayın Yeri: Journal of Tourism and Hospitality Management Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 23725125

Festivals As A Type Of Event Tourism Tenedos Local Flavours Festival Sample Case

GİZEM BEYAZ KÖMÜRCÜ,AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,BOZ MUSTAFA, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİLİM Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 13 Sayı: 25 DOI: - ISSN: 1303-5495

A Research On Employees Perception Of Organizational Justice And Their Propensity To Leave Case Study Of 4 And 5 Star Hotels In The Province Of Antalya

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,AKYÖN FEHMİ VOLKAN,DEMİREL GÖKSU, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: Revista Tinerilor Economişti Cilt: 10 Sayı: 21 DOI: - ISSN: 1583-9982

Psikolojik Kontrat İhlal Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,GÜZEL BERRİN, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Psychological Contract Breaches and Organizational Cynicism at Hotels

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,GÜZEL BERRİN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: Revista Tinerilor Economişti Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

The Relationship Of Percieved Organizational Support With Organizational Cynism And It s Effects On Turnover Intent A Research On 4 And 5 Star Hotels

Güzel B, Perçin Şahin N, Aydın Tükeltürk Ş, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: Revista Tinerilor Economişti Cilt: 8 Sayı: 17 DOI: - ISSN: -

Hizmet İşletmelerinde Gizli Müşteri Uygulamalarının İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: SOİD Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Importance and Effect of Empowerment in Hotel Enteprises

Güzel T, Tükeltürk Ş A, Özkul E, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

İş Yerinde Yaşanan Psikolojik Şiddetin Yapısı ve Boyutları 4 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Aydın Ş, Özkul E, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos, ebsco ulakbim Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Prososyal Örgütsel Davranışları Arasındaki Etkileşimi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Kanten S, Tükeltürk Ş, Baran M, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma Çanakkale Örneği

Güzel T, Aydın Ş, Eriş E D, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco asos ulakbim Yayın Yeri: dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Örgütlerde Yaşanan Psikolojik Şiddet Sorunlarının Konaklama İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi

Aydın Ş, Şahin N, Uzun D, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Dergisi Cilt: 16 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Örgütsel Stres Faktörleri 4 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri uygulaması

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco asos ulakbim Yayın Yeri: dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Örgütsel Stres Faktörleri 4 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri uygulaması

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: D.E.Ü., Sos. Bil. Ens. Dergisi Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Örgütsel Stres Yönetimi

AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS,ULAKBİM Yayın Yeri: dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Konaklama işletmelerinde müşteri nezaketsizliğininişe bağlılık üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği

AYDİN ŞULE,TEZGEL ÇOBAN ECEM, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Bilgindex Yayın Yeri: Journal of tourism research institute Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2718-0093

A General Overview on the Far East Cuisine: Cuisines of Thailand, Korea and China

BALIKÇIOĞLU DEDEOĞLU SEVGİ, AYDIN ŞULE, ONAT GÖKHAN, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CABI Yayın Yeri: Journal of Multidisciplinary Academic Tourism Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.31822/jomat.642619 ISSN: 2645-9078

POLİSLERİN ETKİLİ İLETİŞİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ

AKYÖN FEHMİ VOLKAN,AYDİN TÜKELTÜRK ŞÜLE,Aydın Akçan, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Index, DOAJ Index, Copernicus Yayın Yeri: Electronic Journal of Vocational Colleges Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Management issues concerning environment a hotel best practice from Turkey

Özgen I, Tükeltürk Ş A, Perçin N Ş, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Tourism Today Cilt: - Sayı: 8 DOI: - ISSN: -

PRESENTEEİSM (İŞTE VAR OLAMAMA) İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK, KORKU İKLİMİ VE DİNÇLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

AYDIN ŞULE, ŞAHİN DİLEK, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: 10.30783/nevsosbilen.746463 ISSN: 2149-3871

Türk Mutfağının Uluslararası Bilinirliğindeki Engeller ve Aşçıların Konu Hakkındaki Görüşleri

AYDIN ŞULE, KESKİN EMRAH, AYDEMİR DURMUŞ ALİ, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: 10.21325/jotags.2021.799 ISSN: 2147-8775

Yerel Yiyecekler Aracılığı İle Sürdürülebilir Destinasyonlar: Ayvacık Örneği

ÖZKAN ÇİĞDEM,AYDİN ŞULE, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.21325/jotags.2018.190 ISSN: 2147-8775

Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otelcilik Sektöründe Bir Araştırma

BOZ MUSTAFA,ÖZKAN ÇİĞDEM,AYDİN ŞULE, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Cilt: 16 Sayı: - DOI: 10.18092/ulikidince.322256 ISSN: 1307-9832

 • Doktora 2021 Devam Ediyor

    GÜLDEN POLAT


  Tez Adı: Medikal Turistlerin Deneyimleme Kalite Algıları ve Tavsiye Etme Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Güveni ve Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2021 Devam Ediyor

    SEVGİ BALIKÇIOĞLU DEDEOĞLU


  Tez Adı: TURİSTLERİN DESTİNASYON SOSYAL SORUMLULUK ALGILAMALARI VE YEREL YİYECEK TÜKETME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE SORUMLU TURİST DAVRANIŞININ ROLÜ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2021 Devam Ediyor

    FİRDEVS YÖNET EREN


  Tez Adı: GASTRONOMİ UZMANLARININ BAKIŞ AÇISIYLA TÜRK MUTFAĞININ ULUSLARARASILAŞMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2020 Devam Ediyor

    TİBETHAN MEMİŞOĞLU


  Tez Adı: Destinasyon Yönetişimi Bakış Açısıyla Algılanan Destinasyon Başarısı: Göreme Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2020 Devam Ediyor

    ECEM TEZGEL ÇOBAN


  Tez Adı: Yerel Restoranlarda Sosyal ve Fiziksel Hizmet Ortamının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Duygular ve Yaşam Tarzı Uyumunun Aracılık Rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2020 Devam Ediyor

    DURMUŞ ALİ AYDEMİR


  Tez Adı: KAPADOKYA BÖLGESİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİNİN "YÖRESEL GASTRONOMİK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ" ile ANALİZİ ve BÖLGE İÇİN GASTRONOMİ ROTALARI ÖNERİSİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2018 Devam Ediyor

    ÖZLEM BAŞAR


  Tez Adı: Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Örgütlenme Modeli: Kapadokya Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2018 Devam Ediyor

    TUĞBA İNCE


  Tez Adı: Otel İşletmelerinde Paydaş Baskılarının Yeşil İnovasyona Etkisinde Kurumsal Çevreciliğin Rolü: İstanbul Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    SUNA YÜZER


  Tez Adı: Kayseri İlinin Unesco Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağına Katılmasına İlişkin Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    BAYRAM GÜVEN


  Tez Adı: Covid 19 Salgınının Yaratmış Olduğu Kriz İle İlgili Destinasyon Kriz Yönetim Stratejileri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Araştırmaları Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Devam Ediyor

    SADIK CAN GAZELCİ


  Tez Adı: GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA TÖREN YİYECEK İÇECEKLERİNİN TESPİTİ: ANTALYA DÖŞEMEALTI ÖRNEĞi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2020 Devam Ediyor

    EDA YAYLA


  Tez Adı: Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Akıllı Turistlerin Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    BUĞRA CAN


  Tez Adı: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞTURMA ÇABALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    SEVİM ÖZGÜLER


  Tez Adı: OTEL İŞLETMELERİNDE REKABET STRATEJİLERİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    ZEYNEP FAİKA GÜL


  Tez Adı: Termal otel işletmelerine ilişkin turistlerin farkındalık düzeylerinin incelenmesi: Kozaklı örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2021 Tamamlandı

    FATİH HASAN HANÇER


  Tez Adı: Eğitim turizmi kapsamında destinasyon seçimini etkileyen faktörler: İstanbul örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2019 Tamamlandı

    DUYGU BORA


  Tez Adı: Örgütlerde özerklik ve vatandaşlık davranışı ilişkisinde psikolojik sahiplenmenin aracılık rolü: Nevşehir otel işletmeleri örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2015 Tamamlandı

    DİLEK ŞAHİN


  Tez Adı: Presenteeism (İşte var olamama) ile algılanan örgütsel destek, korku iklimi ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişki: Hemşirelere yönelik bir araştırma


  Yer: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    REYHAN AĞCAKAYA


  Tez Adı: Nevşehir'in destinasyon imajı ve destinasyon kişiliğinin projeksiyon teknikleri kullanılarak incelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    ABUZER ÇİFTÇİ


  Tez Adı: Finansal yatırım kararlarında davranışsal eğilimlerin davranışsal finans açısından incelenmesi: Şanlıurfa ili merkez ilçeleri örneği


  Yer: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    SİBEL ÖNAL


  Tez Adı: Örgütsel sessizlik yabancılaşma ilişkisi: Çanakkale'deki orta ve büyük ölçekli oteller üzerine bir araştırma


  Yer: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

    MURAT BALCI


  Tez Adı: Otel işletmelerinde mentorluk uygulamaları üzerine bir araştırma


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

    SERAP TAŞKIN


  Tez Adı: Performans değerleme aracı olarak gizli müşteri uygulamaları ve yönetimi; 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

    GÖKSU DEMİREL


  Tez Adı: Örgütsel adalet algısının iş bırakma eğilimi üzerine etkisi: Antalya ili 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    CEYDA MELEK CESEROĞLU


  Tez Adı: Örgütlerde işgören ilişkileri açısından psikolojik kontrat ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi: 4-5 yıldızlı otel işletmeleri örneği


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    UFUK GÖLER


  Tez Adı: Örgütlerde yaşanan çatışmalar ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi: Otel işletmeleri örneği


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    BAYRAM SEZEN


  Tez Adı: Örgütlerde kadın çalışanların karşılaştıkları cam tavan engeli: Orta ve büyük ölçekli otel işletmelerinde bir araştırma


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    PELİN KANTEN


  Tez Adı: Konaklama işletmelerinde hat yöneticilerin insan kaynakları yönetimindeki stratejik rolü ve bir araştırma


  Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

___ Bağlantılar ___